Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Trà Vinh: Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS điểm cấp huyện

Như Tâm - 14:15, 25/05/2024

Sau phiên trù bị, sáng 24/5, Ban Chỉ đạo Đại hội huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024. Tham dự Đại hội có: Ông Lê Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Trà Vinh lần thứ IV, năm 2024; ông Kim Rương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Kiên Ninh - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Dân tộc các huyện, thành phố đến dự. Đặc biệt là sự có mặt đầy đủ của 150 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 33.000 đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện Tiểu Cần tham dự Đại hội.

Hơn 200 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện Tiểu Cần ( Trà Vinh) lần IV năm 2024
Hơn 200 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) lần IV năm 2024

Tiểu Cần là huyện nông thôn mới, cách trung tâm tỉnh Trà Vinh 24 km. Trên địa bàn huyện có 9 xã và 2 thị trấn với 80 ấp, khóm (trong đó có 8 xã, 1 thị trấn, 67 ấp, khóm thuộc vùng đồng bào DTTS). Đồng bào DTTS của huyện chủ yếu là dân tộc Khmer, với 35.731 người, chiếm 32,93% dân số, dân tộc Hoa có 1.171 người, chiếm 1,08% và một số ít dân tộc khác. 

Trên địa bàn huyện có 3 tôn giáo chính, gồm Phật giáo, Công giáo và Cao đài với 45 cơ sở thờ tự, trong đó, có 15 chùa Phật giáo Nam tông Khmer, Đảng bộ huyện có 46 đảng bộ, chi bộ cơ sở với 4.210 đảng viên (trong đó có 761 đảng viên dân tộc Khmer, 14 đảng viên dân tộc Hoa). Đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện có truyền thống đoàn kết yêu nước, gắn bó trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ và xây dựng đất nước. Mỗi dân tộc có đặc điểm và sắc thái văn hóa riêng được lưu giữ và không ngừng phát huy, tạo nên văn hóa đặc trưng của huyện.

Đội Thiếu nhi huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) tặng hoa đến Đoàn Chủ tịch
Đội Thiếu nhi huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) tặng hoa đến Đoàn Chủ tịch

Thực hiện Quyết tâm thư lần thứ III năm 2019, trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc. qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS không ngừng được nâng cao; bản sắc văn hóa được bảo tồn, phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình, Trưởng ban Chỉ đạo đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Trà Vinh cho biết, Đại hội diễn ra trong lúc Đảng bộ, quân và dân tỉnh Trà Vinh đang ra sức tập trung, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2024 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XI. Thực hiện đường lối đổi mới, hội nhập quốc tế, đặc biệt là thành tựu phát triển KT-XH vùng đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện, điển hình như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong 5 năm đạt 10,83%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2023 đạt 82,6 triệu đồng/người/năm; bộ mặt nông thôn vùng đồng bào DTTS ngày càng khởi sắc; hệ thống chính trị các cấp được củng cố kiện toàn, hoạt động hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo được kéo giảm; các giá trị văn hóa của đồng bào các DTTS được quan tâm bảo tồn và phát huy... 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Trà Vinh Lê Thanh Bình phát biểu chỉ đạo đại hội
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Trà Vinh Lê Thanh Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đề nghị tiếp tục nghiên cứu, quán triệt làm sâu sắc hơn các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân tộc. Đồng thời, để thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Tiểu Cần trong thời gian tới, ông Lê Thanh Bình lưu ý huyện cần tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, chống mọi biểu hiện cục bộ, gây chia rẽ, bè phái, mất đoàn kết giữa các dân tộc, tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, gắn tăng trưởng kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội.

Ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của huyện, đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái, phát huy nội lực, tinh thần hội nhập, tự lực tự cường của đồng bào các dân tộc, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, nguồn vốn đầu tư của tỉnh. Tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra chủ trương, giải pháp về công tác dân tộc trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, rút ngắn khoảng cách chênh lệnh, nâng cao mức sống cho đồng bào.


Các đại biểu tham dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Đại hội các DTTS tỉnh Trà Vinh lần thứ IV năm 2024, Ban Tổ chức Đại hội huyện Tiểu Cần đã xem xét và đề cử 18 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết để tham dự Đại hội cấp tỉnh. Đồng thời, đại diện Đoàn Chủ tịch đã thông qua Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu huyện Tiểu Cần lần thứ IV năm 2024 với nhiều nội dung và chỉ tiêu cụ thể để thực hiện trong thời gian tới.

Tại Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV năm 2024 đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách dân tộc và có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đối với vùng đồng bào DTTS; Ban Dân tộc tỉnh đã trao Giấy khen cho 12 cá nhân; UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 30 cá nhân.

