Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Sóc Trăng: Thực hiện thắng lợi các Chương trình MTQG sẽ phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS

Như Tâm - 18:57, 10/05/2023

Tiếp tục thực hiện kế hoạch công tác ngày 10/5, Tổ công tác của Đoàn giám sát Quốc hội có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG). Tổ công tác do bà Tạ Thị Yên - Phó trưởng Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm Tổ trưởng.

Ông Trần Văn Lâu - Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2025 phát biểu tại buổi làm việc
Ông Trần Văn Lâu - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2025 phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Văn Lâu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2025;  các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Nam và Huỳnh Thị Diễm Ngọc; cùng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG tỉnh là Sở Kế hoạch và Đầu tư; Cơ quan chủ quản 3 Chương trình MTQG (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Dân tộc tỉnh); đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ triển khai các Chương trình MTQG.  

Ông Lý Ro Tha - Trưởng Ban Dân tộc trả lời những câu hỏi do đoàn công tác với Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN tại Sóc Trăng
Ông Lý Ro Tha - Trưởng Ban Dân tộc trả lời những câu hỏi cho Đoàn công tác về thực hiện Chương trình MTQG tại Sóc Trăng

Theo báo cáo, Sóc Trăng là tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nằm ở lưu vực sông Hậu, tiếp giáp biển Đông với 72 km bờ biển. Toàn tỉnh có 11 đơn vị hành chính trực thuộc (8 huyện, 2 thị xã, 1 thành phố) với 109 xã, phường, thị trấn và 775 khóm, ấp. Dân số là 1.197.823 người; trong đó, DTTS là 423.830 người (chiếm 35,44% dân số, đông nhất là dân tộc Khmer chiếm 30,19%)

Sau 2 năm triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh đã mang lại hiệu quả tích cực đến các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, cụ thể như: Kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn ngày càng được hoàn thiện; thu nhập của người dân tăng từng năm được tăng lên; hệ thống y tế, giáo dục được cải thiện; tỷ hệ hộ nghèo giảm qua các năm.

Tính đến cuối năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 64/80 (80%) xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2022, toàn tỉnh giảm được 7.270 hộ nghèo (tương đương giảm 2,19 ( trong đó Giảm 3.031 hộ nghèo là người dân tộc Khmer); giảm 3.527 hộ cận nghèo (tương đương giảm 1,07%). Trong đó, giảm 1.353 hộ cận nghèo là người dân tộc Khmer.

Tổng nguồn vốn huy động từ năm 2021 - 2023 thực hiện 3 Chương trình MTQG là 10.658,363  tỷ đồng (nguồn vốn ngân sách Nhà nước: 1.309,463 tỷ đồng; vốn đối ứng lồng ghép: 4.526,540 tỷ đồng; vốn tín dụng: 3.844,891  tỷ đồng; vốn doanh nghiệp: 334,533  tỷ đồng; Vốn dân góp: 638,458  tỷ đồng).

Ông Vương Quốc Nam - Phó chủ tịch UBND tỉnh trình bày với đoàn công tác về tiềm năng phát triển kinh tế biển của tỉnh Sóc Trăng
Ông Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày với Đoàn công tác về tiềm năng phát triển kinh tế biển của tỉnh Sóc Trăng

UBND tỉnh Sóc Trăng đã có những kiến nghị và đề xuất trình bày trực tiếp đến Tổ công tác. Đồng thời, thông qua Tổ công tác cũng có một số đề xuất, kiến nghị quan trọng gởi đến các bộ, ngành Trung ương.

Về kiến nghị chung: Cơ quan Trung ương sớm hướng dẫn cơ chế giao cho cộng đồng dân cư tự thực hiện dự án có kỹ thuật không phức tạp, tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 17 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ; kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có cơ chế hỗ trợ thêm vốn cho các tỉnh nghèo, trong đó có tỉnh Sóc Trăng để thực hiện hoàn thành các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và những giai đoạn tiếp theo.

Các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer được quan tâm bảo tồn
Các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer được quan tâm bảo tồn

Đối với các bộ, ngành, UBND tỉnh Sóc Trăng kiến nghị đến các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm hoàn chỉnh, đưa vào vận hành hệ thống trực tuyến về thông tin, báo cáo Chương trình và thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Các bộ Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét hướng dẫn chỉ tiêu “Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng” thuộc Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới nâng cao và chỉ tiêu “Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp hoạt động hiệu quả” thuộc Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, cần có lộ trình thực hiện, điều chỉnh hướng dẫn phù hợp với tình hình thực tế một số vùng miền về bảo đảm tính hiệu quả khả thi.

với tỷ lệ đồng bào dân tộc Khmer chiếm trên 30% dân số của tỉnh, Sóc Trăng trở thành tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer đông nhất nước
Với tỷ lệ đồng bào dân tộc Khmer chiếm trên 30% dân số của tỉnh, Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer đông nhất nước

Riêng đề xuất và kiến nghị đến Ủy ban Dân tộc (UBDT) chủ yếu tập trung vào Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Theo đó, UBND tỉnh Sóc Trăng kiến nghị UBDT sớm xem xét ban hành văn bản hướng dẫn đối với Dự án 1; Dự án 3 (Tiểu dự án 2) Dự án 5; Dự án 10 (Tiểu dự 2); kiến nghị UBDT và Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh thống nhất nội dung quy định “Kinh phí đào tạo đại học, sau đại học” thuộc Chương trình tại Điểm a, khoản 2 Điều 21 Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 4/3/2022 của Bộ Tài chính và tại khoản 2 Điều 49 Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của UBDT... và 7 vấn đề khác mà tỉnh đề xuất, kiến nghị cũng thuộc Chương trình trên.

