Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện tín dụng chính sách tại vùng khó khăn: Chính sách cần"đuổi" theo sự biến động của thực tế (Bài 1)

Tùng Nguyên - 00:35, 30/07/2022

Bộ Tài chính đang đề xuất sửa đổi một số quy định của Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn (QĐ31) và Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 8/7/2009 về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn (QĐ 92). Nếu được thông qua, những quy định mới được đánh giá là động lực để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, góp phần đẩy lùi “tín dụng đen” tại vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Tín dụng chính sách theo QĐ 31 và QĐ 92 được triển khai tại vùng khó khăn, bao gồm các xã khu vực II và xã khu vực III, nhưng địa bàn thụ hưởng lại thường xuyên biến động; trong khi chính sách chỉ triển khai đến đơn vị cấp xã, không có cấp thôn. Đây là vướng mắc cần được tháo gỡ để phát huy hiệu quả nguồn vốn chính sách này.

Thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn được tiếp cận vốn vay ưu đãi để thu mua nông sản cho bà con nông dân. (Ảnh TL)
Thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn được tiếp cận vốn vay ưu đãi để thu mua nông sản cho bà con nông dân. (Ảnh TL)

Gặp khó khi xã ra khỏi vùng khó khăn

Xã Thanh An, huyện Minh Long (Quảng Ngãi) có khoảng 3.600 nhân khẩu, với 95% là đồng bào dân tộc H’rê. Giai đoạn 2017 – 2020, Thanh An là xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn) nên người dân trên địa bàn được thụ hưởng nhiều chính sách hỗ trợ giảm nghèo, trong đó có tín dụng chính sách theo QĐ 31 và QĐ 92.

Từ tháng 3/2021, Thanh An được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, các chính sách hỗ trợ vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK) không còn được áp dụng trên địa bàn xã Thanh An. Tuy nhiên, theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc về phê duyệt danh sách các thôn ĐBKK vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, xã Thanh An có 6/14 thôn ĐBKK.

Do đó, người dân ở 6 thôn ĐBKK của xã vẫn tiếp tục được thụ hưởng các chính sách dành cho địa bàn khu vực III như trước thời điểm Thanh An “về đích” nông thôn mới. Chỉ riêng chính sách tín dụng ưu đãi theo QĐ 31 và QĐ 92 là người dân ở 6 thôn này không được thụ hưởng.

Nguyên nhân là, “vùng khó khăn” theo quy định tại Điều 2 của QĐ 31 và Điều 2 của QĐ 92 chỉ bao gồm các đơn vị hành chính cấp xã, không có cấp thôn. Do đó, khi Thanh An đạt chuẩn nông thôn mới, trở thành xã khu vực I, thì tất cả hộ gia đình sản xuất, kinh doanh và thương nhân hoạt động thương mại ở trong xã không thể tiếp cận vốn chính sách ưu đãi theo QĐ 31 và QĐ 92; dù trên thực tế, nguồn vốn này là rất cần thiết đối với các hộ sản xuất, kinh doang, thương nhân hoạt động thương mại ở 6 thôn ĐBKK của xã.

Gia đình anh Đinh Văn Xe, ở thôn Đồng Vang, xã Thanh An có nguồn thu nhập từ trồng keo và làm thuê. Nhưng trong năm 2020 và 2021, do dịch Covid-19, anh không có việc làm. Không phải là hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã nên anh khó tiếp cận các nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).

Qua tìm hiểu, anh Xe dự tính, vay vốn từ chính sách dành cho hộ sản xuất kinh doanh để chăn nuôi, theo hình thức “lấy ngắn nuôi dài” trong thời gian chờ diện tích trồng keo thu hoạch. Nhưng khi xã Thanh An đạt chuẩn nông thôn mới, thoát khỏi vùng khó khăn thì cơ hội để anh Xe tiếp cận vốn vay theo QĐ 31 cũng đã khép lại.

“Nới” địa bàn thụ hưởng QĐ 31 và QĐ 92 góp phần phát triển thương mại vùng khó khăn. (Ảnh minh họa)
“Nới” địa bàn thụ hưởng QĐ 31 và QĐ 92 góp phần phát triển thương mại vùng khó khăn. (Ảnh minh họa)

“Nới” địa bàn thụ hưởng

Không chỉ riêng 6 thôn của xã Thanh An mà hàng nghìn thôn ĐBKK thuộc các xã khu vực I giai đoạn 2021 - 2025 cũng không được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi theo QĐ 31 và QĐ 92. Theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc, toàn vùng có 1.184 thôn ĐBKK vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 thuộc xã khu vực I.

Chiếu theo quy định, “vùng khó khăn” chỉ bao gồm các đơn vị hành chính cấp xã, không có cấp thôn thì 1.184 thôn này dù thuộc diện ĐBKK cũng không được thụ hưởng tín dụng chính sách đối với hộ sản xuất, kinh doanh, thương nhân hoạt động thương mại theo QĐ 31 và QĐ 92.

