Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Thực hiện Chương trình MTQG 1719 ở Ngọc Lặc (Thanh Hóa): Hệ thống chính trị vào cuộc, người dân đồng thuận

Quỳnh Trâm - 07:52, 15/11/2023

Cùng với nhiều địa phương trên địa bàn cả nước, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đang tích cực triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS, miền núi, giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt Chương trình MTQG 1719). Địa phương xác định, nguồn lực trong việc triển khai Chương trình MTQG 1719 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tác động to lớn tới sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS của địa phương. Do đó, huyện Ngọc Lặc đang quyết liệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm của hệ thống chính trị vào cuộc triển khai chương trình, bảo đảm nguồn vốn phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Cơ hội từ nguồn lực mới 

Việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719, được Đảng bộ và chính quyền huyện quan tâm và chỉ đạo sát sao từ cấp huyện đến cơ sở. Đặc biệt, các chính sách, dự án hỗ trợ thuộc chương trình phù hợp với ý chí và nguyện vọng của Nhân dân nói chung và đồng bào DTTS nói riêng, do đó nhận được sự đồng thuận cao của đồng bào dân tộc. 

Từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 nhiều Công trình đã khởi công xây dựng góp phần nâng cao, kiên cố quá cơ sở hạ tầng ở các thôn bản vùng DTTS huyện Ngọc Lặc
Từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 nhiều Công trình đã khởi công xây dựng góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng ở các thôn bản vùng DTTS huyện Ngọc Lặc

Qua hơn 2 năm thực hiện Chương trình MTQG 1719, nhiều dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình 1719 có tác động sâu sắc đến đời sống kinh tế, xã hội của đồng bào DTTS đã được triển khai thành công bước đầu. 

Điển hình như Dự án 4: Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất đời sống trong đồng bào DTTS và miền núi. Từ nguồn vốn đầu tư phát triển được phân bổ trên 121.700 triệu đồng, huyện Ngọc Lặc đã hỗ trợ các hộ gia đình được thụ hưởng chính sách về hỗ trợ nhà ở đợt 1, là 17 hộ; đợt 2 là 16 hộ. 

Giao các xã làm chủ đầu tư, 16/16 công trình, đến nay đã hoàn thành 100% khối lượng; Đối với dự án năm 2023: có 13 công trình, trong đó 12/13 công trình đã phê duyệt dự án; 12 công trình đã khởi công xây dựng... Những công trình này, góp phần nâng cao, kiên cố quá cơ sở hạ tầng ở các thôn bản vùng DTTS huyện Ngọc Lặc, thay đổi diện mạo các vùng quê.

Sau hơn 2 năm thực hiện triển khai thực hiện Chương trình 1719, cơ sở vật chất, hạ tầng vùng đồng bào DTTS được cải thiện
Sau hơn 2 năm thực hiện triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719, cơ sở vật chất, hạ tầng vùng đồng bào DTTS được cải thiện

Tương tự, đối với tiểu dự án 3 của Dự án 5: Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người DTTS và miền núi. Tổng nguồn vốn sự nghiệp được phân bổ là: 10 tỷ 437 triệu đồng. Kết quả, địa phương đã đầu tư cải tạo dãy nhà 6 phòng 2 tầng phục vụ dạy nghề tại Cụm trung tâm -Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên huyện Ngọc Lặc, tổng mức đầu tư là 1tỷ 173 triệu đồng, đã giải ngân đạt 88,9%; Tổ chức 1 lớp tập huấn hỗ trợ đào tạo nghề cho 23 người; hỗ trợ 1 lao động, với số tiền là 4.000.000 đồng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Những thay đổi tích cực

Ông Phạm Tiến Dũng, Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc cho biết: Sau hơn 2 năm thực hiện triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719, cơ sở vật chất, hạ tầng vùng đồng bào DTTS được cải thiện.  Điển hình như, hệ thống giao thông nông thôn, là một trong những nhiệm vụ luôn được huyện quan tâm và xác định, là động lực phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh và bền vững, góp phần vào công cuộc xây dựng NTM. Do đó, từ các nguồn lực đầu tư, đến nay  100% các thôn (làng) đều đã có đường ô tô đến trung tâm thôn, bản; 100% số xã có điện lưới quốc gia, số thôn bản có điện chiếu sáng 189/189 thôn; toàn huyện có 20/20 xã đạt tiêu chí về điện.

