Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Ban Dân tộc Cao Bằng: Chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG 1719

Mạnh Cường - Văn Hoa - 10:55, 31/05/2023

5 tháng đầu năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đã chủ động phối hợp với các sở ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Chương trình MTQG phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) và kế hoạch năm 2023.

Ông Bế Văn Hùng, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng và Đoàn công tác kiểm tra công trình đường nông thôn Lũng Vài - Khau Trù - Nà Mấu, xã Mông Ân, huyện Bảo Lâm.
Ông Bế Văn Hùng - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng và Đoàn công tác kiểm tra công trình đường nông thôn Lũng Vài - Khau Trù - Nà Mấu, xã Mông Ân, huyện Bảo Lâm

Theo đó, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 27/4/2023 của HĐND tỉnh về, Sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG 1719 địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 27/4/2023, về Điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2023, tổng kinh phí Ngân sách Trung ương dự kiến phân bổ cho tỉnh Cao Bằng là 1.510.739 triệu đồng, đến ngày 15/5/2023, tỉnh đã giải ngân được 106,010.758 triệu đồng/2,095,448.171 triệu đồng (đạt 5,06% kế hoạch năm).

Về việc triển khai các Dự án do Ban Dân tộc chủ trì thuộc Chương trình MTQG 1719: Đối với Tiểu dự án 2, Dự án 5: Ban Dân tộc đã trình UBND tỉnh Cao Bằng Phê duyệt dự toán Nội dung số 01: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; trình UBND tỉnh Cao Bằng Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đối với Tiểu dự án 2, Dự án 9: Đã tổ chức thành công 5/5 Hội thi “Rung chuông vàng” tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại các trường PTDT nội trú THCS Hạ Lang; Nguyên Bình; Bảo Lạc; Thạch An; Bảo Lâm. Ban hành quyết định phê duyệt dự toán lắp đặt 18 pa nô tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Tiết mục văn nghệ trong buổi ngoại khóa Rung chuông vàng - Chúng em khám phá tri thức năm học 2022 - 2023 tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Hà Quảng.
Tiết mục văn nghệ trong buổi ngoại khóa Rung chuông vàng - Chúng em khám phá tri thức năm học 2022 - 2023 tại Trường PTDT Nội trú THCS huyện Hà Quảng

Đối với các nội dung thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 10, Ban Dân tộc phối hợp với các sở, ngành, huyện, thành phố tổ chức 9 hội nghị tập huấn cho 596 Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Tổ chức triển khai 4 hội nghị tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS với 343 lượt người tham dự. Ký kết hợp đồng với Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng, Báo Dân tộc và Phát triển thực hiện Tuyên truyền, truyền thông về Chương trình MTQG 1719. Vận động Nhân dân vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tham gia tổ chức, triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình MTQG 1719.

Cùng với đó, Ban Dân tộc tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng tiếp tục kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành chức năng về những khó khăn, vướng mắc đối với việc ban hành hướng dẫn thực hiện các nội dung: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình MTQG 1719. Đồng thời, trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023 - 2025. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG 1719 năm 2023 và Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG 1719 năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Những mô hình sinh kế hiệu quả thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa

Những mô hình sinh kế hiệu quả thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa

Si Ma Cai là huyện khó khăn nhất của tỉnh Lào Cai. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã có nhiều giải pháp tạo sinh kế giúp người dân cải thiện thu nhập, từng bước xóa đói giảm nghèo vươn lên khá giàu. Địa phương xác định, mục tiêu lâu dài trong chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế là tạo động lực để nông dân khởi nghiệp, thực hiện các mô hình, từ đó thay đổi cách thức, tư duy sản xuất.
Tin nổi bật trang chủ
Hiệu quả giảm nghèo ở Phú Lương

Hiệu quả giảm nghèo ở Phú Lương

Năm 2023, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, đã đạt được những thành quả đáng kể trong việc giảm tỉ lệ hộ nghèo. Kết quả này không chỉ giúp cải thiện đời sống của người dân, mà còn tạo nền tảng để Phú Lương phát triển bền vững.
Những mô hình sinh kế hiệu quả thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa

Những mô hình sinh kế hiệu quả thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa

Si Ma Cai là huyện khó khăn nhất của tỉnh Lào Cai. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã có nhiều giải pháp tạo sinh kế giúp người dân cải thiện thu nhập, từng bước xóa đói giảm nghèo vươn lên khá giàu. Địa phương xác định, mục tiêu lâu dài trong chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế là tạo động lực để nông dân khởi nghiệp, thực hiện các mô hình, từ đó thay đổi cách thức, tư duy sản xuất.
Gỡ

Gỡ "rào cản" để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở khu vực miền núi

Hiện nay, ở địa bàn các huyện miền núi Thanh Hóa, lộ trình xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia vẫn đang đối mặt với nhiều nan giải, vẫn phải lực bất tòng tâm do thiếu vốn, thiếu giáo viên, đặc biệt là cơ sở vật chất và thiết bị dạy học chưa đảm bảo...
Khánh Hòa: Kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử, văn hóa

Khánh Hòa: Kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử, văn hóa

Xã hội - T.Nhân - 17 phút trước
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tiền tài trợ tại các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh.
Gia Lai: Thành lập hơn 200 tổ truyền thông, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng

Gia Lai: Thành lập hơn 200 tổ truyền thông, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng

Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc Dự án 8, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 2021 - 2025, trong năm 2023, tỉnh Gia Lai đã thành lập hơn 200 tổ truyền thông, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng vùng đồng bào DTTS với hơn 2.300 thành viên tham gia.
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 48): Xoá bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS – Còn nhiều gian nan!

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 48): Xoá bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS – Còn nhiều gian nan!

Thưa quý vị, bạo lực gia đình trong cả nước, đặc biệt là ở vùng đồng bào DTTS là câu chuyện chưa bao giờ cũ. Vấn nạn này đang đẩy một bộ phận phụ nữ DTTS ngày càng trở nên bị tách biệt, tụt hậu trong bối cảnh xã hội phát triển như hiện nay. Chương trình Vấn đề sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển hôm nay sẽ bàn về: Xóa bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS - -Còn nhiều gian nan!
MobiFone được vinh danh là một trong những Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2023

MobiFone được vinh danh là một trong những Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2023

Sản phẩm - Thị trường - Xuân Hải - 19 phút trước
Tại Hội nghị vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023", do Công ty CP Anphabe tổ chức, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone đã được vinh doanh trong bảng xếp hạng Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam - Khối Doanh nghiệp Lớn và lọt Top 5 doanh nghiệp ngành Công nghệ phần cứng/ Hạ tầng/ Viễn thông.
Thay đổi nếp nghĩ cách làm, nâng cao vị thế cho phụ nữ

Thay đổi nếp nghĩ cách làm, nâng cao vị thế cho phụ nữ

Thực hiện Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719), Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã chủ động triển khai các hoạt động truyền thông bình đẳng giới, giải quyết các vấn đề bức thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS và miền núi; truyền thông pháp luật, các chính sách hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gái…
Tam Đường (Lai Châu): Thực hiện hiệu quả Dự án 6 thuộc Chương trình MTQG 1719

Tam Đường (Lai Châu): Thực hiện hiệu quả Dự án 6 thuộc Chương trình MTQG 1719

Công tác Dân tộc - Hà Minh Hưng - 39 phút trước
Thực hiện Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719) huyện vùng cao biên giới Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã và đang tích cực triển khai các hoạt động nhằm nâng cao năng lực, kiến thức cho các tâng lớp cán bộ, Nhân dân về bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của các DTTS trên địa bàn gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Sóc Trăng: Hai nhà sư là Người có uy tín và những hoạt động tích cực trong Phật sự và thế sự

Sóc Trăng: Hai nhà sư là Người có uy tín và những hoạt động tích cực trong Phật sự và thế sự

Đánh giá về vai trò của Người uy tín trong vùng đồng bào DTTS, đặc biệt khi nhắc về hai vị sư, Người có uy tín là Hoà thượng Tăng Nô và Thượng toạ Lý Đức, ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng nhiều lần nhấn mạnh, từ các hoạt động Phật sự và thế sự, các vị sư, Người uy tín đang đóng góp rất nhiều công sức và vật chất để giúp cộng đồng. Các vị là những tấm gương tiêu biểu được nhiều người suy tôn, kính trọng...
Trồng dược liệu giúp đồng bào DTTS ở Con Cuông vươn lên thoát nghèo

Trồng dược liệu giúp đồng bào DTTS ở Con Cuông vươn lên thoát nghèo

Từ những kết quả đã đạt được qua mô hình phát triển cây dược liệu đã cho thấy đây là một hướng đi đúng đắn, tạo thu nhập, sinh kế ổn định cho bà con DTTS trên địa bàn huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.