Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm công nghiệp hiện đại

Vân Khánh-Thanh Huyền - 13:16, 12/10/2020

Ngày 12/10/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Đại hội với chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm quốc phòng - an ninh; huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm công nghiệp hiện đại của khu vực trung du miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030”.

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự, có các đồng chí: Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Uông Chu Lưu, Ủy viên T.W Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.W, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ, đại diện các  mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động và 350 đại biểu đại diện hơn 93 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ.

Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 100 triệu đồng

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cho biết: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX là một sự kiện chính trị đặc biệt được toàn thể Nhân dân các dân tộc trong tỉnh hết sức quan tâm, trông đợi và kỳ vọng. Đại hội sẽ quyết định những chủ trương lớn, quan trọng mang tính định hướng chung cho sự phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ tới và tầm nhìn cho những năm tiếp theo. 

Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên quyết tâm xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển giàu mạnh, đời sống của người dân ngày càng hạnh phúc, ấm no, sung túc. Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 100 triệu đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 150 triệu đồng, đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp lớn, hiện đại không những chỉ của vùng trung du miền núi phía Bắc mà còn của vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030. 

Từ đó, "Xây dựng tỉnh Thái Nguyên, Thủ đô kháng chiến, Thủ đô gió ngàn năm xưa trở thành “một trong những tỉnh giàu có và phồn thịnh nhất miền Bắc nước ta” đúng như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm Thái Nguyên ngày 01/01/1964". - Đồng chí Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh.

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Quan tâm phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: Năm năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và cũng có rất nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã đoàn kết một lòng, bản lĩnh vững vàng, xiết chặt kỷ cương, đã có nhiều cách làm sáng tạo; chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn những khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đảng bộ đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu Khai mạc Đại hội
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên phát biểu Khai mạc Đại hội

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong 5 năm qua, đồng chí Phạm Bình Minh nhất trí với một số hạn chế, yếu kém đã chỉ ra trong Báo cáo chính trị và đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, phân tích và làm rõ thêm nguyên nhân của các hạn chế, nhất là các hạn chế về phát triển khu vực doanh nghiệp trong nước, khả năng kết nối với khu vực đầu tư nước ngoài, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA, chất lượng và số lượng các sản phẩm du lịch để thu hút nhiều hơn khách du lịch quốc tế... Từ đó, đề nghị Đảng bộ tỉnh rút ra các bài học kinh nghiệm, sớm có giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Thủ tướng hoan nghênh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khi xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XX. Trên cơ sở tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược mà Trung ương đã xác định, Thái Nguyên đã vận dụng cụ thể với 5 định hướng phát triển lớn của tỉnh trong thời gian tới, đó là: Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng tại khu vực phía Nam của tỉnh; phát triển hạ tầng giao thông và khu công nghiệp gắn kết với sự phát triển của vùng Thủ đô Hà Nội. Chú trọng phát triển khu vực kinh tế tư nhân, công nghệ cao. Nâng cao năng lực, hiệu quả của bộ máy hành chính các cấp; đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính. Quan tâm phát triển nguồn nhân lực địa phương, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt quan tâm chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội...

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng lưu ý, tỉnh cần chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh, quan tâm công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Quan tâm lãnh đạo công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm; các chế độ, chính sách đối với người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, vấn đề an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững....

Phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương cách mạng, cùng với những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tôi tin tưởng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gửi gắm niềm tin.

Đại hội cũng đã tiến hành kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tới cũng như tầm nhìn cho những năm tiếp theo; Thảo luận, góp ý cho dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Thảo luận báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia đóng góp cho các dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Đồng thời, Đại hội sẽ tiến hành Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; 19/19 chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Nổi bật là thu ngân sách nhà nước năm 2020 đạt gần 16.000 tỷ đồng, tăng gấp 2,1 lần so đầu nhiệm kỳ. GRDP bình quân đầu người đạt 90 triệu tăng 1,7 lần; là tỉnh đứng đầu 14 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc về xây dựng nông thôn mới; đứng thứ tư toàn quốc về giá trị sản xuất công nghiệp. Quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị, an sinh xã hội được bảo đảm; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức cán bộ.

Tin cùng chuyên mục
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sẽ tiếp tục bổ sung nguồn lực cho các tỉnh miền Trung

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sẽ tiếp tục bổ sung nguồn lực cho các tỉnh miền Trung

“Biến đổi khí hậu có thể làm thay đổi các mô thức sản xuất, ảnh hưởng đến kinh tế và sinh kế của hàng triệu người dân ở miền Trung cũng như Việt Nam cũng như tương lai con cháu chúng ta, song xét cho cùng nó không nghiêm trọng bằng sự dao động của ý chí, bản lĩnh và niềm tin của chúng ta trước các thử thách của tự nhiên và tạo hóa”.
Tin nổi bật trang chủ
Ngổn ngang… sau lũ

