Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: dân tộc La Hủ

Nét đẹp văn hóa dân tộc La Hủ

Nét đẹp văn hóa dân tộc La Hủ

Video - PV - 10:21, 23/02/2020
Ở nước ta, dân tộc La Hủ cư trú tập trung ở huyện Mường Tè (Lai Châu), là một trong 16 dân tộc rất ít người (dưới 10.000 người). Họ có đời sống văn hóa, tinh thần khá phong phú, độc đáo...
“Phủ sóng” thông tin đến vùng DTTS và miền núi: Cần đầu tư theo chiều sâu

“Phủ sóng” thông tin đến vùng DTTS và miền núi: Cần đầu tư theo chiều sâu

Chính sách dân tộc - PV - 10:11, 20/06/2018
Vùng DTTS và miền núi, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK hiện vẫn là “vùng lõm” về thông tin. Tiếp tục thực hiện chính sách cấp không thu tiền các ấn phẩm báo, tạp chí trên cơ sở chọn lọc là giải pháp cần thiết để nâng cao hiệu quả “phủ sóng” thông tin về cơ sở.