Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tuyên Quang: Tăng cường kiểm tra, giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia

PV - 16:05, 03/01/2023

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình) là chương trình tổng thể, toàn diện tất các lĩnh vực, vấn đề liên quan đến đời sống của đồng bào DTTS. Chương trình gồm có 10 dự án lớn và 14 tiểu dự án. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang luôn quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chương trình, trong đó đặc biệt coi trọng công tác đánh giá, kiểm tra, giám sát.

Chung sức làm đường bê tông nông thôn ở Vị Xuyên
Chung sức làm đường bê tông nông thôn ở Vị Xuyên

Góp phần củng cố niềm tin

Từ quý I/2023, số lượng công trình, dự án của năm 2022, năm 2023 bắt đầu khởi động. Với khối lượng công việc “khổng lồ”, đây là niềm vui với đồng bào DTTS, song cũng là áp lực rất lớn đối với những đơn vị thực thi nhiệm vụ.

Các công trình, dự án thành phần của Chương trình đều được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, áp dụng thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ. Do vậy, việc giám sát chặt chẽ nội dung Chương trình nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động đầu tư công.

Chương trình được thực hiện với quan điểm, mục tiêu chung là: Các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh vùng đồng bào DTTS và miền núi phải toàn diện, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và phát huy lợi thế, tiềm năng của vùng và tinh thần tự lực của đồng bào DTTS, giảm nghèo bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của đồng bào DTTS so với bình quân chung của cả nước.

Chương trình có sự phân cấp lớn do nhiều dự án, công trình được giao cho cấp xã làm chủ đầu tư. Mục tiêu Chương trình có ý nghĩa nhân văn vô cùng lớn, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ với đồng bào DTTS. Do đó, kiểm tra, giám sát Chương trình là nhiệm vụ cấp bách, hết sức quan trọng. Không chỉ bảo đảm cho các công trình, dự án được xây dựng bảo đảm chất lượng, nguồn vốn sử dụng đúng mục đích, dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật mà còn ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện; góp phần xây dựng và củng cố lòng tin với đồng bào các dân tộc vào cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp.

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các DTTS ở Tuyên Quang. Ảnh Vũ Kiên
Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các DTTS ở Tuyên Quang. Ảnh Vũ Kiên

Giám sát đầu tư cộng đồng là tối quan trọng

Tháng 10/2022, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch 194/KH-UBND về tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Ma Quang Hiếu - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh nhấn mạnh, bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát của cấp tỉnh, cấp huyện và các cơ quan, đơn vị thực hiện thì công tác kiểm tra, giám sát của cơ sở thông qua Ban Giám sát đầu tư cộng đồng cấp xã do Ủy ban MTTQ xã chủ trì là tối quan trọng.

Đây là hoạt động giám sát của chính Nhân dân - người hưởng thụ từ Chương trình nên phát huy được tối đa quyền dân chủ trong theo dõi, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư của cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình đầu tư; phát hiện, kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm về đầu tư.

Thực tế cho thấy, công tác xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình cho cả giai đoạn và hàng năm của 1 số xã chưa đầy đủ theo quy định. Một số xã chưa thực hiện nhập dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mặc dù UBND huyện đã phân bổ cho các xã. Công tác rà soát đối tượng nhận hỗ trợ đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt phân tán, hỗ trợ khoanh nuôi bảo vệ rừng còn lúng túng… Bên cạnh đó, nhiều cơ quan chủ quản dự án, nhiều nội dung dự án do cấp xã làm chủ đầu tư. Trong khi đó, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh chưa đầy đủ do trình tự, thủ tục ban hành văn bản.

Trước những khó khăn trên, vừa qua, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực giám sát, đánh giá giám sát đầu tư cộng đồng Chương trình cho trên 400 cán bộ các cấp nhằm bảo đảm việc tổ chức thực hiện dân chủ, khách quan, đúng nội dung, địa bàn và định mức hỗ trợ. Các đại biểu được bồi dưỡng 4 nội dung: Quy định pháp luật về trình tự, thủ tục theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát đầu tư công cộng đồng Chương trình; nội dung theo dõi, kiểm tra, đánh giá Chương trình; nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các dự án, hoạt động thuộc Chương trình; nội dung Bộ chỉ số theo dõi, kiểm tra, đánh giá, khung kết quả thực hiện Chương trình.

Qua đó, đội ngũ cán bộ các cấp nhận thấy rõ trách nhiệm của các sở ngành trong việc đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực giám sát, đánh giá của cộng đồng; trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thành lập, theo dõi, đánh giá hoạt động của các tổ chức giám sát cộng đồng, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ giám sát; trách nhiệm trao đổi thông tin giữa Ban Giám sát cộng đồng với UBND cấp xã trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chương trình trên địa bàn tỉnh, cùng với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thì đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp xã cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm, năng lực, trình độ, nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, mục tiêu, nội dung, đối tượng áp dụng của từng dự án, tiểu dự án; hoạt động đầu tư công, pháp luật có liên quan… Bất kể cán bộ cấp nào dù vô tình hay cố tình để xảy ra vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện, cán bộ đó phải bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật vì đã làm mất lòng tin của Nhân dân, đồng bào vào Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Hội LHPN Việt Nam: Tuyên truyền kiến thức về sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em

Hội LHPN Việt Nam: Tuyên truyền kiến thức về sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em

Trong khuôn khổ Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, trong 2 ngày 23 – 24/6/2024, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tổ chức chuỗi sự kiện truyền thông vận động phụ nữ sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khoẻ trẻ em tại huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Tham dự sự kiện có khoảng 300 hội viên, phụ nữ, cộng tác viên dân số, cô đỡ thôn bản các xã có tỷ lệ sinh con tại nhà cao.
Hội LHPN Việt Nam: Tuyên truyền kiến thức về sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em

Hội LHPN Việt Nam: Tuyên truyền kiến thức về sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em

Trang địa phương - Thu Hiên-Thúy Hồng - 9 phút trước
Trong khuôn khổ Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, trong 2 ngày 23 – 24/6/2024, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tổ chức chuỗi sự kiện truyền thông vận động phụ nữ sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khoẻ trẻ em tại huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Tham dự sự kiện có khoảng 300 hội viên, phụ nữ, cộng tác viên dân số, cô đỡ thôn bản các xã có tỷ lệ sinh con tại nhà cao.
Sự thật về thông tin ruộng lúa tự bốc cháy tại Gia Lai?

