Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS &MN ở Nghệ An: Các địa phương quyết liệt thực hiện

Thanh Hải - 17:46, 09/02/2023

Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 ở Nghệ An đã bước sang năm thứ hai. Dẫu gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong thời gian đầu thực hiện, nhưng các địa phương đã vào cuộc quyết liệt, nghiêm túc với quyết tâm cao nhất, là thực hiện có hiệu quả Chương trình. Báo Dân tộc và Phát triển ghi nhận ý kiến bày tỏ quan điểm lãnh đạo một số địa phương được thụ hưởng Chương trinh.

Ông Bùi Văn Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Phong: Bám cơ sở để chỉ đạo thực hiện

Triển khai Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 ở Nghệ An: Quyết liệt thực hiện

Bám sát các kế hoạch, nội dung hướng dẫn triển khai của UBND tỉnh, các sở, ban ngành liên quan, UBND huyện Quế Phong đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trên địa bàn huyện triển khai chương trình MTQG phát triển KTXH giai đoạn 2021-2025, với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, quyết liệt.

Trong quá trình thực hiện, huyện chủ động phối hợp, nắm bắt thông tin từ các sở, ngành để kịp thời hướng dẫn các xã, thị trấn chủ động các bước để xây dựng kế hoạch từ sớm, đặc biệt là kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho từng hạng mục, từng dự án phù hợp thực tế địa phương. 

Việc họp ban chỉ đạo, tổ giúp việc được thực hiện định kỳ để bổ cứu, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, huyện cũng đã giao trách nhiệm cho các thành viên ban chỉ đạo bám sát cơ sở, có những chỉ đạo, định hướng sát sao, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc nếu có. Để người dân hiểu và đồng thuận, huyện cũng đã và đang thực hiện việc tuyên truyền, truyền thông rộng rãi đến tận thôn bản.

Với sự quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện, trong tháng 12/2022 và tháng 1/2023, huyện đã triển khai thi công được 5 dự án thuộc nguồn vốn đầu tư phát triển; Đồng thời, huyện đang hoàn thiện công tác lựa chọn nhà thầu đối với các dự án còn lại để khởi công xây dựng trong tháng 2, tháng 3/2023. 

Đối với nguồn vốn sự nghiệp, huyện đã triển khai thực hiện được 10/21 nhiệm vụ theo kế hoạch. Hiện nguồn kinh phí còn lại năm 2022 được phép kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2023 cũng đã tiếp tục được triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là việc triển khai thực hiện Chương trình có nhiều điểm mới, đặc biệt là các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế; hệ thống văn bản chưa được ban hành đồng bộ, dẫn đến việc nhiều nội dung chưa đủ cơ sở, điều kiện để triển khai thực hiện mặc dù đã được giao vốn. Thực tế này, cần sớm được khắc phục.

Ông Nguyễn Đình Hùng, Bí thư huyện ủy Con Cuông: Khẩn trương, quyết liệt để đảm bảo tiến độ.

Triển khai Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 ở Nghệ An: Quyết liệt thực hiện 1

 Thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN ở Con Cuông được phân bổ nguồn kinh phí thực hiện 9 Dự án (Dự án 2 không được phân bổ vốn). Trong đó, nguồn vốn đầu tư xây dựng (vốn Ngân sách Trung ương) giai đoạn 2021-2025 là hơn 402 tỷ đồng.

Hiện nay, Ban chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc thực hiện Chương trình của huyện đang thực hiện khẩn trương các phần việc, các nội dung của các dự án.

Nhờ được bố trí vốn, có kế hoạch thực hiện cụ thể, có sự chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc của cả hệ thống chính trị nên riêng năm 2022, Con Cuông đã khởi công được 11/34 công trình được cấp  vốn, các công trình còn lại đang tổ chức triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu và sẽ khởi công trong năm 2023. 

