Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

“Tỉnh Lào Cai phải có quyết tâm cao, phát huy vai trò, sự tham gia của người dân trong thực hiện các chương trình MTQG”

Thanh Huyền - 23:28, 12/11/2022

Đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh - Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tại buổi làm việc với UBND tỉnh Lào Cai về kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022, chiều ngày 12/11, tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, cách làm sáng tạo của tỉnh Lào Cai trong triển khai thực hiện các Chương trình MTQG
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, cách làm sáng tạo của tỉnh Lào Cai trong triển khai thực hiện các Chương trình MTQG

Tham gia Đoàn công tác có thành viên Tổ Công tác của các bộ, ngành liên quan; lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc. Về phía tỉnh Lào Cai, có ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG của tỉnh; ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai; lãnh đạo các sở, ban, ngành; thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, thị xã Sa Pa.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai, trong thời gian qua, tỉnh Lào Cai với với sự quyết tâm, lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị - xã hội; cấp ủy, chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện các Chương trình MTQG, tỉnh Lào Cai đã đạt được những thành tựu nổi bật. Ngay từ năm 2021, tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện các chương trình, như: Ban hành các Chỉ thị, Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021, 2022; chủ động thành lập Ban Chỉ đạo chung các Chương trình MTQG và ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Đầu năm 2022, tỉnh đã chủ động xây dựng ban hành sớm các cơ chế chính sách để triển khai thực hiện các chương trình MTQG (Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; giao kế hoạch vốn triển khai thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022; quy định một số nội dung về cơ chế thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh). Đến ngày 15/8/2022, UBND tỉnh đã ban hành xong các kế hoạch thực hiện từng Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 làm cơ sở cho các địa phương triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường cho biết, tỉnh Lào Cai đang tập trung mọi nguồn lực thực hiện các Chương trình MTQG
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường cho biết, tỉnh Lào Cai đang tập trung mọi nguồn lực thực hiện các Chương trình MTQG

Kết quả giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách trung ương thực hiện các chương trình MTQG tính đến nay được 189.677 triệu đồng/878.437 triệu đồng, đạt 21,6% kế hoạch giao (tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư các Chương trình MTQG của cả nước theo Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 25/10/2022 là 4,2%, các tỉnh miền núi phía Bắc là 3,44%). Trong đó, Chương trình MTQG DTTS và miền núi giải ngân 131.031 triệu đồng, đạt 34,3% kế hoạch giao; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giải ngân 45.744 triệu đồng, đạt 25,1% kế hoạch giao; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giải ngân 12.902 triệu đồng, đạt 4,1% kế hoạch giao. Hiện nay, các chủ đầu tư đang quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các dự án để thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch Trung ương giao.

Về khó khăn vướng mắc, tỉnh đang gặp một số khó khăn trong việc xây dựng các danh mục nội dung dự án sử dụng vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình. Một số văn bản Thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành còn chung chung, chưa cụ thể nên khó khăn trong quá trình thực hiện. Một số bộ, ban, ngành chưa có hướng dẫn cụ thể các nội dung, chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới, do đó khó khăn trong hướng dẫn thực hiện của các sở, ban, ngành đơn vị cấp tỉnh việc rà soát, đánh giá, triển khai thực hiện tại cấp huyện, xã. Qua triển khai thực hiện thời gian qua, một số tiêu chí khó khăn trong triển khai thực hiện tại cơ sở. Bên cạnh đó, việc phân cấp cho UBND cấp xã làm chủ đầu tư một số dự án còn khó khăn. Việc triển khai nội dung sắp xếp dân cư xen ghép tại các xã gặp nhiều khó khăn...

Tại buổi làm việc, các đại biểu địa phương đã chia sẻ, kiến nghị Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành liên quan tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG. Các thành viên Đoàn công tác Trung ương đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Lào Cai trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG với nhiều kết quả ấn tượng, sáng tạo. Trên tinh thần lắng nghe, đồng hành, các thành viên Đoàn công tác mong muốn tỉnh Lào Cai tiếp tục triển khai quyết liệt, bảo đảm hiệu quả, tiến độ các Chương trình MTQG.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường gửi lời trân trọng cảm ơn Đoàn công tác Trung ương đã chọn tỉnh Lào Cai để kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện các Chương trình MTQG. Tỉnh Lào Cai xác định, việc triển khai các Chương trình MTQG là nhiệm vụ trọng tâm và dành mọi nguồn lực, xây dựng cơ chế để triển khai thực hiện. Tỉnh sẽ không ngừng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện chương trình các cấp, đặc biệt là cán bộ cấp huyện, cấp xã. Coi trọng công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các Chương trình MTQG.

