Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Ủy ban Dân tộc - Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: Làm việc về Kết quả 1 năm thực hiện Chương trình MTQG

Minh Thu - 22:05, 06/09/2021

Ngày 6/9, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc (HĐDT) của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm đồng chủ trì buổi làm việc về chuẩn bị nội dung báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (viết tắt là Chương trình MTQG).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm đồng chủ trì buổi làm việc
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm đồng chủ trì buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có các Phó Chủ tịch HĐDT của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành, Cao Thị Xuân, Đinh Thị Phương Lan; đại diện lãnh đạo Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội. Về phía UBDT có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông; đại diện các vụ Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch Tài chính, Chính sách Dân tộc, Văn phòng UBDT, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG

Dự thảo báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Chương trình MTQG của Chính phủ do ông Hà Việt Quân, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG trình bày cho biết: Sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG của Quốc hội khóa XIV, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan và các địa phương đã khắc phục những thách thức lớn trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. 

Quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG đã có một số những kết quả nổi bật: Chính phủ đã kịp thời ban hành Nghị quyết về triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội cùng với việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương và ban hành kế hoạch công tác cụ thể của Ban Chỉ đạo Trung ương để tập trung nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện Báo cáo Nghiên cứu khả thi của Chương trình MTQG. 

Nội dung của Chương trình MTQG bảo đảm đúng theo chủ trương, định hướng của Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới, Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết 120/2020/QH14 của Quốc hội phê duyệt Đề án Tổng thể và Chủ trương đầu tư Chương trình MTQG. Các bộ, ngành và địa phương vùng đồng bào DTTS và miền núi đã có đánh giá khoa học, đầy đủ và khách quan làm cơ sở đề xuất chi tiết, đầy đủ nội dung đầu tư kèm theo các giải pháp cụ thể về cơ chế, chính sách trong khuôn khổ Chương trình MTQG. 

Trong bối cảnh khó khăn về nguồn thu của ngân sách Trung ương, Chính phủ vẫn chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính dành ưu tiên cao nhất cho Chương trình MTQG; có phương án cân đối đủ hơn 50.000 tỷ đồng vốn đầu tư và hơn 54.000 tỷ vốn chi thường xuyên cho các Dự án, Tiểu Dự án của Chương trình theo đúng chủ trương đã được Quốc hội phê duyệt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình MTQG vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Tiến độ chuẩn bị đầu tư Chương trình MTQG có sự chậm chễ nhất định, đặc biệt là tiến độ xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương, ảnh hưởng đến việc hoàn thành các thủ tục phê duyệt đầu tư Chương trình. Các Dự án, Tiểu dự án và nội dung của Chương trình MTQG rất đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức triển khai trong khi quy mô các công trình, các nội dung chính sách lại nhỏ, được quy định với nhiều định mức, nhiều chính sách khác nhau dẫn tới những thách thức trong quá trình tổng hợp, hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình.

Đội ngũ cán bộ cơ sở hạn chế về năng lực, thiếu đồng bộ về trang thiết bị phục vụ công việc kết hợp với điều kiện tự nhiên trên địa bàn có nhiều chia cắt, thường xuyên chịu ảnh hưởng tiêu cực của thiên tai, biến đổi khí hậu... Vì vậy quá trình giải ngân thực hiện các nội dung đầu tư của Chương trình tại các địa phương dự kiến sẽ gặp nhiều thách thức.

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới, Dự thảo báo cáo cho biết: Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nặng nề do dịch bệnh tác động, Chính phủ sẽ tiếp tục kiên định thực hiện linh hoạt, hài hòa mục tiêu quyết liệt phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe Nhân dân kết hợp với ưu tiên phát triển KT-XH, đặc biệt chăm lo thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi gặp nhiều khó khăn, sớm hoàn thành phê duyệt Chương trình MTQG trong quý III/2021.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại buổi làm việc
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, bà Đinh Thị Phương Lan, Phó Chủ tịch HĐDT của Quốc hội đã báo cáo tóm tắt thẩm tra sơ bộ báo cáo Chính phủ 1 năm thực hiện Chương trình MTQG. Theo đó, Thường trực HĐDT cơ bản thống nhất với Dự thảo Báo cáo Chính phủ về nội dung kết quả 1 năm thực hiện Chương trình MTQG. Thường trực HĐDT đề nghị UBDT, Chính phủ phân tích, làm rõ, rà soát địa bàn và đối tượng thụ hưởng theo địa bàn khi thực hiện phân định vùng theo trình độ phát triển; về nguyên tắc, định mức phân bổ nguồn vốn. 

