Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Điện Biên: Gỡ khó các Chương trình mục tiêu quốc gia

PV - 09:45, 05/01/2023

Việc triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc giai đoạn 2021 - 2025 (Xây dựng nông thôn mới; Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; Giảm nghèo bền vững) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên đang gặp những khó khăn, vướng mắc cần giải pháp căn cơ để tháo gỡ.

 Người dân huyện Mường Ảng thu hoạch Cà phê, loại cây trồng chủ lực của địa phương
 Người dân huyện Mường Ảng thu hoạch Cà phê, loại cây trồng chủ lực của địa phương

Năm 2022, tỉnh đã phân bổ chi tiết kế hoạch vốn Trung ương hơn 1.440 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư phát triển gần 1.152 tỷ đồng (Chương trình xây dựng nông thôn mới hơn 178,4 tỷ đồng; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi gần 478 tỷ đồng; giảm nghèo bền vững hơn 486,7 tỷ đồng); vốn sự nghiệp hơn 288,3 tỷ đồng. Để nâng cao hiệu quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, các ngành, địa phương tích cực lồng ghép, gắn kết chặt chẽ việc triển khai nội dung các chương trình với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các địa phương gặp nhiều vướng mắc. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện; công tác thực hiện đầu tư các dự án của một số địa phương chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao. Công tác lập kế hoạch vốn chưa sát thực tế và khả năng giải ngân; công tác chuẩn bị đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện của một số chủ đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu. Quá trình triển khai, các chủ đầu tư và địa phương đều làm theo kiểu vừa làm vừa đợi hướng dẫn từ cơ quan chủ quản. Công tác giải phóng mặt bằng, biến động giá nguyên vật liệu tăng, khan hiếm xăng dầu... đã ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ các dự án.

Cùng với đó, ngân sách Trung ương phân bổ chưa kịp thời; một số dự án, tiểu dự án không kịp triển khai thực hiện theo tiến độ được giao do nội dung hoạt động, hỗ trợ của các chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến thời vụ. Nhiều nội dung chưa phù hợp với nhiệm vụ chi của địa phương, làm giảm tính chủ động trong việc phân bổ kinh phí, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Đơn cử, phân bổ cho lĩnh vực hoạt động kinh tế của Dự án 3 và Tiểu dự án 1 của Dự án 9 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi là quá nhiều so với nhu cầu và khả năng thực hiện của địa phương.

Nhiều chương trình, dự án được huyện triển khai đầu tư, nhằm giúp đỡ cho các gia đình, các đối tượng đặc biệt khó khăn thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống
Nhiều chương trình, dự án được huyện triển khai đầu tư, nhằm giúp đỡ cho các gia đình, các đối tượng đặc biệt khó khăn thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 2022 gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, đối với Dự án 2 (đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo), UBND huyện đã bố trí hơn 3,3 tỷ đồng cho UBND các xã, thị trấn để thực hiện hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo. Tuy nhiên, các xã, thị trấn chưa thực hiện hỗ trợ được do chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về định mức hỗ trợ của Dự án.

Hay đối với Tiểu dự án 1 về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Dự án 3, UBND huyện đã bố trí hơn 1,4 tỷ đồng cho các xã, thị trấn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất. Song đến nay cũng chưa thực hiện hỗ trợ được do chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể. Dự kiến trong thời gian tới, khi có hướng dẫn, định mức, UBND các xã, thị trấn sẽ tổ chức thực hiện hỗ trợ cho 111 hộ mua máy nông nghiệp phục vụ hoạt động sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Không riêng huyện Tủa Chùa, quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại các địa phương đều gặp vướng mắc. Trong lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, nhiều xã, thị trấn trên địa bàn các huyện mới lập xong hồ sơ, đang trình các phòng chuyên môn của huyện thẩm định. Đối với nguồn vốn sự nghiệp thì còn thiếu văn bản hướng dẫn cụ thể của các cấp. Do nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh mới đạt 10,67%, đặc biệt vốn sự nghiệp mới đạt 3,4%. Trong đó, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư mới đạt 6,7%, vốn sự nghiệp đạt 1,55%; Chương trình giảm nghèo bền vững, vốn đầu tư đạt 13,4%, vốn sự nghiệp 8,1%; Xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt 13,1% và vốn sự nghiệp đạt 2,6%.

Tỉnh Điện Biên bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
Tỉnh Điện Biên bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Mục tiêu thông qua các chương trình góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi 5%; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm 4% và tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 19,1%, tỷ lệ xã nông thôn mới nâng cao đạt 4,5%.

Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị và người dân trong việc thực hiện các chương trình. Tập trung thực hiện các dự án khởi công mới năm 2023; triển khai hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư toàn bộ các dự án khởi công mới còn lại để bảo đảm hoàn thành trước thời điểm giao kế hoạch vốn năm tiếp theo. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kịp thời xử lý những bất cập; nâng cao trách nhiệm chủ đầu tư; xác định chặt chẽ danh mục, nội dung cần đầu tư, hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Trăm năm bờ xe nước bên sông

Trăm năm bờ xe nước bên sông

Bờ xe nước - cỗ máy bằng tre là biểu tượng một thời bên dòng sông Trà Khúc ngày đêm quay đều, mang nước tưới cho ruộng đồng xanh tốt. Hơn 50 năm trôi qua, ở TP. Quảng Ngãi vẫn có một nghệ nhân cần mẫn dựng tạo “kỳ quan đồng ruộng” để di sản này không bị biến mất.
Tin nổi bật trang chủ
Trăm năm bờ xe nước bên sông

