Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Ủy ban Dân tộc làm việc với Tổ công tác của Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về Chương trình MTQG 1719

Hoàng Quý - 20:26, 12/04/2023

Ngày 12/4, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã có buổi làm việc với Tổ công tác của Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719). Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Cao Thị Xuân - Ủy viên Đoàn giám sát, Tổ trưởng Tổ công tác đồng chủ trì cuộc họp.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại cuộc họp
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại cuộc họp

Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơ; lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc UBDT; các thành viên trong Tổ công tác của Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội.

Tại cuộc họp, UBDT đã báo cáo với Tổ công tác của Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về kết quả thực hiện Chương trình MTQG 1719. Theo đó, UBDT đã trách nhiệm và nỗ lực để kịp thời tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phối hợp với các bộ, ngành liên quan để hoàn thành các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì trong triển khai các nghị quyết của Quốc hội về Chương trình MTQG DTTS và miền núi.

UBDT đã hoàn thành 9/9 nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng các Dự án, Tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG 1719 được Chính phủ phân công tại Nghị quyết số 12/NQ-CP; hoàn thành 5/6 nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao cụ thể tại Quyết định số 1409/QĐ-TTg; Thực hiện nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ liên quan đến công tác lập kế hoạch, xây dựng phương án phân bổ nguồn lực thực hiện Chương trình  MTQG 1719.

Tính đến ngày 15/3/2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBDT và các bộ, ngành Trung ương được giao nhiệm vụ trực tiếp chủ trì các Dự án, Tiểu dự án và nội dung thành phần của Chương trình MTQG 1719 đã hoàn thành việc ban hành tổng số 36/37 văn bản cần thiết để quy định, hướng dẫn về cơ chế, chính sách phục vụ quản lý, tổ chức thực hiện.

Nhờ đó, việc triển khai Chương trình MTQG 1719 đã đạt được một số kết quả nhất định. Đến nay, đã hoàn thành công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, thành lập Ban Chỉ đạo, bộ máy giúp việc thực hiện Nghị quyết từ Trung ương và địa phương; ban hành quy chế thực hiện, phân công, phối hợp thực hiện Chương trình giữa cơ quan bộ, ngành và giữa Trung ương và địa phương trong việc thực hiện Chương trình. Cơ bản hoàn thành văn bản quản lý, hướng dẫn các dự án, tiểu dự án trong Chương trình.

Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Cao Thị Xuân - Ủy viên Đoàn giám sát, Tổ trưởng Tổ công tác phát biểu kết luận cuộc họp
Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Cao Thị Xuân - Ủy viên Đoàn giám sát, Tổ trưởng Tổ công tác phát biểu kết luận cuộc họp

Tính đến 31/12/2022, kết quả quả giải ngân thực hiện Chương trình MTQG 1719 trên cả nước đạt 5.721.233 triệu đồng, đạt tỷ lệ trung bình 43,58% so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Cụ thể, ở các cơ quan Trung ương số vốn sự nghiệp giải ngân đạt 202.818/627.204 triệu đồng được giao tại Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ (đạt 32,34%). Ở địa phương đạt trung bình 44,14% (trong riêng các tỉnh Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hà Nội và TP. Cần Thơ đạt tỷ lệ 100%).

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBDT đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện các Chương trình này. Theo đó, Chương trình MTQG 1719 có nội dung rộng, quy mô lớn; bản thân cơ quan chủ trì Chương trình thiếu kinh nghiệm quản lý chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chủ trì, quản lý các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình có sự tham gia của nhiều bộ, cơ quan Trung ương nên quá trình phối hợp hoàn thiện đòi hỏi nhiều thời gian để bảo đảmđúng quy định, do đó dẫn tới những sự chậm trễ nhất định so với kế hoạch đã đề ra.

Cùng với đó, một số bộ, cơ quan Trung ương chưa quyết liệt trong quan tâm chỉ đạo, dẫn đến sự chậm trễ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành có liên quan tại địa phương còn những bất cập, hạn chế, tồn tại nên việc ban hành các văn bản đôi lúc còn chậm, chưa kịp thời. Hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc ở các địa phương chưa thống nhất dẫn đến bất cập, khó khăn trong hoạt động quản lý, đôn đốc, theo dõi quá trình tổ chức triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 tại cấp cơ sở, ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng yêu cầu về tiến độ, tính kịp thời trong công tác tổng hợp, báo cáo kết quả và việc nắm bắt tình hình.

