Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

“Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”

Việt Cường - 16:10, 16/03/2023

Sáng 16/3, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam đã tổ chức phiên họp Ban Điều hành Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719), nhằm rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Dự án 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Trưởng Ban Điều hành Dự án 8 dự và chủ trì phiên họp
Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Trưởng Ban Điều hành Dự án 8 dự và chủ trì phiên họp

Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Trưởng Ban Điều hành Dự án 8 dự và chủ trì phiên họp. Tham dự có các thành viên Ban Điều hành Dự án Trung ương; Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội và Tổ giúp việc Dự án.

Báo cáo kết quả, tiến độ triển khai Dự án 8 cho thấy: Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể tới các địa phương; duy trì thường xuyên, cập nhật kịp thời, nắm bắt tình hình và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong quá trình thực hiện. Công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện Dự án được các ngành và chính quyền các cấp đánh giá cao, kịp thời, rõ nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp tham gia thực hiện Dự án. Công tác phối hợp với các bộ, ngành liên quan, đặc biệt là với Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ.

Nhìn chung, công tác tổ chức thực hiện các nội dung theo kế hoạch tại cấp Trung ương cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đặt ra, trong đó đã chú trọng hoàn thiện bộ tài liệu hướng dẫn triển khai các mô hình, hoạt động của Dự án và tập huấn tới cấp tỉnh, thành.

Năm 2022, Trung ương Hội đã tập trung nâng cao năng lực triển khai thành lập, vận hành các mô hình cho đội ngũ cán bộ cốt cán của Hội và các ngành liên quan tại địa bàn điểm; đồng thời, trực tiếp thành lập 11 mô hình, gồm 6 tổ truyền thông cộng đồng, 2 địa chỉ tin cậy, 3 Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” và hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho địa phương trực tiếp quản lý, vận hành mô hình thường xuyên.

Ông Nguyễn Văn Thức - Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG 1719 phát biểu ý kiến tại phiên họp
Ông Nguyễn Văn Thức - Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG 1719 phát biểu ý kiến tại phiên họp

Trung ương Hội đã tổ chức các sự kiện truyền thông, giới thiệu, vận động về Dự án: Sự kiện “Khát vọng phát triển của phụ nữ và trẻ em DTTS”; 4 Talkshow trao đổi về những vấn đề thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng DTTS và miền núi; 2 Hội chợ “Kết nối tiêu thụ sản phẩm cho phụ nữ tại vùng đồng bào DTTS và miền núi”. 

Công tác truyền thông cũng đạt được nhiều kết quả tích cực như: Thực hiện 10 chương trình Sitcom phát sóng trên VTV5, Đài Truyền hình Việt Nam; truyền thông các hoạt động Dự án 8 bằng tiếng phổ thông, tiếng Khmer, tiếng Chăm và tiếng Xtiêng trên Đài tiếng nói và Đài phát thanh một số tỉnh miền Nam; thực hiện 6 câu chuyện truyền thanh tập trung vận động “thay đổi nếp, nghĩ cách làm” xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới, tập tục có hại; thực hiện 1 phóng sự truyền thanh về nâng cao quyền năng về kinh tế cho phụ nữ đồng bào DTTS và 2 chuyên đề phát thanh về quyền tự quyết, quyền tự chủ của phụ nữ DTTS; mở chuyên trang “Vì nụ cười phụ nữ, trẻ em DTTS và miền núi” trên ấn phẩm chính của Báo Phụ nữ Việt Nam, truyền thông về Dự án 8 trên Fanpage Hội LHPN Việt Nam.

Nhiều sản phẩm truyền thông mẫu đã được xây dựng để cung cấp cho các địa phương phục vụ cho công tác truyền thông thực hiện Dự án như: Xây dựng bộ nhận diện truyền thông và một số sản phẩm truyền thông của dự án; 1 phim về phụ nữ dân tộc Brâu; 2 phim về công việc của người phụ nữ Gia Rai ở Gia Lai và tập tục tảo hôn ở Điện Biên; Video dưới dạng hoạt hình/đồ họa giới thiệu, vận động, hướng dẫn triển khai; bộ sưu tập các tài liệu, hiện vật phục vụ Triển lãm “Khát vọng phát triển”; 2 tờ gấp bằng tiếng phổ thông và dịch sang tiếng Khmer và tiếng Chăm; 2 tiểu phẩm tuyên truyền bằng Tiếng Việt, Khmer, Chăm phục vụ hoạt động tuyên truyền trên hệ thống loa, đài phát thanh và triển khai đến xã.

