Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

“Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”

Việt Cường - 16:10, 16/03/2023

Sáng 16/3, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam đã tổ chức phiên họp Ban Điều hành Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719), nhằm rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Dự án 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Trưởng Ban Điều hành Dự án 8 dự và chủ trì phiên họp
Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Trưởng Ban Điều hành Dự án 8 dự và chủ trì phiên họp

Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Trưởng Ban Điều hành Dự án 8 dự và chủ trì phiên họp. Tham dự có các thành viên Ban Điều hành Dự án Trung ương; Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội và Tổ giúp việc Dự án.

Báo cáo kết quả, tiến độ triển khai Dự án 8 cho thấy: Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể tới các địa phương; duy trì thường xuyên, cập nhật kịp thời, nắm bắt tình hình và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong quá trình thực hiện. Công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện Dự án được các ngành và chính quyền các cấp đánh giá cao, kịp thời, rõ nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp tham gia thực hiện Dự án. Công tác phối hợp với các bộ, ngành liên quan, đặc biệt là với Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ.

Nhìn chung, công tác tổ chức thực hiện các nội dung theo kế hoạch tại cấp Trung ương cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đặt ra, trong đó đã chú trọng hoàn thiện bộ tài liệu hướng dẫn triển khai các mô hình, hoạt động của Dự án và tập huấn tới cấp tỉnh, thành.

Năm 2022, Trung ương Hội đã tập trung nâng cao năng lực triển khai thành lập, vận hành các mô hình cho đội ngũ cán bộ cốt cán của Hội và các ngành liên quan tại địa bàn điểm; đồng thời, trực tiếp thành lập 11 mô hình, gồm 6 tổ truyền thông cộng đồng, 2 địa chỉ tin cậy, 3 Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” và hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho địa phương trực tiếp quản lý, vận hành mô hình thường xuyên.

Ông Nguyễn Văn Thức - Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG 1719 phát biểu ý kiến tại phiên họp
Ông Nguyễn Văn Thức - Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG 1719 phát biểu ý kiến tại phiên họp

Trung ương Hội đã tổ chức các sự kiện truyền thông, giới thiệu, vận động về Dự án: Sự kiện “Khát vọng phát triển của phụ nữ và trẻ em DTTS”; 4 Talkshow trao đổi về những vấn đề thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng DTTS và miền núi; 2 Hội chợ “Kết nối tiêu thụ sản phẩm cho phụ nữ tại vùng đồng bào DTTS và miền núi”. 

Công tác truyền thông cũng đạt được nhiều kết quả tích cực như: Thực hiện 10 chương trình Sitcom phát sóng trên VTV5, Đài Truyền hình Việt Nam; truyền thông các hoạt động Dự án 8 bằng tiếng phổ thông, tiếng Khmer, tiếng Chăm và tiếng Xtiêng trên Đài tiếng nói và Đài phát thanh một số tỉnh miền Nam; thực hiện 6 câu chuyện truyền thanh tập trung vận động “thay đổi nếp, nghĩ cách làm” xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới, tập tục có hại; thực hiện 1 phóng sự truyền thanh về nâng cao quyền năng về kinh tế cho phụ nữ đồng bào DTTS và 2 chuyên đề phát thanh về quyền tự quyết, quyền tự chủ của phụ nữ DTTS; mở chuyên trang “Vì nụ cười phụ nữ, trẻ em DTTS và miền núi” trên ấn phẩm chính của Báo Phụ nữ Việt Nam, truyền thông về Dự án 8 trên Fanpage Hội LHPN Việt Nam.

