Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh: "Công tác tuyên truyền là một trong những yếu tố quyết định thắng lợi Chương trình MTQG "

Hồng Phúc - 23:10, 05/05/2023

Chiều 5/5, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã chủ trì cuộc họp với đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị chức năng của UBDT về tình hình thực hiện các kế hoạch, dự án tuyên truyền Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719). Cùng tham dự cuộc họp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr.

Bộ trưởng, CHủ nhiệm UBDT nhấn mạnh, trong xu thế phát triển của các loại hình truyền thông như hiện nay, làm công tác truyền thông cho đồng bào DTTS cần nâng cao chất lượng, thay đổi hình thức
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT nhấn mạnh, trong xu thế phát triển của các loại hình truyền thông như hiện nay, làm công tác truyền thông cho đồng bào DTTS cần nâng cao chất lượng, thay đổi hình thức

Tại cuộc họp, căn cứ vào nhiệm vụ được giao trong việc thực hiện kế hoạch, dự án tuyên truyền thực hiện Chương trình MTQG 1719, các vụ đơn vị báo cáo với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh về tiến độ, kết quả triển khai công việc, đặc biệt là nêu rõ những khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất tháo gỡ. 

Báo cáo với Bộ trưởng, Chủ nhiệm, bà Hoàng Thị Lề - Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền cho biết, là đầu mối triển khai xây dựng kế hoạch, dự án tuyên truyền về Chương trình MTQG 1719, thực hiện nhiệm vụ 2023, Vụ Tuyên truyền đã chủ động phối hợp với các vụ, đơn vị, các cơ quan báo chí Trung ương xây dựng các kế hoạch, nội dung, đề tài tuyên truyền các dự án, tiểu dự án Chương trình MTQG. 

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả, lan tỏa công tác tuyên truyền nội dung các Dự án, Tiểu dự án,  Vụ Tuyên truyền, cùng các vụ, đơn vị được giao Dự án tuyên truyền đã triển khai xem xét, đặt hàng với các cơ quan thông tấn báo chí uy tín, đủ cơ sở pháp lý, năng lực về chuyên môn ở nhiều loại hình, như: Báo viết, báo điện tử, báo nói, báo hình... phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền với nội dung phù hợp, đa dạng với đối tượng bạn đọc là đồng bào vùng DTTS và miền núi. Trong đó, nhiều kế hoạch đã được lãnh đạo UBDT phê duyệt.

Tuy nhiên, quá trình triển khai các dự án, nhiệm vụ, đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị cũng đề cập một số vướng mắc, hạn chế trong xây dựng kế hoạch; khối lượng công việc phải thẩm định đa dạng, trong khi đó, nhân lực và năng lực về chuyên môn để  thẩm định trong lĩnh vực thực hiện công tác tuyên truyền còn hạn chế; các văn bản hướng dẫn liên quan đến thẩm định, dự toán tài chính, cơ chế thực hiện một số nhiệm vụ được giao của các vụ, đơn vị tại Chương trình MTQG 1719, vẫn còn có sự chưa thống nhất; ví dụ như cũng là cơ quan báo chí, nhưng có đơn vị đặt hàng, có đơn vị giao nhiệm vụ… ít nhiều ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện... cần có sự tháo gỡ kịp thời.

Lắng nghe báo cáo của các vụ, đơn vị thực hiện các dự án tuyên truyền, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu nêu rõ: Công tác tuyên truyền, truyền thông tại vùng DTTS và miền núi, có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội, kết nối cộng đồng, chia sẻ thông tin, làm thay đổi nhận thức, là một trong những yếu tố duy trì và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và Chương trình MTQG 1719 nói riêng, sẽ là động lực góp phần để đồng bào các dân tộc nâng cao nhận thức, phát huy ý chí tự lực, tự cường, ra sức thi đua, tích cực phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng và củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh. 

