Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Đăk Glong hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững

Hà Nguyễn - 15:07, 15/06/2021

Đắk Glong là huyện nghèo của tỉnh Đăk Nông, toàn huyện có 7/7 xã đều thuộc diện đặc biệt khó khăn; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 55,77%. Thời gian qua, công tác giảm nghèo luôn được các cấp chính quyền đặc biệt quan tâm. Nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, địa phương đã được thực hiện hiệu quả, giúp đồng bào phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Nhiều hộ gia đình ở Đắk Glong đã từng bước ổn định kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Ảnh: BĐN
Nhiều hộ gia đình ở Đắk Glong đã từng bước ổn định kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Ảnh: BĐN

Giảm tỷ lệ hộ nghèo

Bên cạnh việc được hưởng các cơ chế, chính sách của Trung ương, bà con các dân tộc nơi đây đã được tỉnh, huyện hỗ trợ nhiều dự án, chính sách như: Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo để thực hiện hỗ trợ 12 mô hình chăn nuôi tại 07 xã của huyện; hỗ trợ thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, cuối tháng 12/2020, huyện Đắk Glong đã bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh để hỗ trợ các hộ thoát nghèo đủ điều kiện theo Nghị quyết số 12 năm 2019 của HĐND tỉnh về việc bổ sung một số chính sách thuộc chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020.

Thực tế cho thấy, việc hưởng lợi từ các chương trình, chính sách, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Đắk Glong đã có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, cải thiện và nâng cao cuộc sống.

Gia đình chị H’Hạnh, ở bon Ka La Dạ, xã Quảng Khê, có 3 khẩu. Năm 2014, gia đình chị được xác định là hộ nghèo và được vay 30 triệu đồng từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển sản xuất. Nhờ đó, gia đình đã có điều kiện đầu tư sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập. Sau khi kinh tế khá hơn, năm 2019, chị đã viết đơn xin thoát nghèo và trả hết số tiền vay ngân hàng.

Năm 2020, chị H’Hạnh tiếp tục vay 50 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội dành cho đối tượng hộ cận nghèo. Với lãi suất thấp, chị có điều kiện để tiếp tục đầu tư sản xuất.

Tương tự, gia đình ông K’Liêu ở xã Quảng Khê cũng là một trong những hộ phát huy hiệu quả từ các chương trình hỗ trợ giảm nghèo. Ông cho biết: Gia đình ông được cấp 3 con bò, trong đó có 1 con của chương trình giảm nghèo bền vững. Từ 3 con bò được cấp, đến nay gia đình ông đã có đàn bò 9 con. Nhận thấy đây là hướng có thể phát triển kinh tế bền vững, nên hiện nay gia đình ông chú trọng nhân rộng đàn bò.

Gia đình chị H’Hạnh và ông K’Liêu chỉ là hai trong số hàng trăm hộ gia đình trên địa bàn huyện Đắk Glong được hưởng lợi từ Chương trình giảm nghèo bền vững như: Hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ về y tế, giáo dục...

Ông Vũ Tá Long, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong cho biết: nhiệm kỳ 2015-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện tăng 14,21%/năm; Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 30 triệu đồng/người/năm, tăng bình quân 5,8%/năm. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong nhiệm kỳ đạt 8.770,5 tỷ đồng, đạt 162,21%. Tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 6%/năm, đạt so với nghị quyết đề ra.

Bên cạnh đó, 100% thôn, bon có 1 - 2 km đường được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 66% đường xã quản lý được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đạt 110%; Giải quyết việc làm cho 10 nghìn lao động, đạt 128,04%; tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 5,21%, trong đó, vùng dân tộc thiểu số là 5,6%.

Hướng tới mục tiêu thoát nghèo bền vững

Mặc dù đã đạt được những kết quả trên, tuy nhiên với xuất phát điểm thấp cùng với trình độ dân trí còn hạn chế; tỷ lệ hộ nghèo vẫn cao; cơ sở hạ tầng tuy được quan tâm đầu tư nhưng thiếu đồng bộ. Để khắc phục được thực trạng trên, Đảng bộ huyện Đắk Glong nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra những giải pháp để nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn nói chung và đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng.

Theo Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong Vũ Tá Long: Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện tốt công cuộc xóa đói giảm nghèo cho người dân một cách bền vững, phấn đấu đến năm 2025 huyện Đắk Glong thoát nghèo.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo phương châm: Nhà nước và Nhân dân cùng làm, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi nhằm thu hút tối đa các nguồn lực đầu tư cho phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và đẩy mạnh xúc tiến đầu tư trên các lĩnh vực. Phấn đấu tăng thu ngân sách hàng năm bình quân trên 7%; tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động tín dụng, đáp ứng nhu cầu về vốn phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội…

Để làm được điều đó, các cấp ủy, chính quyền sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện công tác giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là việc làm thường xuyên của cả hệ thống chính trị và chính bản thân người nghèo. Công tác giảm nghèo phải được coi là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước; đưa các hoạt động giảm nghèo đến với mọi cấp, mọi ngành, mọi tầng lớp dân cư nhằm tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức cho người nghèo về ý thức tự lực trong lao động sản xuất, thay đổi tư duy, thói quen canh tác, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Tin nổi bật trang chủ
Thanh niên DTTS Tây Nguyên lập thân, lập nghiệp: Gương sáng ở các buôn làng (Bài 1)

Thanh niên DTTS Tây Nguyên lập thân, lập nghiệp: Gương sáng ở các buôn làng (Bài 1)

