Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Đăk Tô (Kon Tum): Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế vùng DTTS

Ngọc Chí - 12:36, 20/06/2024

Huyện Đăk Tô (Kon Tum) có trên 50% dân số là người dân tộc thiểu số (DTTS), với 17 thành phần dân tộc sinh sống. Những năm qua, huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiều chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước dành cho vùng đồng bào DTTS. Qua đó, từng bước rút ngắn khoảng cách giàu và nghèo giữa vùng đồng bào DTTS khó khăn với các vùng nông thôn khác và tạo điều kiện đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế của huyện.

Diện mạo huyện Đăk Tô đang từng ngày đổi thay
Diện mạo huyện Đăk Tô đang từng ngày đổi thay

Đầu tư đồng bộ cho vùng DTTS

Với phương châm, triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, các chương trình, dự án phải đảm bảo phù hợp với thực tiễn, đúng quy trình, công khai, dân chủ, kịp thời, đúng và không bỏ sót đối tượng, đem lại hiệu quả cao đối với vùng DTTS trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đó, các cơ quan, các xã, thị trấn đã chủ động triển khai thực hiện và tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện Đăk Tô xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch… để cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện đề ra. Qua đó, thúc đẩy và tạo điều kiện đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào DTTS nói riêng và giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện nói chung.

Ông Sa Phương – Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Tô cho biết: Đảng ủy, chính quyền huyện Đăk Tô luôn coi công tác dân tộc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của huyện. Từ năm 2019 đến nay, huyện đã ban hành nhiều Nghị quyết chương trình, kế hoạch công tác trong cả giai đoạn và hàng năm để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, thực hiện các chính sách an sinh xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân ở vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.

Nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 đã đầu tư hoàn thiện hệ thống trường, lớp phục vụ công tác giảng dạy cho học sinh vùng DTTS huyện Đăk Tô
Nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 đã đầu tư hoàn thiện hệ thống trường, lớp phục vụ công tác giảng dạy cho học sinh vùng DTTS huyện Đăk Tô

Bằng nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia, từ năm 2022-2023, huyện đã đầu tư xây dựng hơn 250 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống của người dân trong vùng đồng bào DTTS. Tổng nguồn vốn thực hiện hơn 360 tỷ đồng. Đến nay, 100% xã, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa; các tuyến đường trục thôn, đường đi khu sản xuất, đường liên thôn được Nhà nước hỗ trợ để xây dựng kiên cố hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; đã xây dựng 05 điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; 3/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Anh A Hít, thôn Đăk Manh 2, xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô chia sẻ: Trước đây, đường giao thông chưa được đầu tư, chủ yếu là đường đất, đi lại rất khó khăn. Từ năm 2020 trở lại đây, Nhà nước đầu tư đường giao thông nông thôn, điện chiếu sáng rất thuận tiện cho bà con. Ban đêm đi lại thuận tiện, hạn chế tai nạn giao thông, hàng hóa vận chuyển thuận lợi.

Vợ chồng A Đam (bên phải), thôn Kon Tu Peng, xã Pô Kô phấn khởi khi được hỗ trợ 2 con bò sinh sản từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719
Vợ chồng A Đam (bên phải), thôn Kon Tu Peng, xã Pô Kô phấn khởi khi được hỗ trợ 2 con bò sinh sản từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719

Đặc biệt, nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: Từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) được huyện quan tâm chỉ đạo, triển khai quyết liệt. Huyện đã đầu tư xây dựng 03 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung; hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 20 hộ; đầu tư bố trí ổn định hộ dân cư theo hình thức ổn định tại chỗ cho 797 hộ đồng bào DTTS; đầu tư xây dựng hơn 110 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS; nhiều mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất đã phát huy hiệu quả...

Ông A Đam, thôn Kon Tu Peng, xã Pô Kô, huyện Đăk Tô chia sẻ: Gia đình là hộ nghèo, tháng 8/2023 được xã hỗ trợ 2 con bò sinh sản. Sau gần 1 năm chăm sóc đã sinh thêm 1 bê con, bây giờ được tổng cộng 3 con. Việc Nhà nước hỗ trợ như thế này giúp gia đình có điều kiện phát triển sản xuất, sau này có thu nhập và vươn lên thoát nghèo.

Hướng đến phát triển bền vững

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong vùng đồng bào DTTS huyện Đăk Tô được nâng lên rõ rệt, kinh tế phát triển không ngừng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Thu nhập bình quân đầu người trong vùng đồng bào DTTS năm sau cao hơn năm trước; tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS giảm hằng năm trên 3%/năm. Đây là tiền đề quan trọng để các dân tộc huyện Đăk Tô tiếp tục đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững.

Ông Sa Phương – Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Tô cho biết: Để tiếp tục nâng cao đời sống của đồng bào DTTS trên địa bàn huyện, UBND huyện tiếp tục tăng cường công tác thông tin, truyền thông, vận động, hướng dẫn Nhân dân sử dụng giống mới có giá trị kinh tế cao, áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, đầu tư tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả cây trồng, vật nuôi.