Nhiều sản phẩm truyền thông mẫu đã được xây dựng để cung cấp cho các địa phương phục vụ cho công tác truyền thông thực hiện Dự án như: Xây dựng bộ nhận diện truyền thông và một số sản phẩm truyền thông của dự án; 1 phim về phụ nữ dân tộc Brâu; 2 phim về công việc của người phụ nữ Gia Rai ở Gia Lai và tập tục tảo hôn ở Điện Biên; Video dưới dạng hoạt hình/đồ họa giới thiệu, vận động, hướng dẫn triển khai; bộ sưu tập các tài liệu, hiện vật phục vụ Triển lãm “Khát vọng phát triển”; 2 tờ gấp bằng tiếng phổ thông và dịch sang tiếng Khmer và tiếng Chăm; 2 tiểu phẩm tuyên truyền bằng Tiếng Việt, Khmer, Chăm phục vụ hoạt động tuyên truyền trên hệ thống loa, đài phát thanh và triển khai đến xã.

Bà Lò Thị Thu Thủy - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Dân tộc Tôn giáo, Hội LHPN Việt Nam, thành viên Ban Điều hành Dự án 8 báo cáo tóm tắt kết quả triển khai Dự án 8
Bà Lò Thị Thu Thủy - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Dân tộc Tôn giáo, Hội LHPN Việt Nam, thành viên Ban Điều hành Dự án 8 báo cáo tóm tắt kết quả triển khai Dự án 8

Cùng với đó, xây dựng 12 tài liệu hướng dẫn triển khai các mô hình, hoạt động trong dự án; số hóa một số tài liệu truyền thông dưới dạng Infographic, Video; gần 3.000 áp phích, 3.000 Poster giới thiệu các chỉ tiêu chính dự án phát đến các xã đặc biệt khó khăn. Tài liệu được biên soạn nhằm hướng dẫn địa phương các nội dung, cách thức triển khai, vận hành từng mô hình, hoạt động cụ thể của Dự án 8, có thể phát triển thêm các tài liệu phù hợp với đặc thù của địa phương…

Tại các địa phương, Hội LHPN tỉnh, thành phố được giao chủ trì tham mưu thực hiện Dự án 8, có 39/40 địa phương được phân bổ kinh phí từ Trung ương đã ban hành kế hoạch thực hiện Dự án 8 giai đoạn I, 36/40 địa phương ban hành kế hoạch năm 2022. Các địa phương tự chủ ngân sách đã chủ động xây dựng kế hoạch giai đoạn, kế hoạch năm 2022 hoặc lồng ghép việc thực hiện các nội dung của dự án vào các nội dung hoạt động của Hội, đề xuất kinh phí triển khai các nội dung của Dự án 8 góp phần thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tại địa bàn DTTS và miền núi.

Đến nay, các địa phương đã thành lập được 1.320 tổ truyền thông cộng đồng; thực hiện 4 gói chính hỗ trợ phụ nữ DTTS sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em; củng cố và thành lập mới 131 địa chỉ tin cậy tại địa bàn dự án; thành lập 206 Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi; xây dựng 1 bộ tài liệu nâng cao năng lực cho cán bộ nữ DTTS về kỹ năng lãnh đạo, quản lý; tổ chức 3 lớp tập huấn giảng viên nguồn và 8 lớp tập huấn cho 560 cán bộ các sở, ban, ngành và Hội LHPN; 82 cuộc tập huấn hướng dẫn giám sát, đánh giá về bình đẳng giới cho cán bộ xã, thôn; tổ chức 76 cuộc tập huấn nâng cao năng lực lồng ghép giới cho cán bộ huyện, xã và 110 cuộc tập huấn cho trưởng thôn/bản/ấp/buôn, Người có uy tín tại cộng đồng…

Tại phiên họp, các đại biểu tham dự đã thảo luận về một số hạn chế, vướng mắc và đề xuất giải pháp để triển khai Dự án 8 thời gian tới như: Triển khai một số nội dung hoạt động và chỉ tiêu của Dự án; công tác phối hợp giữa Hội LHPN với cấp Trung ương và địa phương; kịp thời rà soát, điều chỉnh các văn bản hướng dẫn; công tác giám sát, đánh giá thực hiện bình đẳng giới; phân bổ và sử dụng ngân sách thực hiện Dự án; tăng cường khai thác sản phẩm, tài liệu số, đẩy mạnh công tác truyền thông, tăng cường tập huấn…

