Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Vân Canh (Bình Định) lần thứ IV năm 2024: Nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng giai đoạn 2024 - 2029

T.Nhân - H.Trường - 15:37, 24/06/2024

Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Vân Canh, Bình Định lần thứ IV, năm 2024 có chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững” diễn ra trong 2 ngày 21 - 22/6, với sự tham gia của 150 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 13.400 đồng bào DTTS trên toàn huyện.

Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Vân Canh, Bình Định lần thứ IV, năm 2024 có chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững.
Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Vân Canh, Bình Định lần thứ IV, năm 2024 có chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững"

Huyện Vân Canh hiện có 15 dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn, gồm: Dân tộc Kinh có 18.730 người, chiếm tỷ lệ hơn 58,2%; dân tộc Chăm có 6.187 người, chiếm tỷ lệ gần 22,3%; dân tộc Ba Na: 6.373 người, chiếm tỷ lệ gần 19,9%; các dân tộc khác có 222 người, chiếm tỷ lệ gần 0,7%.

Trong giai đoạn 2019 - 2024, được sự quan tâm đầu tư từ các chương trình, chính sách và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, cùng với sự đoàn kết, chung sức của đồng bào các dân tộc đã thực hiện hiệu quả, kịp thời các chương trình, dự án, chính sách dân tộc đạt đúng mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Nhờ đó, kinh tế của huyện đạt tốc độ tăng trưởng khá. Tốc độ tăng giá trị sản phẩm bình quân hằng năm đạt 10,65%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 29,8 triệu đồng/người/năm (năm 2019) lên 41,58 triệu đồng/người/năm (năm 2024).

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu tại Đại hội
Ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu tại Đại hội

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025, huyện được Trung ương, tỉnh phân bổ tổng nguồn vốn hơn 108 tỷ đồng. Qua đó, huyện đã tập trung đầu tư xây dựng 65 công trình giao thông, trường học, nhà văn hóa, thủy lợi; hỗ trợ xây dựng nhà ở 21 hộ, nước phân tán 304 hộ...

Trong công tác giảm nghèo, UBND huyện đã lồng ghép các chương trình dự án, giải quyết việc làm cho trên 2.500 lao động; đào tạo nghề cho 1.060 người lao động, trong đó có 555 người lao động đồng bào DTTS; hỗ trợ các mô hình sinh kế, chuyển đổi nghề, mua sắm máy móc, nông cụ cho 167 hộ... Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 39,71% (đầu năm 2019) xuống còn 19,31% (vào cuối năm 2023), trung bình giảm 4,08%/năm.

Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Vân Canh, Bình Định lần thứ IV, năm 2024 có hơn 150 đại biểu tham gia.
Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Vân Canh, Bình Định lần thứ IV, năm 2024 có hơn 150 đại biểu tham gia

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Bá Thành - Bí thư Huyện ủy Vân Canh, cho biết: Sau 5 năm thực hiện Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ III, các cấp, ngành, địa phương đã quán triệt và thực hiện tốt các chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với công tác dân tộc. Nhờ đó đời sống của đồng bào các dân tộc được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần, diện mạo nông thôn, miền núi ngày càng đổi mới, khởi sắc. Tỷ lệ hộ nghèo đến nay giảm khoảng 20,4% so với năm 2019.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo huyện Vân Canh cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng hiện nay vùng đồng bào DTTS Vân Canh vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Công tác thu hút đầu tư vào vùng đồng bào DTTS và miền núi vẫn còn hạn chế. Đời sống của người đồng bào DTTS tuy có cải thiện nhưng tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Công tác đào tạo nghề nông thôn, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm vẫn còn những khó khăn nhất định. Tiến độ, kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn chậm, hiệu quả chưa cao...

UBND huyện Vân Canh đã tặng 53 giấy khen cho 4 tập thể, 49 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác dân tộc giai đoạn 2019 - 2024
UBND huyện Vân Canh đã tặng 53 Giấy khen cho 4 tập thể, 49 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác dân tộc giai đoạn 2019 - 2024

Do đó, tại Đại hội lần này, huyện Vân Canh đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác, chính sách dân tộc giai đoạn 2024 - 2029. Trong đó, huyện phấn đấu mức thu nhập bình quân của người DTTS tăng 2 lần so với năm 2020; thu nhập bình quân đầu người đạt 67,85 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS mỗi năm giảm từ 3 - 4%; 100% hộ DTTS không còn nhà ở tạm bợ, dột nát, được tham gia bảo hiểm y tế...

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định biểu dương sự cố gắng vươn lên và những thành tựu mà cấp ủy, chính quyền và đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện Vân Canh đã đạt được trong thời gian qua. Điển hình như từ các nguồn vốn, huyện đã khéo léo sử dụng để đầu tư hàng trăm các công trình hạ tầng để phục vụ sản xuất, dân sinh, và đến nay đã phát huy hiệu quả. Các hộ đồng bào DTTS được hỗ trợ vốn, giống cây trồng, vật nuôi và vật tư sản xuất nông nghiệp; đời sống vật chất, tinh thần của người dân đã có sự thay đổi rõ rệt.

Để phát huy hơn nữa kết quả đạt được, đồng thời khắc phục khó khăn, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định lưu ý huyện Vân Canh cần tiếp tục phát huy hơn nữa ý chí nỗ lực tự vươn lên của người dân, không trông chờ, ỷ lại. Bên cạnh đó, cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp trong việc thực hiện công tác dân tộc; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với an ninh quốc phòng; khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn để tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Lãnh đạo huyện Vân Canh thăm quan một số gian hàng nông sản trên địa bàn huyện.
Lãnh đạo huyện Vân Canh thăm quan một số gian hàng nông sản trên địa bàn huyện

“Cần tăng cường hơn nữa vai trò của già làng, trưởng thôn, Người có uy tín trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực phát triển sản xuất, xây dựng thôn làng ngày càng giàu đẹp hơn. Huyện cần chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ; phát triển đảng viên; xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc. Đồng thời, phải nâng cao quyết tâm trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường công tác giảm nghèo…”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng lưu ý.

