Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Hồng Minh - 19:24, 17/03/2020

Ngày 17/3, tại Hà Nội, Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022. Đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí Thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc dự và chỉ đạo Đại hội.

Ông Lê Công Bình, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển trình bày dự thảo Báo các Kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017- 2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020- 2022
Ông Lê Công Bình, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển trình bày dự thảo Báo các Kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017- 2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020- 2022

Trình bày dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Lê Công Bình, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt công tác của Báo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao theo quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đã đề ra với nhiều kết quả nổi bật.

Đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc tặng hoa chúc mừng cấp ủy khóa mới
Đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc tặng hoa chúc mừng cấp ủy khóa mới

Cụ thể, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên luôn được Chi ủy, Chi bộ đặt lên hàng đầu. Trong nhiệm kỳ qua, chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng không ngừng được nâng lên. Tất cả cán bộ, đảng viên đều có lập trường, quan điểm vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Ý thức rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân trong đảng viên được đặc biệt coi trọng; Các vấn đề tồn tại, vướng mắc về mặt tư tưởng đã kịp thời giải quyết, tạo ra sự đồng thuận, thống nhất trong Đảng và trong tập thể Báo Dân tộc và Phát triển.

Công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng đã đạt được những kết quả rất quan trọng. Chi ủy, Chi bộ đã thể hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện các hoạt động của cơ quan; là nơi đưa ra những chủ trương, định hướng quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của Báo; là trung tâm đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội

Sinh hoạt Chi bộ đã có nhiều đổi mới. Nội dung các buổi sinh hoạt Chi bộ đều gắn với những vấn đề trọng tâm, trọng điểm của cơ quan. Kết quả này không chỉ nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng mà còn thúc đẩy các hoạt động chuyên môn đạt hiệu quả cao. Hầu hết cán bộ, đảng viên đều gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và nhiệm vụ được giao. Không có đảng viên nào có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở. Tinh thần phê bình và tự phê bình được đề cao. Tạo ra được không khí cởi mở, trách nhiệm và đồng thuận trong Chi bộ, cơ quan. Đoàn kết nội bộ được tăng cường, thắt chặt. Đây là một trong những ưu điểm nổi bật nhất trong nhiệm kỳ 2017-2020. Những vấn đề tồn tại dẫn đến nguy cơ mất đoàn kết nội bộ hầu như đã được giải quyết triệt để. Từ tập thể Chi ủy, tập thể lãnh đạo Báo đến đảng viên, viên chức, người lao động đều đoàn kết thống nhất ý chí và hành động hướng đến mục tiêu chung là hoàn thành ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao; thúc đẩy sự phát triển của Báo Dân tộc và Phát triển.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, Chi bộ, trong nhiệm kỳ 2017-2020, Báo Dân tộc và Phát triển đã đạt được những kết quả rất quan trọng, có ý nghĩa nền tảng, tạo ra tiền đề và động lực cho sự phát triển trong thời gian tới. Bộ máy tổ chức của Báo đã được kiện toàn một bước, đang vận hành và hội nhập vào xu hướng phát triển chung của báo chí nước nhà. Hiện tại, bộ máy tổ chức đang thực hiện hiệu quả một khối lượng công việc tăng hơn hai lần so với trước đây.

Theo đó, lần đầu tiên kể từ ngày thành lập, Báo Dân tộc và Phát triển đã thực hiện đầy đủ, hiệu quả vai trò, chức năng là Cơ quan ngôn luận của Ủy ban Dân tộc; Diễn đàn của đồng bào các dân tộc Việt Nam và tăng kỳ xuất bản lên 4 kỳ/tuần. Chất lượng nội dung, hình thức tờ báo ngày càng được nâng lên, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng cao của bạn đọc. Đồng thời, Báo đã đưa vào vận hành Trang tin điện tử, tạo tiền đề cho việc xây dựng Báo điện tử hoàn toàn bằng nguồn lực của Báo Dân tộc và Phát triển.

