Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Cần sửa đổi toàn diện Luật Thống kê

PV - 19:49, 15/09/2021

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 3, chiều 15/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.

Quang cảnh phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê. (Ảnh: Duy Linh)
Quang cảnh phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê. (Ảnh: Duy Linh)

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết: Luật Thống kê được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 23/11/2015, hiệu lực thi hành ngày 01/7/2016. Sau 05 năm thực hiện, Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có những tác động tích cực đối với công tác thống kê, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động thống kê. Thông tin thống kê đóng góp tích cực vào việc giúp Chính phủ hoạch định và điều hành chính sách vĩ mô, thúc đẩy sự tăng trưởng, phát triển kinh tế của đất nước và giải quyết những vấn đề đặt ra trong đời sống kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia trong bối cảnh mới, nhất là sự thay đổi nhanh chóng của kinh tế số, xã hội số, sự tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, bộc lộ những hạn chế, bất cập, đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Nhất là, Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia chưa cập nhật, phản ánh, đánh giá một số chính sách pháp luật, mục tiêu đường lối đổi mới, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Quốc hội, Chính phủ được ban hành trong thời gian gần đây. Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia hiện nay chưa phản ánh đầy đủ thực tiễn đang vận động của đời sống kinh tế - xã hội. Một số chỉ tiêu thống kê trong danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia cần được sửa đổi tên hoặc loại bỏ để phù hợp với thực tiễn và các văn bản pháp luật chuyên ngành.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu ý kiến tại phiên họp. Ảnh: Duy Linh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu ý kiến tại phiên họp. Ảnh: Duy Linh

Góp ý vào nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng Luật thống kê hiện nay chưa có quy định rõ về chế độ kiểm toán nhà nước đối với thống kê nhà nước và kiểm toán đối với các dịch vụ thống kê ngoài nhà nước.

Nhiều nhà quản lý cho rằng tính công khai, minh bạch của số liệu thống kê rất hạn chế. Chưa có những quy định cụ thể về dịch vụ thống kê, hoạt động thống kê và sử dụng thống kê, thông tin thống kê ngoài hệ thống thống kê nhà nước. Chưa có cơ chế nhà nước đặt hàng cho các tổ chức mà do Đảng, Nhà nước thành lập và giao nhiệm vụ thực hiện thống kê. Thí dụ: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Liên minh hợp tác xã. Phòng thương mại, công nghiệp Việt Nam chưa có cơ chế ủy thác đặt hàng cho những tổ chức cung cấp các số liệu thống kê. Cơ quan nhà nước chưa phát triển dịch vụ thống kê và cung cấp thông tin thống kê. Chưa rõ trách nhiệm cơ quan nào cung cấp thông tin thống kê. Chưa có chỉ tiêu phản ánh tính liên kết vùng, ngành, kinh tế vùng. Hiện nay, chúng ta đang sống trong điều kiện phát triển công nghệ thông tin, cuộc cách mạng công nghệ 4.0 phát triển như vũ bão, tuy nhiên, Việt Nam vẫn dùng kỹ thuật thống kê qua điều tra, chọn mẫu… Việc này dẫn đến những sai số khá lớn trong các báo cáo số liệu giữa các bộ, ngành.

Với những lý do trên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng cần phải sửa tổng thể Luật Thống kê chứ không dừng lại ở việc sửa đổi Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình. Ảnh: Duy Linh
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình. Ảnh: Duy Linh

Trong quá trình thảo luận, còn nhiều ý kiến trái chiều, các đại biểu đề nghị rà soát, bổ sung, sửa đổi nhiều vấn đề.