Với các kiến nghị của Chính phủ, Quốc hội đồng ý với việc Chính phủ huy động vốn ODA, vốn ưu đãi cho Chương trình. Đồng thời, đề nghị Chính phủ tập trung chỉ đạo điều hành, tránh chồng chéo 3 Chương trình MTQG; sớm có phương án đề xuất giải quyết vốn năm 2021. Cần lưu ý việc tích hợp chính sách, phân công phân nhiệm rõ ràng, phát huy vai trò cơ quan công tác dân tộc; chủ động bổ sung các tài liệu để HĐDT trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trao đổi tại buổi làm việc, các đại biểu đã đánh giá mặt được và chưa được trong thực hiện Chương trình MTQG; trong đó có việc phối hợp giữa UBDT với các bộ, ngành, trách nhiệm của các cơ quan phối hợp trong ban hành các văn bản chính sách, các quyết định quan trọng như nguyên tắc phân bổ vốn; hướng dẫn triển khai các dự án thành phần; đánh giá mức độ chuẩn bị, tiến độ hoàn thành của các bộ ngành, liên quan. Các đại biểu cho rằng cần sớm có chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương trong thực hiện Chương trình MTQG; các vấn đề ưu tiên, vấn đề bức xúc với lộ trình bảo đảm tính khả thi. Cần nêu được nguyên nhân khách quan, chủ quan để có giải pháp tháo gỡ cụ thể.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu HĐDT của Quốc hội và khẳng định tinh thần quyết tâm cao nhất bảo vệ cao nhất quyền lợi cho đồng bào DTTS từ việc thực hiện Chương trình MTQG. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh bày tỏ mong muốn nhận được sự ủng hộ của HĐDT của Quốc hội trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG. Đồng thời giải trình, chia sẻ những khó khăn thực tế trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình MTQG trong thời gian qua; như việc phân định vùng DTTS và miền núi theo trình độ phát triển; việc báo cáo đánh giá tác động của Chương trình MTQG… Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao các cơ quan soạn thảo sớm hoàn thiện báo cáo; xây dựng phụ lục kèm theo báo cáo; nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chương trình MTQG.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐDT của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu báo cáo của Chính phủ cần làm rõ các nguyên nhân chủ quan, khách quan trong việc thực hiện Chương trình MTQG, bảo đảm đầy đủ, trọn vẹn, hoàn thiện sớm. Chủ tịch HĐDT của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm bày tỏ tin tưởng báo cáo của Chính phủ về Chương trình MTQG sẽ được thực hiện hiệu quả, bảo đảm yêu cầu.

Tin cùng chuyên mục
Mặc đồ dân tộc nơi công sở - Một cách làm hay để bảo tồn trang phục truyền thống

Mặc đồ dân tộc nơi công sở - Một cách làm hay để bảo tồn trang phục truyền thống

Hơn 1 năm nay, đã thành nếp, cứ vào sáng thứ Hai đầu tuần, cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số công tác tại xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên (Lào Cai) lại thực hiện mặc trang phục dân tộc của mình đến công sở. Đây là cách làm hay góp phần bảo tồn văn hóa dân tộc.
Tin nổi bật trang chủ
Đánh giá nguy cơ dịch bệnh đến từng tổ dân phố, khu nhà trọ

Đánh giá nguy cơ dịch bệnh đến từng tổ dân phố, khu nhà trọ

Tin tức - PV - 20:19, 16/09/2021
Bình Dương cần đánh giá nguy cơ dịch bệnh đến từng tổ dân phố, khu phố, để kiểm soát tình hình dịch bệnh hiệu quả, bền vững sau khi trở lại trạng thái bình thường mới.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Thời sự - PV - 19:39, 16/09/2021
Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí có các biện pháp nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại và đầu tư song phương, mở rộng hợp tác và đẩy mạnh triển khai các dự án quan trọng trên các lĩnh vực mũi nhọn như năng lượng, dầu khí, cũng như quốc phòng và an ninh.
SpaceX đưa phi hành đoàn dân sự đầu tiên lên quỹ đạo