Kết thúc Đại hội, Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh Trà Vinh lần IV năm 2024, đã tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm Đại hội điểm huyện Tiểu Cần để tiếp tục có chỉ đạo sát sao hơn cho các đơn vị tiếp theo. 

Một số hình ảnh các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Đại hội

Ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng của Chủ tịch UBND tỉnh đến các Tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách dân tộc và có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đối với vùng đồng bào DTTS
Ông Lê Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng của Chủ tịch UBND tỉnh đến các Tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách dân tộc và có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đối với vùng đồng bào DTTS
Ông Kim Rương, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đến các cá nhân
Ông Kim Rương - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đến các cá nhân
Ông Kiên Ninh - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Đại hội trao giấy khen của Ban Dân tộc đến các cá nhân
Ông Kiên Ninh - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Đại hội trao Giấy khen của Ban Dân tộc đến các cá nhân
Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Huyện uỷ trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện đến các vị Người có uy tín
Ông Nguyễn Văn Phương - Bí thư Huyện uỷ trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện đến các vị Người có uy tín


Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Dấu ấn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lĩnh vực công tác dân tộc

Dấu ấn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lĩnh vực công tác dân tộc

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt quan tâm, chăm lo cho đồng bào các DTTS và sự phát triển của vùng DTTS và miền núi. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại những dấu ấn sâu sắc trong lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc; đặc biệt là những cống hiến to lớn về mặt lý luận và thực tiễn, là nền tảng vững chắc để Đảng, Nhà nước ta hoạch định chính sách dân tộc trong tình hình mới.
Tin nổi bật trang chủ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng đồng bào DTTS

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng đồng bào DTTS

Khi nhận được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cùng với Nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, đồng bào các DTTS vô cùng thương tiếc và có những cảm xúc đặc biệt, chân thành đối với “Người học trò ưu tú của Bác Hồ”. Phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã ghi nhận một số ý kiến và tình cảm của người dân về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời kỳ vọng sẽ biến nỗi đau thành sức mạnh để thực hiện tốt các mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đề ra.
Tín chỉ carbon – Xu hướng sản xuất xanh tiềm năng mang lại nguồn thu lớn ở Nghệ An

Tín chỉ carbon – Xu hướng sản xuất xanh tiềm năng mang lại nguồn thu lớn ở Nghệ An

Kinh tế - An Yên - 23:31, 21/07/2024
Không chỉ rừng, mà lúa cũng đã và đang được Nghệ An hoàn thiện thủ tục để hưởng lợi từ tín chỉ carbon. Trong một thời gian không xa, từ diện tích rừng nằm trong tóp lớn nhất của cả nước sẽ mang về nguồn thu “triệu đô” cho những tập thể, cá nhân tham gia, bảo vệ rừng ở xứ Nghệ. Rồi, hàng ngàn ha lúa, cũng mang về khoản thu từ bán tín chỉ carbon – một nguồn thu mà những “hai lúa” chưa từng biết đến.
Dòng sông khát vọng...

Dòng sông khát vọng...

Phóng sự - Nguyễn Thanh - 23:28, 21/07/2024
Mỗi một lần đi ngang đất Quảng Trị, lại thấy vang vọng đâu đó những ca từ rất đỗi diết da: Bên ven bờ Hiền Lương/ Chiều nay ra đứng trông về/ Mắt đượm tình quê/ Đôi mắt đượm tình quê… Nỗi niềm ấy, một thời, không chỉ của đời sông mà còn là của đời người - Khắc khoải một khát vọng sống còn vì hòa bình, hòa hợp và thống nhất.
Lễ cấp sắc của người Tày ở Định Hoá

Lễ cấp sắc của người Tày ở Định Hoá

Trang địa phương - Mỹ Dung - CTV - 23:18, 21/07/2024
Trải qua thời gian, mặc dù hiện nay Lễ cấp sắc của đồng bào dân tộc Tày của huyện Định Hóa (Thái Nguyên) đã có nhiều thay đổi, phù hợp hơn với cuộc sống hiện đại, song những giá trị cốt lõi vẫn được giữ gìn nguyên vẹn. Do vậy, Lễ cấp sắc trở thành một nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt của người Tày nơi đây.
Nậm Nhùn (Lai Châu): Bớt nỗi lo cho người dân vùng có nguy cơ cao về thiên tai

