Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chính sách dân tộc

Thanh Huyền - 20:40, 18/05/2022

Tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ ba của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV, chiều ngày 18/5, tại Nhà Quốc hội, các đại biểu cho ý kiến vào dự thảo báo cáo hoạt động của Hội đồng Dân tộc từ Kỳ họp thứ hai đến Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV; kết quả giám sát chuyên đề “Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác dân tộc giai đoạn 2016 - 2021” của Hội đồng Dân tộc; kết quả khảo sát tác động của việc phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi theo trình độ phát triển đến việc thực hiện chính sách dân tộc.

Phiên họp toàn thể lần thứ ba của Hội đồng Dân tộc Quốc hội khóa XV
Phiên họp toàn thể lần thứ ba của Hội đồng Dân tộc Quốc hội khóa XV

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm và các Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội chủ trì Phiên họp. Tham dự Phiên họp, có các thành viên Hội đồng Dân tộc.

Về phía Ủy ban Dân tộc, có sự tham dự của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.

Dự thảo báo cáo hoạt động của Hội đồng Dân tộc từ Kỳ họp thứ hai đến Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV cho thấy, trong bối cảnh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao, Hội đồng Dân tộc tiếp tục nghiên cứu đổi mới, cải tiến cách thức làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả, nhất là việc đôn đốc để các Chương trình mục tiêu quốc gia đi vào cuộc sống.

Về kết quả giám sát chuyên đề “Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác dân tộc giai đoạn 2016 - 2021”, trong giai đoạn 2016 - 2021, Quốc hội đã ban hành 42 luật, 12 Nghị quyết của Quốc hội và 5 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có liên quan đến công tác dân tộc. Tuy nhiên, cũng như những khó khăn, bất cập trong việc hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật nước ta hiện nay nói chung, việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác dân tộc vẫn còn những hạn chế nhất định. Đó là việc ban hành một số văn bản quy định chi tiết nội dung được giao trong luật, pháp lệnh có liên quan đến công tác dân tộc còn chậm so với quy định, hoặc chưa ban hành; nhiều nội dung ban hành còn chung chung, dẫn đến khó thực thi hoặc thực thi hiệu quả thấp.

Về kết quả khảo sát tác động của việc phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi theo trình độ phát triển đến việc thực hiện chính sách dân tộc, trước hết, cần khẳng định rằng, việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 là căn cứ pháp lý để xác định phạm vi, đối tượng, địa bàn trong triển khai chính sách dân tộc, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm việc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Tuy nhiên, một số địa phương có số xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn giảm rất nhiều so với giai đoạn trước, dẫn đến đồng bào DTTS ra khỏi vùng khó khăn sẽ không tiếp tục được hưởng các chính sách, đặc biệt là các chính sách về an sinh xã hội. Tổng số đối tượng bị tác động ảnh hưởng là rất lớn. Việc này tác động lớn đến các chính sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với cán bộ, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, chính sách cho vay hộ sản xuất kinh doanh, chính sách hỗ trợ phụ nữ DTTS nghèo sinh con…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết, Ủy ban Dân tộc sẽ tăng cường nắm bắt địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết, Ủy ban Dân tộc sẽ tăng cường nắm bắt địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân

Thảo luận tại Phiên họp, các đại biểu đồng tình với các báo cáo đánh giá của Hội đồng Dân tộc và cho rằng việc lựa chọn chuyên đề giám sát và đánh giá tác động đúng, trúng, toàn diện. Các đại biểu đề nghị Chính phủ quan tâm tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc; quan tâm hơn đến các chính sách giáo dục dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc…

Phát biểu tại Phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đồng thuận và cảm ơn các ý kiến góp ý của các đại biểu. Cho ý kiến cụ thể về các nội dung liên quan đến báo cáo giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác dân tộc; kết quả khảo sát tác động của việc phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi theo trình độ phát triển, Bộ trưởng, Chủ nhiệm thông tin, Ủy ban Dân tộc đã có đánh giá, tổng hợp ý kiến các bộ, ngành liên quan, có ý kiến đề xuất các bộ, ngành, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ khó khăn.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm mong muốn thường trực Hội đồng Dân tộc tạo điều kiện cho Ủy ban Dân tộc được tham gia các đoàn giám sát của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc để nắm tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời tham mưu thực hiện chính sách sát thực tiễn hơn. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo có liên quan đến công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc; phối hợp đón tiếp, thăm hỏi, động viên già làng, trưởng bản, Người có uy tín. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng mong muốn các đại biểu Quốc hội tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với Ủy ban Dân tộc.