Dịp này, UBND huyện Vân Canh đã tặng 53 Giấy khen cho 4 tập thể, 49 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác dân tộc giai đoạn 2019 - 2024. Đại hội cũng đã biểu quyết hiệp thương thống nhất cử 68 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ IV, năm 2024.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Kon Tum: Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi

Kon Tum: Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi

Triển khai thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 3, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719), thời gian qua, tỉnh Kon Tum đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Qua đó, từng bước phát huy được tiềm năng, thế mạnh và nguồn tài nguyên sẵn có tại địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập ổn định cho người dân vùng DTTS và miền núi.
Tin nổi bật trang chủ
Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu

Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu

Thời sự - Hương Trà - 1 phút trước
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 68/CĐ-TTg ngày 13/7/2024 chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu.
Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Thời sự - Hương Trà - 2 phút trước
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 14/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành, địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
Cơ hội cho các dự án kết nối văn hoá giữa Vương quốc Anh và Việt Nam

Cơ hội cho các dự án kết nối văn hoá giữa Vương quốc Anh và Việt Nam

Sắc màu 54 - Hương Trà - 4 phút trước
Hội đồng Anh vừa thông báo chương trình tài trợ "Kết nối thông qua văn hóa" đã bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký. Chương trình tài trợ trị giá 700.000 bảng Anh được thiết kế nhằm thúc đẩy hợp tác văn hóa và nghệ thuật giữa Vương quốc Anh và các nước Châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.
Chuẩn hóa thanh toán quốc tế: Thế mạnh riêng có của Vietcombank

Chuẩn hóa thanh toán quốc tế: Thế mạnh riêng có của Vietcombank

Kinh tế - PV - 8 phút trước
Trước tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp còn quan ngại mở rộng sản xuất kinh doanh do rủi ro lãi suất còn hiện hữu và căng thẳng... thì Vietcombank vẫn giữ được cho mình nhịp tăng trưởng ổn định. Cụ thể, năm 2023, thị phần thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại của ngân hàng đạt 19,2%. Đồng thời nền tảng khách hàng của Vietcombank đã và đang tiếp tục được mở rộng.
Tử vong do uống nước sắc từ rễ cây

Tử vong do uống nước sắc từ rễ cây

Sức khỏe - Hương Trà - 11 phút trước
Ngày 15/7, thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, vừa qua bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân 46 tuổi (ngụ ở Hà Tĩnh) được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn.
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 28): Để đồng bào DTTS thu lợi từ tín chỉ Carbon

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 28): Để đồng bào DTTS thu lợi từ tín chỉ Carbon

Việt Nam đã hoàn thành việc chuyển nhượng 10,3 triệu tấn Carbon Dioxide (CO2) và đã nhận đủ 51,5 triệu USD (khoảng 1.200 tỷ đồng) từ việc bán tín chỉ Carbon. Tại các tỉnh miền núi, vùng DTTS, định hướng tham gia vào thị trường tín chỉ Carbon đem lại nguồn thu nhập lớn cho người làm lâm nghiệp yêu rừng, quý rừng hơn, ứng xử với rừng tốt hơn. Đặc biệt, điều tiết phát thải khí nhà kính, tạo sinh kế và động lực cho người tham gia trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng… Chương trình Vấn đề - Sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển hôm nay sẽ bàn về chủ đề Để đồng bào DTTS thu lợi từ tín chỉ Carbon.
Điều kiện cấp sổ hồng cho chung cư mini?

Điều kiện cấp sổ hồng cho chung cư mini?

Xã hội - Hương Trà - 13 phút trước
Từ ngày 1/8, chủ sở hữu căn hộ chung cư mini đáp ứng các điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (hay thường gọi là sổ hồng) theo pháp luật đất đai, đồng thời cũng sẽ được bán, cho thuê mua, cho thuê. Đây là thông tin được nhiều người dân đặc biệt quan tâm khi Luật Nhà ở 2023 được thông qua.
Kon Tum: Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi

Kon Tum: Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi

Chuyên đề - Ngọc Chí - 15 phút trước
Triển khai thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 3, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719), thời gian qua, tỉnh Kon Tum đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Qua đó, từng bước phát huy được tiềm năng, thế mạnh và nguồn tài nguyên sẵn có tại địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập ổn định cho người dân vùng DTTS và miền núi.
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông làm việc tại Bình Định

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông làm việc tại Bình Định

Công tác Dân tộc - T.Nhân - N.Triều - 1 giờ trước
Sáng 15/7, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông đã có buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Bình Định, về tình hình thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc và kết quả việc phối hợp điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.
Nhiều địa phương bị thiệt hại về người và của do mưa lớn, sạt lở

Nhiều địa phương bị thiệt hại về người và của do mưa lớn, sạt lở

Tin tức - Minh Nhật - 1 giờ trước
Mới đây, một vụ sạt lở đất taluy tại Lâm Đồng làm nhà dân bị vùi lấp, 1 người thiệt mạng. Ở Hà Giang, tính đến ngày 14-7, lực lượng chức năng đã tìm thấy người thứ 12 trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng.
Đắk Lắk: Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG 1719

Đắk Lắk: Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG 1719

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 1 giờ trước
Chiều 15/7, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 tại UBND huyện Buôn Đôn. Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Kính và Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo Ban Dân tộc; đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Dân tộc các huyện, văn phòng HĐND và UBND thị xã, thành phố.