Cùng với đó, năm 2018, lần đầu tiên, Báo Dân tộc và Phát triển được giao nhiệm vụ tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu. Qua hai năm Báo Dân tộc và Phát triển đảm nhận công tác tổ chức, Lễ Tuyên dương được đánh giá là có nhiều đổi mới và thành công rất tốt đẹp…

Các đại biểu đóng góp ý kiến tham luận tại Đại hội
Các đại biểu đóng góp ý kiến tham luận tại Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu cũng góp ý vào các văn kiện quan trọng như: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020- 2025; Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển trong nhiệm kỳ vừa qua. Cụ thể, Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển đã tham mưu với Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tổ chức thành công Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu hằng năm; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên luôn được Chi ủy quan tâm; Công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng đã đạt được những kết quả nhất định…

Tại Đại hội, đồng chí NguyễnThu Minh đã nêu ra một số nội dung gợi mở để Đại hội tiếp tục nghiên cứu, thảo luận như: Cấp ủy chi bộ cần phải thực sự quan tâm đổi mới về nội dung, phương thức lãnh đạo; tập trung vào việc nâng cao chất lượng tổ chức Đảng; Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát chi bộ, nhất là trong việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, kết luận, quyết định, quy định của Đảng ủy cấp trên; Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chi bộ cần phải thực sự coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đảng viên…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022
Các đại biểu bỏ phiếu bầu cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội đã tiến hành bầu 3 đồng chí vào Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022. Đồng chí Lê Công Bình tái đắc cử chức Bí thư Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển. Đại hội cũng đã bầu 5 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy Ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển tặng hoa chúc mừng cấp ủy khóa mới
Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển tặng hoa chúc mừng cấp ủy khóa mới


Đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng của cơ quan Ủy ban Dân tộc chụp ảnh lưu niệm với các đảng viên dự Đại hội
Đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng của cơ quan Ủy ban Dân tộc chụp ảnh lưu niệm với các đảng viên dự Đại hội
Văn nghệ chào mừng Đại hội
Văn nghệ chào mừng Đại hội
Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 8
Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tận tâm với cuộc sống của người dân nghèo

Tận tâm với cuộc sống của người dân nghèo

Sự kiện - Bình luận - PV - 9 giờ trước
Ngày 2/3/2023, tại Nhà Quốc hội, trong phát biểu nhậm chức Chủ tịch nước, đồng chí Võ Văn Thưởng đã xin mượn câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu để nói thay lòng mình về cam kết với Quốc hội, đồng bào, chiến sĩ, cử tri cả nước trong chặng đường sắp tới: Tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi/Cùng đổ mồ hôi, cùng sôi giọt máu/Tôi sống với cuộc đời chiến đấu/Của triệu người yêu dấu gian lao...
Lễ hội truyền thống “Tế Khai sắc - Rước khai Xuân” năm Giáp Thìn 2024 tại đền Voi Phục

Lễ hội truyền thống “Tế Khai sắc - Rước khai Xuân” năm Giáp Thìn 2024 tại đền Voi Phục

Tin tức - Minh Nhật - 10 giờ trước
Ngày 23/2 vừa qua, tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Voi Phục, quận Ba Đình (Hà Nội) tổ chức Lễ hội truyền thống “Tế Khai sắc - Rước khai Xuân” năm Giáp Thìn 2024, khai ấn Lý triều Đại Vương “Trấn Tây Thượng Đẳng”.
Bắc Trà My (Quảng Nam): Phấn đấu giảm hơn 7% hộ nghèo trong năm 2024

Bắc Trà My (Quảng Nam): Phấn đấu giảm hơn 7% hộ nghèo trong năm 2024

Kinh tế - T.Nhân - H.Trường - 10 giờ trước
Huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) vừa giao chỉ tiêu giảm nghèo cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn phấn đấu giảm 7,88% và 2,14% hộ cận nghèo trong năm 2024.
Cao Lộc (Lạng Sơn): Lễ hội Chùa Bắc Nga đón nhận Quyết định công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Cao Lộc (Lạng Sơn): Lễ hội Chùa Bắc Nga đón nhận Quyết định công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Trang địa phương - Mỹ Dung - 10 giờ trước
Vừa qua, UBND huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Chùa Bắc Nga và công bố quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Lễ hội truyền thống Chùa Bắc Nga, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Hơn 100 đô vật tranh tài tại Giải vô địch vật tự do, dân tộc truyền thống Hà Nội

