Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Ủy ban Dân tộc với Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi: Gỡ vướng từ cơ sở (Bài 2)

Thanh Huyền - 16:20, 25/05/2023

Một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của ngành công tác dân tộc trong giai đoạn này, đó là sớm đưa Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) vào thực tiễn, phát huy hiệu quả, đúng đối tượng, đúng quy định, đúng mục tiêu đặt ra. Vì vậy, việc phối hợp cùng các bộ ngành, địa phương tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở, bảo đảm sự thông suốt từ Trung ương đến địa phương, đã và đang được Ủy ban Dân tộc - cơ quan chủ trì đặc biệt quan tâm.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh trò chuyện, động viên đồng bào DTTS giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; nỗ lực phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu (tháng 5/2023 tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn)
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trò chuyện, động viên đồng bào DTTS giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; nỗ lực phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu (tháng 5/2023 tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn)

Thời gian qua, nhiều cuộc họp, hội nghị, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình MTQG 1719 đã được Ủy ban Dân tộc chủ trì tổ chức bằng nhiều hình thức. Mới đây, tại tỉnh Quảng Ngãi, Ủy ban Dân tộc đã phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình MTQG 1719.

Tại Hội thảo, các đại diện 17 tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và một số tỉnh miền núi phía Bắc đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, những kết quả, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình về văn bản hướng dẫn, đối tượng, định mức hỗ trợ, cơ chế thực hiện của từng Dự án, Tiểu dự án cụ thể.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh khẳng định ý nghĩa của Hội thảo và cho rằng, Hội thảo đã được lắng nghe nhiều ý kiến chia sẻ tâm huyết của các địa phương, bộ, ngành nhằm chia sẻ những cách làm hay, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719. Để Chương trình MTQG 1719 sớm đi vào thực tiễn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đề nghị các địa phương nghiên cứu kỹ hệ thống văn bản hướng dẫn; tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm; làm tốt chế độ thông tin báo cáo; giải quyết kịp thời những phát sinh thuộc thẩm quyền cấp tỉnh; tham mưu kịp thời trả lời các nội dung văn bản xin ý kiến của Trung ương.

Với vai trò chủ trì thực hiện Chương trình MTQG 1719, thời gian này, Ủy ban Dân tộc phối hợp với các bộ, ngành tăng cường tổ chức các đoàn công tác kiểm tra thực tế tại cơ sở, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, Đoàn công tác của Uỷ ban Dân tộc và các bộ ngành do lãnh đạo Văn phòng Chương trình MTQG 1719 làm trưởng đoàn làm việc, tháo gỡ vướng mắc thực hiện Chương trình MTQG 1719 tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam (tháng 4/2023)
Thừa ủy quyền của lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc và các bộ ngành do lãnh đạo Văn phòng Chương trình MTQG 1719 làm trưởng đoàn làm việc, tháo gỡ vướng mắc thực hiện Chương trình MTQG 1719 tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam (tháng 4/2023)

Tham gia đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc đến các địa phương trong thời điểm này, chúng tôi nhận thấy một không khí khẩn trương, tích cực, ráo riết triển khai Chương trình MTQG 1719 tại cơ sở. Thực tế các chuyến công tác tại cơ sở đã cho thấy, nhiều địa phương đã và đang tích cực vào cuộc, tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ, kịp thời tham mưu, báo cáo, xử lí những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Các vướng mắc hiện nay liên quan đến thể chế, cơ chế, định mức hỗ trợ, quy trình thực hiện cụ thể của từng dự án, tiểu dự án…

Tại nhiều địa phương, công tác tuyên truyền, vận động được triển khai rộng rãi bằng nhiều hình thức, do đó Chương trình được các cấp, các ngành, dư luận xã hội và người dân đặc biệt quan tâm, tích cực vào cuộc để tổ chức triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, nhiều địa phương đã chủ động ưu tiên nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn, tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội cho các huyện nghèo, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải. Nhiều địa phương ban hành các chính sách đặc thù, bố trí thêm nguồn lực để tổ chức thực hiện tốt Chương trình MTQG 1719.

Ví dụ, tại tỉnh Hòa Bình, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố phối hợp thống nhất, xây dựng phương án giao, phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương nguồn vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Hòa Bình là: 1.573.509 triệu đồng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG chủ trì buổi làm việc với tỉnh Sơn La về kiểm tra, đánh giá thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh - Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG chủ trì buổi làm việc với tỉnh Sơn La về kiểm tra, đánh giá thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long cho biết, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng tỉnh đã dành nguồn lực chăm lo, hỗ trợ người nghèo, đồng bào DTTS. Đồng chí Nguyễn Phi Long khẳng định ý nghĩa to lớn của Chương trình MTQG 1719, cùng với hai Chương trình MTQG còn lại sẽ tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của các địa phương miền núi, còn nhiều khó khăn, tạo sinh kế, giúp đồng bào DTTS có cơ hội phát triển vươn lên.