Phát biểu bổ sung cho báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2025 Trần Văn Lâu cho rằng, báo cáo là sự thống kê, tổng hợp quá trình thực hiện các Chương trình MTQG về cơ bản và vẫn còn những khó khăn trong thực tế của từng nơi một. Bên cạnh những kết quả đạt được, những mặt hạn chế, khó khăn và thuận lợi, trong báo cáo đã nêu, việc thực hiện thành công 3 Chương trình MTQG có ý nghĩa to lớn đến việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, là động lực giúp tỉnh Sóc Trăng vươn lên, cải thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, nâng cao đời sống Nhân dân, nhất là người dân vùng đồng bào DTTS. 

Một góc sản xuất lúc chất lượng cao của huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Cánh đồng sản xuất lúa chất lượng cao của huyện Trần Đề, Sóc Trăng

Theo bà Tạ Thị Yên - Phó trưởng Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong những ngày đi giám sát thực tế tại các xã khó khăn, Tổ công tác đã thấu phần nào khó khăn mà địa phương đang gặp phải, đây cũng là dịp cho các thành viên Tổ công tác học hỏi thêm kinh nghiệm từ những địa phương có những đặc thù riêng về bản sắc văn hóa, thành phần dân dân tộc. Đặc biệt, là cách làm sáng tạo của địa phương trong triển khai thực các Chương trình MTQG.

“Trong buổi làm việc hôm nay, Tổ công tác đã nêu ra 10 vấn đề yêu cầu Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG làm rõ, thì các đồng chí đã giải đáp cụ thể, rất chuyên nghiệp trong lĩnh vực điều hành của từng cá nhân. Qua đây tôi đánh giá rất cao sự điều hành, lãnh đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh, cũng như sự phối hợp giữa các đơn vị với nhau rất chặt chẽ và có trách nhiệm. Đặc biệt, là có sự sáng tạo trong Ban Chỉ đạo đã phân công cụ thể từng việc về Cơ quan thường trực và Văn phòng điều phối cho từng sở, ban, ngành chịu trách nhiệm, đã tiết kiệm được nguồn nhân lực, chi phí và thời gian triền khai...”, bà Tạ Thị Yên ghi nhận.

Kết thúc buổi làm việc, bà Tạ Thị Yên thay mặt cho Tổ công tác đã có 11 nhóm vấn đề yêu cầu Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Sóc Trăng triển khai đến các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Hồi sinh làng nghề thổ cẩm trăm năm tuổi của người Ba Na

Hồi sinh làng nghề thổ cẩm trăm năm tuổi của người Ba Na

Sắc màu 54 - Như Quỳnh-Thành Nhân - 22:11, 02/10/2023
Đối với đồng bào DTTS, nghề dệt thổ cẩm truyền thống được xem là một nét văn hóa độc đáo được truyền từ đời này sang đời khác. Tại làng Hà Văn Trên, huyện Vân Canh (Bình Định), nghề dệt thổ cẩm được gìn giữ nguyên vẹn, không chỉ giúp cho đồng bào Ba Na có thêm thu nhập, mà thông qua sự kết hợp với du lịch cộng đồng, sắc màu thổ cẩm của làng nghề trăm năm tuổi này ngày càng được tôn vinh.
Dân tộc Lào

Dân tộc Lào

Media - Hồng Phúc - Đặng Việt Hùng - 22:06, 02/10/2023
Dân tộc Lào còn có tên gọi là Thay, Thay Duồn, Thay Nhuồn, Phu Thay, Phu Lào. Theo số liệu Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2019, người Lào ở Việt Nam có 17.532 người. Trong đó, nam là 8.991 người, nữ là 8.541 người.
Chế biến sâu, nâng “chất” giá trị dược liệu

Chế biến sâu, nâng “chất” giá trị dược liệu

Media - Trọng Bảo - 22:02, 02/10/2023
Những năm gần đây, nhu cầu sử dụng các sản phẩm dược liệu chăm sóc sức khỏe có xu hướng gia tăng. Nhiều sản phẩm dược liệu vùng cao được người dùng đánh giá là tốt cho sức khỏe. Nắm bắt được tiềm năng này, tại Lào Cai, đã xuất hiện nhiều mô hình liên kết giữa người dân và doanh nghiệp để thực hiện việc chế biến sâu dược liệu. Đặc biệt, các doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền, hệ thống máy móc, công nghệ, nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng, phù hợp với thị hiếu của người dùng; góp phần nâng cao giá trị cây dược liệu, cải thiện thu nhập cho người dân vùng cao…
Xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong đồng bào DTTS ở Thanh Hóa: Hiệu quả từ giải pháp tuyên truyền vận động theo phương châm

Xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong đồng bào DTTS ở Thanh Hóa: Hiệu quả từ giải pháp tuyên truyền vận động theo phương châm "Mưa dầm thấm lâu"

Xã hội - Quỳnh Trâm - 22:01, 02/10/2023
Với giải pháp thực hiện tuyên truyền, vận động theo phương châm "mưa dầm thấm lâu" nhằm đẩy lùi hủ tục lạc hậu ra khỏi vùng đồng bào DTTS và miền núi; Đặc biệt là quá trình triển khai Đề án “Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông tỉnh Thanh Hoá ”, những năm gần đây, việc cưới xin, việc tang ở vùng đồng bào Mông đã được tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm. Bên cạnh đó, ý thức về vệ sinh môi trường của người dân đã được nâng lên rõ rệt, đồng bào đã di dời chuồng trại ra xa nhà; cải tạo, làm mới nhà vệ sinh, nhà tắm...
Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ Nhất tỉnh Lai Châu sẽ diễn ra vào đầu tháng 11

Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ Nhất tỉnh Lai Châu sẽ diễn ra vào đầu tháng 11

Tin tức - Thanh Nguyên - 20:33, 02/10/2023
Từ ngày 3 - 5/11, tại Lai Châu sẽ diễn ra Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ Nhất và Tuần Du lịch - Văn hóa tỉnh Lai Châu năm 2023.
Mường Lò - Tinh hoa miền di sản

Mường Lò - Tinh hoa miền di sản

Bất cứ ai đến với Nghĩa Lộ - Mường Lò thời điểm này sẽ được thăng hoa cảm xúc trước vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên và những thảm vàng lúa chín; được chiêm ngưỡng vẻ đẹp duyên dáng yêu kiều của các cô gái Thái; được hòa mình trong vòng những Xòe bất tận để cảm nhận tự trái tim những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, với bao cung bậc cảm xúc đắm say và giá trị nhân văn sâu sắc đã và đang trường tồn, lan tỏa của Nghệ thuật Xòe Thái - tinh hoa miền di sản Mường Lò, Nghĩa Lộ.
Chư Pưh (Gia Lai): Giải cứu kịp thời 4 cháu bé mắc kẹt giữa dòng nước lũ

Chư Pưh (Gia Lai): Giải cứu kịp thời 4 cháu bé mắc kẹt giữa dòng nước lũ

Tin tức - Ngọc Thu - 20:29, 02/10/2023
Ngày 2/10, ông Phạm Đức Ngọc - Bí thư Đảng uỷ xã Ia Blứ (huyện Chư Pưh, Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng của huyện đã giải cứu thành công 4 cháu bé đi chăn bò bị mắc kẹt giữa dòng nước dữ.
Đầu tư ứng trước cho đồng bào DTTS - Cách làm hay ở Bình Thuận

Đầu tư ứng trước cho đồng bào DTTS - Cách làm hay ở Bình Thuận

Công tác Dân tộc - T.Nhân - 20:24, 02/10/2023
Thông qua Trung tâm Dịch vụ miền núi, Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận đã triển khai chính sách đầu tư ứng trước, trợ cước vận chuyển giống, vật tư..., đồng thời thu mua nông sản cho bà con đồng bào DTTS với giá ổn định hơn so với thị trường. Chính sách này không chỉ giúp bà con có điều kiện để sản xuất, hạn chế tình trạng vay mượn vốn từ bên ngoài với lãi suất cao mà quan trọng hơn là đã khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Tổ chức triển lãm “Thành xưa, phố cũ”

Tổ chức triển lãm “Thành xưa, phố cũ”

Sắc màu 54 - T.Hợp - 20:00, 02/10/2023
Chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2023), Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội tổ chức Triển lãm “Thành xưa, phố cũ”.
Tin trong ngày - 2/10/2023

Tin trong ngày - 2/10/2023

Media - BDT - 20:00, 02/10/2023
Bản tin hôm nay, 02/10 có những thông tin đáng chú ý sau: Khai mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Bộ Y tế phát động Tuần lễ làm mẹ an toàn năm 2023. Bám làng tận tâm “gieo chữ”. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Già làng Thông Minh Tìm tận tuỵ với làng Chăm Palei Mali

Già làng Thông Minh Tìm tận tuỵ với làng Chăm Palei Mali

Người có uy tín - Hà Thanh Tú - 19:53, 02/10/2023
Không lâu nữa, ngày 13-14 tháng 10 năm 2023, Lễ hội Pô Sah Inư truyền thống hàng năm của đồng bào Chăm Bình Thuận sẽ diễn ra tại tháp Pô Sah Inư (phường Phú Hài, TP Phan Thiết). Để chuẩn bị cho lễ hội truyền thống của dân tộc, thời gian này, ông Thông Minh Tìm, Người có uy tín của làng Chăm Palei Mưli lại càng bận rộn, tất bật.