SpaceX đưa phi hành đoàn dân sự đầu tiên lên quỹ đạo

Khoa học - Công nghệ - PV - 19:30, 16/09/2021
Sáng 16/9, theo giờ Việt Nam, tàu tên lửa SpaceX đã được phóng từ Florida, Mỹ, chở 4 phi hành gia không chuyên đầu tiên vào quỹ đạo Trái đất.
Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm 4 Thẩm phán TAND Tối cao

Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm 4 Thẩm phán TAND Tối cao

Thời sự - PV - 18:35, 16/09/2021
Chiều ngày 16/9, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm 4 Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Trưởng ban Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương chủ trì buổi lễ.
Ngày 16/9: Việt Nam có 10.489 ca mắc COVID-19 và 10.901 ca khỏi bệnh

Ngày 16/9: Việt Nam có 10.489 ca mắc COVID-19 và 10.901 ca khỏi bệnh

Tin tức - BĐT - 18:20, 16/09/2021
Ngày 16/9, Việt Nam có thêm 10.489 ca mắc mới COVID-19 trong đó có 6.537 ca trong cộng đồng. TP HCM vẫn nhiều nhất với 5.735 ca. Trong ngày có 10.901 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
Những bông hoa của núi rừng

Những bông hoa của núi rừng

Cùng với sự đầu tư của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc, trong những năm gần đây, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có nhiều khởi sắc trên tất cả các lĩnh vực. Đóng góp vào những thành tựu đó là những bông hoa của núi rừng - họ vượt khó vươn lên, truyền cảm hứng cho nhiều người, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.
Rà soát tiến độ các chuyên đề trong Chiến lược xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN

Rà soát tiến độ các chuyên đề trong Chiến lược xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN

Tin tức - PV - 17:45, 16/09/2021
Chiều ngày 16/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì phiên họp để rà soát tiến độ xây dựng các chuyên đề thuộc Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước phát quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” do Ban Chỉ đạo xây dựng đề án giao cho các cơ quan Chính phủ thực hiện.
Đặc xá năm 2021 - minh chứng bác bỏ luận điệu vu cáo Việt Nam “vi phạm nhân quyền”

Đặc xá năm 2021 - minh chứng bác bỏ luận điệu vu cáo Việt Nam “vi phạm nhân quyền”

Chống diễn biến hòa bình - PV - 17:44, 16/09/2021
Nhân dịp Quốc khánh 2/9 vừa qua, Chủ tịch nước đã ký quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho 3.035 người. Đây là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước ta, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, vừa nghiêm minh trong xét xử người phạm tội, đồng thời khoan hồng, nhân đạo đối với những phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động tốt, tạo điều kiện để họ tái hoà nhập cộng đồng.
Lạng Sơn: Tập huấn phát triển kinh tế số nông nghiệp nông thôn

Lạng Sơn: Tập huấn phát triển kinh tế số nông nghiệp nông thôn

Khoa học - Công nghệ - Thiên An - 17:18, 16/09/2021
Ngày 16/9, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị trực tuyến 3 cấp tập huấn triển khai phát triển kinh tế số nông nghiệp nông thôn. Dự hội nghị có lãnh đạo, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, các xã trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn.
Chủ động phương án đón học sinh quay trở lại trường khi dịch bệnh được kiểm soát

Chủ động phương án đón học sinh quay trở lại trường khi dịch bệnh được kiểm soát

Giáo dục - T.Hợp - 17:11, 16/09/2021
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3252/SGDĐT-CTTT về việc bảo đảm an ninh an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích năm 2021-2020.Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường học chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch COVID-19 trước khi đón học sinh quay trở lại trường khi dịch bệnh được kiểm soát, khống chế.
NSND Ngô Mạnh Lân - cây đại thụ của hoạt hình Việt Nam qua đời

NSND Ngô Mạnh Lân - cây đại thụ của hoạt hình Việt Nam qua đời

Tin tức - PV - 16:50, 16/09/2021
Theo thông tin từ đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, NSND, đạo diễn, họa sĩ Ngô Mạnh Lân đã qua đời ngày 15/9.