Giải trình, làm rõ về một số vấn đề các đại biểu còn băn khoăn, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết: căn cứ vào điều 18 Luật Thống kê, xuất phát từ quy định đề xuất nghiên cứu sửa phụ lục, danh mục, quá trình xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, Chính phủ đã tổ chức tổng kết tình hình thực hiện các chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê năm 2015; nghiên cứu danh mục chỉ tiêu thống kê của một số nước; tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị để lấy ý kiến rộng rãi của tổ chức, cá nhân, cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương, nhận được sự thống nhất cao của các bộ, ngành. Tuy nhiên, sau báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và những gợi ý của Chủ tịch Quốc hội, Chính phủ cần đánh giá lại toàn bộ Luật Thống kê để sửa đổi một lần, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp. Ảnh: Duy Linh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp. Ảnh: Duy Linh

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng sau 5 năm thực hiện Luật Thống kê đã phát sinh nhiều vấn đề đòi hỏi phải đổi mới công tác thống kê Việt Nam. Công tác thống kê, chỉ tiêu thống kê cần phải tương thích, phù hợp với thông lệ quốc tế. Diễn biến của đời sống kinh tế xã hội diễn ra nhanh, phong phú cần có thông tin kịp thời hơn để phục vụ quản lý, điều hành, đặc biệt phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0, việc đổi mới mô hình tăng trưởng và phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải thay đổi phương thức hoạt động thống kê, nhất là sửa hệ thống chỉ tiêu thống kê, thay đổi phương pháp tính, cách thức thu thập số liệu, công bố thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng công nghệ số trong hoạt động thống kê.

Tuy nhiên, do đề xuất sửa đổi Phụ lục các chỉ tiêu thống kê của Chính phủ còn nhiều bất cập, chưa tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc hiện nay như Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế, ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và ý kiến của Ủy ban Thường vụ hôm nay. Đồng thời, do nhiều nội dung chưa được làm rõ, thời gian từ nay đến kỳ họp Quốc hội cũng không nhiều, vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo lại Chính phủ nội dung cuộc họp thường vụ hôm nay, khẩn trương phối hợp chặt chẽ Ủy ban Kinh tế làm rõ các vấn đề trong Báo cáo thẩm tra, ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội và báo cáo lại Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 10. Nếu chuẩn bị tốt, bảo đảm chất lượng sẽ đưa ra báo cáo tại Quốc hội.

Trong trường hợp chưa thể hoàn thiện dự án luật, Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xin rút khỏi chương trình xây dựng luật, pháp lệnh tiếp tục nghiên cứu và trình Quốc hội vào thời điểm thích hợp.

Tin nổi bật trang chủ
Giàng A Sáu- tỷ phú người Mông trên rẻo cao Sài Lương

Giàng A Sáu- tỷ phú người Mông trên rẻo cao Sài Lương

Khởi nghiệp - Mai Hương - 1 giờ trước
Từng bỏ bản làng để tìm nơi lập nghiệp, nhưng rồi chàng trai dân tộc Mông Giàng A Sáu nhận ra, không nơi nào thuận lợi bằng lập nghiệp trên chính quê hương mình. Với nghị lực quyết tâm và ý chí vươn lên, anh đã thành công với mô hình khởi nghiệp từ cây quế ngay trên đồi núi quê anh- bản Sài Lương 3, xã An Lương, huyện Văn Chấn (Yên Bái).
Ngày 19/9, Việt Nam ghi nhận 10.040 ca nhiễm COVID-19 và có 233 ca tử vong

Ngày 19/9, Việt Nam ghi nhận 10.040 ca nhiễm COVID-19 và có 233 ca tử vong

Tin tức - BĐT - 1 giờ trước
Ngày 19/9, Việt Nam có thêm 10.040 ca mắc mới COVID-19 trong đó có 5.894 ca trong cộng đồng. TP HCM vẫn nhiều nhất với 5.496 ca, tiếp sau là Bình Dương 2.332 ca. Trong ngày có 9.137 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
Bánh ống - đặc sản truyền thống của dân tộc Mường

Bánh ống - đặc sản truyền thống của dân tộc Mường

Ẩm thực - PV - 2 giờ trước
Cũng như bánh chưng của người Kinh, trong mâm cỗ ngày Tết dâng lên bàn thờ tổ tiên của người Mường không thể thiếu loại bánh này.
Nghề làm bánh đa nem ở làng cổ Thổ Hà

Nghề làm bánh đa nem ở làng cổ Thổ Hà

Nghề nghiệp - Việc làm - Hồng Nguyễn - 2 giờ trước
Thổ Hà là làng cổ trù phú ven sông Cầu còn giữ được khá nguyên vẹn những nét văn hóa đặc trưng của một làng Việt cổ với nghề truyền thống làm gốm, bánh đa nướng, bánh đa nem. Đặc biệt, bánh đa nem ở Thổ Hà đã trở thành thương hiệu nổi tiếng khắp trong Nam, ngoài Bắc, thậm chí vươn ra cả thị trường thế giới.
Những con đường hoa ở ấp Tân Thuận

