Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Văn Lãng (Lạng Sơn): Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS

Văn Hoa - Văn Huy - 06:45, 17/11/2023

Là huyện vùng cao biên giới, với tỷ lệ đồng bào DTTS cao, tiềm ẩn nhiều diễn biến liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự, chủ quyền biên giới, do đó, huyện Văn Lãng (tỉnh Lạng Sơn) rất chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân. Qua đó, góp phần tạo sự lan tỏa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện.

Đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật

Văn Lãng là huyện miền núi, biên giới của tỉnh Lạng Sơn, có tổng diện tích tự nhiên là 563,3 km2, gồm 19 xã và 1 thị trấn (Na Sầm). Trong đó, có 5 xã biên giới với đường biên giới dài hơn 36 km. Với đặc thù là huyện biên giới, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, hiểu biết về pháp luật không đồng đều và còn hạn chế, vì vậy, để nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, công tác tuyên truyền, PBGDPL luôn được huyện chú trọng.

Theo đó, những năm qua, huyện Văn Lãng đã tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là giữa cơ quan Tư pháp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện trong công tác tuyên truyền, PBGDPL; nghiên cứu nắm chắc đặc điểm, tình hình của từng địa bàn, đối tượng cần được tuyên truyền pháp luật để có nội dung, phương pháp tuyên truyền phù hợp.

Các đại biểu tham gia tập huấn nghiệp vụ thực hiện trợ giúp pháp lý và bồi dưỡng kỹ năng hòa giải ở cơ sở tại xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng
Các đại biểu tham gia tập huấn nghiệp vụ thực hiện trợ giúp pháp lý và bồi dưỡng kỹ năng hòa giải ở cơ sở tại xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng

Các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị đã tích cực đổi mới hình thức tuyên truyền như: tổ chức hội nghị phổ biến, thông qua hoạt động hòa giải, câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, câu lạc bộ nông dân với pháp luật; lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tập thể, thi hành án dân sự, công tác xét xử với nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền. Đồng thời, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật đã tích cực tham gia phổ biến các văn bản pháp luật thông qua Ngày pháp luật, các buổi sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đoàn thể, trường học.

Từ năm 2022 đến nay, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện đã tổ chức tuyên tuyền được trên 1.800 cuộc với trên 70.000 lượt người tham gia; cấp phát trên 5.600 các loại sách tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cẩm nang, hòa giải ở cơ sở…

Nội dung chủ yếu tuyên truyền về: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Biên giới quốc gia, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống mua bán người…

Đặc biệt, thực hiện Dự án 9 về Đầu tư phát triển nhóm DTTS còn nhiều khó khăn và khó khăn đặc thù, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Năm 2022, huyện Văn Lãng đã xây dựng 30 pano, 14.000 tờ rơi; năm 2023, tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền cho 1.105 người tham dự tuyên truyền nâng cao nhận thức về Luật hôn nhân và Gia đình, Luật bình đẳng giới và những nội dung có liên quan đến tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, gắn với các điểm có nguy cơ tảo hôn cao, các thôn trên địa bàn các xã; tổ chức 5 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc các cấp, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tại các xã, thị trấn với 557 người tham dự.

Thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 10 về Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong đồng bào DTTS và MN. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình, huyện Văn Lãng đã Tổ chức 8 cuộc tập huấn kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho người DTTS và MN với 1.038 người tham dự.

Cùng với việc tuyên truyền, huyện còn tập trung thực hiện tốt các chương trình, đề án PBGDPL, đặc biệt là việc triển khai thực hiện hiệu quả đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 – 2021” ( đây là một trong 7 đề án theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện); thực hiện có hiệu quả việc xây dựng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật…

Những kết quả tích cực

Anh Hoàng Văn Hưng, thôn Pò Pheo, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng bày tỏ: Nhờ được cán bộ xã thường xuyên tuyên truyền pháp luật về các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến cuộc sống hằng ngày như: Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình…, nên chúng tôi đã có nhiều hiểu biết về pháp luật hơn. Từ đó, chúng tôi biết chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tích cực tham gia xây dựng gia đình, thôn văn hóa, văn minh.