Bà Lò Thị Thu Thủy - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Dân tộc Tôn giáo, Hội LHPN Việt Nam, thành viên Ban Điều hành Dự án 8 báo cáo tóm tắt kết quả triển khai Dự án 8
Bà Lò Thị Thu Thủy - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Dân tộc Tôn giáo, Hội LHPN Việt Nam, thành viên Ban Điều hành Dự án 8 báo cáo tóm tắt kết quả triển khai Dự án 8

Cùng với đó, xây dựng 12 tài liệu hướng dẫn triển khai các mô hình, hoạt động trong dự án; số hóa một số tài liệu truyền thông dưới dạng Infographic, Video; gần 3.000 áp phích, 3.000 Poster giới thiệu các chỉ tiêu chính dự án phát đến các xã đặc biệt khó khăn. Tài liệu được biên soạn nhằm hướng dẫn địa phương các nội dung, cách thức triển khai, vận hành từng mô hình, hoạt động cụ thể của Dự án 8, có thể phát triển thêm các tài liệu phù hợp với đặc thù của địa phương…

Tại các địa phương, Hội LHPN tỉnh, thành phố được giao chủ trì tham mưu thực hiện Dự án 8, có 39/40 địa phương được phân bổ kinh phí từ Trung ương đã ban hành kế hoạch thực hiện Dự án 8 giai đoạn I, 36/40 địa phương ban hành kế hoạch năm 2022. Các địa phương tự chủ ngân sách đã chủ động xây dựng kế hoạch giai đoạn, kế hoạch năm 2022 hoặc lồng ghép việc thực hiện các nội dung của dự án vào các nội dung hoạt động của Hội, đề xuất kinh phí triển khai các nội dung của Dự án 8 góp phần thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tại địa bàn DTTS và miền núi.

Đến nay, các địa phương đã thành lập được 1.320 tổ truyền thông cộng đồng; thực hiện 4 gói chính hỗ trợ phụ nữ DTTS sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em; củng cố và thành lập mới 131 địa chỉ tin cậy tại địa bàn dự án; thành lập 206 Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi; xây dựng 1 bộ tài liệu nâng cao năng lực cho cán bộ nữ DTTS về kỹ năng lãnh đạo, quản lý; tổ chức 3 lớp tập huấn giảng viên nguồn và 8 lớp tập huấn cho 560 cán bộ các sở, ban, ngành và Hội LHPN; 82 cuộc tập huấn hướng dẫn giám sát, đánh giá về bình đẳng giới cho cán bộ xã, thôn; tổ chức 76 cuộc tập huấn nâng cao năng lực lồng ghép giới cho cán bộ huyện, xã và 110 cuộc tập huấn cho trưởng thôn/bản/ấp/buôn, Người có uy tín tại cộng đồng…

Tại phiên họp, các đại biểu tham dự đã thảo luận về một số hạn chế, vướng mắc và đề xuất giải pháp để triển khai Dự án 8 thời gian tới như: Triển khai một số nội dung hoạt động và chỉ tiêu của Dự án; công tác phối hợp giữa Hội LHPN với cấp Trung ương và địa phương; kịp thời rà soát, điều chỉnh các văn bản hướng dẫn; công tác giám sát, đánh giá thực hiện bình đẳng giới; phân bổ và sử dụng ngân sách thực hiện Dự án; tăng cường khai thác sản phẩm, tài liệu số, đẩy mạnh công tác truyền thông, tăng cường tập huấn…

Quang cảnh phiên họp
Quang cảnh phiên họp

Phát biểu tại Phiên họp, bà Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Trưởng Ban Điều hành Dự án 8 đã trân trọng cảm ơn sự tham gia, phối hợp của các bộ, ngành trong thực hiện Dự án 8. Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết: Chương trình MTQG 1719 đã tích hợp nhiều chính sách, được triển khai trên địa bàn rộng nên mặc dù các cấp hội phụ nữ đã có nhiều cố gắng nhưng kết quả đạt được thời gian qua còn khá khiêm tốn. Năm 2023, Ban Điều hành Dự án 8 sẽ bám sát các nội dung được phân công để xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai có hiệu quả, trên tinh thần phối hợp chặt chẽ, kịp thời tổng hợp, báo cáo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Chỉ ra một số khó khăn, hạn chế thời gian qua, bà Hà Thị Nga đề nghị Trung ương Hội cần có sự quyết tâm cao nhất để triển khai ký kết nội dung, chương trình phối hợp với các bộ, ngành, làm căn cứ để các địa phương triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả; tăng cường phối hợp với các tỉnh, thành phố để các địa phương quan tâm, đôn đốc, chỉ đạo triển khai các nội dung của Dự án 8, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Tăng cường đôn đốc, hỗ trợ kỹ thuật và các hoạt động giám sát cho các cấp hội phụ nữ tại địa phương, đặc biệt là kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, đảm bảo công tác giải ngân, triển khai thực hiện dự án. Đồng thời, đề nghị các cấp hội phụ nữ tại địa phương lựa chọn nội dung trọng tâm, phối hợp để triển khai hiệu quả.

