Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

“Tỉnh Lào Cai phải có quyết tâm cao, phát huy vai trò, sự tham gia của người dân trong thực hiện các chương trình MTQG”

Thanh Huyền - 23:28, 12/11/2022

Đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh - Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tại buổi làm việc với UBND tỉnh Lào Cai về kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022, chiều ngày 12/11, tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, cách làm sáng tạo của tỉnh Lào Cai trong triển khai thực hiện các Chương trình MTQG
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, cách làm sáng tạo của tỉnh Lào Cai trong triển khai thực hiện các Chương trình MTQG

Tham gia Đoàn công tác có thành viên Tổ Công tác của các bộ, ngành liên quan; lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc. Về phía tỉnh Lào Cai, có ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG của tỉnh; ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai; lãnh đạo các sở, ban, ngành; thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, thị xã Sa Pa.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai, trong thời gian qua, tỉnh Lào Cai với với sự quyết tâm, lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị - xã hội; cấp ủy, chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện các Chương trình MTQG, tỉnh Lào Cai đã đạt được những thành tựu nổi bật. Ngay từ năm 2021, tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện các chương trình, như: Ban hành các Chỉ thị, Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021, 2022; chủ động thành lập Ban Chỉ đạo chung các Chương trình MTQG và ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Đầu năm 2022, tỉnh đã chủ động xây dựng ban hành sớm các cơ chế chính sách để triển khai thực hiện các chương trình MTQG (Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; giao kế hoạch vốn triển khai thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022; quy định một số nội dung về cơ chế thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh). Đến ngày 15/8/2022, UBND tỉnh đã ban hành xong các kế hoạch thực hiện từng Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 làm cơ sở cho các địa phương triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường cho biết, tỉnh Lào Cai đang tập trung mọi nguồn lực thực hiện các Chương trình MTQG
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường cho biết, tỉnh Lào Cai đang tập trung mọi nguồn lực thực hiện các Chương trình MTQG

Kết quả giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách trung ương thực hiện các chương trình MTQG tính đến nay được 189.677 triệu đồng/878.437 triệu đồng, đạt 21,6% kế hoạch giao (tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư các Chương trình MTQG của cả nước theo Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 25/10/2022 là 4,2%, các tỉnh miền núi phía Bắc là 3,44%). Trong đó, Chương trình MTQG DTTS và miền núi giải ngân 131.031 triệu đồng, đạt 34,3% kế hoạch giao; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giải ngân 45.744 triệu đồng, đạt 25,1% kế hoạch giao; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giải ngân 12.902 triệu đồng, đạt 4,1% kế hoạch giao. Hiện nay, các chủ đầu tư đang quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các dự án để thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch Trung ương giao.

Về khó khăn vướng mắc, tỉnh đang gặp một số khó khăn trong việc xây dựng các danh mục nội dung dự án sử dụng vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình. Một số văn bản Thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành còn chung chung, chưa cụ thể nên khó khăn trong quá trình thực hiện. Một số bộ, ban, ngành chưa có hướng dẫn cụ thể các nội dung, chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới, do đó khó khăn trong hướng dẫn thực hiện của các sở, ban, ngành đơn vị cấp tỉnh việc rà soát, đánh giá, triển khai thực hiện tại cấp huyện, xã. Qua triển khai thực hiện thời gian qua, một số tiêu chí khó khăn trong triển khai thực hiện tại cơ sở. Bên cạnh đó, việc phân cấp cho UBND cấp xã làm chủ đầu tư một số dự án còn khó khăn. Việc triển khai nội dung sắp xếp dân cư xen ghép tại các xã gặp nhiều khó khăn...