Ra mắt câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” xã Thanh Long. Câu lạc bộ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng; tuân thủ pháp luật về bảo vệ an ninh trật tự. (Ảnh Mỹ Hạnh)
Ra mắt câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” xã Thanh Long. Câu lạc bộ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng; tuân thủ pháp luật về bảo vệ an ninh trật tự. (Ảnh Mỹ Hạnh)

Phó trưởng Phòng Tư pháp huyện Văn Lãng Tô Đức Lộc cho biết: Để việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hằng năm, phòng tham mưu UBND huyện xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đồng thời, kịp thời quan tâm, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các cơ sở thực hiện các tiêu chí về chuẩn tiếp cận pháp luật. Nhờ đó, ý thức thi hành và chấp hành pháp luật của các ngành, các cấp, cán bộ, công chức và Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Cùng với đó, công tác hòa giải ở cơ sở luôn được huyện quan tâm triển khai thực hiện. UBND huyện đã ban hành Công văn số 906/UBND-TTr ngày 24/5/2022 về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, trong đó tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở theo Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022”. Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác hòa giải ở cơ sở và đẩy mạnh tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho các hội viên là hòa giải viên nhằm nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở.

Năm 2022, toàn huyện có 162 thôn, bản, khu phố thì có 166 tổ hòa giải với tổng số 1.071 hòa giải viên (755 hòa giải viên nam, 316 hòa giải viên nữ, 830 hòa giải viên là ngườiDTTS). Chỉ tính riêng năm 2022, các tổ hòa giải ở cơ sở đã tổ chức hòa giải 342 vụ, việc về mâu thuẫn, tranh chấp đất đai, rừng. Trong đó, số vụ hòa giải thành là 262/342 vụ, đạt tỷ lệ 76,6%; số vụ hòa giải không thành 80/342 vụ, chiếm tỷ lệ 23,4%.

Nhờ chú trọng tuyên truyền, PBGDPL, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn huyện từng bước được nâng lên, góp phần hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật. Giai đoạn 2017 – 2021, vi phạm pháp luật trên địa bàn xảy ra 813 trường hợp, giảm 40 trường hợp so với giai đoạn 2012-2017; nhiều năm liền (2019-2022) huyện Văn Lãng luôn giữ vững được 17/17 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, năm 2022, điểm trung bình về chuẩn tiếp cận pháp luật của 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt trên 85 điểm (theo quy định, 80/100 điểm là xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật).


Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: “Cú hích” từ Chương trình MTQG 1719 (Bài 5)

Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: “Cú hích” từ Chương trình MTQG 1719 (Bài 5)

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg sau thời gian thực hiện đã đạt được những kết quả tích cực. Quan trọng nhất, việc triển khai Chương trình đã góp phần đổi mới tư duy thực hiện chính sách cũng như cách tiếp cận chính sách đầu tư, hỗ trợ của đồng đồng bào các DTTS.
Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết số 88/2019/QH14 (Bài cuối)

Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết số 88/2019/QH14 (Bài cuối)

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định, đến năm 2030, Việt Nam sẽ trở thành nước đang phát triến, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Nghị quyết số 88/2019/QH14 cũng đặt những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho vùng đồng bào DTTS và miền núi đến năm 2030. Do đó, việc thể chế hóa các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 88/2019/QH14 sẽ góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Hà Nội: Nhiều sự kiện hấp dẫn tại Ngày hội Du lịch Non nước Cao Bằng 2023

Hà Nội: Nhiều sự kiện hấp dẫn tại Ngày hội Du lịch Non nước Cao Bằng 2023

Media - Tuấn Ninh - 7 giờ trước
Ngày hội “Non nước Cao Bằng-Xứ sở thần tiên” năm 2023 chính thức được tổ chức tại Hà Nội. Ngày hội có nhiều hoạt động hấp dẫn như trình diễn các BST thời trang, trình diễn Lễ cấp sắc người Sán Chỉ, biểu diễn nghệ thuật dân gian, trưng bày sản phẩm du lịch, văn hóa, ẩm thực...
Quảng Nam: Công nhận 6 nghề truyền thống năm 2023

Quảng Nam: Công nhận 6 nghề truyền thống năm 2023

Kinh tế - T.Nhân-H.Trường - 7 giờ trước
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định về việc công nhận và cấp Bằng công nhận nghề truyền thống năm 2023.
Xúc tiến, quảng bá du lịch Lai Châu tại Bình Định