"Các vụ, đơn vị được giao nhiệm vụ cần đẩy nhanh tiến độ công việc, triển khai tích cực các kế hoạch, dự án thông qua nhiều kênh khác nhau, từ trực tiếp đến gián tiếp, nhất là thông qua truyền thông đại chúng. Cần nhận thức rõ công tác tuyên truyền là một trong những yếu tố quyết định thắng lợi Chương trình MTQG, công tác tuyên truyền phải đi trước một bước...", Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Quang cảnh cuộc họp
Đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc UBDT tham gia dự án tuyên truyền Chương trình MTQG 1719 dự họp

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh lưu ý,  trong xu thế phát triển của các loại hình truyền thông như hiện nay, làm công tác truyền thông cho đồng bào DTTS cần nâng cao chất lượng, thay đổi hình thức, đa dạng, bằng nhiều tiếng dân tộc trên đài phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử; biên soạn và phát hành ấn phẩm thông tin (áp phích, tranh cổ động, sổ tay, cẩm nang hướng dẫn...).Tuy nhiên, cũng cần chú ý, lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền, bảo đảm không được trùng lắp đối tượng thụ hưởng.

Đặc biệt, việc xây dựng, triển khai các mô hình tuyên truyền, dự án tuyên truyền cần chú trọng tính đặc thù phù hợp với điều kiện của từng vùng, bảo đảm chất lượng, hiệu quả...  để đồng bào hiểu, nhận thức sâu sắc hơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào, từ đó đồng bào tích cực, chủ động tham gia thực hiện hiệu quả Đề án tổng thể và Chương trình MTTQ 1719. "Không bằng mọi giá để sử dụng hết nguồn kinh phí hỗ trợ tuyên truyền của Nhà nước", Bộ trưởng Hầu A Lềnh nhấn mạnh. 

 Ngoài ra, Bộ trưởng lưu ý, cần biết kết hợp các loại hình khác nhau trên các nền tảng, đưa công nghệ vào báo chí, truyền thông để truyền tải thông tin nhanh, hiệu quả. Đặc biệt, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu, cần nghiên cứu xây dựng bộ công cụ đánh giá hiệu quả của công tác tuyên truyền. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh hoan nghênh các vụ, đơn vị đã có nhiều cố gắng để triển khai các nhiệm vụ được giao, nhưng cần đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ. Các đơn vị phải phối hợp thật tốt, ngay từ trong nội bộ đơn vị; đồng thời đẩy mạnh phối hợp giữa các vụ, đơn vị với nhau để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền...

Đối với  khó khăn vướng mắc của các vụ, đơn vị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu, các vụ, đơn vị cần rà soát lại các dự án tuyên truyền, có báo cáo cụ thể rõ ràng, trong đó nêu rõ những vướng mắc, đề xuất hướng giải quyết... gửi về Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp đánh giá và tham mưu để trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm xem xét quyết định trong thời gian sớm nhất.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Đội văn nghệ thôn bản - Đánh thức vai trò của những chủ nhân văn hóa: Chính sách mới, kỳ vọng mới (Bài 2)

Đội văn nghệ thôn bản - Đánh thức vai trò của những chủ nhân văn hóa: Chính sách mới, kỳ vọng mới (Bài 2)

Bằng tình yêu và trách nhiệm với văn hóa dân tộc, các đội văn nghệ thôn, bản chính là những "viên gạch" góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân... Tuy vậy, để duy trì, lan tỏa hơn nữa cho các hoạt động này, việc xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ cho các đội văn nghệ thôn bản, đặc biệt là ở vùng đồng bào DTTS và miền núi khó khăn là rất quan trọng...
Bưởi Phước Bình được cấp mã số xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Bưởi Phước Bình được cấp mã số xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Kinh tế - PV - 3 giờ trước
Một tín hiệu rất đáng mừng đối với ngành nông nghiệp Ninh Thuận, đó là bưởi Phước Bình của huyện miền núi Bác Ái đã được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ phê duyệt và cấp mã số vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường nước này trong thời gian tới.
“Nàng tiên cá” và bài học về tôn trọng khán giả

“Nàng tiên cá” và bài học về tôn trọng khán giả

Giải trí - PV - 3 giờ trước
Bộ phim “Nàng tiên cá” gây sốt khắp thế giới ngay từ khi chưa ra mắt nhưng không phải vì câu chuyện, sức hấp dẫn của bộ phim, mà vì những lùm xùm chung quanh sự lựa chọn diễn viên chính.
Thanh tra, giám sát tất cả các khâu của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Thanh tra, giám sát tất cả các khâu của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Giáo dục - PV - 3 giờ trước
Ngành Giáo dục các địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh được tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023; không để thí sinh phải bỏ thi vì khó khăn về kinh tế, điều kiện đi lại hoặc do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.
Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng: Hứa hẹn màn ra mắt hoành tráng

Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng: Hứa hẹn màn ra mắt hoành tráng

