Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Cao Bằng: Triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”

PV - 10:52, 04/01/2023

Hiện nay, tỉnh Cao Bằng đang đẩy mạnh triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” (gọi tắt là dự án).

Dự án 8 nhằm nâng cao nhận thức, bảo đảm tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng
Dự án 8 nhằm nâng cao nhận thức, bảo đảm tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng

Việc triển khai Dự án 8 hướng đến thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với  phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS và miền núi, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho phụ nữ và trẻ em trên toàn tỉnh. Truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và giới thiệu sâu rộng về Dự án 8 đến các cấp, ngành, các tầng lớp Nhân dân tại vùng đồng bào DTTS và miền núi, từng bước thay đổi nhận thức, thúc đẩy lồng ghép giới trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nguồn lực thực hiện dự án phối hợp với thực hiện các nhiệm vụ liên quan của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nguồn xã hội hóa; bảo đảm triển khai dự án hiệu quả, thực chất, tiết kiệm, đúng tiến độ và phù hợp với tình hình thực tế địa phương

Triển khai Dự án 8 nhằm nâng cao nhận thức, bảo đảm tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng. Cung cấp kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và Người có uy tín trong cộng đồng.

Đối tượng thụ hưởng của dự án làphụ nữ và trẻ em tại các xã, xóm đặc biệt khó khăn, ưu tiên phụ nữ và trẻ em gái là người DTTS trong các hộ nghèo, hộ cận nghèo, nạn nhân bị mua bán, bị bạo lực gia đình, bị xâm hại tình dục, di cư lao động không an toàn, lấy chồng nước ngoài trở về, phụ nữ khuyết tật.

Địa bàn triển khai dự án tại các xóm đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III, II, I theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 và các quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có), xã an toàn khu, xã biên giới. Cụ thể, 28 xóm thuộc 14 xã khu vực I, 19 xóm thuộc 6 xã khu vực II, 949 xóm thuộc 126 xã khu vực III, trong đó có 118 xóm biên giới thuộc 40 xã biên giới, 130 xóm thuộc 26 xã an toàn khu.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động là giải pháp phòng, chống tảo hôn hiệu quả ở khu vực miền núi, vùng đồng bào DTTS
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động là giải pháp phòng, chống tảo hôn hiệu quả ở khu vực miền núi, vùng đồng bào DTTS

Trong thời gian triển khai Dự án 8, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu: Thành lập 125 câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi của trẻ em, nâng cao năng lực và hỗ trợ tổ chức hoạt động; tổ chức 306 cuộc đối thoại chính sách cấp xã, cụm thôn/bản; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ nữ DTTS tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị; 42 cuộc tập huấn hướng dẫn về giám sát và đánh giá về bình đẳng giới cho cán bộ xã, thôn; 33 cuộc tập huấn về lồng ghép giới cho cán bộ huyện, xã; 115 cuộc tập huấn về lồng ghép giới cho cán bộ thôn, xóm; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực về hành động giới, lồng ghép giới trong các tổ, nhóm, câu lạc bộ về truyền thông thay đổi hành vi, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, địa chỉ tin cậy động đồng, câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi...

Dự án 8 tập trung vào thực hiện các nội dung hoạt động về đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng, giám sát và phản biện, hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị. Trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc, tôn giáo và Người có uy tín trong cộng đồng.

Dự án 8 cấp tỉnh, UBND tỉnh phân công Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai thực hiện. Sở có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung của Dự án. Kinh phí thực hiện dự án cấp tỉnh được chi từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội để triển khai nhiệm vụ được giao trong Dự án 8.

Đồng bào dân tộc Lô Lô thêu trang phục truyền thống
Đồng bào dân tộc Lô Lô thêu trang phục truyền thống

Đối với các huyện, kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp để triển khai nhiệm vụ trong Dự án 8. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phòng Giáo dục và Đào tạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Dự án 8 theo kế hoạch.

UBND các huyện phân công trách nhiệm cho các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND các xã trong công tác phối hợp tổ chức thực hiện Dự án 8 tại địa phương. Chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch hoạt động, dự toán ngân sách hằng năm gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và nguồn ngân sách được phân bổ.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp giám sát quá trình triển khai thực hiện Dự án 8, bảo đảm tiếng nói và sự tham gia thực chất củaphụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển KT-XH của cộng đồng; trang bị kiến thức bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc, tôn giáo và Người có uy tín trong cộng đồng.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Tính ưu việt trong chính sách dân tộc của Việt Nam: Phát huy sức mạnh nội sinh trong phát triển (Bài 4)

Tính ưu việt trong chính sách dân tộc của Việt Nam: Phát huy sức mạnh nội sinh trong phát triển (Bài 4)

Văn hóa được xác định là sức mạnh nội sinh trong phát triển đất nước. Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển văn hóa, trong đó có chính sách bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các DTTS, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Yên Bái: Nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số

