Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Triển khai Chương trình MTQG 1719 ở Trà Vinh: Hệ thống chính trị vào cuộc- Người dân đồng thuận

Như Tâm - Lê Vũ - 11:01, 04/12/2023

Nhờ thực hiện tốt công tác truyền thông, tuyên truyền; sự vào cuộc chỉ đạo kịp thời của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, nhất là đồng bào ở những địa bàn thụ hưởng các chương trình dự án, chính sách dân tộc thời gian qua việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I: Từ năm 2021 – 2025 (Chương trình MTQG 1719), ở tỉnh Trà Vinh đã đạt được những kết quả tích cực

Hệ thống chính trị vào cuộc

Nhận định tầm quan trọng của Chương trình MTQG 1719, tỉnh Trà Vinh đã sớm ban hành nhiều Nghị quyết, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND tỉnh về quy định, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND tỉnh về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 – 2025 thực hiện 3 chương trình MTQG; Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG 1719; Quyết định số 1320/QĐ-UBND về việc giao vốn kế hoạch đầu tư phát triển vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện 3 chương trình MTQG; và các văn bản hướng dẫn của ban chỉ đạo các chương trình MTQG, các văn bản của sở, ngành tỉnh có liên quan.

Ông Kiên Ninh - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh chia sẻ tại Hội nghị phổ biến giáp dục pháp luật cho đồng bào DTTS năm 2023 tổ chức tại huyện Tiểu Cần
Ông Kiên Ninh,Trưởng ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh chia sẻ tại Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS năm 2023 tổ chức tại huyện Tiểu Cần

Ông Kiên Ninh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh cho biết: Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng bộ, chính quyền các cấp trong tỉnh, cùng với sự phối hợp tổ chức thực hiện của các sở, ngành liên quan, đến nay tỉnh Trà Vinh đã triển khai thực hiện đồng bộ 10 dự án của Chương trình MTQG 1719.

 Cụ thể, trong năm 2022, Trà Vinh được Trung ương phân bổ 315,3 tỷ đồng để thực hiện 3 Chương trình MTQG. Tỉnh phân bổ 172 tỷ đồng vốn đối ứng thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Kết quả giải ngân vốn đến hết năm 2022, là trên 320 tỷ đồng, đạt 66%. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương giải ngân 165,8 tỷ đồng, đạt 52,6%; vốn ngân sách tỉnh đối ứng giải ngân trên 155 tỷ đồng, đạt 90,2%.

Năm 2023, thực hiện Chương trình MTQG 1719, Trà Vinh được phân bổ trên 451 tỷ đồng; trong đó Ngân sách Trung ương là trên 407 tỷ 203 triệu đồng (trong đó, vốn kế hoạch giao là 301 tỷ 876 triệu đồng; vốn năm 2022 chuyển sang là trên 105 tỷ 324 triệu đồng); vốn sự nghiệp là gần 233 tỷ đồng. 

Tính đến ngày 15/11/2023, đã giải ngân được hơn 119 tỷ đồng, đạt 26,48% kế hoạch vốn. Tỉnh đang ước đạt giải ngân đến 31/12/2023, là 312 tỷ 054 triệu đồng, đạt 71,66%.

Hạ tầng vùng đồng bào DTTS tại tỉnh Trà Vinh đã có những đổi thay đáng kể. (Ảnh: Một đoạn đường Nông thôn mới tại Huyện Trà Cú, với cờ, hoa rực rỡ)
Hạ tầng vùng đồng bào DTTS tại tỉnh Trà Vinh đã có những đổi thay đáng kể. (Ảnh: Một đoạn đường xã NTM ở huyện Trà Cú sạch đẹp với cờ, hoa rực rỡ)

Tuy nhiên, việc thực hiện các nội dung, dự án Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn cũng đang gặp một số vướng mắc cả chủ quan lẫn khách quan, dẫn đến tiến độ giải ngân nhiều dự án còn chậm. "Để giải quyết những khó khăn trên, Ban Dân tộc tỉnh- cơ quan thường trực Chương trình cũng đang tiếp tục tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt chức năng điều phối; tăng cường công tác phối hợp với các cấp, ban ngành để tổ chức thực hiện Chương trình đúng tiến độ, kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Chú trọng tăng huy động vốn từ ngân sách địa phương, các nguồn lực huy động hợp pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả các nội dung, dự án...”, ông Kiên Ninh chia sẻ

Người dân đồng thuận.

Trên thực tế, sau gần 3 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719, đến nay, nhiều vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã đạt được những kết quả ban đầu đáng khích lệ. Nhiều dự án, tiểu dự án bước đầu đã mang lại hiệu quả rõ rệt, hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo, nâng cao mức sống.