Tại buổi làm việc, các đại biểu địa phương đã chia sẻ, kiến nghị Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành liên quan tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG. Các thành viên Đoàn công tác Trung ương đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Lào Cai trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG với nhiều kết quả ấn tượng, sáng tạo. Trên tinh thần lắng nghe, đồng hành, các thành viên Đoàn công tác mong muốn tỉnh Lào Cai tiếp tục triển khai quyết liệt, bảo đảm hiệu quả, tiến độ các Chương trình MTQG.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường gửi lời trân trọng cảm ơn Đoàn công tác Trung ương đã chọn tỉnh Lào Cai để kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện các Chương trình MTQG. Tỉnh Lào Cai xác định, việc triển khai các Chương trình MTQG là nhiệm vụ trọng tâm và dành mọi nguồn lực, xây dựng cơ chế để triển khai thực hiện. Tỉnh sẽ không ngừng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện chương trình các cấp, đặc biệt là cán bộ cấp huyện, cấp xã. Coi trọng công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các Chương trình MTQG.

Chia sẻ cách làm, quy trình, sự chủ động của tỉnh Lào Cai trong triển khai thực hiện các Chương trình MTQG, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường mong muốn Ban Chỉ đạo Trung ương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn giúp tỉnh Lào Cai thực hiện hiệu quả các Chương trình MTQG, vì sự phát triển đi lên của tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh - Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Lào Cai trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG và cho rằng, tỉnh đã có cách làm bài bản, sáng tạo, chủ động, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, gắn trách nhiệm cho từng đơn vị, cá nhân. Tỉnh đã thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giao ban, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện các Chương trình MTQG. Trong thời gian ngắn, việc giải ngân nguồn vốn đảm bảo.

Về những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất của tỉnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị các đơn vị chức năng tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ giải quyết theo thẩm quyền và đề nghị tỉnh Lào Cai bổ sung, nêu rõ hơn những vướng mắc, nêu quan điểm, đề xuất giải pháp thực hiện.

Trong thời gian tới, để thực hiện hiệu quả các Chương trình MTQG, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đề nghị, tỉnh phải có quyết tâm cao, phát huy vai trò, sự tham gia, khơi dậy ý thức tự lực, tự cường của người dân; tăng cường tuyên truyền vận động, nhân rộng điển hình, tổng kết, rút kinh nghiệm; quan tâm rà soát, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, phân công các cán bộ có kinh nghiệm, am hiểu, tham gia công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; rà soát lại toàn bộ hệ thống văn bản pháp lý, kịp thời phát hiện những vấn đề mới phát sinh; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa tỉnh với Trung ương, giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh và giữa các tỉnh, cùng nhau học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình MTQG.

Trước đó, trong khuôn khổ Chương trình làm việc của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG, sáng ngày 12/11, được sự ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG, Đoàn công tác Trung ương do ông Hà Việt Quân, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 chủ trì đã khảo sát, làm việc với xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Tại buổi làm việc chiều ngày 12/11, ông Hà Việt Quân thay mặt Đoàn khảo sát báo cáo kết quả khảo sát, làm căn cứ đánh giá, thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, để các Chương trình MTQG sớm đi vào thực tiễn cuộc sống của người dân.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Sơn La: Nâng cao hiệu quả truyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý từ Chương trình MTQG

Sơn La: Nâng cao hiệu quả truyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý từ Chương trình MTQG

Công tác Dân tộc - V.Minh - 2 giờ trước
Nâng cao hiệu quả truyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và khả năng tiếp cận và thụ hưởng trợ giúp pháp lý (TGPL), là những mục tiêu của Tiểu dự án 1, thuộc Dự án 10 của Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: 2021 - 2025. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Sơn La đã và đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa kiến thức pháp luật đến với đồng bào; đồng thời giúp đồng bào nắm được quyền lợi của mình, vừa góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình MTQG.
Thủ tướng định hướng

Thủ tướng định hướng "tư duy mới, đột phá mới, giá trị mới" cho phát triển Đông Nam Bộ

Thời sự - PV - 3 giờ trước
Định hướng nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành nhiều thời gian phân tích sâu về "tư duy mới, đột phá mới, giá trị mới" giúp khu vực Đông Nam Bộ phát triển mạnh mẽ.
7 dự báo xu hướng du lịch cho năm 2023