Chia sẻ cách làm, quy trình, sự chủ động của tỉnh Lào Cai trong triển khai thực hiện các Chương trình MTQG, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường mong muốn Ban Chỉ đạo Trung ương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn giúp tỉnh Lào Cai thực hiện hiệu quả các Chương trình MTQG, vì sự phát triển đi lên của tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh - Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Lào Cai trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG và cho rằng, tỉnh đã có cách làm bài bản, sáng tạo, chủ động, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, gắn trách nhiệm cho từng đơn vị, cá nhân. Tỉnh đã thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giao ban, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện các Chương trình MTQG. Trong thời gian ngắn, việc giải ngân nguồn vốn đảm bảo.

Về những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất của tỉnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị các đơn vị chức năng tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ giải quyết theo thẩm quyền và đề nghị tỉnh Lào Cai bổ sung, nêu rõ hơn những vướng mắc, nêu quan điểm, đề xuất giải pháp thực hiện.

Trong thời gian tới, để thực hiện hiệu quả các Chương trình MTQG, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đề nghị, tỉnh phải có quyết tâm cao, phát huy vai trò, sự tham gia, khơi dậy ý thức tự lực, tự cường của người dân; tăng cường tuyên truyền vận động, nhân rộng điển hình, tổng kết, rút kinh nghiệm; quan tâm rà soát, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, phân công các cán bộ có kinh nghiệm, am hiểu, tham gia công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; rà soát lại toàn bộ hệ thống văn bản pháp lý, kịp thời phát hiện những vấn đề mới phát sinh; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa tỉnh với Trung ương, giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh và giữa các tỉnh, cùng nhau học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình MTQG.

Trước đó, trong khuôn khổ Chương trình làm việc của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG, sáng ngày 12/11, được sự ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG, Đoàn công tác Trung ương do ông Hà Việt Quân, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 chủ trì đã khảo sát, làm việc với xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Tại buổi làm việc chiều ngày 12/11, ông Hà Việt Quân thay mặt Đoàn khảo sát báo cáo kết quả khảo sát, làm căn cứ đánh giá, thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, để các Chương trình MTQG sớm đi vào thực tiễn cuộc sống của người dân.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Thái Nguyên: Cơ hội cho trẻ em DTTS sống tại vùng đặc biệt khó khăn được đến nhà trẻ

Thái Nguyên: Cơ hội cho trẻ em DTTS sống tại vùng đặc biệt khó khăn được đến nhà trẻ

Ngày 30/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa và học phí đối với trẻ em nhà trẻ (trẻ từ 3 - 36 tháng tuổi) trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý.
Tin nổi bật trang chủ
Thực hiện Chương trình MTQG 1719: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ (Bài 3)

Thực hiện Chương trình MTQG 1719: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ (Bài 3)

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị bằng tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Chương trình MTQG 1719 đã mang lại những hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, nhìn chung, tiến độ thực hiện các dự án thuộc chương trình còn chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân được chỉ ra là do đây là chương trình mới, phạm vi thực hiện rộng, liên quan đến nhiều Bộ ngành, địa phương; việc xây dựng, ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn chưa thực sự đồng bộ, kịp thời...
Quy trình kỹ thuật nuôi cá tra thương phẩm

Quy trình kỹ thuật nuôi cá tra thương phẩm

Bạn của nhà nông - Như Ý - 21:29, 30/05/2023
Những năm gần đây, nghề nuôi cá tra đã trở thành một trong những đối tượng xuất khẩu chủ lực của ngành thủy sản Việt Nam, góp phần lớn trong việc cải thiện đời sống cho bà con. Tuy nhiên với môi trường nước ngày càng ô nhiễm, con giống suy thoái về chất lượng… dẫn đến giá thành sản xuất tăng cao, giảm lợi nhuận của người nuôi. Sau đây là quy trình kỹ thuật nuôi cá tra thương phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao mời bà con tham khảo.
Ninh Thuận sẵn sàng cho Lễ hội Nho - Vang và đón bằng UNESCO

Ninh Thuận sẵn sàng cho Lễ hội Nho - Vang và đón bằng UNESCO

Trang địa phương - PV - 21:25, 30/05/2023
Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh Nghệ thuật làm gốm của người Chăm và Lễ hội Nho - Vang năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 13 - 18/6 tại Ninh Thuận.
Thái Nguyên: Cơ hội cho trẻ em DTTS sống tại vùng đặc biệt khó khăn được đến nhà trẻ