Đồng bào DTTS huyện Đăk Tô mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng và liên kết sản xuất để nâng cao giá trị
Đồng bào DTTS huyện Đăk Tô mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng và liên kết sản xuất để nâng cao giá trị

Cùng với đó, UBND huyện Đăk Tô chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm huy động tối đa nguồn lực của địa phương, kết hợp lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, dự án và các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện. Trong đó, chú trọng việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò chủ thể của người dân, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng, đảm bảo quy định và công khai, minh bạch.

Ông Lê Thanh Dũng – Phó Chủ tịch UBND xã Pô Kô, huyện Đăk Tô cho biết: Xã có hơn 90% dân số là đồng bào DTTS, từ nguồn vốn của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia xã tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng – kinh tế xã hội; trong đó, ưu tiên các công trình điện thắp sáng nông thôn, cơ sở hạ tầng cho trường học, đường giao thông nội thôn, nội đồng. Đồng thời, tạo điều kiện cho các hộ nghèo được vay vốn và triển khai kịp thời các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho đồng bào DTTS.

Huyện tiếp tục triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”. Phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS giúp dân phát triển kinh tế và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng vững chắc. Phấn đấu đến năm 2029, thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào DTTS đạt từ 57 triệu đồng/năm trở lên; 87% xã đạt tiêu chí nông thôn mới…

Ông A Hlai (thứ hai từ phải sang), già làng thôn Kon Tu Jốp 1, xã Pô Kô tuyên truyền, vận động người dân chăm lo phát triển kinh tế và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc
Ông A Hlai (thứ hai từ phải sang), già làng thôn Kon Tu Jốp 1, xã Pô Kô tuyên truyền, vận động người dân chăm lo phát triển kinh tế và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc

Ông A Hlai, già làng thôn Kon Tu Jốp 1, xã Pô Kô, huyện Đăk Tô chia sẻ: Đảng, Nhà nước đầu tư rất nhiều cho vùng đồng bào DTTS. Với vai trò là già làng tôi luôn tuyên truyền, vận động bà con phải nỗ lực lao động, sản xuất, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất của mình. Có như vậy mới không lãng phí nguồn lực đầu tư của Nhà nước.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, công tác dân tộc, các chính sách dân tộc đã và đang được huyện Đăk Tô triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ và có hiệu quả. Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được củng cố, nâng lên. Tin rằng, tương lai không xa, huyện Đăk Tô sẽ vươn lên phát triển mạnh mẽ. 

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Quảng Ninh: Điều tra viên nỗ lực, vượt khó thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS

Quảng Ninh: Điều tra viên nỗ lực, vượt khó thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS

Cùng với cả nước, từ ngày 1/7 đến 15/8, đồng loạt các địa phương vùng DTTS tỉnh Quảng Ninh tiến hành ra quân điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2024. Tại đây, các điều tra viên đã và đang nỗ lực vượt khó để triển khai đúng kế hoạch, chương trình và tiến độ đề ra.
Tin nổi bật trang chủ
Đến với đồng bào La Hủ trên miền biên viễn Mường Tè: Cần thêm trợ lực để phát triển bền vững (Bài 2)

Đến với đồng bào La Hủ trên miền biên viễn Mường Tè: Cần thêm trợ lực để phát triển bền vững (Bài 2)

Nhìn một cách thực tế, đời sống đồng bào La Hủ về thu nhập, mức sống, tiếp cận các dịch vụ cơ bản… còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Để cải thiện, nâng cao đời sống của đồng bào La Hủ cũng như giúp dân tộc này phát triển bền vững vẫn phải nghiên cứu và thực hiện thêm chính sách đặc thù, dài hơi.
Thanh niên xung phong là biểu tượng sáng ngời của thế hệ trẻ Việt Nam

Thanh niên xung phong là biểu tượng sáng ngời của thế hệ trẻ Việt Nam

Thời sự - PV - 1 giờ trước
Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2024), chiều 15/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc gặp thân mật với Đoàn đại biểu về dự Hội nghị cán bộ toàn quốc Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam.
Thủ tướng:

Thủ tướng: "5 đẩy mạnh" trong cải cách hành chính để huy động mọi nguồn lực cho phát triển

Thời sự - PV - 11 giờ trước
Kết luận phiên họp của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ "5 đẩy mạnh" thời gian tới để mang lại hiệu quả thiết thực, rõ ràng, cân đong đo đếm được, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước cho sự phát triển, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân.
Thủ tướng chủ trì Phiên họp thứ tám Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính

Thủ tướng chủ trì Phiên họp thứ tám Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính

Thời sự - PV - 13 giờ trước
Sáng 15/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Phiên họp thứ tám của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trụ sở Chính phủ tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Bình Gia phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống

Bình Gia phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống

Media - Thúy Hồng - Tuấn Ninh - 21 giờ trước
Vốn là vùng đất có bề dày lịch sử - văn hóa, với nhiều di tích, danh thắng cùng với sự đa dạng về bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn đã phát huy những tiềm năng, thế mạnh đó để phát triển du lịch. Với nhiều giải pháp phục dựng, bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch đã khẳng định thương hiệu du lịch của huyện Bình Gia, dần xây dựng được hình ảnh trong lòng du khách gần xa. Qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Quản Bạ (Hà Giang): Hỗ trợ phát triển các sản phẩm OCOP gắn với thị trường tiêu thụ