Cơ sở vật chất trường học được nâng cao, số trường đạt chuẩn quốc gia là 63/74 trường (đạt 85,1%); theo bộ tiêu chí đánh giá NTM, đã có 20/20 xã đạt tiêu chí Trường học; 100% các xã có trụ sở làm việc, 19/20 xã có hội trường, 188/189 thôn, làng có Nhà văn hóa hoặc nơi để sinh hoạt văn hóa. HIện đã có 17/20 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa; về hạ tầng thông tin truyền thông, có 20/20 xã có Đài truyền thanh hoạt động tốt, đạt 100%...

Tình hình kinh tế -xã hội trên toàn huyện có bước phát triển mới. Về kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tổng giá trị sản xuất năm 2023 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 12.217,0 tỷ đồng, tăng 3.497 tỷ đồng so với năm 2020; Thu nhập bình quân đầu người/năm ước đạt 50,6 triệu đồng, bằng 72,3% mục tiêu giai đoạn 2021-2025 (70 triệu đồng); Quốc phòng - An ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đến nay có 17/20 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa
Đến nay có 17/20 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa

Theo ông Phạm Tiến Dũng, địa phương xác định, nguồn lực trong việc triển khai Chương trình MTQG 1719 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tác động to lớn tới sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS của địa phương. Do đó, huyện Ngọc Lặc đang quyết liệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm của hệ thống chính trị vào cuộc triển khai chương trình, bảo đảm nguồn vốn phát huy hiệu quả trong thực tiễn. 

Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Chương trình, cũng có nhiều khó khăn. Năm 2022 mới là năm đầu thực hiện Chương trình, cùng với đó nguồn kinh phí đến tháng 7/2022 mới được phân bổ. Mặc dù các cấp, các ngành đã rất khẩn trương, quyết liệt thực hiện, nhưng vẫn còn một số văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình chậm ban hành, do nhiều quy định, trình tự thủ tục cần có thời gian để xây dựng, ban hành, dẫn đến việc triển khai thực hiện một số dự án thuộc Chương trình còn chậm, như: Dự án 1 nội dung hỗ trợ  thiếu đất sản xuất chưa triển khai thực hiện, do chưa có quy định tiêu chí hộ thiếu đất; Tiểu dự án 2, Dự án 10 nội dung Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS và miền núi, huyện Ngọc Lặc chưa triển khai...

Trong những năm tới, huyện sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, người dân và doanh nghiệp thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu về Chương trình MTTQ 1719. Tiếp tục khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. 

Cùng với đó, tập trung huy động tối đa, lồng ghép mọi nguồn lực hỗ trợ cho vùng DTTS và miền núi để nâng cao chất lượng, hiệu quả các dự án, công trình, phát huy sức mạnh nội lực trong đồng bào, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Lấp đầy “khoảng trống” chính sách (Bài 2)

Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Lấp đầy “khoảng trống” chính sách (Bài 2)

Một trong những yêu cầu khi xây dựng Đề án Tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi là phải giải quyết triệt để những tồn tại, hạn chế trong thực chính sách dân tộc của giai đoạn trước, nhất là xóa “khoảng trống” chính sách do tư duy nhiệm kỳ. Đây cũng là tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 65-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.
Tin nổi bật trang chủ
Thành phố Lạng Sơn: Biểu dương, tôn vinh Người có uy tín trong cộng đồng