Quang cảnh phiên họp
Quang cảnh phiên họp

Phát biểu tại Phiên họp, bà Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Trưởng Ban Điều hành Dự án 8 đã trân trọng cảm ơn sự tham gia, phối hợp của các bộ, ngành trong thực hiện Dự án 8. Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết: Chương trình MTQG 1719 đã tích hợp nhiều chính sách, được triển khai trên địa bàn rộng nên mặc dù các cấp hội phụ nữ đã có nhiều cố gắng nhưng kết quả đạt được thời gian qua còn khá khiêm tốn. Năm 2023, Ban Điều hành Dự án 8 sẽ bám sát các nội dung được phân công để xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai có hiệu quả, trên tinh thần phối hợp chặt chẽ, kịp thời tổng hợp, báo cáo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Chỉ ra một số khó khăn, hạn chế thời gian qua, bà Hà Thị Nga đề nghị Trung ương Hội cần có sự quyết tâm cao nhất để triển khai ký kết nội dung, chương trình phối hợp với các bộ, ngành, làm căn cứ để các địa phương triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả; tăng cường phối hợp với các tỉnh, thành phố để các địa phương quan tâm, đôn đốc, chỉ đạo triển khai các nội dung của Dự án 8, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Tăng cường đôn đốc, hỗ trợ kỹ thuật và các hoạt động giám sát cho các cấp hội phụ nữ tại địa phương, đặc biệt là kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, đảm bảo công tác giải ngân, triển khai thực hiện dự án. Đồng thời, đề nghị các cấp hội phụ nữ tại địa phương lựa chọn nội dung trọng tâm, phối hợp để triển khai hiệu quả.

Nhân dịp này, bà Hà Thị Nga trân trọng đề nghị các bộ, ngành, địa phương quan tâm, phối hợp để triển khai hiệu quả Dự án 8 và các Chương trình MTQG, các chương trình, đề án khác có liên quan, góp phần thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tại địa bàn vùng DTTS và miền núi.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Chênh vênh Làng Thanh niên lập nghiệp

Chênh vênh Làng Thanh niên lập nghiệp

Gần 15 năm trước, dự án Làng Thanh niên lập nghiệp (TNLN) đã kêu gọi thu hút nhiều gia đình trẻ đến với vùng đất mới mang theo khát vọng lập nghiệp, vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, khác với kỳ vọng ban đầu, các hộ dân ở một số Làng TNLN đang lâm vào tình cảnh khó khăn, túng bấn, thiếu thốn mọi bề, trong đó có Làng thanh niên lập nghiệp A Lưới, Thừa Thiên Huế.
Tin nổi bật trang chủ
Người có uy tín ở Thanh Hóa - Lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với người dân

Người có uy tín ở Thanh Hóa - Lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với người dân

Công tác Dân tộc - Quỳnh Trâm - 21:32, 21/09/2023
Trong những năm qua, kinh tế - xã hội vùng DTTS, miền núi Thanh Hóa ngày một phát triển; an ninh - quốc phòng được đảm bảo, giữ vững. Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước; sự nỗ lực vượt khó vươn lên của đồng bào các dân tộc trên địa bàn và sự đóng góp tích cực của Người có uy tín trên các lĩnh vực.
Hỗ trợ thăm hỏi và giải quyết chế độ BHXH cho thân nhân người mất trong vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân

Hỗ trợ thăm hỏi và giải quyết chế độ BHXH cho thân nhân người mất trong vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân

Xã hội - Hồng Phúc - 21:19, 21/09/2023
BHXH Việt Nam thông tin về việc hỗ trợ thăm hỏi các gia đình người bị nạn và giải quyết chế độ BHXH cho thân nhân người mất trong vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân.
Hậu Giang: Phát động triển khai xây dựng 1.400 căn nhà “Đại đoàn kết”

Hậu Giang: Phát động triển khai xây dựng 1.400 căn nhà “Đại đoàn kết”

