Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến kiểm tra tình hình công tác dân tộc tại tỉnh Gia Lai

PV - 22:30, 30/11/2018

Sáng ngày 30/11, Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc do ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) làm trưởng đoàn đã đến một số địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thăm và nắm bắt tình hình thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn. Cùng đi trong Đoàn còn có đại diện lãnh đạo một số cơ quan, bộ ngành Trung ương và tỉnh Gia Lai.

Đỗ Văn Chiến Bộ trưởng Chủ nhiệm UBDT thăm hỏi bà con DTTS xã Ia Don, huyện Đức Cơ, Gia Lai

Trong buổi Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo, người dân xã Ia Dom và lãnh đạo huyện Đức Cơ, ông Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch huyện Đức Cơ đã báo cáo với Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến và Đoàn công tác về tình hình triển khai công tác dân tộc và tình hình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Theo báo cáo, Đức Cơ là huyện biên giới nằm phía Tây tỉnh Gia Lai, có 35km đường biên giới với Campuchia. Toàn huyện có 10 xã, thị trấn với 93 thôn làng (trong đó 57 làng vùng đồng bào DTTS); 40 thôn làng đặc biệt khó khăn. Huyện có nhiều dân tộc anh em sinh sống như: Bana, Jrai, Tày Nùng, Thái, Mường... Tổng dân số toàn huyện là 18.211 hộ, trong đó đồng bào DTTS là 7.507 hộ, chiếm 41,22%.

Thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc đối với vùng DTTS và miền núi, trong năm 2018, huyện Đức Cơ đã hỗ trợ 208,746 tấn phân bón các loại cho 3.798 hộ nghèo; cấp 157 con bò giống, 153.000 cây cà phê giống; trợ cấp 2.523,7kg lúa lai cho các hộ đồng bào DTTS để sản xuất. Bên cạnh đó, huyện cũng đã thực hiện một số mô hình và hướng dẫn đồng bào DTTS áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Qua đó, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi góp phần giúp bà con phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Để nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc, ông Nguyễn Hồng Lam cũng kiến nghị, Chính phủ và UBDT cần có chính sách ưu tiên, ưu đãi đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc ở cơ sở để họ yên tâm công tác; tăng thêm nguồn vốn để duy tu, bảo dưỡng các công trình sau đầu tư; sớm phân bổ nguồn kinh phí để triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2020; phân bổ kinh phí để huyện triển khai thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg về giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015-2025…

Đỗ Văn Chiến Bộ trưởng Chủ nhiệm UBDT tặng quà cho bà con DTTS nghèo tại xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đức Cơ trong phát triển kinh tế-xã hội địa phương; đặc biệt là chăm lo đời sống cho đồng bào DTTS và giữ vững an ninh quốc phòng tuyến biên giới.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Bộ trưởng đề nghị, huyện Đức Cơ cần tiếp tục rà soát đánh giá toàn diện, thực chất tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách đối với đồng bào DTTS, qua đó làm cơ sở để đề xuất, triển khai hiệu quả các đề án, chương trình phát triển kinh tế-xã hội, chính sách dân tộc cho các vùng đặc biệt khó khăn, vùng nông thôn, miền núi; sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu thực tiễn; quan tâm hơn nữa đến các giải pháp nhằm nâng cao đời sống, mức thu nhập của đồng bào; phát huy tinh thần đoàn kết và giữ gìn chủ quyền, an ninh biên giới…

Cũng tại buổi làm việc này, sau khi lắng nghe các ý kiến của người dân,  chính quyền xã Ia Dom, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đã chia sẻ những khó khăn với cán bộ, lãnh đạo địa phương, người dân xã Ia Dom; đồng thời, Bộ trưởng căn dặn bà con, dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, cũng cần phải đoàn kết, sẻ chia và đùm bọc nhau, dù khó khăn đến đâu cũng cố gắng cho con cháu đi học đầy đủ.

“Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và hỗ trợ đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi, nhưng đất nước cũng còn khó khăn, nguồn lực hỗ trợ có hạn, vì vậy bà con phải chủ động, nỗ lực hơn nữa để vươn lên trong cuộc sống...”, Bộ trưởng đề nghị.

Nhân dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã tặng 60 xuất quà cho các hộ đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Dom.

