Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Yên Bái: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS tỉnh Yên Bái, năm 2023

Văn Hoa - 12:30, 10/11/2023

Nhằm đánh giá kết quả công tác, phát huy vai trò và những thành tích của Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018 - 2023, ngày 10/11, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS tỉnh Yên Bái, năm 2023.

Tham dự Hội nghị có: Ông Tạ Văn Long, Ủy viên ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái; ông Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; ông Trần Xuân Thủy, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; ông Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái; các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã và 150 đại biểu Người có uy tín tiêu biểu đại diện cho 870 Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu tại Hội nghị
Ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết, những năm qua, tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc. Qua đó đã góp phần tích cực vào củng cố và tăng cường hơn nữa niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Theo ông Trần Huy Tuấn, qua nửa nhiệm kỳ thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chính sách đã phát huy hiệu quả thiết thực, đi vào thực tiễn cuộc sống và đạt được những kết quả tích cực: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt khá, bình quân từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt 7,86%/năm, đứng thứ 3/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (cao hơn mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra là 7,5%). 

Diện mạo nông thôn vùng DTTS, miền núi đã có sự thay đổi rõ nét, 100% xã có đường ô tô đến đường trung tâm. Xây dựng nông thôn mới là điểm sáng của khu vực Tây Bắc, đến nay toàn tỉnh có 100/150 xã đạt chuẩn nông thôn mới (bằng 66%); có 3/9 đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Văn hóa xã hội có bước phát triển toàn diện, chất lượng giáo dục, y tế không ngừng được nâng lên…

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 5,15% so với năm 2021. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường, đời sống Nhân dân ổn định, từng bước được nâng lên.

Trong thành tích chung đó, có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ Người có uy tín trên trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là 150 đại biểu Người có uy tín tiêu biểu có mặt trong Hội nghị ngày hôm nay.

Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tặng hoa và trao Bằng khen cho 30 cá nhân “đã có thành tích xuất sắc, là Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018 - 2022”.
Ông Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tặng hoa và trao Bằng khen cho 30 cá nhân “đã có thành tích xuất sắc, là Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018 - 2022”

"Những đóng góp tích cực của Người có uy tín được thể hiện rõ nét trên các lĩnh vực của đời sống, xã hội. Người có uy tín đã phát huy vai trò là "cầu nối" giữa cấp ủy Đảng, chính quyền của địa phương với đồng bào DTTS; có những đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Họ là tấm gương sáng, luôn đi đầu, hướng dẫn, cùng đồng bào dân tộc đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, tích cực áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất, bảo vệ rừng…", ông Trần Huy Tuấn nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái và đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái tặng hoa và trao Bằng khen cho 30 cá nhân “đã có thành tích xuất sắc, là Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018 - 2022”.
Ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái và ông Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái tặng hoa và trao Bằng khen cho 30 cá nhân là Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018 - 2022

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Trần Huy Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể trong tổ chức triển khai thực hiện công tác dân tộc trong những năm qua. Đồng thời biểu dương, trân trọng cảm ơn những đóng góp quan trọng, tích cực đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đội ngũ Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS và 150 điển hình Người có uy tín tiêu biểu về dự hội nghị hôm nay.

Để phát huy tốt hơn nữa vai trò của Người có uy tín trong thời gian tới, Chủ tịch Trần Huy Tuấn đề nghị: đối với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và đoàn thể đối với công tác, tranh thủ, phát huy vai trò của Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS và miền núi. Triển khai hiệu quả các chính sách cho Người có uy tín theo Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, chi nhánh Viettel Yên Bái trao hỗ trợ đăng ký thông tin sim cùng gói cước cho 870 người có uy tín trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, chi nhánh Viettel Yên Bái trao hỗ trợ đăng ký thông tin sim cùng gói cước cho 870 Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Thay mặt tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch Trần Huy Tuấn bày tỏ, trân trọng cảm ơn những đóng góp của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, chi nhánh Viettel Yên Bái trong những năm qua đã luôn đồng hành, chia sẻ với tỉnh Yên Bái trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Món quà hôm nay của Viettel Yên Bái trao tặng cho 870 Người có uy tín trên địa bàn tỉnh càng có ý nghĩa hơn, khi Yên Bái đang thực hiện công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều tham luận về phát huy vai trò của Người có uy tín trong hoạt động ở cơ sở; công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc; vận động Nhân dân xây dựng nông thôn mới; bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan; phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; nhiều tiết mục văn nghệ chào mừng đặc sắc mang đậm sắc màu văn hóa các dân tộc… Đặc biệt là theo dõi phóng sự ghi nhận những đóng góp của Người có uy tín trong đồng bào DTTS trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của quê hương Yên Bái.