Thanh niên các DTTS Tây Nguyên đang dần vượt qua rào cản tâm lý và tập tục lạc hậu để khẳng định khả năng và bản lĩnh, làm giàu chính đáng trên chính buôn làng của mình. Tuy nhiên, trên hành trình khởi nghiệp, chắc chắn họ sẽ không tránh khỏi những bước gập gềnh, vướng mắc cần sự hỗ trợ, hậu thuẫn nhiều hơn nữa về chủ trương, chính sách từ các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể... nhằm tạo điều kiện cho thanh niên DTTS lan tỏa khát vọng lập thân, lập nghiệp...
Hà Giang: Phát huy vai trò Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Quyết Tiến

Hà Giang: Phát huy vai trò Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Quyết Tiến

Người có uy tín - PV - 22:10, 01/08/2021
Xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ (Hà Giang) có đa số dân là đồng bào DTTS như: Nùng, Bố Y, Mông, Dao, Hán… Hiện nay, Người có uy tín có ở tất cả 13/13 thôn; nhiều năm qua, NCUT đã thể hiện rõ vai trò, vị trí trong lòng đồng bào DTTS thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng.
Đề nghị tổ chức tôn giáo tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Đề nghị tổ chức tôn giáo tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Tin tức - PV - 21:51, 01/08/2021
Ngày 1/8, Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ có văn bản gửi lãnh đạo các tổ chức tôn giáo đề nghị tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Văn bản nêu rõ:
Bổ sung hơn 5.100 tỷ đồng mua vật tư, trang thiết bị, thuốc phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

Bổ sung hơn 5.100 tỷ đồng mua vật tư, trang thiết bị, thuốc phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

Tin tức - PV - 21:19, 01/08/2021
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1376/QĐ-TTg ngày 1/8/2021 bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Y tế số tiền 5.100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 để mua vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất, thuốc phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.
Ma Nghĩa - Người “giữ lửa” cho buôn làng

Ma Nghĩa - Người “giữ lửa” cho buôn làng

Gương sáng giữa cộng đồng - PV - 21:16, 01/08/2021
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng, ông KPă Vương, hay còn gọi là Ma Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch xã Cà Lúi 3 nhiệm kỳ đã dành trọn tâm huyết của cả cuộc đời mình vì sự nghiệp giáo dục, vì sự bình yên; người “giữ lửa” cho buôn làng.
Triển khai ngay phương án điều động, chi viện nhân lực y tế cho các địa phương đang có nhiều ca lây nhiễm, bệnh nặng

Triển khai ngay phương án điều động, chi viện nhân lực y tế cho các địa phương đang có nhiều ca lây nhiễm, bệnh nặng

Tin tức - PV - 21:01, 01/08/2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế chủ động, khẩn trương hơn nữa trong việc chỉ đạo tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực điều trị, hồi sức cấp cứu trên phạm vi cả nước; căn cứ yêu cầu và khả năng đáp ứng chung trên bình diện toàn quốc, triển khai ngay phương án điều động, chi viện nhân lực y tế kịp thời cho các địa phương đang có nhiều ca lây nhiễm, bệnh nặng.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức

Chiều 26/7, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV làm Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tuyên thệ và phát biểu nhậm chức sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết.
Không phải cứ tiếp xúc F0 là thành F1

Không phải cứ tiếp xúc F0 là thành F1

Sức khỏe - T.Minh (t/h) - 20:46, 01/08/2021
Bộ Y tế vừa ban hành quy định mới, nêu rõ các khái niệm F0, F1, F2 để các địa phương áp dụng trong tình hình mới.
Tối 1/8: Việt Nam có 4.423 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh

Tối 1/8: Việt Nam có 4.423 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh

Tin tức - BĐT - 19:15, 01/08/2021
Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết, tối 1/8 Việt Nam có thêm 4.246 ca mắc mới COVID-19 và có 4.423 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng: Tặng quà cho đồng bào Khmer nghèo ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng: Tặng quà cho đồng bào Khmer nghèo ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Tin địa phương - Văn Long -Minh Triết - 17:50, 01/08/2021
Ngày 1/8, Đồn Biên phòng Lai Hòa (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng) phối hợp cùng chính quyền địa phương tặng quà cho các hộ gia đình Khmer nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn khu vực biên giới biển do đơn vị quản lý.
Đổi mới mô hình truyền thông, ứng phó với dịch Covid-19: “Điểm sáng” tại BHXH huyện Yên Thành

Đổi mới mô hình truyền thông, ứng phó với dịch Covid-19: “Điểm sáng” tại BHXH huyện Yên Thành

Xã hội - T. Hương CĐ - 17:12, 01/08/2021
Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã sáng tạo, chuyển đổi mô hình truyền thông trực tiếp sang truyền thông trực tuyến và truyền thông nhóm nhỏ. Qua đó, đã đạt được những kết quả “đột phá” trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình giữa đại dịch Covid-19.
Đồng Tháp, Sóc Trăng: Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm OCOP cho nông dân

Đồng Tháp, Sóc Trăng: Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm OCOP cho nông dân

Kinh tế - Cát Tường (T/h) - 15:47, 01/08/2021
Thời điểm hiện tại, nhà vườn trồng nhãn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và Sóc Trăng vào đợt thu hoạch. Tuy nhiên, do địa phương đang chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19 nên việc tiêu thụ nhãn cũng gặp khó khăn. Trước thực trạng đó, các sở, ngành tỉnh đang dồn mọi nguồn lực nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nhãn và các sản phẩm OCOP cho nhà nông.