Đỗ Văn Chiến Bộ trưởng Chủ nhiệm UBDT phát biểu tại buổi làm việc

Trong buổi Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo, người dân xã Ia Dom và lãnh đạo huyện Đức Cơ, ông Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch huyện Đức Cơ đã báo cáo với Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến và Đoàn công tác về tình hình triển khai công tác dân tộc và tình hình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Theo báo cáo, Đức Cơ là huyện biên giới nằm phía Tây tỉnh Gia Lai, có 35km đường biên giới với Campuchia. Toàn huyện có 10 xã, thị trấn với 93 thôn làng (trong đó 57 làng vùng đồng bào DTTS); 40 thôn làng đặc biệt khó khăn. Huyện có nhiều dân tộc anh em sinh sống như: Bana, Jrai, Tày Nùng, Thái, Mường... Tổng dân số toàn huyện là 18.211 hộ, trong đó đồng bào DTTS là 7.507 hộ, chiếm 41,22%.

Thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc đối với vùng DTTS và miền núi, trong năm 2018, huyện Đức Cơ đã hỗ trợ 208,746 tấn phân bón các loại cho 3.798 hộ nghèo; cấp 157 con bò giống, 153.000 cây cà phê giống; trợ cấp 2.523,7kg lúa lai cho các hộ đồng bào DTTS để sản xuất. Bên cạnh đó, huyện cũng đã thực hiện một số mô hình và hướng dẫn đồng bào DTTS áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Qua đó, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi góp phần giúp bà con phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Để nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc, ông Nguyễn Hồng Lam cũng kiến nghị, Chính phủ và UBDT cần có chính sách ưu tiên, ưu đãi đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc ở cơ sở để họ yên tâm công tác; tăng thêm nguồn vốn để duy tu, bảo dưỡng các công trình sau đầu tư; sớm phân bổ nguồn kinh phí để triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2020; phân bổ kinh phí để huyện triển khai thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg về giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015-2025…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đức Cơ trong phát triển kinh tế-xã hội địa phương; đặc biệt là chăm lo đời sống cho đồng bào DTTS và giữ vững an ninh quốc phòng tuyến biên giới.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Bộ trưởng đề nghị, huyện Đức Cơ cần tiếp tục rà soát đánh giá toàn diện, thực chất tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách đối với đồng bào DTTS, qua đó làm cơ sở để đề xuất, triển khai hiệu quả các đề án, chương trình phát triển kinh tế-xã hội, chính sách dân tộc cho các vùng đặc biệt khó khăn, vùng nông thôn, miền núi; sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu thực tiễn; quan tâm hơn nữa đến các giải pháp nhằm nâng cao đời sống, mức thu nhập của đồng bào; phát huy tinh thần đoàn kết và giữ gìn chủ quyền, an ninh biên giới…

Cũng tại buổi làm việc này, sau khi lắng nghe các ý kiến của người dân,  chính quyền xã Ia Dom, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đã chia sẻ những khó khăn với cán bộ, lãnh đạo địa phương, người dân xã Ia Dom; đồng thời, Bộ trưởng căn dặn bà con, dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, cũng cần phải đoàn kết, sẻ chia và đùm bọc nhau, dù khó khăn đến đâu cũng cố gắng cho con cháu đi học đầy đủ.

“Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và hỗ trợ đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi, nhưng đất nước cũng còn khó khăn, nguồn lực hỗ trợ có hạn, vì vậy bà con phải chủ động, nỗ lực hơn nữa để vươn lên trong cuộc sống...”, Bộ trưởng đề nghị.

Nhân dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã tặng 60 xuất quà cho các hộ đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Dom.

LÊ PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục
Bài Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II, năm 2020

Bài Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II, năm 2020

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II, năm 2020 diễn ra tại Thủ đô Hà Nội (4/12), Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng gửi tới toàn thể Đại hội, đặc biệt là 1.592 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 14,2 triệu đồng bào DTTS trên cả nước. Báo Dân tộc và Phát triển trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng!
Tin nổi bật trang chủ
“Đầu tư phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS và miền núi là đầu tư phát triển bền vững đất nước”

“Đầu tư phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS và miền núi là đầu tư phát triển bền vững đất nước”

Đó là nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020, diễn ra ngày 4/12/2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, miền núi: Đáp ứng mong mỏi của đồng bào DTTS