Trăm năm bờ xe nước bên sông

Phóng sự - Tiêu Dao - 20:22, 01/03/2024
Bờ xe nước - cỗ máy bằng tre là biểu tượng một thời bên dòng sông Trà Khúc ngày đêm quay đều, mang nước tưới cho ruộng đồng xanh tốt. Hơn 50 năm trôi qua, ở TP. Quảng Ngãi vẫn có một nghệ nhân cần mẫn dựng tạo “kỳ quan đồng ruộng” để di sản này không bị biến mất.
Tin trong ngày - 1/3/2024

Tin trong ngày - 1/3/2024

Media - BDT - 20:00, 01/03/2024
Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 1/3, có những thông tin đáng chú ý sau: Việt Nam trong Top 10 điểm đến tốt nhất năm 2024 cho sinh viên tốt nghiệp. Quảng bá phở Việt qua Festival Phở 2024. Sầu riêng OCOP giữa vùng sâu Hang Ka. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi
Đội đua thuyền máy F1 H2O Bình Định - Việt Nam đứng đầu phân hạng UIM F1H2O Grand Prix of Indonesia

Đội đua thuyền máy F1 H2O Bình Định - Việt Nam đứng đầu phân hạng UIM F1H2O Grand Prix of Indonesia

Thể thao - T.Nhân - 19:58, 01/03/2024
Thông tin từ Ban Tổ chức giải, ngày đua đầu tiên (1/3), đội thuyền máy F1 H2O Bình Định - Việt Nam đã giành được thành tích đáng nể ở ngày đua phân hạng UIM F1H2O Grand Prix of Indonesia đang diễn ra ở hồ Toba. Trong đó, Đội trưởng Jonas Andersson giữ vững phong độ của đương kim vô địch mùa giải 2023, khi là tay đua đứng đầu bảng xếp hạng. Đứng sau là các tay đua Erik Stark của đội Victory (U.A.E) và Rusty Wyatt đội Sharjah (U.A.E).
Sơn La: Miền quê cổ tích Ngọc Chiến sẵn sàng cho Ngày hội hoa Sơn Tra

Sơn La: Miền quê cổ tích Ngọc Chiến sẵn sàng cho Ngày hội hoa Sơn Tra

Tin tức - Minh Nhật - 19:55, 01/03/2024
Theo Kế hoạch của UBND huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Ngày hội hoa Sơn Tra năm 2024, sẽ diễn ra vào ngày 9, 10/3, tại bản Nậm Nghiệp, xã Ngọc Chiến, với các hoạt động hấp dẫn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.
Gia Lai: Tổ chức Trưng bày áo dài và Hội thi dân vũ

Gia Lai: Tổ chức Trưng bày áo dài và Hội thi dân vũ

Xã hội - Ngọc Thu - 19:44, 01/03/2024
Sáng 1/3, tại Nhà Thiếu nhi Tp. Pleiku, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã tổ chức Trưng bày Áo dài “Tôi yêu Áo dài Việt”; đồng diễn dân vũ và Hội thi dân vũ “Phụ nữ Gia Lai duyên dáng, khỏe, đẹp” nhằm chào mừng Kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024), 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975 - 17/3/2024).
Tin trong ngày - 29/2/2024

Tin trong ngày - 29/2/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 29/2, có những thông tin đáng chú ý sau: Đà Lạt được nhận giải thưởng Thành phố lễ hội của châu Á. Chiêm ngưỡng tòa thành độc nhất vô nhị tại xứ Thanh. Những lá đơn “đặc biệt” ở Hàm Yên. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Phú Yên: Bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu

Phú Yên: Bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu

Pháp luật - T.Nhân - 19:41, 01/03/2024
Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời thực thi lệnh bắt tạm giam về tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” đối với ông Tôn Thất Thịnh (SN 1969, trú ở khu phố Bà Triệu, phường 7, Tp. Tuy Hòa) là Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Sông Cầu.
Hà Giang: Gần 1.000 lao động là con em đồng bào DTTS tham gia Hội chợ việc làm

Hà Giang: Gần 1.000 lao động là con em đồng bào DTTS tham gia Hội chợ việc làm

Nghề nghiệp - Việc làm - Vũ Mừng - 19:36, 01/03/2024
Sáng 1/3, UBND huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang tổ chức Hội chợ việc làm năm 2024. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của 14 doanh nghiệp và gần 1.000 lao động, học sinh là con em đồng bào DTTS tham gia Hội chợ việc làm trên địa bàn.
Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh 2024 đánh dấu 10 năm phát triển

Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh 2024 đánh dấu 10 năm phát triển

Tin tức - Minh Nhật - 19:33, 01/03/2024
Sáng 1/3, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Áo dài lần thứ 10 năm 2024.
Quảng Nam: Khẩn trương hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Quảng Nam: Khẩn trương hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Xã hội - T.Nhân - H.Trường - 19:29, 01/03/2024
Ngày 25/10/2023, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Phương án số 7258/PA-UBND xác định phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025. Phương án đã được Tỉnh ủy chỉ đạo rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, đồng thời thăm dò ý kiến Nhân dân tại các địa phương có liên quan.
Quảng Ngãi: Phấn đấu đến năm 2025, có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Quảng Ngãi: Phấn đấu đến năm 2025, có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Kinh tế - T.Nhân - 19:27, 01/03/2024
Theo Kế hoạch Xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 - 2025 toàn tỉnh có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM và có thêm 5 huyện, thành phố đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ NTM.