Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Hồng Minh - 19:24, 17/03/2020

Ngày 17/3, tại Hà Nội, Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022. Đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí Thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc dự và chỉ đạo Đại hội.

Ông Lê Công Bình, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển trình bày dự thảo Báo các Kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017- 2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020- 2022
Ông Lê Công Bình, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển trình bày dự thảo Báo các Kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017- 2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020- 2022

Trình bày dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Lê Công Bình, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt công tác của Báo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao theo quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đã đề ra với nhiều kết quả nổi bật.

Đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc tặng hoa chúc mừng cấp ủy khóa mới
Đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc tặng hoa chúc mừng cấp ủy khóa mới

Cụ thể, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên luôn được Chi ủy, Chi bộ đặt lên hàng đầu. Trong nhiệm kỳ qua, chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng không ngừng được nâng lên. Tất cả cán bộ, đảng viên đều có lập trường, quan điểm vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Ý thức rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân trong đảng viên được đặc biệt coi trọng; Các vấn đề tồn tại, vướng mắc về mặt tư tưởng đã kịp thời giải quyết, tạo ra sự đồng thuận, thống nhất trong Đảng và trong tập thể Báo Dân tộc và Phát triển.

Công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng đã đạt được những kết quả rất quan trọng. Chi ủy, Chi bộ đã thể hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện các hoạt động của cơ quan; là nơi đưa ra những chủ trương, định hướng quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của Báo; là trung tâm đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội

Sinh hoạt Chi bộ đã có nhiều đổi mới. Nội dung các buổi sinh hoạt Chi bộ đều gắn với những vấn đề trọng tâm, trọng điểm của cơ quan. Kết quả này không chỉ nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng mà còn thúc đẩy các hoạt động chuyên môn đạt hiệu quả cao. Hầu hết cán bộ, đảng viên đều gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và nhiệm vụ được giao. Không có đảng viên nào có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở. Tinh thần phê bình và tự phê bình được đề cao. Tạo ra được không khí cởi mở, trách nhiệm và đồng thuận trong Chi bộ, cơ quan. Đoàn kết nội bộ được tăng cường, thắt chặt. Đây là một trong những ưu điểm nổi bật nhất trong nhiệm kỳ 2017-2020. Những vấn đề tồn tại dẫn đến nguy cơ mất đoàn kết nội bộ hầu như đã được giải quyết triệt để. Từ tập thể Chi ủy, tập thể lãnh đạo Báo đến đảng viên, viên chức, người lao động đều đoàn kết thống nhất ý chí và hành động hướng đến mục tiêu chung là hoàn thành ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao; thúc đẩy sự phát triển của Báo Dân tộc và Phát triển.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, Chi bộ, trong nhiệm kỳ 2017-2020, Báo Dân tộc và Phát triển đã đạt được những kết quả rất quan trọng, có ý nghĩa nền tảng, tạo ra tiền đề và động lực cho sự phát triển trong thời gian tới. Bộ máy tổ chức của Báo đã được kiện toàn một bước, đang vận hành và hội nhập vào xu hướng phát triển chung của báo chí nước nhà. Hiện tại, bộ máy tổ chức đang thực hiện hiệu quả một khối lượng công việc tăng hơn hai lần so với trước đây.

Theo đó, lần đầu tiên kể từ ngày thành lập, Báo Dân tộc và Phát triển đã thực hiện đầy đủ, hiệu quả vai trò, chức năng là Cơ quan ngôn luận của Ủy ban Dân tộc; Diễn đàn của đồng bào các dân tộc Việt Nam và tăng kỳ xuất bản lên 4 kỳ/tuần. Chất lượng nội dung, hình thức tờ báo ngày càng được nâng lên, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng cao của bạn đọc. Đồng thời, Báo đã đưa vào vận hành Trang tin điện tử, tạo tiền đề cho việc xây dựng Báo điện tử hoàn toàn bằng nguồn lực của Báo Dân tộc và Phát triển.

Cùng với đó, năm 2018, lần đầu tiên, Báo Dân tộc và Phát triển được giao nhiệm vụ tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu. Qua hai năm Báo Dân tộc và Phát triển đảm nhận công tác tổ chức, Lễ Tuyên dương được đánh giá là có nhiều đổi mới và thành công rất tốt đẹp…

Các đại biểu đóng góp ý kiến tham luận tại Đại hội
Các đại biểu đóng góp ý kiến tham luận tại Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu cũng góp ý vào các văn kiện quan trọng như: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020- 2025; Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển trong nhiệm kỳ vừa qua. Cụ thể, Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển đã tham mưu với Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tổ chức thành công Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu hằng năm; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên luôn được Chi ủy quan tâm; Công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng đã đạt được những kết quả nhất định…

Tại Đại hội, đồng chí NguyễnThu Minh đã nêu ra một số nội dung gợi mở để Đại hội tiếp tục nghiên cứu, thảo luận như: Cấp ủy chi bộ cần phải thực sự quan tâm đổi mới về nội dung, phương thức lãnh đạo; tập trung vào việc nâng cao chất lượng tổ chức Đảng; Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát chi bộ, nhất là trong việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, kết luận, quyết định, quy định của Đảng ủy cấp trên; Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chi bộ cần phải thực sự coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đảng viên…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022
Các đại biểu bỏ phiếu bầu cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội đã tiến hành bầu 3 đồng chí vào Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022. Đồng chí Lê Công Bình tái đắc cử chức Bí thư Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển. Đại hội cũng đã bầu 5 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy Ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển tặng hoa chúc mừng cấp ủy khóa mới
Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển tặng hoa chúc mừng cấp ủy khóa mới


Đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng của cơ quan Ủy ban Dân tộc chụp ảnh lưu niệm với các đảng viên dự Đại hội
Đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng của cơ quan Ủy ban Dân tộc chụp ảnh lưu niệm với các đảng viên dự Đại hội
Văn nghệ chào mừng Đại hội
Văn nghệ chào mừng Đại hội
Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 8
Tin cùng chuyên mục
Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Sáng ngày 20/10, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Đây là Kỳ họp trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Quốc hội sẽ xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng còn lại trong chương trình công tác của cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.
Tin nổi bật trang chủ
Hà Nội: Tổ chức quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa miền Trung và Tây Nguyên

Hà Nội: Tổ chức quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa miền Trung và Tây Nguyên

Tin tức - Hoàng Quý - 19:28, 20/10/2020
Ngày 20/10, tại Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị thống nhất và thông báo các nội dung triển khai sự kiện giới thiệu, quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên; Tổ chức đấu giá, quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt miền Trung.
Đội chiêng nữ làng Leng

Đội chiêng nữ làng Leng

Sắc màu 54 - Thuỳ Dung - 17:52, 20/10/2020
Nhằm giữ gìn văn hóa cồng chiêng của dân tộc, người Ba Na ở làng Leng, xã Tơ Tung, huyện Kbang (Gia Lai) đã thành lập các đội chiêng để phục vụ đời sống tinh thần và bảo tồn cồng chiêng để không bị mai một. Đặc biệt, người làng Leng không chỉ gìn giữ cồng chiêng bằng cách truyền lại cho đàn ông trong làng, họ còn truyền dạy cho phụ nữ, các thế hệ trẻ em, thanh, thiếu niên để lưu giữ âm nhạc Tây Nguyên.
Y tế cơ sở thị xã Sa Pa: Giúp Nhân dân không phải vượt tuyến chữa bệnh

Y tế cơ sở thị xã Sa Pa: Giúp Nhân dân không phải vượt tuyến chữa bệnh

Sức khỏe - Trọng Bảo - 16:58, 20/10/2020
Mạng lưới y tế cơ sở (y tế thôn, bản, xã, phường, thị trấn…) là tuyến y tế trực tiếp gần dân nhất, bảo đảm cho mọi người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu với chi phí thấp. Xác định vai trò quan trọng này, thời gian qua, hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã nỗ lực để thực hiện “sứ mệnh” này một cách hiệu quả nhất…
Thủ tướng: Thành công của Việt Nam có ý nghĩa với các nước đang phát triển

Thủ tướng: Thành công của Việt Nam có ý nghĩa với các nước đang phát triển

Tin tức - PV - 16:29, 20/10/2020
“Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhận định, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.
Phước Quới vào mùa quết cốm dẹp

Phước Quới vào mùa quết cốm dẹp

Nghề nghiệp - Việc làm - Phương Nghi - 16:15, 20/10/2020
Khi ngoài đồng mùi hương thơm lúa nếp mới, bay phảng phất tỏa khắp các phum sóc, cũng là lúc đồng bào Khmer chuẩn bị quết (giã) cốm dẹp làm lễ vật cúng trăng, đón mừng Lễ hội Ooc Om Bok - một Lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer.
Đề nghị xử lý nghiêm đối tượng đăng thông tin giả về bão số 8

Đề nghị xử lý nghiêm đối tượng đăng thông tin giả về bão số 8

Tin tức - PV - 15:36, 20/10/2020
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia đề nghị xử lý các đối tượng đăng tải thông tin dự báo thời tiết không chính xác trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.
Những người nặng lòng với vùng cao

Những người nặng lòng với vùng cao

Nhịp cầu nhân ái - Văn Hoa - 14:51, 20/10/2020
Thấu hiểu những khó khăn, thiếu thốn của học sinh và người dân vùng DTTS còn nhiều khó khăn, những trái tim đầy tình yêu thương của Câu lạc bộ (CLB) “Vì trái tim trẻ thơ Hà Nội” đã vượt qua mọi khoảng cách về địa lý để mang những yêu thương từ miền xuôi tới miền ngược.
Mở đường đến tương lai cho nữ sinh DTTS

Mở đường đến tương lai cho nữ sinh DTTS

Giáo dục - Hồng Minh - 14:13, 20/10/2020
Hỗ trợ kinh phí trong 7 năm học (gồm 3 năm THPT và 4 năm đại học) dành cho các nữ sinh DTTS có thành tích học tập xuất sắc và hoàn cảnh khó khăn, là nội dung của Dự án “Mở đường đến tương lai” thuộc Quỹ học bổng Vừ A Dính và Tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) thực hiện. Triển khai từ năm 2010, qua 2 giai đoạn, Dự án là minh chứng cho kết quả hỗ trợ y tế và giáo dục cho nữ giới, tác động tích cực đến sự phát triển của cộng đồng và xã hội.
Xã Cư M’gar bứt phá trong giảm nghèo

Xã Cư M’gar bứt phá trong giảm nghèo

Công tác Dân tộc - PV - 10:37, 20/10/2020
Những năm gần đây, công tác xóa đói, giảm nghèo ở xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar (Đăk Lăk) đã đạt được những kết quả tích cực. Đặc biệt là, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo đã giảm mạnh.
48 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

48 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

Tin tức - PV - 10:37, 20/10/2020
Sáng 20/10/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.140 ca