Trong Tờ trình số 6166/BTC-TCNH ngày 28/6/2022 về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung QĐ 31 và QĐ 92, Bộ Tài chính đánh giá, việc xác định địa bàn “vùng khó khăn” chỉ bao gồm đơn vị hành chính cấp xã, không có cấp thôn theo QĐ 31 và QĐ 92 hiện hành còn bất cập. Cụ thể, theo Bộ Tài chính, có trường hợp một số thôn không thuộc danh mục các xã vùng khó khăn, nhưng lại thuộc danh sách các thôn ĐBKK vùng đồng bào DTTS và miền núi, được Ủy ban Dân tộc ban hành theo từng giai đoạn.

Trong Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, Quốc hội đã chỉ đạo cần tiếp tục nâng cao hiệu quả và mở rộng vốn tín dụng ưu đãi đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi. (Ảnh minh họa)
Trong Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, Quốc hội đã chỉ đạo cần tiếp tục nâng cao hiệu quả và mở rộng vốn tín dụng ưu đãi đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi. (Ảnh minh họa)

Dẫn trường hợp các thôn ĐBKK khu vực I theo Quyết định 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 làm dẫn chứng, Bộ Tài chính khẳng định, việc quy định “vùng khó khăn” tại QĐ 31 và QĐ 92 hiện hành đã khiến nhiều thôn ĐBKK không được thụ hưởng chính sách. Điều này khiến nhiều hộ kinh doanh, thương nhân ở các thôn ĐBKK thuộc xã khu vực I không được tiếp cận vốn vay ưu đãi, rất dễ vướng vào “tín dụng đen” trong quá trình phát triển sản xuất.

Theo thống kê của Bộ Tài chính, đến nay, tín dụng chính sách theo QĐ 31 và QĐ 92 đã giúp trên 3 triệu lượt hộ gia đình sản xuất, kinh doanh, thương nhân vùng khó khăn được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, hoạt động thương mại. Vốn cho vay ưu đãi đã được triển khai đến 100% xã thuộc vùng khó khăn, khơi dậy tiềm năng phát triển kinh tế của vùng, góp phần tạo việc làm, cải thiện thu nhập, từng bước nâng cao đời sống của Nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên cả nước.

Theo Bộ Tài chính, trong Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (được phê duyệt tại Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/20291), Quốc hội đã chỉ đạo cần tiếp tục nâng cao hiệu quả và mở rộng vốn tín dụng ưu đãi đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi trên cơ sở thực hiện giải pháp đổi mới, mở rộng chính sách tín dụng của NHCSXH. Đây là căn cứ để Bộ Tài chính đề xuất “nới” địa bàn thực hiện tín dụng chính sách tại QĐ 31 và QĐ 92.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi Điều 2 của QĐ 31 và Điều 2 của QĐ 92 quy định về “vùng khó khăn”. Theo đó, “vùng khó khăn” thực hiện QĐ 31 và QĐ 92 trong thời gian tới ngoài các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) nằm trong danh sách các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn theo Quyết định cua Thủ tướng Chính phủ thì còn có các thôn không thuộc các xã vùng khó khăn, nhưng thuộc danh sách các thôn ĐBKK vùng đồng bào DTTS và miền núi theo quyết định phê duyệt của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành cho từng giai đoạn.

Bộ Tài chính đánh giá, việc “nới” địa bàn triển khai chính sách theo QĐ 31 và QĐ 92 sẽ đáp ứng nhu cầu của người dân, góp phần đẩy lùi “tín dụng đen”, thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn. Việc sửa đổi này cũng là hiện thực hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tại Nghị quyết số 88/2019/QH14 và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Cùng với đề xuất sửa đổi nhằm “nới” địa bàn, Bộ Tài chính cũng dự thảo quy định về đối tượng thụ hưởng tín dụng chính sách theo QĐ 31 và QĐ 92 trong giai đoạn mới nhằm tránh tình trạng chồng chéo, trùng lắp với các chương trình, dự án khác. Báo Dân tộc và Phát triển sẽ phản ánh nội dung này trong số báo tiếp theo./.

Tin cùng chuyên mục
Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc vùng ĐBSCL

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc vùng ĐBSCL

Ngày 9/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã ký, ban hành Quyết định số 523/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Tin nổi bật trang chủ
Cuộc chiến chống "cái chết trắng" nơi ngã ba Đông Dương: Hạ nhiệt “điểm nóng” (Bài 2)

Cuộc chiến chống "cái chết trắng" nơi ngã ba Đông Dương: Hạ nhiệt “điểm nóng” (Bài 2)

Không để xã Pờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) mãi là điểm nóng về ma túy, các cấp ủy Đảng, chính quyền và lực lượng chức năng luôn trong tâm thế quyết liệt và bằng nhiều giải pháp để xóa bỏ những câu chuyện buồn, mang lại bình an cho Nhân dân.
Phát hiện loại

Phát hiện loại "gene nhảy" kỳ lạ ở chuột có thể giúp con người điều trị bệnh nghiêm trọng