Quản Bạ (Hà Giang): Hỗ trợ phát triển các sản phẩm OCOP gắn với thị trường tiêu thụ

Kinh tế - Nguyễn Dịu - Vũ Mừng - 21 giờ trước
Những năm gần đây, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã tập trung chỉ đạo, triển khai xây dựng các sản phẩm OCOP chủ lực gắn với thị trường tiêu thụ. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp, cải thiện đời sống vật chất cho người dân.
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 28): Để đồng bào DTTS thu lợi từ tín chỉ Carbon

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 28): Để đồng bào DTTS thu lợi từ tín chỉ Carbon

Việt Nam đã hoàn thành việc chuyển nhượng 10,3 triệu tấn Carbon Dioxide (CO2) và đã nhận đủ 51,5 triệu USD (khoảng 1.200 tỷ đồng) từ việc bán tín chỉ Carbon. Tại các tỉnh miền núi, vùng DTTS, định hướng tham gia vào thị trường tín chỉ Carbon đem lại nguồn thu nhập lớn cho người làm lâm nghiệp yêu rừng, quý rừng hơn, ứng xử với rừng tốt hơn. Đặc biệt, điều tiết phát thải khí nhà kính, tạo sinh kế và động lực cho người tham gia trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng… Chương trình Vấn đề - Sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển hôm nay sẽ bàn về chủ đề Để đồng bào DTTS thu lợi từ tín chỉ Carbon.
Lào Cai: Ưu tiên nguồn lực hỗ trợ đồng bào DTTS làm du lịch

Lào Cai: Ưu tiên nguồn lực hỗ trợ đồng bào DTTS làm du lịch

Sắc màu 54 - Nhật Minh (t/h) - 21 giờ trước
Để thúc đẩy phát triển các sản phẩm du lịch, đồng thời góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống các DTTS trên địa bàn, tỉnh Lào Cai sẽ bố trí tối thiểu 11 tỷ đồng/năm ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay vốn đầu tư điểm du lịch và phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng từ ngân sách cấp tỉnh.
Quảng Ninh: Điều tra viên nỗ lực, vượt khó thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS

Quảng Ninh: Điều tra viên nỗ lực, vượt khó thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS

Tin tức - Mỹ Dung - 21 giờ trước
Cùng với cả nước, từ ngày 1/7 đến 15/8, đồng loạt các địa phương vùng DTTS tỉnh Quảng Ninh tiến hành ra quân điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2024. Tại đây, các điều tra viên đã và đang nỗ lực vượt khó để triển khai đúng kế hoạch, chương trình và tiến độ đề ra.
Đến với đồng bào La Hủ trên miền biên viễn Mường Tè: Cảm nhận về sự nghèo khó (Bài 1)

Đến với đồng bào La Hủ trên miền biên viễn Mường Tè: Cảm nhận về sự nghèo khó (Bài 1)

Phóng sự - Tào Đạt - 23:24, 14/07/2024
Đã gần 3 năm nay, dân tộc La Hủ của tỉnh Lai Châu không còn thuộc nhóm dân tộc rất ít người được thụ hưởng chính sách đặc biệt theo Quyết định số 449 ngày 10/4/2020 của Chính phủ về "Bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2021 - 2030", do số lượng người La Hủ cả nước đã tăng lên hơn 12 nghìn người, (theo quy định dân tộc được thụ hưởng có dân số dưới 10.000 người). Song trên thực tế, đồng bào La Hủ chỉ tăng số lượng nhân khẩu còn cuộc sống của người La Hủ ở miền biên viễn xa xôi này vẫn đang quẩn quanh trong khó khăn, đói nghèo đeo bám.
Người Dao Tiền bảo tồn nghề thủ công để phát triển du lịch cộng đồng

Người Dao Tiền bảo tồn nghề thủ công để phát triển du lịch cộng đồng

Sắc màu 54 - Tào Đạt - 22:38, 14/07/2024
Từ khi các mô hình du lịch cộng đồng phát triển và lan tỏa trong nhiều vùng đồng bào DTTS và miền núi, nghề thủ công truyền thống của cộng đồng người Dao Tiền ở huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) đã dần trở thành sản phẩm du lịch đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con, nhờ vậy đời sống vật chất và tinh thần của bà con ngày càng nâng cao.
Đắk Lắk: Giải bài toán sắp xếp học sinh chưa được tuyển sinh vào THPT

Đắk Lắk: Giải bài toán sắp xếp học sinh chưa được tuyển sinh vào THPT

Giáo dục - Lê Hường - 22:32, 14/07/2024
Năm học 2023 - 2024, tỉnh Đắk Lắk có hơn 31.000 học sinh tốt nghiệp THCS, nhưng có gần 2.000 học sinh đã tốt nghiệp THCS nhưng chưa được tuyển sinh vào lớp 10 ở các cơ sở giáo dục. Trước thực trạng đó, tỉnh đang gấp rút tìm giải pháp sắp xếp trường lớp cho số học sinh này.