Kết luận Phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến trao đổi thảo luận tại Phiên họp và cho rằng Phiên họp đã thu được những kết quả tích cực.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm đồng tình với đề xuất của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và cho biết, thời gian tới, sẽ có thành viên của Ủy ban Dân tộc tham gia các đoàn giám sát liên quan đến thực hiện chính sách dân tộc. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc, điểm nghẽn trong thực hiện các chính sách dân tộc, triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm sự thống nhất, hiệu quả, không trùng lắp, chồng chéo.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về lĩnh vực công tác dân tộc: Thẳng thắn, trách nhiệm, nắm chắc vấn đề, sâu sát với thực tiễn

Chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về lĩnh vực công tác dân tộc: Thẳng thắn, trách nhiệm, nắm chắc vấn đề, sâu sát với thực tiễn

“Đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, mặc dù lần đầu tiên trả lời chất vấn nhưng đã chuẩn bị tốt nội dung, nắm chắc vấn đề, sâu sát với thực tiễn, tập trung trả lời vào các vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm, giải trình khá đầy đủ các vấn đề còn bất cập, hạn chế, đồng thời, đề xuất phương hướng nhằm khắc phục những bất cập trong lĩnh vực phụ trách. Qua chất vấn và trả lời chất vấn đã làm rõ thêm trách nhiệm của Chính phủ, Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan trong việc thực hiện chính sách dân tộc”. Đó là phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi kết luận nội dung chất vấn về lĩnh vực công tác dân tộc tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
Tin trong ngày - 7/6/2023

Tin trong ngày - 7/6/2023

Media - BDT - 2 giờ trước
Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn về cung ứng điện; Các ngành hàng đều gặp khó về thị trường xuất khẩu cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng: Cần sớm tháo gỡ vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng: Cần sớm tháo gỡ vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách

Tiếng nói từ cơ sở - Minh Thu - 3 giờ trước
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, nguồn vốn Trung ương bố trí cho các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 là 1.501,025 tỷ đồng.
Yên Bái: Thực hiện thắng lợi các mục tiêu giảm nghèo

Yên Bái: Thực hiện thắng lợi các mục tiêu giảm nghèo

Chính sách dân tộc - Hải Khánh - 5 giờ trước
Để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, những năm qua, tỉnh Yên Bái đã dành nhiều nguồn lực và giải phải tập trung đầu tư trọng điểm vào vùng “lõi nghèo". Cùng với các chính sách của Trung ương, tỉnh cũng đã ban hành nhiều chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ người dân nơi đây phát triển sản xuất, tạo sinh kế, thu nhập bền vững, nâng cao chất lượng sống.
Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm đạt hơn 20% kế hoạch

Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm đạt hơn 20% kế hoạch

Kinh tế - PV - 5 giờ trước
Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản số 5646/BTC-ĐT về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) lũy kế 4 tháng, ước thực hiện 5 tháng kế hoạch năm 2023.
Thủ tướng chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện

Thủ tướng chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện

Tin tức - PV - 8 giờ trước
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 517/CĐ-TTg ngày 6/6/2023 về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới.
Nóng tình trạng tranh chấp nguồn nước do hạn hán kéo dài

Nóng tình trạng tranh chấp nguồn nước do hạn hán kéo dài

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Lào Cai không có mưa khiến cho mực nước tại các sông suối, ao hồ cạn kiệt. Khan hiếm nguồn nước dẫn đến việc liên tiếp xảy ra các vụ mâu thuẫn, tranh chấp nguồn nước giữa người dân với người dân, giữa người dân với công ty cấp nước…
ASEAN Para Games 12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có gần 130 huy chương

ASEAN Para Games 12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có gần 130 huy chương

Thể thao - PV - 8 giờ trước
Tính đến 21h15 ngày 6/6, Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam đã có 36 HCV, 35 HCB và 56 HCĐ, đứng vị trí thứ 3 bảng tổng sắp huy chương ASEAN Para Games 12.
Đồng bào DTTS hài lòng, tin tưởng về nội dung trả lời chất vấn của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh trước Quốc hội

Đồng bào DTTS hài lòng, tin tưởng về nội dung trả lời chất vấn của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh trước Quốc hội

Sự kiện - Bình luận - Lê Vũ - Bảo Trần - 8 giờ trước
Ngày 6 - 7/6, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh đã trả lời chất vấn trước Quốc hội (Kỳ họp thứ 5, Khóa XV). Đông đảo cử tri cả nước, đặc biệt là đồng bào DTTS rất quan tâm đến sự kiện này. Nhiều nơi vùng sâu, vùng xa cả gia đình tập trung lại để theo dõi, cập nhật thông tin trong sự phấn khởi.
Quảng Bình: Tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024

Quảng Bình: Tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024

Giáo dục - Khánh Ngân - 8 giờ trước
Sáng 7/6, 12.856 em học sinh THCS ở Quảng Bình đã bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024. Trong buổi sáng, các thí sinh đã dự thi 2 môn Ngữ Văn và Tiếng anh, buổi chiều các em bước vào thi môn Toán.
Quảng Ninh: Phát động Tháng hành động vì trẻ em và tiếp nhận Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2023

Quảng Ninh: Phát động Tháng hành động vì trẻ em và tiếp nhận Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2023

Xã hội - Mỹ Dung - 8 giờ trước
Sáng 7/6, tại Tp. Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em, khai mạc hoạt động Hè, tiếp nhận Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ninh năm 2023.
Lào Cai đưa Trung tâm dịch vụ hành chính công tại Cửa khẩu Kim Thành vào hoạt động

Lào Cai đưa Trung tâm dịch vụ hành chính công tại Cửa khẩu Kim Thành vào hoạt động

Tin tức - Trọng Bảo - 11 giờ trước
Bắt đầu từ ngày 7/6, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai đưa Trung tâm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính vào vận hành tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Đây là một trong các hợp phần của dự án cửa khẩu số mà tỉnh Lào Cai đang tập trung xây dựng.