Khoa học - Công nghệ - PV - 15 phút trước
Chuột được cho là có một “gene nhảy” giúp hệ miễn dịch của chúng chống lại các loại virus. Phát hiện này vừa được các nhà khoa học thuộc Đại học New South Wales (UNSW) của Australia đưa ra trong báo cáo đăng trên tạp chí Nature.
U20 Việt Nam tiếp tục hành trình chuẩn bị cho vòng loại Cúp bóng đá U20 châu Á 2023

U20 Việt Nam tiếp tục hành trình chuẩn bị cho vòng loại Cúp bóng đá U20 châu Á 2023

Thể thao - Hoàng Minh - 24 phút trước
Tối 12/8, đội tuyển U20 Việt Nam lên đường sang Nhật Bản tập huấn để hoàn thiện những bước chuẩn bị cuối cùng cho vòng loại Cúp bóng đá U20 châu Á 2023.
Trải nghiệm Trà Vinh

Trải nghiệm Trà Vinh

Media - Kim Anh-Duy Ly - 1 giờ trước
Trong bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp của đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Trà Vinh là một gam mầu xanh mát bởi những cánh đồng lúa, vườn cây hoa trái, cùng hệ thống kênh, rạch và bãi biển trải dài thơ mộng. Đến với Trà Vinh bạn còn được được thưởng lãm kiến trúc độc đáo của 150 ngôi chùa Khmer và lễ hội mang đậm nét văn hóa dân tộc diễn ra quanh năm vô cùng hấp dẫn.
Giáo dục vùng cao có nhiều khởi sắc trong năm học 2021 - 2022

Giáo dục vùng cao có nhiều khởi sắc trong năm học 2021 - 2022

Tin tức - Hồng Minh - 3 giờ trước
Sáng 12/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tham dự và có ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với 64 điểm cầu trên cả nước.
Trao kinh phí đỡ đầu trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Trao kinh phí đỡ đầu trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Nhịp cầu nhân ái - Quỳnh Trâm - 3 giờ trước
Từ cuối tháng 7 đến nay, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa đã kết nối với các đơn vị, nhà hảo tâm trao kinh phí đỡ đầu 6 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Mỗi trẻ được hỗ trợ 500.000 đồng trở lên/tháng và trao 1 lần đến tháng 8/2023.
Trải nghiệm Trà Vinh

Trải nghiệm Trà Vinh

Trong bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp của đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Trà Vinh là một gam mầu xanh mát bởi những cánh đồng lúa, vườn cây hoa trái, cùng hệ thống kênh, rạch và bãi biển trải dài thơ mộng. Đến với Trà Vinh bạn còn được được thưởng lãm kiến trúc độc đáo của 150 ngôi chùa Khmer và lễ hội mang đậm nét văn hóa dân tộc diễn ra quanh năm vô cùng hấp dẫn.
Gia Lai tổ chức Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu lần thứ I/2022

Gia Lai tổ chức Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu lần thứ I/2022

Tin địa phương - Ngọc Thu - 3 giờ trước
Sáng 12/8, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, Tp. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2022. Tham dự, có 17 Hội Nông dân huyện, thị xã, thành phố với hơn 100 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của địa phương.
Đắk Lắk: Liên tiếp ghi nhận các ca tử vong do sốt xuất huyết

Đắk Lắk: Liên tiếp ghi nhận các ca tử vong do sốt xuất huyết

Sức khỏe - Lê Hường - 3 giờ trước
Ngày 12/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết (SXH), nâng tổng số lên 4 trường hợp tử vong do SXH.
Thanh Hóa thiếu giáo viên nghiêm trọng

Thanh Hóa thiếu giáo viên nghiêm trọng

Giáo dục - Quỳnh Trâm - 3 giờ trước
Trong 63 tỉnh, thành cả nước, Thanh Hóa là một trong những địa phương thiếu giáo viên nhiếu nhất. Trong đó, số giáo viên mầm non, tiểu học, THCS đang thiếu là 6.341 người. Còn ở cấp THPT, số giáo viên đang thiếu là 384 người.
Vụ chặt phá cây rừng ở huyện biên giới Chư Prông: UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu xác minh đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm

Vụ chặt phá cây rừng ở huyện biên giới Chư Prông: UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu xác minh đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm

Tiếng nói từ cơ sở - Ngọc Thu - 3 giờ trước
Sau khi nắm bắt thông tin phản ánh của báo chí, UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xác minh đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm các vụ chặt phá cây rừng ở huyện Chư Prông.
Công dụng và bài thuốc chữa bệnh tuyệt vời từ cây nho

Công dụng và bài thuốc chữa bệnh tuyệt vời từ cây nho

Vườn thuốc quanh ta - Như Ý - 4 giờ trước
Quả nho có chứa nhiều chất dinh dưỡng, ngoài để ăn tươi, giải khát, nho còn có tác dụng phòng chữa nhiều bệnh. Theo y học cổ truyền, quả nho có vị ngọt, hơi chua và có tính bình. Nếu thường xuyên ăn nho với liều lượng phù hợp (khoảng 200g mỗi ngày), công dụng của quả nho sẽ mang lại các lợi ích đáng quý cho sức khỏe. Sau đây là một số bài thuốc từ nho mời bà con tham khảo.