Niềm vui của những Người có uy tín khi được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái
Niềm vui của những Người có uy tín khi được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái

Đặc biệt, tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã trao tặng Bằng khen cho 30 cá nhân “đã có thành tích xuất sắc, là Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018 - 2022”. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, chi nhánh Viettel Yên Bái đã hỗ trợ đăng ký thông tin Sim cùng gói cước cho 870 Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Một số hình ảnh tại Chương trình

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu Người có uy tín huyện Trạm Tấu
Lãnh đạo tỉnh Yên Bái chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu Người có uy tín huyện Trạm Tấu
Lãnh đạo tỉnh Yên Bái chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu Người có uy tín Thị xã Nghĩa Lộ
Lãnh đạo tỉnh Yên Bái chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu Người có uy tín thị xã Nghĩa Lộ
Đồng chí Trần Xuân Thủy, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái (áo trắng) trò chuyện cùng các đại biểu Người có uy tín bên lề Hội nghị
Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái Trần Xuân Thủy (áo trắng) trò chuyện cùng các đại biểu Người có uy tín bên lề Hội nghị
Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc đậm sắc màu văn hóa các dân tộc
Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc đậm sắc màu văn hóa các dân tộc
Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Chương trình
Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Chương trình

Hội nghị được cụ thể hóa từ Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 19/6/2023 của UBND tỉnh Yên Bái về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Dự án 10; Tiểu dự án 1; nội dung số 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của Người có uy tín.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Ngày 27/12, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh năm 2023. Dự hội nghị có: Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) Lưu Xuân Thủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh, UBND 11 huyện miền núi và 6 huyện, thị xã giáp ranh có xã, thôn, bản miền núi cùng 150 đại biểu điển hình tiên tiến đại diện cho trên 701.000 người DTTS toàn tỉnh.
Tin nổi bật trang chủ
Làm du lịch cộng đồng ở làng hương trăm tuổi của người Nùng

Làm du lịch cộng đồng ở làng hương trăm tuổi của người Nùng

Với người Nùng tại thôn Phia Thắp, xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng, nghề làm hương là niềm tự hào văn hóa đã in sâu trong tiềm thức của đồng bào, do vậy trải qua nhiều thế hệ đồng bào dân tộc nơi đây vẫn miệt mài nối tiếp nhau giữ gìn nghề truyền thống. Do vậy, Phia Thắp được lựa chọn là một trong 7 điểm du lịch cộng đồng của tỉnh được đầu tư, theo đó đã mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân làng nghề này.
Khai mạc Hội thao chào mừng Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc lần thứ XI, năm 2024

Khai mạc Hội thao chào mừng Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc lần thứ XI, năm 2024

Công tác Dân tộc - T.Nhân-H.Trường - 15:58, 20/04/2024
Ngày 20/4, tại Tp.Quy Nhơn, Ban Dân tộc tỉnh Bình Định đăng cai tổ chức Hội thao lần thứ XI, năm 2024 chào mừng Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc (3/5/1946 - 3/5/2024). Đây cũng là hoạt động thiết thực, thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5); 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024).
Hàng chục hecta lúa chết ảnh hưởng lớn đến sinh kế của người dân

Hàng chục hecta lúa chết ảnh hưởng lớn đến sinh kế của người dân

Tiếng nói từ cơ sở - Trí Phương - 08:34, 20/04/2024
Theo phản ánh của người dân, cánh đồng lúa rộng hàng chục hecta của khoảng 70 hộ dân gần khu công nghiệp Bắc Tiền Phong ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bỗng dưng bị nhiễm mặn, lúa chết hàng loạt, ảnh hưởng đến lớn đến sinh kế của người dân.
Đắk Lắk: Quý I/2024, tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội đạt hơn 7.536 tỷ đồng

Đắk Lắk: Quý I/2024, tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội đạt hơn 7.536 tỷ đồng