Sự thật về thông tin ruộng lúa tự bốc cháy tại Gia Lai?

Tin tức - T.H - 13 phút trước
Liên quan đến hiện tượng mặt ruộng tự bốc khói, cháy ở xã Bar Măih, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, lãnh đạo xã cho biết đây là hiện tượng bình thường, không như những thông tin về "ngày tận thế" lan truyền trên mạng xã hội, gây hoang mang cho người dân.
Kiên Giang: Xuất quân thực hiện các hoạt động Tết quân - dân năm 2025

Kiên Giang: Xuất quân thực hiện các hoạt động Tết quân - dân năm 2025

Tin tức - Tào Đạt - Phương Vũ - 1 giờ trước
Sáng 24/6, Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết quân - dân giai đoạn 2021 - 2025 tổ chức lễ xuất quân thực hiện các hoạt động Tết quân - dân năm 2025 tại xã Phú Lợi, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Đến dự và chỉ đạo buổi lễ có ông Nguyễn Lưu Trung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết quân - dân giai đoạn 2021 - 2025.
Mẹ không tắt bếp gas khi ra ngoài, 3 cháu nhỏ tử vong thương tâm

Mẹ không tắt bếp gas khi ra ngoài, 3 cháu nhỏ tử vong thương tâm

Tin tức - T.H - 1 giờ trước
Ngày 24/6, Đại tá Trần Vĩnh Phú, Trưởng Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), thông tin chính thức về vụ cháy nhà làm 3 cháu nhỏ tử vong.
Hữu Lũng (Lạng Sơn): Phấn đấu đến năm 2029, tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm trên 3%

Hữu Lũng (Lạng Sơn): Phấn đấu đến năm 2029, tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm trên 3%

Tin tức - Thúy Hồng - 1 giờ trước
Ngày 24/6, UBND huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS huyện lần thứ IV, năm 2024. Đại hội đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2029, tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm 3% trở lên. Tỷ lệ gia đình văn hóa trên 85% trở lên, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 77%. Trên 98% người DTTS có thẻ bảo hiểm y tế…
Lễ hội Khô già già của dân tộc Hà Nhì

Lễ hội Khô già già của dân tộc Hà Nhì

Người Hà Nhì sinh sống chủ yếu ở vùng núi cao Tây Bắc. Cho đến nay, đồng bào dân tộc Hà Nhì vẫn giữ được nhiều nét văn hóa riêng, đậm đà bản sắc, trong đó có Lễ hội Khô già già. “Khô già già” theo tiếng Hà Nhì có nghĩa là “bội thu”. Đây là lễ hội cầu mùa, cũng là lễ hội lớn nhất trong năm của dân tộc Hà Nhì.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Thời sự - PV - 1 giờ trước
Chiều 24/6 tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Cường nhân dịp tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức tại Đại Liên (Hội nghị WEF Đại Liên) và làm việc tại Trung Quốc.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì họp giao ban lãnh đạo Ủy ban Dân tộc

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì họp giao ban lãnh đạo Ủy ban Dân tộc

Công tác Dân tộc - Tào Đạt - 2 giờ trước
Sáng 24/6, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chủ trì họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban để đánh giá kết quả công việc tuần 25, triển khai nhiệm vụ tuần 26 năm 2024. Tham dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Y Thông, Nông Thị Hà, cùng lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc UBDT.
Kon Tum: Tiêu hủy 148 cây giống giả sâm Ngọc Linh Kon Tum

Kon Tum: Tiêu hủy 148 cây giống giả sâm Ngọc Linh Kon Tum

Pháp luật - Ngọc Chí - 2 giờ trước
Ngày 24/6, tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum), Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý Thị trường tỉnh Kon Tum) cùng lực lượng chức năng Công an tỉnh Kon Tum và các phòng, ban huyện Tu Mơ Rông đã tổ chức tiêu hủy 148 cây sâm giống 1 năm tuổi giả sâm Ngọc Linh. Đây là tang vật trong vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán 150 cây giống sâm Ngọc Linh giả (có 2 cây bị chết).
Kon Tum: Biểu dương 50 cặp mẹ con thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Kon Tum: Biểu dương 50 cặp mẹ con thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Xã hội - Ngọc Chí - 2 giờ trước
Chiều 24/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Kon Tum tổ chức buổi gặp mặt, biểu dương 50 cặp mẹ con thực hiện Chương trình "Mẹ đỡ đầu" và trao giải Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới dành cho trẻ em vùng DTTS và miền núi cấp tỉnh năm 2024.
Yên Minh (Hà Giang): Bồi dưỡng kiến thức cho gần 300 Người có uy tín trong đồng bào DTTS

Yên Minh (Hà Giang): Bồi dưỡng kiến thức cho gần 300 Người có uy tín trong đồng bào DTTS

Công tác Dân tộc - Vũ Mừng - 2 giờ trước
Trong 2 ngày 24 - 25/6, Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang phối hợp UBND huyện Yên Minh tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2024. Tham dự có 282 đại biểu, là Người có uy tín trên địa bàn huyện.