Những con đường hoa ở ấp Tân Thuận

Môi trường sống - Hoàng Hải Đăng - 2 giờ trước
Đến xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày này, mọi người đều cảm thấy thích thú khi chiêm ngưỡng những con đường hoa rực rỡ sắc màu. Đặc biệt là những con đường hoa của ấp Tân Thuận, nơi có 135 hộ đồng bào dân tộc Châu Ro sinh sống.
Những bông hoa của núi rừng

Những bông hoa của núi rừng

Cùng với sự đầu tư của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc, trong những năm gần đây, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có nhiều khởi sắc trên tất cả các lĩnh vực. Đóng góp vào những thành tựu đó là những bông hoa của núi rừng - họ vượt khó vươn lên, truyền cảm hứng cho nhiều người, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.
Tệ nạn ma túy trong vùng DTTS và miền núi vẫn diễn biến phức tạp

Tệ nạn ma túy trong vùng DTTS và miền núi vẫn diễn biến phức tạp

Pháp luật - Thiên Đức - 2 giờ trước
Vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, vốn được coi là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Không những vậy, đây còn là điểm nóng của tình trạng nghiện ma túy. Thời gian gần đây, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Nhân dân phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là thực hiện việc kiểm soát và giãn cách xã hội, song tình trạng này vẫn luôn diễn biến phức tạp.
Chuyện khởi nghiệp của hai thanh niên trên vùng đất nắng, gió

Chuyện khởi nghiệp của hai thanh niên trên vùng đất nắng, gió

Khởi nghiệp - Khánh Ngân - 2 giờ trước
Dải đất miền Trung đầy nắng và gió, lại lắm bão lũ thiên tai. Có lẽ vì thế mà con người ở miền đất này cũng “rẳn rỏi” và mang trong mình khát khao được vươn lên mạnh mẽ. Anh Trần Xuân Hiếu ở xã Gio Quang, huyện Gio linh (Quảng Trị), anh Thiều Quang Đường ở thôn Hoa Đông, xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh)...là những người như vậy.
TP. Hồ Chí Minh: Không để học sinh mất cơ hội học tập do Covid-19

TP. Hồ Chí Minh: Không để học sinh mất cơ hội học tập do Covid-19

Giáo dục - Lê Vũ - 3 giờ trước
Tuy đã có những bước đầu khả quan về việc kiểm soát dịch bệnh, nhưng trên thực tế, TP. Hồ Chí Minh hiện nay vẫn là tâm dịch lớn nhất cả nước. Điều này đồng nghĩa với việc khi năm học mới 2021 - 2022 đang bắt đầu, chính quyền, ngành Giáo dục, cả thầy và trò lẫn phụ huynh đều đang đứng trước nhiều khó khăn và thách thức cần phải vượt qua.
Thái Nguyên: Những kết quả bước đầu từ chuyển đổi số

Thái Nguyên: Những kết quả bước đầu từ chuyển đổi số

Khoa học - Công nghệ - Vân Khánh - 3 giờ trước
Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số; đến năm 2030 vươn lên nằm trong nhóm 10. Thực hiện mục tiêu này, ngay từ đầu năm 2021, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ các giải pháp, bước đầu ghi nhận được những kết quả tích cực.
Nữ Bí thư chi bộ bản

Nữ Bí thư chi bộ bản "hiếm hoi"có bằng đại học

Gương sáng giữa cộng đồng - Thanh Hải - 3 giờ trước
“Cô Loan rất được việc, nhiệt tình, dân bản rất ưng cái bụng, tin tưởng lắm”. Đó là lời nhận xét của rất nhiều bà con bản Bua, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) về nữ Bí thư chi bộ bản Bua Lữ Thị Loan. Điều khiến chúng tôi ấn tượng hơn, là chị Loan sinh 1989, nhưng đã từng là Trưởng bản, đại biểu HĐND xã, hiện nay là Bí thư Chi bộ, và là một trong số hiếm hoi cán bộ thôn bản có bằng đại học.