Kinh tế - Anh Đức - 08:22, 20/04/2024
Vừa qua, ngày 17/4 Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh Đắk Lắk đã tổ chức phiên họp đánh giá kết quả hoạt động trong quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2024. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh Nguyễn Tuấn Hà chủ trì phiên họp. Tham dự cuộc họp còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội là thành viên Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh.
Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên

Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên

Xã hội - PV - 08:16, 20/04/2024
Doanh thu thuần xuất khẩu của Vinamilk 2023 tăng 4,4% trong bức tranh chung nhiều khó khăn. Trước thềm đại hội cổ đông sẽ tổ chức ngày 25/4 tới, dự báo, mảng xuất khẩu của Vinamilk trong quý I duy trì được phong độ so với cùng kỳ năm trước trên mức nền cao.
Đăk Tô (Kon Tum): Tổ chức Hội thi cồng chiêng, xoang các DTTS

Đăk Tô (Kon Tum): Tổ chức Hội thi cồng chiêng, xoang các DTTS

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 08:12, 20/04/2024
Sáng 19/4, huyện Đăk Tô (Kon Tum) tổ chức Khai mạc Hội thi cồng chiêng, xoang các DTTS lần thứ II, năm 2024.
Tin trong ngày - 19/4/2024

Tin trong ngày - 19/4/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 19/4, có những thông tin đáng chú ý sau: Tuyên dương già làng, trưởng bản, nghệ nhân có công bảo tồn di sản truyền thống. 9.960 ha cây trồng ở Đắk Nông nguy cơ mất mùa do hạn hán. Người giữ “hồn cốt” dân tộc Thái ở Quan Hóa. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Trang địa phương - Mỹ Dung - 08:11, 20/04/2024
Ngày 19/4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024.
Những điều bạn chưa biết về bệnh than

Những điều bạn chưa biết về bệnh than

Sức khỏe - Như Ý - 08:09, 20/04/2024
Bệnh than (nhiệt thán) là một loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, gây ra bởi vi khuẩn Bacillus anthracis. Bệnh không dễ lây truyền nhưng có thể diễn tiến nặng, thậm chí tử vong nếu không được điều trị đúng cách. Vậy bệnh than là gì và bệnh than lây nhiễm như thế nào, hãy cùng tìm hiểu qua bài viết này nhé!
Thấy gì sau động thái đăng ký mua cổ phiếu SHB của Phó Chủ tịch Đỗ Quang Vinh

Thấy gì sau động thái đăng ký mua cổ phiếu SHB của Phó Chủ tịch Đỗ Quang Vinh

Kinh tế - Vũ Mừng - 08:06, 20/04/2024
Ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch SHB sẽ bắt đầu mua hơn 100 triệu cổ phiếu SHB từ ngày 19/4. Nếu hoàn tất mua thành công, ông Vinh sẽ sở hữu tỷ lệ cổ phần SHB cao nhất trong HĐQT ngân hàng. Đó như một lời khẳng định về cam kết đồng hành, phát triển cùng những kỳ vọng lớn của vị Phó Chủ tịch 8x với tương lai SHB.
Kiên Giang: Khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tại Tp. Phú Quốc

Kiên Giang: Khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tại Tp. Phú Quốc

Pháp luật - Như Tâm - 08:03, 20/04/2024
Ngày 19/4, Công an Tp. Phú Quốc (Kiên Giang) triển khai 3 Tổ công tác, đồng loạt tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam các bị can, gồm: Đặng Văn Lĩnh (SN năm 1985); Lê Minh Điệp (SN năm 1991), cùng có địa chỉ thường trú tại Ấp Lê Bát, xã Cửa Cạn, Tp. Phú Quốc (Kiên Giang) và Đặng Văn Hùng (SN 1981) thường trú Ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương, Tp. Phú Quốc (Kiên Giang) cùng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tp. Phú Quốc phê chuẩn.
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường: Huy động hệ thống chính trị vào cuộc để triển khai Chương trình MTQG 1719 đạt hiệu quả cao nhất

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường: Huy động hệ thống chính trị vào cuộc để triển khai Chương trình MTQG 1719 đạt hiệu quả cao nhất

Công tác Dân tộc - Trọng Bảo - 07:57, 20/04/2024
Là tỉnh vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn, những năm qua, các chương trình, chính sách dân tộc đóng vai trò quan trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở Lào Cai. Để hiểu rõ hơn về cách làm và những kết quả đã đạt được trong triển khai các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là kết quả triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.