Chia sẻ những khó khăn của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long mong muốn Ủy ban Dân tộc tiếp tục quan tâm, phối hợp với các bộ, ngành tham mưu hoàn thiện các chính sách về đội ngũ cán bộ người DTTS; hỗ trợ cho học sinh DTTS; tăng cường các chính sách tạo sinh kế cho đồng bào DTTS; nghiên cứu, bổ sung các dự án hoàn thiện hệ thống hạ tầng; quan tâm đến chính sách bảo vệ rừng. Đối với tỉnh Hòa Bình, cần có chính sách quan tâm đến những địa bàn đặc thù, vùng an toàn khu...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đánh giá cao những nỗ lực của các địa phương trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG và cho rằng, nhiều địa phương đã có chủ động, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Nhiều địa phương đã thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện còn rất nhiều vướng mắc trong thực tiễn.

“Phải có quyết tâm cao, phát huy vai trò, sự tham gia, khơi dậy ý thức tự lực, tự cường của người dân; tăng cường tuyên truyền vận động, tạo đồng thuận trong Nhân đân; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm tính dân chủ; tổng kết, chia sẻ kinh nghiệm hay, bài học quý, nhân rộng điển hình; rà soát lại toàn bộ hệ thống văn bản pháp lý, kịp thời phát hiện những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn; thực hiện tốt quy chế phối hợp”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm tại Hội nghị thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ngãi (tháng 4/2023)
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm tại Hội nghị thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ngãi (tháng 4/2023)

Tại buổi làm việc của Đoàn Giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình MTQG làm việc với Ủy ban Dân tộc về kết quả thực hiện Chương trình MTQG 1719, báo cáo của Ủy ban Dân tộc cũng chỉ rõ, trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế. Quá trình xây dựng, hoàn thiện văn bản hướng dẫn vẫn còn kéo dài; nhiều văn bản đã được ban hành nhưng hướng dẫn thực hiện còn chung chung; một số hướng dẫn thiếu đồng bộ hoặc chưa tạo điều kiện thúc đẩy phân cấp khiến địa phương gặp khó khăn, lúng túng trong triển khai thực hiện.

Còn một số địa phương chưa quyết liệt, dẫn đến có sự chậm chễ trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao (nhất là tiến độ giao vốn thực hiện); việc nắm thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chương trình gặp những hạn chế liên quan việc đến nhiều địa phương chậm thực hiện báo cáo khối lượng nhiệm vụ triển khai, tiến độ giải ngân thực hiện...

Chương trình MTQG 1719 đóng vai trò rất quan trọng đối với vùng đồng bào DTTS của cả nước. Tuy nhiên, với đặc thù là một Chương trình MTQG mới, được triển khai trên một địa bàn rộng, tập trung vào nhóm đối tượng đặc thù là đồng bào DTTS đang sinh sống trên địa bàn có điều kiện tự nhiên khó khăn nhất, địa hình phức tạp và bị chia cắt, dân cư sống thưa thớt, không tập trung, sinh kế còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, nhu cầu nguồn lực đầu tư lớn trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn hạn chế. Vì thế việc thực hiện Chương trình MTQG 1719 trong thực tiễn không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc. Ráo riết gỡ vướng, thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình, đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương. 

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Phú Yên: Triển khai hiệu quả Chương trình MTQG 1719 thúc đẩy phát triển vùng DTTS và miền núi

Phú Yên: Triển khai hiệu quả Chương trình MTQG 1719 thúc đẩy phát triển vùng DTTS và miền núi

Vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Phú Yên là địa bàn cư trú của 33 dân tộc anh em, trong đó có 32 DTTS, chủ yếu là các dân tộc Ê Đê, Chăm, Ba Na. Nhờ thực hiện kịp thời và đồng bộ các chính sách dân tộc, những năm gần đây, đời sống kinh tế, xã hội vùng DTT và miền núi ngày càng có nhiều thay đổi tích cực.
Tin nổi bật trang chủ
Cần cẩn trọng trong việc khai thác chất liệu văn hóa các DTTS

Cần cẩn trọng trong việc khai thác chất liệu văn hóa các DTTS

Trong những năm gần đây, các giá trị truyền thống, văn hóa của cộng đồng các dân DTTS ở nước ta ngày càng được quan tâm, khai thác và phát huy trong nhiều lĩnh vực của đời sống, đặc biệt trong thời kỳ bùng nổ của Internet và mạng xã hội. Tuy nhiên, việc thiếu cẩn trọng trong nghiên cứu các chất liệu thuộc về giá trị truyền thống, văn hóa của cộng đồng các DTTS đã khiến nhiều tổ chức và cá nhân rơi vào những tranh cãi không đáng có.
Bắc Ninh: Tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Bắc Ninh: Tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Tin tức - Vân Khánh - Xuân Hải - 6 phút trước
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh năm 2023 với chủ đề “Sẵn sàng cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển”.
Cùng chung tay xây dựng môi trường sống và làm việc không khói thuốc