Yên Bái: Nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số

Nhờ thực hiện nhiều giải pháp, khoảng cách chênh lệch về giới trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, việc làm, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Yên Bái ngày càng được rút ngắn. Việc thực hiện quyền năng của phụ nữ DTTS, thực hiện bình đẳng giới chuyển biến theo chiều hướng tích cực.
Độc đáo màn hát đối trên sông biên giới Việt - Trung

Độc đáo màn hát đối trên sông biên giới Việt - Trung

Ngày 30/11, trong khuôn khổ Hội chợ Quốc tế Việt - Trung lần thứ 15 diễn ra tại Quảng Ninh, Chương trình giao lưu hát đối trên sông biên giới giữa thanh niên hai thành phố Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc) đã diễn ra tại cầu phao Km3+4, phường Hải Yên. Tham dự có hàng trăm diễn viên, ca sỹ, thanh niên của hai phía cùng đông đảo người dân, du khách, học sinh của Việt Nam và Trung Quốc.
Dự kiến gần 8.000 tỷ đồng xây dựng Cửa khẩu thông minh tại Lạng Sơn

Dự kiến gần 8.000 tỷ đồng xây dựng Cửa khẩu thông minh tại Lạng Sơn

Vừa qua, UBND tỉnh Lạng Sơn đã họp xem xét, cho ý kiến vào dự thảo Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại tuyến đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120 và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan, tỉnh Lạng Sơn.
Cao Bằng: Khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu Sóc Giang

Cao Bằng: Khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu Sóc Giang

Sau thời gian tạm dừng vì dịch COVID-19, hoạt động xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu Sóc Giang (Cao Bằng, Việt Nam) - Bình Mãng (Quảng Tây, Trung Quốc) được khôi phục từ ngày 28/11.
Tin trong ngày - 1/12/2023

Tin trong ngày - 1/12/2023

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 1/12, có những thông tin đáng chú ý sau: Quy hoạch bảo quản, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Tháp Thần Nông được ghép từ 1.012 chiếc cối đá nhận Bằng kỷ lục Châu Á. Người chế tác cây sáo 7 khúc độc đáo của người Khơ Mú. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh khu vực biên giới biển

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh khu vực biên giới biển

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho các em học sinh khu vực biên giới biển do đơn vị quản lý, vừa qua, Đồn Biên phòng Trung Bình, BĐBP Sóc Trăng phối hợp với Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Đề, huyện Trần Đề tổ chức tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam cho các em học sinh.
An Giang: Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào Chăm phát triển và thực hành tôn giáo truyền thống

An Giang: Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào Chăm phát triển và thực hành tôn giáo truyền thống

Với đặc thù về sinh hoạt tôn giáo và dân tộc, đồng bào Chăm thường sống khép kín và sinh hoạt theo cộng đồng. Để đồng bào thay đổi, tăng cường giao lưu đoàn kết lương-giáo cùng hòa hợp phát triển với các dân tộc khác trên địa bàn, các cấp chính quyền địa phương tỉnh An Giang đã rất chú trọng triển khai nhiều chính sách thiết thực, phù hợp; đồng thời tăng cường lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề cấp thiết trong đời sống của đồng bào Chăm để kịp thời có giải pháp hỗ trợ. Qua đó làm chuyển biến trong cộng đồng người Chăm từ tư duy đến hành động. Đồng bào đồng lòng với chính quyền địa phương xây dựng và phát triển làng Chăm ngày một đổi mới và phồn vinh.
Bảo Yên (Lào Cai): Các Tổ truyền thông cộng đồng tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm

Bảo Yên (Lào Cai): Các Tổ truyền thông cộng đồng tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm

Tin tức - Trọng Bảo - 5 giờ trước
Vừa qua, Hội Phụ nữ huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã tổ chức các buổi giao lưu cho các Tổ truyền thông cộng đồng tại các cụm xã.
Yên Bái: Phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường của Nhân dân để triển khai hiệu quả Chương trình MTQG 1719

Yên Bái: Phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường của Nhân dân để triển khai hiệu quả Chương trình MTQG 1719

Công tác Dân tộc - Văn Hoa - 6 giờ trước
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719) có nguồn lực lớn nhất từ trước đến nay dành riêng cho vùng đồng bào DTTS&MN. Sau 3 năm triển khai Chương trình tại tỉnh Yên Bái đã từng bước thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống Nhân dân, đáp ứng được nguyện vọng của đồng bào vùng DTTS và miền núi. Để hiểu thêm về những kết quả trong thực hiện Chương trình MTQG 1719 tại Yên Bái, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có buổi trao đổi với ông Trần Xuân Thủy, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Yên Bái.
Các Chương trình MTQG thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS ở Nho Quan (Ninh Bình)

Các Chương trình MTQG thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS ở Nho Quan (Ninh Bình)

Sau gần 3 năm thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025, tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã có hàng nghìn gia đình là đồng bào DTTS được hưởng lợi, có sinh kế bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện năm 2022 còn 3,54%, hộ cận nghèo còn 4,25%. Đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện, trình độ, năng lực cán bộ xã, thôn, bản từng bước được nâng lên rõ rệt.