Ngổn ngang… sau lũ

Giáo dục - Thanh Nguyễn - 19:22, 24/10/2020
Ngổn ngang rác, bùn đất, cây cối ngả nghiêng một màu bạc thếch; sách vở, bàn ghế chỏng chơ giữa nền nhão nhoét bùn lầy… tất cả bấy nhiêu chưa thể nói hết mức độ, hậu quả do mưa lũ để lại. Những đứa trẻ chưa biết bao giờ trở lại trường lớp, công tác giảng dạy ở các trường vùng lũ ở miền Trung chắc sẽ phải gián đoạn rất lâu…
Tập đoàn Novaland chung tay hướng về miền Trung ruột thịt

Tập đoàn Novaland chung tay hướng về miền Trung ruột thịt

Nhịp cầu nhân ái - PV - 17:45, 24/10/2020
Cùng hướng đến đồng bào miền Trung đang gặp nhiều khó khăn do thiên tai, Tập đoàn Novaland đã ủng hộ hơn 15 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị. Số tiền ủng hộ từ sự đóng góp của nhân viên cùng các đối tác của Tập đoàn.
TP. Long Khánh (Đồng Nai): Gìn giữ các lễ hội truyền thống

TP. Long Khánh (Đồng Nai): Gìn giữ các lễ hội truyền thống

Sắc màu 54 - Đinh Hiển - 16:07, 24/10/2020
Những năm qua, TP. Long Khánh (Đồng Nai) luôn xác định xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và tăng cường công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các DTTS là nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế -văn hóa - xã hội tại địa phương.
52 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

52 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

Tin tức - PV - 15:55, 24/10/2020
Sáng 24/10/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng.
Thu hồi đất để chủ đầu tư phân lô bán nền ở Thái Nguyên: Dân “kêu cứu”!

Thu hồi đất để chủ đầu tư phân lô bán nền ở Thái Nguyên: Dân “kêu cứu”!

Pháp luật - Trọng Thủy - Lê Liên - 15:53, 24/10/2020
Chính quyền thông báo đến người dân về việc thu hồi đất để xây dựng đoạn đường Thống Nhất dài 900m và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư (KDC) phường Thắng Lợi, TP. Sông Công (Thái Nguyên). Nhưng thực chất, theo người dân phản ánh là chủ đầu tư cưỡng chế đất để phân lô, bán nền?
Phát huy nghệ thuật “múa sạp, múa xòe” dân tộc Thái

Phát huy nghệ thuật “múa sạp, múa xòe” dân tộc Thái

Tin tức - Văn Hoa - 18:48, 23/10/2020
Từ ngày 18 đến 23/10, tại huyện Tuần Giáo (Điện Biên), Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) phối hợp với Sở VHTT&DL, UBND huyện Tuần Giáo tổ chức lớp “Tập huấn nâng cao năng lực về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số và xây dựng bảo tồn, phát huy nghệ thuật “múa sạp, múa xòe” dân tộc Thái trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Điện Biên”.
PC Hà Tĩnh: Nỗ lực cấp điện trở lại cho bà con nhân dân sau mưa lũ

PC Hà Tĩnh: Nỗ lực cấp điện trở lại cho bà con nhân dân sau mưa lũ

Tin tức - PV - 18:03, 23/10/2020
Ngay từ sáng 20/10/2020, sau khi lượng mưa giảm, nước có chiều hướng rút, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã khẩn trương, huy động toàn bộ lực lượng CBCNV, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, áo phao, phao cứu sinh, xuồng… tiến hành kiểm tra các TBA, đường dây, sa thải các phụ tải đang ngập nước đồng thời xử lý, khắc phục các tồn tại trước khi đóng điện đưa vào vận hành nhằm đảm bảo an toàn điện trong nhân dân sau khi nước rút.
Dạy bù cho học sinh ảnh hưởng bão lũ: Không để học sinh và giáo viên quá tải

Dạy bù cho học sinh ảnh hưởng bão lũ: Không để học sinh và giáo viên quá tải

Giáo dục - PV - 17:33, 23/10/2020
Do ảnh hưởng của bão, lũ, một số địa phương của Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, HS phải nghỉ học từ 1 - 2 tuần. Các trường học đã linh hoạt trong tổ chức phương án dạy bù với phương châm không để GV và HS quá tải.
Vì đâu nên nỗi?

Vì đâu nên nỗi?

Cùng trao đổi - Việt Thắng - 15:41, 23/10/2020
Thế là không có phép màu nào cho các anh, 13 cán bộ, chiến sỹ tham gia cứu hộ sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3. Không thể nói nên lời trước những đau thương, mất mát quá lớn này. Các anh đã anh dũng hy sinh!
Nhiều trường Đại học tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt hỗ trợ sinh viên vùng lũ.

Nhiều trường Đại học tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt hỗ trợ sinh viên vùng lũ.

Tin tức - Lê Vũ - 14:42, 23/10/2020
Bên cạnh việc kêu gọi đóng góp, chung tay chia sẻ về tinh thần và vật chất ủng hộ đồng bào miền Trung, nhiều trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh hiện cũng đang có những chính sách hỗ trợ cho các sinh viên đang theo học tại trường là con em đến từ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng do mưa bão, lũ lụt.