Các dự án, tiểu dự án, nội dung của Chương trình đã được UBND huyện giao cho các phòng, ban, đơn vị chức năng tổ chức xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện trong năm 2023. Ở thời điểm hiện tại, do khối lượng công việc nhiều, dồn từ năm 2022 sang rất lớn nên UBND huyện đang chỉ đạo các chủ đầu tư triển khai các phần việc đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Dù đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện như, áp lực giải ngân lớn, không được giao vốn sự nghiệp cho cả giai đoạn,  ít nhiều gây khó khăn trong việc lập kế hoạch, UBND tỉnh cũng chưa có quy định về hạn mức đất sản xuất… nhưng năm 2023, huyện đặt mục tiêu tập trung triển khai các dự án, tiểu dự án, nội dung thuộc Chương trình đã được phân bổ vốn năm 2022, 2023 đảm bảo đạt chất lượng, hiệu quả, tiến độ và giải ngân trước 31/12/2023. Đồng thời, tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung Kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 2024-2025, sớm, sát thực tế.

Để đạt được mục tiêu, kế hoạch đó, huyện đề xuất, Trung ương xem xét giao vốn sự nghiệp cho cả giai đoạn, sớm ban hành định mức hỗ trợ nhà ở, hướng dẫn cụ thể hơn  nội dung triển khai chuyển đổi số ở Dự án 10,  để địa phương có cơ sở lập kế hoạch thực hiện. Còn đối với UBND tỉnh và các sở ngành, cần có hướng dẫn cụ thể, thống nhất trong việc quản lý nguồn vốn sự nghiệp để thống nhất thực hiện trong toàn tỉnh. Ví dụ như, ngành Y tế cấp huyện giao cho Phòng Y tế hay giao cho Trung tâm y tế tham mưu triển khai thực hiện theo kế hoạch của Sở Y tế). 

Bên cạnh đó, ban hành quy định về hạn mức đất sản xuất trong thực hiện Chương trình. Hướng dẫn về đối tượng, định mức trong việc hỗ trợ gạo cho công tác bảo vệ, phát triển rừng. Hướng dẫn trong triển khai thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển vùng dược liệu quý và chuyển đổi số.

Ông Lô Thanh Nhất, Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương: Huyện đã phối hợp chặt chẽ, bám sát các sở ngành để đẩy nhanh tiến độ.

Triển khai Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 ở Nghệ An: Quyết liệt thực hiện 3
Ông Lô Thanh Nhất, Phó Chủ tịch huyện Tương Dương thông tin

Quá trình thực hiện chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025, huyện triển khai nhanh, quyết liệt với kỳ vọng sẽ góp phần đổi thay bộ mặt nông thôn miền núi còn nhiều khó khăn. Có thể nói, cả hệ thống chính trị của huyện đã vào cuộc với quyết tâm cao. Huyện xác định và nhận thấy, lợi ích, hiệu quả từ chương trình MTQG này là rất lớn, đối tượng thụ hưởng lớn, sức ảnh hưởng lan tỏa nên đã quán triệt tinh thần phối hợp chặt chẽ, bám sát các sở ngành để kịp thời tháo gỡ khó khăn cũng như đẩy nhanh các phần việc. Với sự chủ động, bám sát các văn bản của cấp trên, UBND huyện đã triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định, hướng dẫn cho các ngành, đơn vị địa phương.

Thực tế thì, việc thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhìn chung các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần được thực hiện khoa học, bài bản, đúng quy trình từ khâu khảo sát đối tượng, lập kế hoạch đều thực hiện công khai, có sự phối hợp của các phòng, ban cấp huyện, các địa phương và sự tham gia của người dân vùng đồng bào DTTS&MN. 

Các phòng, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì dự án, tiểu dự án và nội dung thành phần chủ động khảo sát, lập kế hoạch, tham mưu các quyết định phê duyệt trình UBND huyện phê duyệt đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Các dự án có cơ chế huy động, phân bổ, lồng ghép nguồn lực hợp lý đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của công trình, dự án.

Hiện nay, các phần việc, nội dung thuộc 10 dự án, đã tiến hành được những bước đầu tiên như, hoàn thành bước khảo sát, tư vấn thiết kế, hoàn thiện các thủ tục đầu tư đang trình UBND tỉnh phê duyệt. Một số hạng mục đầu tư xây dựng, đã tiến hành đến bước làm các thủ tục để tổ chức đấu thầy xây dựng. Tuy nhiên năm 2022, tổng nguồn vốn được bố trí là hơn 143 tỷ đồng, nhưng đến hết 31/12/2022, chưa giải ngân được nguồn vốn.