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ giám sát cơ bản đồng tình với báo cáo của UBDT. Tuy nhiên, các thành viên Tổ công tác đề nghị UBDT cần tiếp tục đánh giá chất lượng ban hành các văn bản hướng dẫn ở Trung ương và địa phương.

Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh cho biết việc triển khai giám sát chuyên đề Chương trình MTQG 1719 ngay từ đầu triển khai thực hiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, qua đó giúp UBDT kịp thời nắm bắt được tình hình, khó khăn, vướng mắc của địa phương, kịp thời bổ sung các văn bản hướng dẫn chỉ đạo, điều hành của UBDT.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho biết, UBDT sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Tổ công tác liên quan đến Chương trình MTQG 1719 và sớm hoàn thiện Báo cáo. Theo đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG 1719 tiếp thu đầy đủ ý kiến của Tổ công tác để rà soát, chỉnh sửa báo cáo.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Cao Thị Xuân - Ủy viên Đoàn giám sát, Tổ trưởng Tổ công tác đánh giá cao tinh thần cầu thị, trách nhiệm, chỉ đạo các cơ quan tích cực hoàn thiện Báo cáo của UBDT.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Cao Thị Xuân đề nghị UBDT tiếp thu toàn bộ ý kiến của Tổ công tác để hoàn thiện báo cáo. Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội nhấn mạnh: Sau cuộc làm việc, Tổ công tác sẽ có Báo cáo kết quả làm việc bước đầu với UBDT gửi đến các thành viên Đoàn giám sát. Đề nghị UBDT tiếp tục hoàn thiện Báo cáo đạt chất lượng theo yêu cầu đề ra. 

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Đội văn nghệ thôn bản - Đánh thức vai trò của những chủ nhân văn hóa: Chính sách mới, kỳ vọng mới (Bài 2)

Đội văn nghệ thôn bản - Đánh thức vai trò của những chủ nhân văn hóa: Chính sách mới, kỳ vọng mới (Bài 2)

Bằng tình yêu và trách nhiệm với văn hóa dân tộc, các đội văn nghệ thôn, bản chính là những "viên gạch" góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân... Tuy vậy, để duy trì, lan tỏa hơn nữa cho các hoạt động này, việc xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ cho các đội văn nghệ thôn bản, đặc biệt là ở vùng đồng bào DTTS và miền núi khó khăn là rất quan trọng...
Bưởi Phước Bình được cấp mã số xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Bưởi Phước Bình được cấp mã số xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Kinh tế - PV - 2 giờ trước
Một tín hiệu rất đáng mừng đối với ngành nông nghiệp Ninh Thuận, đó là bưởi Phước Bình của huyện miền núi Bác Ái đã được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ phê duyệt và cấp mã số vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường nước này trong thời gian tới.
“Nàng tiên cá” và bài học về tôn trọng khán giả

“Nàng tiên cá” và bài học về tôn trọng khán giả

Giải trí - PV - 2 giờ trước
Bộ phim “Nàng tiên cá” gây sốt khắp thế giới ngay từ khi chưa ra mắt nhưng không phải vì câu chuyện, sức hấp dẫn của bộ phim, mà vì những lùm xùm chung quanh sự lựa chọn diễn viên chính.
Thanh tra, giám sát tất cả các khâu của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Thanh tra, giám sát tất cả các khâu của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Giáo dục - PV - 2 giờ trước
Ngành Giáo dục các địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh được tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023; không để thí sinh phải bỏ thi vì khó khăn về kinh tế, điều kiện đi lại hoặc do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.
Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng: Hứa hẹn màn ra mắt hoành tráng

Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng: Hứa hẹn màn ra mắt hoành tráng

Sắc màu 54 - PV - 2 giờ trước
Ngày 8/6, tại khu vực bãi bắn của Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2023, các thành viên hai đội Pháp và Canada đang tích cực chuẩn bị cho màn thi đấu diễn ra vào tối 10/6 với chủ đề “Tình yêu không biên giới”.
Ấn tượng cuộc thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi tỉnh Sơn La năm 2023