Nậm Nhùn (Lai Châu): Bớt nỗi lo cho người dân vùng có nguy cơ cao về thiên tai

Xã hội - Trọng Bảo - 23:11, 21/07/2024
Nậm Nhùn là huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu, trên địa bàn thường xuyên xảy ra các sự cố mưa lũ sạt, trượt đất, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của Nhân dân. Trước thực tế này, thời gian qua, huyện đã rất nỗ lực trong việc đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng đối với các điểm bố trí, sắp xếp dân cư nằm trong khu vực có nguy cơ cao về thiên tai nhằm ổn định đời sống người dân.
Nam Đông (Thừa Thiên Huế): Chương trình MTQG 1719 thúc đẩy phát triển vùng DTTS

Nam Đông (Thừa Thiên Huế): Chương trình MTQG 1719 thúc đẩy phát triển vùng DTTS

Công tác Dân tộc - Khánh Ngân - 23:02, 21/07/2024
Sau gần 4 năm triển khai thực hiện chương trình MTQG 1719, vùng đồng bào DTTS huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế) đã có nhiều thay đổi tích cực. Với việc đầu từ cơ sở hạ tầng, hỗ trợ mô hình sinh kế, nhà ở, nước sinh hoạt…, đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở Nam Đông hiện nay còn 18%...
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 29): Phổ cập mầm non cho trẻ em: Thách thức ở vùng DTTS và miền núi

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 29): Phổ cập mầm non cho trẻ em: Thách thức ở vùng DTTS và miền núi

Giáo dục mầm non có vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân và đã được khẳng định trong Luật Giáo dục. Tuy nhiên, cấp học này vẫn còn nhiều “khoảng trống” với khoảng 40,9% trẻ từ 3 - 4 tuổi, chủ yếu ở vùng khó khăn, vùng đồng bào DTTS và miền núi chưa đi học. Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất Chính phủ trình Quốc hội ban hành nghị quyết "Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi" để thông qua vào tháng 10/2024. Đây là vấn đề mà ngành Giáo dục địa phương, các giáo viên mầm non và người dân đang rất quan tâm. Chương trình Vấn đề - Sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển tuần này sẽ bàn về chủ đề: Phổ cập mầm non cho trẻ em: Thách thức ở vùng DTTS và miền núi.
Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện chương trình MTQG 1719

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện chương trình MTQG 1719

Công tác Dân tộc - Mạnh Cường - 22:54, 21/07/2024
Thực hiện Tiểu dự án 4, Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719), Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với UBND huyện Nam Đông đã tổ chức 3 lớp tập huấn đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện Chương trình.
Thủ tướng chỉ đạo ứng phó với bão số 2, chủ động sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm

Thủ tướng chỉ đạo ứng phó với bão số 2, chủ động sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm

Tin tức - Minh Nhật - 19:39, 21/07/2024
Để ứng phó với bão số 2, Thủ tướng đề nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, rà soát, chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn, nhất là các hộ dân tại khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét.
Hà Giang: Tiêu hủy gần 1.000 con lợn nhiễm bệnh tả lợn châu Phi

Hà Giang: Tiêu hủy gần 1.000 con lợn nhiễm bệnh tả lợn châu Phi

Tin tức - Vũ Mừng - 16:53, 21/07/2024
Từ đầu tháng 7 đến hết ngày 16/7, toàn tỉnh Hà Giang có 122 hộ, 23 thôn thuộc 10 xã trên địa bàn 4/11 huyện, thành phố ghi nhận có lợn nhiễm bệnh tả lợn châu Phi. Tổng số lượng lợn đã tiêu hủy là 968 con với trọng lượng 35.073kg.
Vươn tới chân trời ước mơ

Vươn tới chân trời ước mơ

Giáo dục - Giang Lam - 16:52, 21/07/2024
Sinh ra với hình hài bé nhỏ, chân tay mềm yếu, đi lại khó khăn, tuổi thơ của Nguyễn Đức Long, thôn 14, xã Kim Phú, TP. Tuyên Quang (Tuyên Quang) là những ngày tháng ngược xuôi chữa bệnh. Chịu nhiều đau đớn do bệnh tật hành hạ nhưng chàng trai bé nhỏ ấy đã nỗ lực vươn lên, tốt nghiệp Thạc sỹ Khoa Công nghệ thông tin, trở thành Nghiên cứu viên làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Hành trình “thoát kén” của chàng trai ấy như nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho mỗi bạn trẻ vươn tới chân trời ước mơ.
Bắc Kạn: Đánh thức tiềm năng, mở lối trồng dược liệu theo công nghệ cao

Bắc Kạn: Đánh thức tiềm năng, mở lối trồng dược liệu theo công nghệ cao

Kinh tế - Minh Nhật - 16:49, 21/07/2024
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt triển khai Đề án đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại huyện Ba Bể. Đây là lần đầu tiên địa phương này triển khai một dự án trồng dược liệu quy mô lớn nhằm đánh thức tiềm năng đã nhiều năm chưa được khai phá.