Xúc tiến, quảng bá du lịch Lai Châu tại Bình Định

Xã hội - T.Nhân - 7 giờ trước
Chiều 9/12, Chương trình tọa đàm xúc tiến, quảng bá du lịch Lai Châu đã diễn ra tại TP. Quy Nhơn (Bình Định). Sự kiện này do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Lai Châu tổ chức, với mong muốn giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Lai Châu tới du khách và Nhân dân tỉnh Bình Định và các tỉnh Nam Trung bộ.
Quảng Nam: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ quản lý các trường phổ thông vùng đồng bào DTTS và miền núi

Quảng Nam: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ quản lý các trường phổ thông vùng đồng bào DTTS và miền núi

Tin tức - T.Nhân-H.Trường - 7 giờ trước
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp Trường Chính trị tỉnh vừa tổ chức hai Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ quản lý các trường phổ thông vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh (đợt 2).
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 48): Xoá bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS – Còn nhiều gian nan!

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 48): Xoá bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS – Còn nhiều gian nan!

Thưa quý vị, bạo lực gia đình trong cả nước, đặc biệt là ở vùng đồng bào DTTS là câu chuyện chưa bao giờ cũ. Vấn nạn này đang đẩy một bộ phận phụ nữ DTTS ngày càng trở nên bị tách biệt, tụt hậu trong bối cảnh xã hội phát triển như hiện nay. Chương trình Vấn đề sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển hôm nay sẽ bàn về: Xóa bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS - -Còn nhiều gian nan!
Giải bóng đá toàn quốc 1983 tranh Cúp Gỗ Tài Anh vì cộng đồng 2023 hướng đến vùng đồng bào DTTS và miền núi

Giải bóng đá toàn quốc 1983 tranh Cúp Gỗ Tài Anh vì cộng đồng 2023 hướng đến vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thể thao - Giải trí - Hoàng Quý - 7 giờ trước
Giải bóng đá toàn quốc 1983 tranh Cúp Gỗ Tài Anh vì cộng đồng 2023 (PIG Cup 5) quy tụ 14 đội FC 1983 trên toàn quốc, được chia thành 4 bảng thi đấu, tham gia tranh tài tại Sân bóng Ven Đê 3 số 360a Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.
Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con DTTS vùng cao Hà Giang

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con DTTS vùng cao Hà Giang

Sức khỏe - Hà Linh - 7 giờ trước
Sáng 9/12, Câu lạc bộ (CLB) tình nguyện Bluose trắng và CLB mô tô thể thao (Hà Nội) tổ chức khám, tư vấn sức khoẻ, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà bà con DTTS xã Khâu Vai (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang).
Kon Tum: Hội thi Người thủ lĩnh tài năng năm 2023

Kon Tum: Hội thi Người thủ lĩnh tài năng năm 2023

Tin tức - Ngọc Chí - 7 giờ trước
Ngày 9/12, Hội LHPN tỉnh Kon Tum tổ chức Hội thi "Người thủ lĩnh tài năng" năm 2023, với mong muốn tạo điều kiện, cơ hội để các Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động truyền thông tại cơ sở; đồng thời, qua đó tạo cơ hội cho các em cùng nhau chia sẻ các ý kiến, mong muốn và các sáng kiến của mình để nhà trường, gia đình, cộng đồng, các cấp, các ngành có trách nhiệm tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh cho chính các em.
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 48): Xoá bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS – Còn nhiều gian nan!

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 48): Xoá bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS – Còn nhiều gian nan!

Media - BDT - 17:00, 09/12/2023
Thưa quý vị, bạo lực gia đình trong cả nước, đặc biệt là ở vùng đồng bào DTTS là câu chuyện chưa bao giờ cũ. Vấn nạn này đang đẩy một bộ phận phụ nữ DTTS ngày càng trở nên bị tách biệt, tụt hậu trong bối cảnh xã hội phát triển như hiện nay. Chương trình Vấn đề sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển hôm nay sẽ bàn về: Xóa bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS - -Còn nhiều gian nan!
Tiếp cận tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong công tác dân tộc: Chăm lo đời sống tinh thần cho đồng bào DTTS (Bài cuối)

Tiếp cận tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong công tác dân tộc: Chăm lo đời sống tinh thần cho đồng bào DTTS (Bài cuối)

Trong điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, nhiều bản sắc văn hóa đang nguy cơ mai một, các thế lực thù địch không ngừng lôi kéo, kích động,… rất dễ dẫn tới những “khoảng trống” tinh thần trong một bộ phận người dân ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Do đó, việc giúp đồng bào ổn định đời sống tinh thần là vấn đề cần quan tâm khi tiếp cận tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong lĩnh vực công tác dân tộc.