Ông Thạch Miêne, Người có uy tín tại ấp Sóc Ớt, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải chia sẻ: Nhờ những chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Chương trình MTQG 1719 gần đây, không chỉ giúp người dân chí thú làm ăn, mà còn là điểm tựa để đồng bào Khmer vươn lên. Bà con rất rất tin tưởng vào chính sách khi nhận thức được, nhìn thấy được sự đổi thay, phát triển của địa phương qua từng ngày. Cũng nhờ đó mà mọi vận động, tuyên truyền cũng dễ dàng hơn.

 Ông Thạch Miêne cho biết thêm, cũng từ sự đồng thuận của bà con, nên trong thời gian qua mọi vấn đề về an ninh, trật tự xã hội tại địa phương luôn được đảm bảo, công tác hòa giải, giải quyết các vấn đề tại ấp, tại xã, nhất là vấn đề Dân tộc, Tôn giáo luôn được thuận lợi. Đặc biệt với sự đồng thuận cao, ông và bà con tại địa phương đã hiến hơn 10.000 mét vuông đất để làm đường, đồng thời đóng góp ngày công để tham gia làm đường và kênh mương thủy lợi.

Ông Lâm Văn Tín, Chi Hội trưởng, Chi Hội Nông dân ấp Mộc Anh, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú chia vui cùng gia đình anh Thạch Tiên trước ngôi nhà mới xây khang trang từ nguồn vốn hỗ trợ của chương trình MTQG 1719
Ông Lâm Văn Tín, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Mộc Anh, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú chia vui cùng gia đình anh Thạch Tiên trước ngôi nhà mới xây khang trang từ nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình MTQG 1719

Tương tự, ông Lâm Văn Tín, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Mộc Anh, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú phấn khởi cho biết: ”Nhà nước triển khai Chương trình MTQG 1719, bà con phấn khởi lắm, đặc biệt là việc được hỗ trợ xây nhà, hỗ trợ vốn chăn nuôi, cho vay vốn làm ăn… đó là động lực lớn lắm. Động lực để đổi đời, để thoát nghèo. Ấp tôi đang cố gắng phấn đấu hỗ trợ nhau cùng với chính sách của Nhà nước, mục tiêu đến năm sau không còn hộ nghèo nữa”

Ông Kiên Ninh,Trưởng ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh nhận định: Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào DTTS tỉnh Trà Vinh hiện nay, đặc biệt là dân tộc Khmer, có tỷ lệ dân số cao nhất trong các DTTS trên địa bàn đang có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống đồng bào tiếp tục ổn định và phát triển; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh ban hành phù hợp với thực tiễn, nhất là các chính sách dân tộc, chính sách an sinh xã hội, đã tạo không khí phấn khởi. 

Từ đó, hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc cũng ngày càng được củng cố; công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ dân tộc được quan tâm bồi dưỡng đào tạo, qua đó, đã xây dựng được đội ngũ cán bộ người dân tộc đủ năng lực để bố trí giữ các chức vụ chủ chốt trong cấp ủy, chính quyền các cấp, đảm bảo tính kế thừa.

Đồng bào tại huyện Càng Long với niềm vui, tích cực tham gia trồng hoa, dọn vệ sinh làm sạch đẹp đường nông thôn mới.
Đồng bào tại huyện Càng Long với niềm vui, tích cực tham gia trồng hoa, dọn vệ sinh làm sạch đẹp đường nông thôn mới.

Có thể thấy, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và chính sự nỗ lực vươn lên của đồng bào DTTS, đã góp phần phát huy hiệu quả Chương trình MTQG 1719 ở Trà Vinh. Đây là động lực, là niềm tin để Trà Vinh đồng lòng phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào DTTS, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Các công trình đầu tư làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS ở Đăk Tô

Các công trình đầu tư làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS ở Đăk Tô

Những công trình giao thông, trường học, nước sinh hoạt được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) đã và đang phát huy hiệu quả, giúp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Đăk Tô (Kon Tum) có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống.
Tin nổi bật trang chủ
Tạo sự linh hoạt, chủ động từ cơ chế, chính sách đặc thù

Tạo sự linh hoạt, chủ động từ cơ chế, chính sách đặc thù

Vừa qua (ngày 18/1/2024), Quốc hội thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững; Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết được ban hành với 8 cơ chế, chính sách đặc thù được đánh giá sẽ tháo gỡ nhiều vướng mắc về cơ chế, tăng cường phân cấp, phân quyền tạo sự linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả các Chương trình.
Tin trong ngày - 27/2/2024

Tin trong ngày - 27/2/2024

Media - BDT - 20:00, 27/02/2024
Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 27/2, có những thông tin đáng chú ý sau: Tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết. "Sự hy sinh thầm lặng". Phục dựng hội đu tiên truyền thống Phú Gia. Giữ gìn làng nghề làm nón lá truyền thống Xuân Lộc. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi
Du khách ấn tượng với Lễ hội Lồng tồng của đồng bào Tày, Nùng tỉnh Thái Nguyên tại