Xã hội - Như Tâm - 20:38, 21/09/2023
Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (01/01/2004 - 01/01/2024), tối 20/9, tại Trung tâm Kỹ thuật Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang phát động triển khai xây dựng 1.400 căn nhà “Đại đoàn kết” cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.
Đắk Lắk: Huyện bất ngờ ra quyết định chuyển công tác, trường “trắng” giáo viên Tiếng Anh

Đắk Lắk: Huyện bất ngờ ra quyết định chuyển công tác, trường “trắng” giáo viên Tiếng Anh

Giáo dục - Hoàng Thùy - 20:35, 21/09/2023
Trước thềm năm học mới, UBND huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk bất ngờ có quyết định chuyển công tác giáo viên dạy môn Tiếng Anh, Trường Tiểu học Lê Lợi, xã Cuôr Nia. Điều đáng nói, việc luân chuyển trên nhà trường không hề hay biết, dẫn đến tình trạng trường “trắng” giáo viên dạy môn Tiếng Anh.
Hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bangladesh

Hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bangladesh

Thời sự - PV - 20:33, 21/09/2023
Ngay sau lễ đón chính thức được tổ chức trang trọng tại Nhà Quốc hội Bangladesh sáng nay, 21/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiến hành hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury.
Tin trong ngày - 19/9/2023

Tin trong ngày - 19/9/2023

Bản tin hôm nay, ngày 19/9, có những thông tin đáng chú ý sau: Khai mạc Diễn đàn KT-XH Việt Nam năm 2023. Giúp phụ nữ vùng cao “Tiến về phía trước”. Nhiều hoạt động đặc sắc tại Festival văn hóa cồng chiêng tỉnh Gia Lai 2023. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đắk Lắk: 8/18 tiêu chí về chuyển đổi số hoàn thành trước thời hạn

Đắk Lắk: 8/18 tiêu chí về chuyển đổi số hoàn thành trước thời hạn

Khoa học - Công nghệ - Lê Hường - 20:22, 21/09/2023
Ngày 21/9, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết các hoạt động Chuyển đổi số theo Quyết định số 3330/QĐ - UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk, xây dựng TP. Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Hội nghị sơ kết là dịp để địa phương, các tổ chức, đơn vị chia sẻ thông tin, đề ra giải pháp hỗ trợ tỉnh triển khai Chuyển đổi số phù hợp, hiệu quả.
Việt Nam - Lào tiếp tục đạt nhiều thành tựu tốt đẹp trên các lĩnh vực hợp tác

Việt Nam - Lào tiếp tục đạt nhiều thành tựu tốt đẹp trên các lĩnh vực hợp tác

Thời sự - PV - 20:09, 21/09/2023
Chiều 21/9, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng Đại sứ Sengphet Houngboungnuang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng thúc đẩy, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.
Kiểm tra việc học ngoại ngữ và tiếng DTTS của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế

Kiểm tra việc học ngoại ngữ và tiếng DTTS của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế

Trang địa phương - Tào Đạt - 20:08, 21/09/2023
Ngày 21/9, Đoàn công tác của Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam do Thiếu tướng Mai Văn Hồng - Phó Cục trưởng Cục Nhà trường làm Trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, khả năng sử dụng tiếng nước láng giềng và tiếng DTTS của cán bộ, nhân viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên Huế.
Sơn La: Đồng bào La Ha xã Liệp Tè có Nhà văn hóa mới

Sơn La: Đồng bào La Ha xã Liệp Tè có Nhà văn hóa mới

Tin tức - Văn Hoa - Hải Đăng - 20:04, 21/09/2023
Chiều 21/9, Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) phối hợp với Tỉnh đoàn và Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức Lễ Khánh thành Nhà Văn hóa Cộng đồng dân tộc La Ha tại Bản Hiên, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
Tin trong ngày - 21/9/2023

Tin trong ngày - 21/9/2023

Media - BDT - 20:00, 21/09/2023
Bản tin hôm nay, ngày 21/9, có những thông tin đáng chú ý sau: Tiếp tục vun đắp mối quan hệ truyền thống Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi. Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VII có 77 đại biểu DTTS. Người múa gậy sênh tiền nổi tiếng ở Krông Bông. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.