7 dự báo xu hướng du lịch cho năm 2023

Du lịch - PV - 5 giờ trước
Mọi người trên khắp thế giới đang cảm thấy lạc quan hơn rất nhiều về du lịch năm 2023 so với 2022, và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Mới đây Booking.com đã ủy nhiệm thực hiện một nghiên cứu chuyên ngành và đưa ra 7 dự đoán về xu hướng du lịch cho 2023.
Hội sách Quảng Ninh năm 2022: “Khai mỏ trí thức - Tiếp lửa tương lai”

Hội sách Quảng Ninh năm 2022: “Khai mỏ trí thức - Tiếp lửa tương lai”

Tin địa phương - Thiên An - Mỹ Dung - 6 giờ trước
Từ ngày 24 - 27/11, tại hai không gian Thư viện tỉnh và Quảng trường 30/10 đã diễn ra Hội sách Quảng Ninh năm 2022 với chủ đề “Khai mỏ tri thức - Tiếp lửa tương lai”. Hội sách đã thu hút đông đảo bạn đọc tham gia góp phần thúc đẩy văn hóa đọc ở Quảng Ninh.
Gia Lai: Trao chứng nhận cho 47 học sinh dân tộc Gia Rai lớp học cồng chiêng và múa xoang

Gia Lai: Trao chứng nhận cho 47 học sinh dân tộc Gia Rai lớp học cồng chiêng và múa xoang

Tin địa phương - Ngọc Thu - 6 giờ trước
Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổng kết lớp học cồng chiêng và múa xoang, trao chứng nhận cho 47 học sinh dân tộc Gia Rai của Trường Tiểu học số 1 xã Ia Băng.
Bánh uôi – hương vị tình yêu của người Mường Hoà Bình

Bánh uôi – hương vị tình yêu của người Mường Hoà Bình

Bánh uôi là đặc sản của người Mường ở Hòa Bình. Bánh có rất nhiều tên gọi khá hay, ý nghĩa và mĩ miều khác như bánh tình yêu, bánh cặp, bánh vợ chồng hay bánh đoàn kết... Bánh uôi chính là niềm tự hào của người Mường, là một nét độc đáo trong nền văn hóa ẩm thực của một miền sơn cước mỗi dịp Tết đến Xuân về.
Lịch thi đấu World Cup 2022 ngày 26/11/2022

Lịch thi đấu World Cup 2022 ngày 26/11/2022

Thể thao - B. Ngân - 7 giờ trước
Ngày 26/11/2022, vòng bảng World Cup 2022 diễn ra 4 trận đấu ở các bảng B, C và D.
GDP bình quân đầu người Việt Nam tăng trưởng ấn tượng nhất thế giới

GDP bình quân đầu người Việt Nam tăng trưởng ấn tượng nhất thế giới

Kinh tế - PV - 8 giờ trước
Trong giai đoạn 2006-2021, GDP bình quân đầu người của Việt Nam theo USD giá hiện hành đã tăng gần 371% (tăng gần 5 lần).

"Chuyện tình Pha Dua" ở vùng cao xứ Thanh

Sắc màu 54 - Quỳnh Trâm - 9 giờ trước
Tối 25/11, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa phối hợp với huyện Quan Sơn tổ chức Lễ khai mạc Liên hoan văn nghệ dân gian “Chuyện tình Pha Dua” - Phiên chợ vùng cao của đồng bào DTTS 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa năm 2022.
Đắk Lắk: Liên hoan văn hóa cồng chiêng để lại những ấn tượng đẹp

Đắk Lắk: Liên hoan văn hóa cồng chiêng để lại những ấn tượng đẹp

Sắc màu 54 - Lê Hường - 9 giờ trước
Tối 25/11 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Bế mạc Liên hoan văn hóa cồng chiêng lần thứ II, năm 2022 tại Trung tâm văn hóa tỉnh.
Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Tin tức - PV - 10 giờ trước
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Báo Điện tử Dân tộc và Phát triển trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.