Du khách ấn tượng với Lễ hội Lồng tồng của đồng bào Tày, Nùng tỉnh Thái Nguyên tại "Ngôi nhà chung"

Sắc màu 54 - Thúy Hồng - 19:08, 27/02/2024
Vừa qua, tại "Ngôi nhà chung" - Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã tái hiện Lễ hội Lồng tồng của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng tỉnh Thái Nguyên.
Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở Quỳ Châu

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở Quỳ Châu

Sắc màu 54 - Nguyễn Thanh - 19:04, 27/02/2024
Quỳ Châu là huyện miền núi vùng cao của tỉnh Nghệ An, với 80% là đồng bào DTTS, trong đó chủ yếu là dân tộc Thái. Người Thái ở Quỳ Châu hiện nay còn lưu giữ được nhiều giá trị bản sắc văn hóa truyền thống. Đó là những cơ sở quan trọng để huyện đẩy mạnh phát triển du lịch từ các giá trị văn hóa. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng được đặt ra tại Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.
Các công trình đầu tư làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS ở Đăk Tô

Các công trình đầu tư làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS ở Đăk Tô

Công tác Dân tộc - Ngọc Chí - 19:00, 27/02/2024
Những công trình giao thông, trường học, nước sinh hoạt được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) đã và đang phát huy hiệu quả, giúp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Đăk Tô (Kon Tum) có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống.
Hoa ban nở rộ tô điểm vẻ đẹp phố phường Hà Nội

Hoa ban nở rộ tô điểm vẻ đẹp phố phường Hà Nội

Sắc màu 54 - Tào Đạt - Quang Anh - 18:49, 27/02/2024
Mỗi dịp xuân về (thường bắt đầu từ tháng 2 kéo dài đến hết tháng 3), dọc các tuyến đường Hoàng Diệu, Bắc Sơn, Thanh Niên, Yên Phụ (Hà Nội) lại được nhuộm tím bởi hàng hoa ban đang nở rộ mang hương sắc của núi rừng Tây Bắc.
Tin trong ngày - 26/2/2024

Tin trong ngày - 26/2/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 26/2, có những thông tin đáng chú ý sau: Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa được triển khai trong chương trình “Tháng Ba biên giới” 2024. Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa. Tình yêu với y học dân tộc của nữ bác sĩ trẻ. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Gia Lai: Nguy cơ cháy rừng rất cao ở nhiều địa phương

Gia Lai: Nguy cơ cháy rừng rất cao ở nhiều địa phương

Trang địa phương - Ngọc Thu - 18:45, 27/02/2024
Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng đang bước vào cao điểm mùa khô, nắng nóng kéo dài tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Vì vậy, các địa phương, đơn vị, chủ rừng đã nắm bắt tình hình, tổ chức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

"Sống lại" làng gốm cổ Thanh Hà 500 năm tuổi

Nghề nghiệp - Việc làm - T.Nhân-H.Trường - 18:42, 27/02/2024
Cách phố cổ Hội An chừng 2km về hướng Tây, làng gốm Thanh Hà (phường Thanh Hà, TP.Hội An, Quảng Nam) nép mình bên dòng sông Thu Bồn thơ mộng. Hơn 500 năm tồn tại và phát triển, có lúc sản phẩm làm ra không tiêu thụ được, làng gốm này cũng tưởng chừng rơi vào vào quên lãng. Tuy nhiên, với lòng yêu nghề, sự quyết tâm của các nghệ nhân đã làm “sống lại” làng nghề truyền thống ở xứ Quảng này. Đặc biệt, làng gốm Thanh Hà hiện nay đã trở thành địa danh nổi tiếng thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước.
Văn xuôi lấn át thơ tại Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023

Văn xuôi lấn át thơ tại Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023

Tin tức - Thanh Thuận - 18:39, 27/02/2024
Ngày 27/2, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải thưởng hàng năm Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023, giải thưởng Tác giả trẻ 2023 và Tổng kết đợt 1 cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi.
Ninh Bình: Cảnh giác với chiêu trò mạo danh lãnh đạo Sở TT&TT và Công an tỉnh gọi điện lừa đảo

Ninh Bình: Cảnh giác với chiêu trò mạo danh lãnh đạo Sở TT&TT và Công an tỉnh gọi điện lừa đảo

Tin tức - Thiên An - 18:15, 27/02/2024
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện một số đối tượng sử dụng số điện thoại lạ và mạo danh lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Công an tỉnh Ninh Bình gọi điện lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.
Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc họp phiên thứ nhất

Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc họp phiên thứ nhất

Công tác Dân tộc - Hoàng Quý - 18:06, 27/02/2024
Ngày 27/2, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc đã tổ chức phiên họp Hội đồng lần thứ nhất. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì phiên họp.