Vướng mắc lớn nhất mà huyện đang gặp phải là, do năm đầu thực hiện Chương trình MTQG nên quá trình triển khai còn gặp lúng túng. Chương trình mục tiêu gồm nhiều dự án, tiểu dự án và các nội dung thành phần do nhiều Bộ, Ban ngành Trung ương quản lý và hướng dẫn triển khai thực hiện, nên trong quá trình triển khai còn gặp những khó khăn nhất định. Một số bộ, ban ngành ban hành hướng dẫn để triển khai thực hiện chậm nên trong quá trình thực hiện còn gặp những khó khăn nhất định.

Để triển khai có hiệu quả Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 tại Tương Dương, huyện sẽ tiếp tục hoàn thành hồ sơ thủ tục đối với các công trình, dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt năm 2023. 

Trước mắt, huyện tiếp tục triển khai các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình đảm bảo hiệu quả, kịp tiến độ theo kế hoạch; đôn đốc các đơn vị, các phòng được giao chủ trì thực hiện các dự án đảm bảo đúng quy định, hiệu quả.

 Mặt khác, thực hiện đảm bảo đúng, đầy đủ hồ sơ, trình tự thủ tục theo quy định về đầu tư, đảm bảo hiệu quả, chất lượng công trình, dự án. Phấn đấu hoàn thành giải ngân đúng tiến độ nguồn vốn năm 2023./.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Vĩnh Phúc: Tín dụng chính sách góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội

Vĩnh Phúc: Tín dụng chính sách góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội

Có thể nói, tín dụng chính sách là một trong những công cụ, giải pháp có tính căn cơ, lâu dài, giúp các cấp chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch về giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới nâng cao, bảo đảm an sinh xã hội, phục hồi, phát triển kinh tế nhất là trong tình hình kinh tế có nhiều biến động như hiện nay.
Tin nổi bật trang chủ
Du lịch cộng đồng - Hướng phát triển nhiều tiềm năng ở Kbang

Du lịch cộng đồng - Hướng phát triển nhiều tiềm năng ở Kbang

Du lịch cộng đồng đang là mô hình được đồng bào các dân tộc ở nhiều địa phương triển khai thực hiện. Tại huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) nơi có 19 DTTS sinh sống (trong đó, người Ba Na chiếm hơn 40%) đang chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch, vừa giúp người dân có thêm thu nhập ổn định, giảm nghèo, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Bế mạc Hội thi thể thao các DTTS tỉnh Gia Lai năm 2023

Bế mạc Hội thi thể thao các DTTS tỉnh Gia Lai năm 2023

Thể thao - Ngọc Thu - 23:46, 01/06/2023
Sau 3 ngày tranh tài diễn ra sôi nổi, chiều 1/6, tại Nhà thi đấu tỉnh Gia Lai đã diễn ra Lễ bế mạc và trao giải cho các đoàn đạt thành tích cao tại Hội thi Thể thao các DTTS tỉnh năm 2023.
Bình Định: Khai mạc Ngày hội Văn hóa - Thể thao miền biển

Bình Định: Khai mạc Ngày hội Văn hóa - Thể thao miền biển

Sắc màu 54 - L.Phương - 23:43, 01/06/2023
Tối 1/6, UBND tỉnh Bình Định đã long trọng tổ chức Khai mạc Ngày hội Văn hóa - Thể thao miền biển tỉnh Bình Định lần thứ XIV năm 2023, tại thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát.
Thông cáo báo chí số 10, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thông cáo báo chí số 10, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thời sự - PV - 21:05, 01/06/2023
Thứ 5, ngày 1/6/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 10 của Kỳ họp thứ 5 tại Nhà Quốc hội với các phiên họp toàn thể tại hội trường dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam.
Gió qua miền Phước Tích

Gió qua miền Phước Tích

Phóng sự - Tiêu Dao - 21:03, 01/06/2023
Những đôi bàn tay vơi màu bùn đất, lò nung cũng mất dần đi, danh tiếng một thủơ của tiền nhân với nghiệp gây dựng gần 500 năm cứ thế nhạt dần. Người làng gốm Phước Tích chênh chao nhớ mỗi khi gió thổi ngang qua miền Cố đô.
Hậu Giang: Gắn phát triển du lịch cộng đồng với chuyển đổi số

Hậu Giang: Gắn phát triển du lịch cộng đồng với chuyển đổi số

Kinh tế - Song Vy - H. Diễm - 20:53, 01/06/2023
Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo sinh kế cho người nông dân, tỉnh Hậu Giang đang dần hình thành hệ sinh thái nông nghiệp đa dạng, đặc trưng và kiến tạo vành đai xanh ven đô trên hành trình xây dựng nông thôn mới, phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS. Đặc biệt, với sự phát triển của chuyển đổi số đang gắn kết các nhà vườn làm du lịch phát triển du lịch cộng đồng hiệu quả hơn.
“Lớp học cho em” mô hình dạy miễn phí cho trẻ em DTTS trên đỉnh núi

“Lớp học cho em” mô hình dạy miễn phí cho trẻ em DTTS trên đỉnh núi

Nhắc đến Suối Giàng, người ta nhắc ngay đến một lớp học đặc biệt. Khi màn đêm buông xuống, đó cũng là lúc lớp học đặc biệt này lại sáng đèn đón các em nhỏ. Ánh sáng từ lớp học, tiếng giảng bài, tiếng bập bẹ đánh vần, tập đọc xen lẫn những tràng cười giòn tan của cả cô và trò tạo nên những thanh âm vang vọng khắp vùng cao.
Hãy đến Vi Rơ Ngheo một lần để thấy

Hãy đến Vi Rơ Ngheo một lần để thấy

Du lịch - PV - 20:47, 01/06/2023
Lâu nay khi nhắc đến Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, huyện Kon Plông (Kon Tum) du khách thường nghĩ đến các địa điểm du lịch nổi tiếng, nhưng ít ai biết rằng, ở giữa “đại ngàn Măng Đen” có một ngôi làng của đồng bào DTTS độc đáo, bình yên mang đậm bản sắc của người Xơ Đăng.

"Lối mở" cho nghề làm nón Huế

Nghề nghiệp - Việc làm - Vũ Hảo - 20:45, 01/06/2023
Chiếc nón để che nắng, che mưa từ xa xưa đã gắn liền với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam. Ở vùng nào cũng có nón, nhưng nón Huế được nhiều người ưa chuộng là vì sự thanh thoát nhẹ nhàng. Nón không chỉ là vật dụng sinh hoạt đơn thuần mà là một tác phẩm nghệ thuật thực sự.
“Lớp học cho em” mô hình dạy miễn phí cho trẻ em DTTS trên đỉnh núi

“Lớp học cho em” mô hình dạy miễn phí cho trẻ em DTTS trên đỉnh núi

Media - Tuấn Ninh - 20:35, 01/06/2023
Nhắc đến Suối Giàng, người ta nhắc ngay đến một lớp học đặc biệt. Khi màn đêm buông xuống, đó cũng là lúc lớp học đặc biệt này lại sáng đèn đón các em nhỏ. Ánh sáng từ lớp học, tiếng giảng bài, tiếng bập bẹ đánh vần, tập đọc xen lẫn những tràng cười giòn tan của cả cô và trò tạo nên những thanh âm vang vọng khắp vùng cao.
5 tháng năm 2023: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản thu về 20,26 tỷ USD

5 tháng năm 2023: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản thu về 20,26 tỷ USD

Kinh tế - PV - 20:25, 01/06/2023
Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản thu về 20,26 tỷ USD, giảm 11,1% so với cùng kỳ năm 2022.
Bắc Kạn: Để nông sản vươn ra “biển lớn”

Bắc Kạn: Để nông sản vươn ra “biển lớn”

Kinh tế - Mộc Lan - 20:23, 01/06/2023
Thời gian gần đây, tỉnh Bắc Kạn đã và đang chú trọng triển khai nhiều giải pháp xúc tiến thương mại, phát triển các mặt hàng nông sản, đặc biệt là sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) theo hướng củng cố số lượng, nâng cao chất lượng với mục tiêu đưa nông sản vươn ra “biển lớn”.