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, miền núi: Đáp ứng mong mỏi của đồng bào DTTS

Công tác Dân tộc - Nhóm phóng viên - 21:06, 04/12/2020
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 mang dấu ấn lịch sử, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực công tác dân tộc, mở ra một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn cho trên 14 triệu đồng bào DTTS trong cả nước. Báo Dân tộc và Phát triển lược ghi một số ý kiến của các đồng chí là Đại biểu Quốc hội, lãnh đạo địa phương, cán bộ làm công tác dân tộc… biểu lộ niềm phấn khởi, tin tưởng và thể hiện vai trò trách nhiệm của cá nhân, tập thể nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình.
Không có thêm ca mắc mới COVID-19

Không có thêm ca mắc mới COVID-19

Tin tức - PV - 19:58, 04/12/2020
Chiều ngày 4/12, Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 cho biết, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.
Bài Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II, năm 2020

Bài Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II, năm 2020

Thời sự - PV - 17:43, 04/12/2020
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II, năm 2020 diễn ra tại Thủ đô Hà Nội (4/12), Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng gửi tới toàn thể Đại hội, đặc biệt là 1.592 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 14,2 triệu đồng bào DTTS trên cả nước. Báo Dân tộc và Phát triển trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng!
Khai mạc Đại hội Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII

Khai mạc Đại hội Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII

Sắc màu 54 - PV - 17:42, 04/12/2020
Ngày 4/12, Đại hội Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII năm 2020 đã khai mạc tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Long.

"Làng và những sắc hoa"

Sắc màu 54 - Ngọc Ánh - 16:49, 04/12/2020
Là chủ đề các hoạt động diễn ra trong tháng 12 này tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Chuỗi các hoạt động sẽ có sự tham gia của khoảng 100 đồng bào của 16 dân tộc đến từ 12 tỉnh, thành trong cả nước.
60 bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng khó khăn

60 bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng khó khăn

Sức khỏe - T.Hợp - 16:45, 04/12/2020
60 bác sĩ trẻ vừa tốt nghiệp khóa Đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp I khóa 9,13 đã được Bộ Y tế bàn giao cho trung tâm y tế của 33 huyện nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn của 9 tỉnh thuộc miền núi phía Bắc.
Tìm giải pháp nâng cao chuỗi giá trị cung ứng rau, hoa, quả

Tìm giải pháp nâng cao chuỗi giá trị cung ứng rau, hoa, quả

Tin tức - Thùy Dung - 16:19, 04/12/2020
Sáng ngày 4/12, tại Thị xã An Khê (Gia Lai) Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai tổ chức Diễn đàn Khuyến Nông @ Nông nghiệp với chủ đề “Giải pháp nâng cao chuỗi giá trị cung ứng rau, củ, hoa, quả tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”.
Hỗ trợ tiền cho phụ nữ dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Hỗ trợ tiền cho phụ nữ dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Tin tức - T.Hợp - 16:16, 04/12/2020
Ngày 4/12, tại Lào Cai, Cơ quan Liên Hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình “Trao khoản hỗ trợ tiền đa mục đích cho phụ nữ dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19”.
Về làng Bạc gặp nữ Anh hùng Kpă Ó

Về làng Bạc gặp nữ Anh hùng Kpă Ó

Đời sống - Xã hội - Thùy Dung - 16:08, 04/12/2020
Trong mắt dân làng, nữ Anh hùng Kpă Ó luôn là "đầu tàu", là đại diện của sự bất khuất, kiên trung, không có chuyện gì làm khó được bà. Bà là đại biểu tiêu biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II, năm 2020 tại Hà Nội.
Nghệ nhân Giềng Chống Sếnh

Nghệ nhân Giềng Chống Sếnh

Sắc màu 54 - Nghĩa Hiệp - 15:56, 04/12/2020
“Nếu muốn biết về văn hóa dân tộc Dao, các phong tục cưới hỏi, lễ cúng gia tiên, cúng được mùa, cách thêu thùa, vấn tóc... thì tìm hỏi cụ Sếnh”, người dân bản Quảng Mới, xã Quảng Sơn, Hải Hà (Quảng Ninh) chia sẻ với chúng tôi khi nói về nghệ nhân Giềng Chống Sếnh.