Sắc màu 54 - PV - 3 giờ trước
Ngày 8/6, tại khu vực bãi bắn của Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2023, các thành viên hai đội Pháp và Canada đang tích cực chuẩn bị cho màn thi đấu diễn ra vào tối 10/6 với chủ đề “Tình yêu không biên giới”.
Ấn tượng cuộc thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi tỉnh Sơn La năm 2023

Ấn tượng cuộc thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi tỉnh Sơn La năm 2023

Media - Thùy Anh - Đức Cường - 3 giờ trước
Cuộc thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi tỉnh Sơn La năm 2023 là 1 trong 10 hoạt động được tổ chức tại Ngày hội Du lịch văn hóa Sơn La “Điểm đến thiên khu vực hàng đầu thế giới năm 2023”. Cuộc thi thu hút sự tham gia của 27 thí sinh đến từ các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh với các tiết mục đặc sắc, hấp dẫn, kỹ năng hướng dẫn du lịch chuyên nghiệp, lôi cuốn người xem.
Lào Cai tập trung chuyển đổi số phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu

Lào Cai tập trung chuyển đổi số phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu

Ngày 7/6, tỉnh Lào Cai đã đưa Trung tâm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính vào vận hành tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Đây là hoạt động nằm trong dự án Cửa khẩu số mà tỉnh Lào Cai đang tập trung xây dựng.
Nhân thêm tình yêu biển, đảo

Nhân thêm tình yêu biển, đảo

Media - Hoàng Thái - 3 giờ trước
Tại xã Bảo Ninh (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Đoàn Quảng Bình, UBND thành phố Đồng Hới cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội vừa phối hợp tổ chức Chương trình “Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương và phát động “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè” năm 2023”. Chương trình có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, góp phần khơi dậy truyền thống yêu nước, yêu biển, đảo trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân.
“Tinh hoa ẩm thực Sơn La” đậm đà phong vị Tây Bắc

“Tinh hoa ẩm thực Sơn La” đậm đà phong vị Tây Bắc

Media - Thùy Anh - Nguyễn Vân - Dương Quân - 3 giờ trước
Nằm trong khuôn khổ chương trình Ngày hội Du lịch Văn hoá Tỉnh Sơn La được tổ chức tại huyện Mộc Châu, cuộc thi “Tinh hoa ẩm thực Sơn La năm 2023” diễn ra tại phố đi bộ Mộc Châu, có 13 đội thi đến từ các khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ đầu bếp, hợp tác xã, bản du lịch cộng đồng, homestay trên địa bàn tỉnh Sơn La, là dịp để các đầu bếp có cơ hội học tập, trao đổi kinh nghiệm và giới thiệu món ăn ngon truyền thống của địa phương tới đông đảo khách du lịch đến với Sơn La trong dịp này.
Nghệ nhân ưu tú Rơ Châm Tih đưa nhạc cụ dân tộc ra thế giới

Nghệ nhân ưu tú Rơ Châm Tih đưa nhạc cụ dân tộc ra thế giới

Media - Ngọc Thu - 3 giờ trước
Rơ Châm Tih, sinh năm 1973, ở làng Jút 1, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, Gia Lai nổi tiếng khắp buôn làng Tây Nguyên với tài chế tác nhạc cụ dân tộc độc đáo cùng niềm đam truyền cảm hứng âm nhạc truyền thống cho mọi người.
Quảng Trị: Giải pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người DTTS ở Hướng Hóa

Quảng Trị: Giải pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người DTTS ở Hướng Hóa

Giáo dục - PV - 3 giờ trước
Bám sát Công văn số 2534 ngày 28/11/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người DTTS dựa trên cơ sở tiếng mẹ đẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non; Kế hoạch số 504 ngày 6/10/2022 của UBND huyện Hướng Hóa về kế hoạch giai đoạn 2 thực hiện Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học vùng DTTS giai đoạn 2016- 2020, định hướng đến 2025” trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ trên địa bàn huyện Hướng Hóa, Phòng GD&ĐT Hướng Hóa triển khai nhiều giải pháp thực hiện.
Bắc Giang: Tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch mùa vải thiều

Bắc Giang: Tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch mùa vải thiều

Chính sách dân tộc - Vân Khánh - 3 giờ trước
Nhằm thu hút khách đến với tỉnh Bắc Giang nhiều hơn, nhất là trong mùa vải thiều năm nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang, UBND huyện Lục Ngạn phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch.