Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Phân định vùng DTTS và miền núi: Tránh để người dân thiệt thòi

Phân định vùng DTTS và miền núi: Tránh để người dân thiệt thòi

Sự kiện - Bình luận - T.Huyền - M.Cường (thực hiện) - 11:42, 27/07/2020
Nghị quyết số 88/2019/QH14, ngày 18/11/2019 của Quốc hội giao Chính phủ xây dựng và ban hành Tiêu chí phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi theo trình độ phát triển, làm cơ sở xác định đối tượng, địa bàn cần ưu tiên để tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Theo đó, cơ quan chủ trì soạn thảo (Ủy ban Dân tộc - UBDT) đã Dự thảo quyết định tiêu chí phân định và các địa phương bước đầu đã rà soát, phân định sơ bộ.
Hội thảo Góp ý hoàn thiện tiêu chí phân định vùng DTTS và miền núi theo trình độ phát triển

Hội thảo Góp ý hoàn thiện tiêu chí phân định vùng DTTS và miền núi theo trình độ phát triển

Công tác Dân tộc - T. Huyền - M. Cường - 21:39, 20/07/2020
Ngày 20/7, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp với Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội thảo: “Tiêu chí phân định vùng DTTS và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025”. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông đồng chủ trì Hội thảo.