Ấn tượng cuộc thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi tỉnh Sơn La năm 2023

Media - Thùy Anh - Đức Cường - 2 giờ trước
Cuộc thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi tỉnh Sơn La năm 2023 là 1 trong 10 hoạt động được tổ chức tại Ngày hội Du lịch văn hóa Sơn La “Điểm đến thiên khu vực hàng đầu thế giới năm 2023”. Cuộc thi thu hút sự tham gia của 27 thí sinh đến từ các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh với các tiết mục đặc sắc, hấp dẫn, kỹ năng hướng dẫn du lịch chuyên nghiệp, lôi cuốn người xem.
Lào Cai tập trung chuyển đổi số phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu

Lào Cai tập trung chuyển đổi số phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu

Ngày 7/6, tỉnh Lào Cai đã đưa Trung tâm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính vào vận hành tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Đây là hoạt động nằm trong dự án Cửa khẩu số mà tỉnh Lào Cai đang tập trung xây dựng.
Nhân thêm tình yêu biển, đảo

Nhân thêm tình yêu biển, đảo

Media - Hoàng Thái - 2 giờ trước
Tại xã Bảo Ninh (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Đoàn Quảng Bình, UBND thành phố Đồng Hới cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội vừa phối hợp tổ chức Chương trình “Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương và phát động “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè” năm 2023”. Chương trình có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, góp phần khơi dậy truyền thống yêu nước, yêu biển, đảo trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân.
“Tinh hoa ẩm thực Sơn La” đậm đà phong vị Tây Bắc

“Tinh hoa ẩm thực Sơn La” đậm đà phong vị Tây Bắc

Media - Thùy Anh - Nguyễn Vân - Dương Quân - 2 giờ trước
Nằm trong khuôn khổ chương trình Ngày hội Du lịch Văn hoá Tỉnh Sơn La được tổ chức tại huyện Mộc Châu, cuộc thi “Tinh hoa ẩm thực Sơn La năm 2023” diễn ra tại phố đi bộ Mộc Châu, có 13 đội thi đến từ các khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ đầu bếp, hợp tác xã, bản du lịch cộng đồng, homestay trên địa bàn tỉnh Sơn La, là dịp để các đầu bếp có cơ hội học tập, trao đổi kinh nghiệm và giới thiệu món ăn ngon truyền thống của địa phương tới đông đảo khách du lịch đến với Sơn La trong dịp này.
Nghệ nhân ưu tú Rơ Châm Tih đưa nhạc cụ dân tộc ra thế giới

Nghệ nhân ưu tú Rơ Châm Tih đưa nhạc cụ dân tộc ra thế giới

Media - Ngọc Thu - 2 giờ trước
Rơ Châm Tih, sinh năm 1973, ở làng Jút 1, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, Gia Lai nổi tiếng khắp buôn làng Tây Nguyên với tài chế tác nhạc cụ dân tộc độc đáo cùng niềm đam truyền cảm hứng âm nhạc truyền thống cho mọi người.
Quảng Trị: Giải pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người DTTS ở Hướng Hóa

Quảng Trị: Giải pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người DTTS ở Hướng Hóa

Giáo dục - PV - 2 giờ trước
Bám sát Công văn số 2534 ngày 28/11/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người DTTS dựa trên cơ sở tiếng mẹ đẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non; Kế hoạch số 504 ngày 6/10/2022 của UBND huyện Hướng Hóa về kế hoạch giai đoạn 2 thực hiện Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học vùng DTTS giai đoạn 2016- 2020, định hướng đến 2025” trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ trên địa bàn huyện Hướng Hóa, Phòng GD&ĐT Hướng Hóa triển khai nhiều giải pháp thực hiện.
Bắc Giang: Tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch mùa vải thiều

Bắc Giang: Tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch mùa vải thiều

Chính sách dân tộc - Vân Khánh - 2 giờ trước
Nhằm thu hút khách đến với tỉnh Bắc Giang nhiều hơn, nhất là trong mùa vải thiều năm nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang, UBND huyện Lục Ngạn phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch.