Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Quảng Nam: Phát hiện nhiều công trình xây dựng cơ bản sai phạm ở huyện Phước Sơn

Thành Nhân - 05:04, 22/11/2023

Thanh tra tỉnh Quảng Nam vừa có Kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Phước Sơn giai đoạn 2019 - 2022. Theo đó, Thanh tra tỉnh đã tiến hành thanh tra 60 công trình ở huyện Phước Sơn, chỉ có 9 công trình bảo đảm đúng quy định, 51 công trình có sai phạm.

Cụ thể, trong quá trình giám sát, một số đơn vị tư vấn giám sát chưa thực hiện tốt công tác giám sát, không kiểm tra khối lượng, cùng Ban Quản lý xác nhận, lập biên bản nghiệm thu khối lượng làm cơ sở để đơn vị thi công lập hồ sơ thanh, quyết toán không đúng với khối lượng thực tế thi công; thiết kế - dự toán bản vẽ thi công sai khối lượng, sai đơn giá, định mức của một số dự án, công trình với tổng số tiền sai phạm hơn 2,6 tỷ đồng. Trong đó có 40 công trình đã thẩm tra, phê duyệt quyết toán hoàn thành với giá trị sai phạm 879.359.000 đồng; 6 công trình đã nghiệm thu, quyết toán A-B, chưa quyết toán hoàn thành với giá trị sai phạm 202.876.000 đồng; 5 công trình đang thực hiện, chậm tiến độ, có sai phạm lớn về đơn giá, định mức với giá trị sai phạm 1.492.999.000 đồng.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam hiện nhiều công trình xây dựng cơ bản ở huyện Phước Sơn có sai phạm (Ảnh minh hoạ)
Thanh tra tỉnh Quảng Nam hiện nhiều công trình xây dựng cơ bản ở huyện Phước Sơn có sai phạm (Ảnh minh hoạ)

Từ năm 2019 - 2022 tổng số dự án được tổ chức đấu thầu qua mạng 100 dự án, tổng giá gói thầu 856,077 tỷ đồng; giá trị trúng thầu 820,148 tỷ đồng; tỷ lệ giảm thầu 0,96%. Tổng số dự án được chỉ định thầu 186 dự án, tổng giá gói thầu 163,727 tỷ đồng; nguyên nhân chỉ định thầu được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, giải ngân nguồn vốn đầu tư thuộc các dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia.

Tỷ lệ tiết kiệm đấu thầu thấp, bình quân chỉ đạt 0,6%. Tại dự án Đường giao thông vào vùng dược liệu xã Phước Thành, huyện Phước Sơn việc lập hồ sơ mời thầu, đánh giá, thẩm định kết quả đấu thầu chưa tuân thủ theo đúng hồ sơ mời thầu, việc làm rõ hồ sơ dự thầu chưa chặt chẽ, chưa đảm bảo khách quan, công bằng trong đấu thầu, để xảy ra hiện tượng tiêu cực, sự việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam xem xét, thụ lý và thuộc trường hợp phải hủy thầu theo quy định tại Điều 17 Luật Đấu thấu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013. Hiện nay, UBND huyện đã thực hiện hủy thầu, tổ chức đấu thầu lại và nhà thầu mới đang tiến hành thi công công trình theo quy định.

Ngoài ra, trong tổ chức thực hiện còn thiếu kiểm tra, giám sát, đôn dốc, nên kết quả đầu tư công trên địa bàn còn một số tồn tại, hạn chế như: Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn còn bị động bởi phân bổ nguồn vốn đầu tư của cấp trên phải điều chỉnh nhiều lần, nhiều dự án không thực hiện được do không có vốn, không phù hợp với quy hoạch, có dự án chưa có mặt bằng sạch; thực hiện giải ngân vốn đầu tư thấp, kéo dài làm giảm hiệu quả đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam kết luận công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và điều chỉnh tổng mức đầu tư, quá trình thực hiện dự án và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản giai đoạn 2019 - 2022 của huyện cơ ban tuân thủ các quy định pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế, thiếu sót tại một số dự án, công trình được thanh tra, trong giai đoạn lập, thẩm tra và phê duyệt dự toán còn một số tồn tại sai sót về đơn giá, định mức, khối lượng, chưa kịp thời điều chỉnh làm tăng giá trị dự toán.

Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện hợp đồng giữa chủ dầu tư và nhà thầu tư vấn lập hồ sơ thiết kế dự toán của một số dự án chưa có quy định về trách nhiệm của các bên trong việc xử lý, đền bù dối với việc tính toán sai số lượng, khối lượng công việc, sai đơn giá, dịnh mức đối với hình thức hợp đồng trọn gói quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 62, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Ban Quản lý chưa có biện pháp khắc phục, giải quyết các khoản tạm ứng chưa thu hồi đối với công trình Đường giao thông nối xã Phước Năng - Phước Chánh, huyện Phước Sơn (ĐH6) theo đúng quy định. Ban Quản lý sử dụng chi phí quản lý dự án để thanh toán một số khoản chưa phù hợp, chưa đảm bảo nguyên tắc...; Phòng Tài chính - Kế hoạch chi sử dụng nguồn kinh phí thẩm tra quyết toán chi chưa đúng quy định, sai đối tượng, cần phải khắc phục.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Già Rơ Lan Níp làm “dân vận khéo" để xây dựng quê hương

Già Rơ Lan Níp làm “dân vận khéo" để xây dựng quê hương

Bằng kinh nghiệm, sự ảnh hưởng của mình, già làng, Người có uy tín Rơ Lan Níp, làng Nhao 1, xã Ia Kênh, TP. Pleiku (Gia Lai) không chỉ tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mà còn tích cực vận động người dân chung tay xây dựng thôn làng ngày càng sạch đẹp, văn minh, phát triển.
Sơn Dương (Tuyên Quang): Tiếp thêm động lực cho người dân thoát nghèo bền vững

Sơn Dương (Tuyên Quang): Tiếp thêm động lực cho người dân thoát nghèo bền vững

Kinh tế - Việt Hà - 5 giờ trước
Nhờ thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ về vốn phát triển sản xuất, làm nhà ở, giải quyết việc làm... mà công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang trong những năm gần đây đã đạt được những kết quả tích cực. Từ đó, góp phần cải thiện đời sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo, kinh tế xã hội của huyện ngày càng phát triển.
Gia Lai với nỗ lực đánh thức tiềm năng, phát triển kinh tế vùng DTTS: Buôn làng khởi sắc (Bài 3)

Gia Lai với nỗ lực đánh thức tiềm năng, phát triển kinh tế vùng DTTS: Buôn làng khởi sắc (Bài 3)

Với những tiềm năng, lợi thế sẵn có và những quyết sách chỉ đạo đúng hướng, cùng với nguồn lực đang triển khai của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-20230 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) đã và đang tiếp tục đem lại những gam màu sáng cho cuộc sống của người dân vùng sâu, vùng xa của tỉnh.
Những quyết sách làm thay đổi vùng DTTS và miền núi ở Quảng Ninh: Ưu tiên nguồn lực để đồng bào DTTS thoát nghèo bền vững (Bài 3)

Những quyết sách làm thay đổi vùng DTTS và miền núi ở Quảng Ninh: Ưu tiên nguồn lực để đồng bào DTTS thoát nghèo bền vững (Bài 3)

Ngoài việc ban hành những chính sách đặc thù trong lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, tỉnh Quảng Ninh cũng đã đưa ra những định hướng, chủ trương lớn trong lĩnh vực thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi, biên giới, hải đảo. Những quyết sách quan trọng này đã và đang phát huy hiệu quả, từng bước hoàn thành việc thực hiện mục tiêu xuyên suốt mà tỉnh Quảng Ninh đặt ra là, xóa bỏ rào cản chênh lệch vùng miền, khoảng cách giàu nghèo và hướng đến phát triển bền vững.
Ngăn chặn hoạt động tôn giáo - tín ngưỡng trái phép ở Điện Biên: Gặp những người đã rũ bỏ được

Ngăn chặn hoạt động tôn giáo - tín ngưỡng trái phép ở Điện Biên: Gặp những người đã rũ bỏ được "gánh nặng" (Bài 2)

Được sự giúp đỡ của cán bộ Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Mường Mươn, nhóm phóng viên chúng tôi tới bản Co Đứa, xã Na Sang gặp gia đình anh Tráng A Sùng và anh Tráng A Tùng, đây là những gia đình cuối cùng trong bản chính thức ký cam kết từ bỏ không tin theo đạo “Bà cô Dợ”...
Ổn định dân cư để phát triển bền vững: Nhu cầu cấp bách từ thực tế (Bài 1)

Ổn định dân cư để phát triển bền vững: Nhu cầu cấp bách từ thực tế (Bài 1)

LTS: Sắp xếp, bố trí ổn định dân cư, hạn chế di cư tự phát được xác định là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, đòi hỏi cả hệ thống chính trị đã vào cuộc để triển khai thực hiện. Đây cũng là một trong những nội dung và là giải pháp để thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình MTQG 1719).
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 48): Xoá bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS – Còn nhiều gian nan!

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 48): Xoá bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS – Còn nhiều gian nan!

Thưa quý vị, bạo lực gia đình trong cả nước, đặc biệt là ở vùng đồng bào DTTS là câu chuyện chưa bao giờ cũ. Vấn nạn này đang đẩy một bộ phận phụ nữ DTTS ngày càng trở nên bị tách biệt, tụt hậu trong bối cảnh xã hội phát triển như hiện nay. Chương trình Vấn đề sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển hôm nay sẽ bàn về: Xóa bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS - -Còn nhiều gian nan!
Kiên quyết đấu tranh với các tà đạo đội lốt tôn giáo

Kiên quyết đấu tranh với các tà đạo đội lốt tôn giáo

Sự xuất hiện những tà đạo đội lốt tôn giáo được lập ra với mục đích xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, gây chia rẽ khối đại đoàn kết, làm xáo trộn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở một bộ phận Nhân dân. Chính vì vậy, các tầng lớp Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, cần nâng cao cảnh giác, cùng với lực lượng chức năng kiên quyết đấu tranh với các tà đạo đội lốt tôn giáo.
Gặp những Người có uy tín “miệng nói tay làm” ở Nhôn Mai

Gặp những Người có uy tín “miệng nói tay làm” ở Nhôn Mai

Công tác Dân tộc - An Yên - 19:23, 10/12/2023
Không chỉ nói điều hay, lẽ phải, thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng và chấp hành pháp luật của nhà nước; những Người có uy tín ở xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An còn là “đầu tàu” phát triển kinh tế giỏi ở địa phương, trở thành tấm gương sáng cho bà con dân bản học theo, làm theo.
Người có uy tín tiêu biểu ở La Ngan

Người có uy tín tiêu biểu ở La Ngan

Người có uy tín với cộng đồng - Đào Thọ- Nguyệt Anh - 19:17, 10/12/2023
Rời quân ngũ, nhưng phẩm chất kiên trung, gương mẫu, tiên phong… của người lính Cụ Hồ vẫn vẹn nguyên trong ông; để rồi, dù ở cương vị nào, người Cựu chiến binh dân tộc Khơ Mú vẫn luôn trăn trở, đau đáu với cuộc sống thường ngày của bà con dân bản. Ông là Moong Biên Phòng, Người có uy tín trong cộng đồng người Khơ Mú ở bản La Ngan, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.
Đắk Lắk: Phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tiếp sức cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững

Đắk Lắk: Phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tiếp sức cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững

Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh các mô hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) theo hướng liên kết sản xuất chuỗi giá trị. Qua đó tiếp sức cho người dân (đặc biệt là đồng bào DTTS) từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương.
Chuyển biến tích cực trong công tác xóa mù chữ ở Nghệ An

Chuyển biến tích cực trong công tác xóa mù chữ ở Nghệ An

Cùng với đói nghèo, lạc hậu thì tình trạng mù chữ và tái mù chữ ở Nghệ An vẫn đang là vấn đề cần đặc biệt quan tâm. Dẫu vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng bằng rất nhiều nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác xóa mù chữ ở Nghệ An đã đạt được những kết quả khả quan.