Thành phố Lạng Sơn: Biểu dương, tôn vinh Người có uy tín trong cộng đồng

Người có uy tín với cộng đồng - Nguyệt Anh - 18:00, 06/12/2023
UBND thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) vừa tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của Người có uy tín trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, giai đoạn 2021 – 2023.
TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) : Sửa chữa nhà ở cho Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) : Sửa chữa nhà ở cho Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Người có uy tín với cộng đồng - Nguyệt Anh - 17:58, 06/12/2023
Mới đây, phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả tổ chức bàn giao công trình sửa chữa nhà ở cho ông Bàn Sinh Vượng, ở tổ 6, khu 10 - Bến Ván, là Người có uy tín trong đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn.
Mở hướng thoát nghèo từ cây quế

Mở hướng thoát nghèo từ cây quế

Nhờ phát huy thế mạnh từ cây quế mà tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn chỉ còn 20,6% (năm 2022), giảm hơn 12% so với năm 2020. Nhiều hộ gia đình có thu nhập khá từ 50 - 100 triệu đồng/năm, chủ yếu là từ bán quế.
Sóc Trăng: Chuyển biến tích cực từ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế cho đồng bào vùng DTTS

Sóc Trăng: Chuyển biến tích cực từ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế cho đồng bào vùng DTTS

Xã hội - Như Tâm - CTV - 17:51, 06/12/2023
Là tỉnh có hơn 35% đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Khmer chiếm hơn 30% dân số của tỉnh, thời gian qua, Sóc Trăng đã tập trung đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án... hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh.
Phát huy vai trò các tổ truyền thông trong công tác phòng, chống tảo hôn ở Lào Cai

Phát huy vai trò các tổ truyền thông trong công tác phòng, chống tảo hôn ở Lào Cai

Thời gian qua, với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ; tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã giảm rõ rệt. Có được kết quả này, bên cạnh việc triển khai các chính sách của Nhà nước về phòng, chống tảo hôn, thì vai trò của các tổ truyền thông cộng đồng là rất quan trọng.
Bản tin Dân tộc – Tôn giáo - 5/12/2023

Bản tin Dân tộc – Tôn giáo - 5/12/2023

Bản tin Dân tộc - Tôn giáo của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 5/12, có những thông tin đáng chú ý sau: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng tiếp thân mật Đoàn nữ tu Dòng Thánh Phao-lô thành Charters. Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Điện Biên - Tây Bắc tại TP. Hồ Chí Minh. Sống tốt đời đẹp đạo để góp phần xây dựng quê hương đất nước. Cùng các tin tức thời sự khác.
HTX Đông Hải nâng cao thu nhập cho diêm dân

HTX Đông Hải nâng cao thu nhập cho diêm dân

Kinh tế - Phương Nghi - 17:40, 06/12/2023
Với mô hình sản xuất muối sạch chất lượng cao, HTX sản xuất & dịch vụ chế biến muối công nghệ cao Đông Hải (HTX) xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) đã giúp các thành viên và diêm dân yên tâm sản xuất muối, nâng cao thu nhập.
Chư Păh (Gia Lai): Rộn ràng Phiên chợ giao lưu, kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS

Chư Păh (Gia Lai): Rộn ràng Phiên chợ giao lưu, kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS

Trong 2 ngày (5 - 6/12/2023), tại làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh, Gia Lai) diễn ra Phiên chợ giao lưu, kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023.
Phát triển bền vững du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc: Diện mạo mới trên các bản làng (Bài 3)

Phát triển bền vững du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc: Diện mạo mới trên các bản làng (Bài 3)

Phát triển du lịch cộng đồng ở vùng đồng bào DTTS các tỉnh vùng Tây Bắc không chỉ đánh thức sức sống tiềm tàng của nhiều tài nguyên du lịch, mà còn tạo sinh kế bền vững cho người dân nơi đây. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi khu vực Tây Bắc bền vững.
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

Khoa học - Công nghệ - Hoàng Quý - 17:33, 06/12/2023
Sáng 6/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023.
Lào Cai: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Lào Cai: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Tin tức - Trọng Bảo - 17:28, 06/12/2023
Ngày 6/12, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.