Cùng chung tay xây dựng môi trường sống và làm việc không khói thuốc

Tin tức - PV - 9 phút trước
Nhằm tăng cường hơn nữa sự quan tâm của các ngành, các cấp và cộng đồng đối với công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, Tổ chức Y tế thế giới lấy ngày 31/5 hàng năm là Ngày Thế giới không thuốc lá.
Du lịch miệt vườn, sông nước Nam Bộ

Du lịch miệt vườn, sông nước Nam Bộ

Du lịch - PV - 10 phút trước
Từ tháng 5 đến tháng 9, các nhà vườn ở nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long lại bước vào vụ thu hoạch trái cây lớn nhất trong năm, đồng thời tiếp đón đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Với không gian xanh mát, ẩm thực tươi ngon cùng sự mến khách của người dân, các tour du lịch miệt vườn sông nước ngày càng được ưa chuộng, làm phong phú thêm các điểm đến du lịch trong dịp hè.
Thủ tướng: Truyền cảm hứng, tạo động lực để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tự tin, bản lĩnh vươn lên

Thủ tướng: Truyền cảm hứng, tạo động lực để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tự tin, bản lĩnh vươn lên

Thời sự - PV - 2 giờ trước
Nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, chiều 30/5, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, tặng quà thầy cô giáo và các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt tại Trường Phổ thông dân lập Hermann Gmeiner và Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.
Quy trình kỹ thuật nuôi cá tra thương phẩm

Quy trình kỹ thuật nuôi cá tra thương phẩm

Bạn của nhà nông - Như Ý - 21:29, 30/05/2023
Những năm gần đây, nghề nuôi cá tra đã trở thành một trong những đối tượng xuất khẩu chủ lực của ngành thủy sản Việt Nam, góp phần lớn trong việc cải thiện đời sống cho bà con. Tuy nhiên với môi trường nước ngày càng ô nhiễm, con giống suy thoái về chất lượng… dẫn đến giá thành sản xuất tăng cao, giảm lợi nhuận của người nuôi. Sau đây là quy trình kỹ thuật nuôi cá tra thương phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao mời bà con tham khảo.
Then King Pang – Nghi lễ tạ ơn quan trọng của người Thái

Then King Pang – Nghi lễ tạ ơn quan trọng của người Thái

Xuất phát từ tín ngưỡng đa thần, Then Kin Pang là lễ hội không thể thiếu trong đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Thái trắng ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu được tổ chức vào 10/3 Âm lịch hằng năm. Trong đó nghi lễ cúng then là sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, múa và diễn xướng... đã góp phần gìn giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa nghệ thuật cổ truyền của người Thái ở Lai Châu.
Ninh Thuận sẵn sàng cho Lễ hội Nho - Vang và đón bằng UNESCO

Ninh Thuận sẵn sàng cho Lễ hội Nho - Vang và đón bằng UNESCO

Trang địa phương - PV - 21:25, 30/05/2023
Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh Nghệ thuật làm gốm của người Chăm và Lễ hội Nho - Vang năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 13 - 18/6 tại Ninh Thuận.
Thái Nguyên: Cơ hội cho trẻ em DTTS sống tại vùng đặc biệt khó khăn được đến nhà trẻ

Thái Nguyên: Cơ hội cho trẻ em DTTS sống tại vùng đặc biệt khó khăn được đến nhà trẻ

Xã hội - Trí Phương - 21:18, 30/05/2023
Ngày 30/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa và học phí đối với trẻ em nhà trẻ (trẻ từ 3 - 36 tháng tuổi) trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý.
Quảng Ninh: Đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ mức độ 2

Quảng Ninh: Đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ mức độ 2

Giáo dục - Mỹ Dung - 21:16, 30/05/2023
Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) vừa ban hành Quyết định số 1510/QĐ-BGDĐT về việc công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn xóamù chữ mức độ 2, năm 2022.
Tổ chức Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt I - năm 2023 tại An Giang

Tổ chức Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt I - năm 2023 tại An Giang

Giải trí - Anh Trúc - 20:45, 30/05/2023
Hướng tới kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023), Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với tỉnh An Giang tổ chức Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt I - năm 2023 tại Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Tin trong ngày - 30/5/2023

Tin trong ngày - 30/5/2023

Media - BDT - 20:00, 30/05/2023
Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt đoàn đại biểu người có công tỉnh Vĩnh Long; Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia; cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.