Thái Nguyên: Cơ hội cho trẻ em DTTS sống tại vùng đặc biệt khó khăn được đến nhà trẻ

Xã hội - Trí Phương - 21:18, 30/05/2023
Ngày 30/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa và học phí đối với trẻ em nhà trẻ (trẻ từ 3 - 36 tháng tuổi) trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý.
Quảng Ninh: Đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ mức độ 2

Quảng Ninh: Đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ mức độ 2

Giáo dục - Mỹ Dung - 21:16, 30/05/2023
Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) vừa ban hành Quyết định số 1510/QĐ-BGDĐT về việc công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn xóamù chữ mức độ 2, năm 2022.
Tổ chức Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt I - năm 2023 tại An Giang

Tổ chức Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt I - năm 2023 tại An Giang

Giải trí - Anh Trúc - 20:45, 30/05/2023
Hướng tới kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023), Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với tỉnh An Giang tổ chức Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt I - năm 2023 tại Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Then King Pang – Nghi lễ tạ ơn quan trọng của người Thái

Then King Pang – Nghi lễ tạ ơn quan trọng của người Thái

Xuất phát từ tín ngưỡng đa thần, Then Kin Pang là lễ hội không thể thiếu trong đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Thái trắng ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu được tổ chức vào 10/3 Âm lịch hằng năm. Trong đó nghi lễ cúng then là sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, múa và diễn xướng... đã góp phần gìn giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa nghệ thuật cổ truyền của người Thái ở Lai Châu.
Cần cẩn trọng trong việc khai thác chất liệu văn hóa các DTTS

Cần cẩn trọng trong việc khai thác chất liệu văn hóa các DTTS

Sắc màu 54 - Vy Nguyễn Thái Ninh - 20:34, 30/05/2023
Trong những năm gần đây, các giá trị truyền thống, văn hóa của cộng đồng các dân DTTS ở nước ta ngày càng được quan tâm, khai thác và phát huy trong nhiều lĩnh vực của đời sống, đặc biệt trong thời kỳ bùng nổ của Internet và mạng xã hội. Tuy nhiên, việc thiếu cẩn trọng trong nghiên cứu các chất liệu thuộc về giá trị truyền thống, văn hóa của cộng đồng các DTTS đã khiến nhiều tổ chức và cá nhân rơi vào những tranh cãi không đáng có.
Tin trong ngày - 30/5/2023

Tin trong ngày - 30/5/2023

Media - BDT - 20:00, 30/05/2023
Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt đoàn đại biểu người có công tỉnh Vĩnh Long; Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia; cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Gia Lai: Tặng Bằng khen cho 50 gương tiêu biểu “Tuổi trẻ sáng tạo”

Gia Lai: Tặng Bằng khen cho 50 gương tiêu biểu “Tuổi trẻ sáng tạo”

Gương sáng - Ngọc Thu - 19:25, 30/05/2023
Chiều 30/5, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo”, diễn đàn “Phát huy tài năng trẻ” và hoạt động đồng hành cùng thanh niên công nhân năm 2023 tại Công ty TNHH Một thành viên Cao su Chư Păh (tỉnh Gia Lai).
Kon Tum: Tập huấn quy trình sản xuất Sâm Ngọc Linh cho đồng bào Xơ Đăng

Kon Tum: Tập huấn quy trình sản xuất Sâm Ngọc Linh cho đồng bào Xơ Đăng

Kinh tế - P.Nguyên - T.Nhân - 18:40, 30/05/2023
Ngày 30/5, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum) đã tổ chức lớp tập huấn Quy trình sản xuất Sâm Ngọc Linh cho hơn 40 hộ đồng bào Xơ Đăng ở xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông.
Biên Hòa (Đồng Nai): Nhiều cơ sở y tế bị khám xét do nghi ngờ hành vi trục lợi bảo hiểm

Biên Hòa (Đồng Nai): Nhiều cơ sở y tế bị khám xét do nghi ngờ hành vi trục lợi bảo hiểm

Pháp luật - Lê Vũ - 18:15, 30/05/2023
Ngày 30/5, Công an Tp. Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám xét khoảng 10 cơ sở y tế tại nhiều phường, xã trên địa bàn, để làm rõ hành vi trục lợi bảo hiểm xã hội.