Nhân dịp này, bà Hà Thị Nga trân trọng đề nghị các bộ, ngành, địa phương quan tâm, phối hợp để triển khai hiệu quả Dự án 8 và các Chương trình MTQG, các chương trình, đề án khác có liên quan, góp phần thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tại địa bàn vùng DTTS và miền núi.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Giảm tình trạng tử vong bà mẹ vùng DTTS

Giảm tình trạng tử vong bà mẹ vùng DTTS

Ngày 31/3, Đoàn chuyên gia của Quỹ Dân số Liên hiệp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam do bà Naomi Kitahara - Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam và Quỹ MSD for Mothers (MSD vì các bà mẹ) đã làm việc với UBND tỉnh Gia Lai nhằm trao đổi việc triển khai hoạt động của Dự án “Không để ai bị bỏ lại phía sau: Các can thiệp đổi mới sáng tạo nhằm giảm tình trạng tử vong bà mẹ vùng DTTS tại Việt Nam". Tiếp và làm việc với đoàn, có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch.
Công bố quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Công bố quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tin tức - Quỳnh Trâm - 22:21, 31/03/2023
Chiều 31/3, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự hội nghị có ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Tin trong ngày - 31/3/2023

Tin trong ngày - 31/3/2023

Media - BDT - 20:00, 31/03/2023
Bản tin hôm nay có những thông tin chính sau: Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội làm việc tại tỉnh Lai Châu; Tổng kết Chương trình phối hợp về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; Kiểm tra, xử nghiêm việc tập kết hàng nghìn tấn lưu huỳnh ven sông Lô; cùng các tin tức thời sự khác.
Kỹ thuật trồng rong nho mang lại hiệu quả kinh tế cao

Kỹ thuật trồng rong nho mang lại hiệu quả kinh tế cao

Bạn của nhà nông - Như Ý - 19:56, 31/03/2023
Rong nho là một loại rau cao cấp, có hàm lượng dinh dưỡng rất cao với các nguyên tố vi lượng như Iốt, kẽm, Kali, Canxi... đặc biệt là chứa nhiều các Vitamin quan trọng như Vitamin A, Vitamin C. Để trồng rong nho hiệu quả kinh tế cao bà con cần lưu ý đến việc lựa chọn vị trí trồng rong nho, kỹ thuật chọn giống và thả giống, mùa vụ trồng, quản lý, chăm sóc, công tác sơ chế, bảo quản, công tác vận chuyển…
Cảnh giác khi nhận tin nhắn, cuộc gọi Video vay, mượn tiền qua mạng xã hội

Cảnh giác khi nhận tin nhắn, cuộc gọi Video vay, mượn tiền qua mạng xã hội

Pháp luật - PV - 16:53, 31/03/2023
Ngày 31/3, Công an TP. Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp. Nắm bắt được tâm lý người dùng mạng xã hội cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo bằng tin nhắn nhờ chuyển tiền, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn tinh vi hơn, lợi dụng công nghệ Deepfake làm giả cuộc gọi Video nhằm chiếm đoạt tài sản. Do đó, Công an TP. Hà Nội đề nghị người dân nâng cao cảnh giác khi nhận bất kỳ tin nhắn, cuộc gọi Video với nội dung vay, mượn tiền qua các ứng dụng mạng xã hội.
18 học sinh nhập viện sau khi uống trà sữa, ăn trái cây lắc

18 học sinh nhập viện sau khi uống trà sữa, ăn trái cây lắc

Sức khỏe - PV - 16:52, 31/03/2023
Ngày 31/3, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam Nguyễn Hữu Trung cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ngộ độc thức ăn khiến 18 em học sinh nhập viện.
Giữ nghề chạm bạc của đồng bào Mông ở Sa Pa

Giữ nghề chạm bạc của đồng bào Mông ở Sa Pa

Trải qua hàng trăm năm, người Mông dưới chân núi Hoàng Liên vẫn gìn giữ nghề chạm khắc bạc truyền thống của dân tộc mình. Với người dân nơi đây, trang sức làm bằng bạc là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa, tinh thần.
Gia Lai: Xây dựng “Mái ấm tình thương” cho hộ nghèo huyện Ia Pa

Gia Lai: Xây dựng “Mái ấm tình thương” cho hộ nghèo huyện Ia Pa

Nhịp cầu nhân ái - Ngọc Thu - 16:51, 31/03/2023
Ngày 31/3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai phối hợp với Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Hội LHPN huyện Ia Pa khởi công xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” và tặng quà cho gia đình hội viên phụ nữ nghèo tại địa phương.
Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk thành công, tốt đẹp

Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk thành công, tốt đẹp

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 16:45, 31/03/2023
Ngày 31/3, Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự có Chủ tịch Công Đoàn viên tỉnh Đắk Lắk Phan Minh; Phó trưởng Ban Dân tộc Đắk Lắk Lê Ngọc Vinh và 24/24 đoàn viên Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc. Sau nửa ngày làm việc tích cực, Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc Đắk Lắk kết thúc thành công, tốt đẹp.
Đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án được dư luận xã hội quan tâm

Đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án được dư luận xã hội quan tâm

Văn bản chính sách mới - BĐT - 16:40, 31/03/2023
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 755/NQ-UBTVQH15 về hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.
Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Tin tức - Mai Hương - 16:10, 31/03/2023
Ông Đoàn Minh Huấn - Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản vừa được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” cấp Trung ương năm 2023

Chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” cấp Trung ương năm 2023

Xã hội - Văn Hoa - 15:47, 31/03/2023
Ngày 31/3, tại Trại giam Ngọc Lý (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” cấp Trung ương năm 2023.