Hơn 100 đô vật tranh tài tại Giải vô địch vật tự do, dân tộc truyền thống Hà Nội

Tin tức - Thanh Nguyên - 10 giờ trước
Giải vô địch vật tự do, dân tộc truyền thống mừng Xuân Giáp Thìn, thành phố Hà Nội vừa khai mạc tại sới vật Ngô Sài, huyện Quốc Oai (Hà Nội). Giải do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với UBND huyện Quốc Oai tổ chức.
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 8): Nỗi lo mai một lễ hội truyền thống của đồng bào DTTS

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 8): Nỗi lo mai một lễ hội truyền thống của đồng bào DTTS

Lễ hội của đồng bào DTTS là một nét văn hóa truyền thống, giá trị tinh thần được tích đọng, gìn giữ bao đời, tạo nên bản sắc của cộng đồng dân tộc đó. Nhưng theo thời gian, do nhiều nguyên nhân, có không ít lễ hội đang bị mai một, biến mất, hoặc bị hiện đại hóa, không còn giữ được những giá trị vốn có. Chương trình Vấn đề - Sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển hôm nay sẽ bàn về “Nỗi lo mai một lễ hội truyền thống của đồng bào DTTS”.
Kon Tum: Tháng Thanh niên năm 2024 với nhiều hoạt động hướng về vùng DTTS

Kon Tum: Tháng Thanh niên năm 2024 với nhiều hoạt động hướng về vùng DTTS

Tin tức - Ngọc Chí - 11 giờ trước
Sáng ngày 24/2 vừa qua, Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2024, với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.
Lần đầu tiên tổ chức lễ hội Mở cửa biển ở huyện đảo Cô Tô

Lần đầu tiên tổ chức lễ hội Mở cửa biển ở huyện đảo Cô Tô

Trang địa phương - Mỹ Dung - 11 giờ trước
Sáng 24/2 (tức 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn) vừa qua, huyện Cô Tô (Quảng Ninh) tổ chức Lễ hội Mở cửa biển tại xã Thanh Lân. Đây là lần đầu tiên lễ hội diễn ra tại vùng đảo tiền tiêu Đông Bắc, mở đầu cho 1 mùa khai thác thủy sản thắng lợi với tôm cá đầy khoang.
Khánh Hoà: Rộn ràng Lễ hội cúng Bến nước của người Ê Đê ở Buôn Đung

Khánh Hoà: Rộn ràng Lễ hội cúng Bến nước của người Ê Đê ở Buôn Đung

Sắc màu 54 - T.Nhân-H.Trường - 11 giờ trước
Ngày 24/2 vừa qua, đồng bào Ê Đê tại Buôn Đung, xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hoà) đã tổ chức Lễ hội cúng Bến nước trong niềm hân hoan, phấn khởi của những ngày đầu năm mới.
Quảng Ngãi: Công nhận Lễ hội đua thuyền Tịnh Long là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Quảng Ngãi: Công nhận Lễ hội đua thuyền Tịnh Long là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Sắc màu 54 - T.Nhân-H.Trường - 11 giờ trước
Lễ hội đua thuyền ở xã Tịnh Long, Tp.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi là nét văn hóa độc đáo của người dân vùng sông nước sống dọc hai bên sông Trà Khúc, đã tồn tại hàng trăm năm nay và mang ý nghĩa văn hóa tín ngưỡng sâu sắc.
Quảng Nam: Phân bổ gần 129 tỉ đồng từ nguồn Trung ương thưởng vượt thu

Quảng Nam: Phân bổ gần 129 tỉ đồng từ nguồn Trung ương thưởng vượt thu

Công tác Dân tộc - T.Nhân-H.Trường - 11 giờ trước
UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định cấp 128,8 tỷ đồng từ nguồn Trung ương thưởng vượt thu để các địa phương thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.