Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

“Phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt Chương trình MTQG phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi”

Minh Thu - 14:30, 24/06/2021

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030 (viết tắt là Chương trình MTQG) tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương ngày 24/6/2021 tại trụ sở Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: VGP/Lê Sơn.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: VGP/Lê Sơn.

Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ. Về phía Ủy ban Dân tộc (UBDT) có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG; các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông; đại diện Lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG và lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

Nhiều đầu việc đã được triển khai 

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nêu rõ: Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi là 1 trong 3 Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển KT-XH của đất nước, hỗ trợ sinh kế và bảo đảm đời sống cho Nhân dân vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng “lõi nghèo” của cả nước. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và Ban Chỉ đạo đề cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch hành động cụ thể để có thể tổ chức thực hiện thành công chương trình ngay từ quý IV/2021.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG cho biết: đến ngày 24/6/2021, UBDT đã rà soát, xây dựng báo cáo giải trình, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định Nhà nước, đồng thời tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi gửi Hội đồng thẩm định Nhà nước. Hiện nay, UBDT đang phối hợp cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ phục vụ Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 6/2021.

Đồng thời, UBDT đã chủ trì, hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; ban hành các văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 – 2025.

UBDT cũng đã thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG; dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG – cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo Trung ương đặt tại UBDT; hướng dẫn các địa phương kiện toàn Ban Chỉ đạo và các Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG cấp tỉnh…

6 tháng cuối năm, UBDT sẽ hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có công tác thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt đầu tư Chương trình MTQG. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành nghị định của Chính phủ quy định cơ chế quản lý Chương trình MTQG; các quyết định phê duyệt: nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại cuộc họp
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại cuộc họp

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh kiến nghị Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG chỉ đạo các bộ, ngành tăng cường phối hợp với UBDT triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG đảm bảo tiến độ; ưu tiên đẩy nhanh quy trình xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện; có giải pháp cụ thể để huy động nguồn lực bổ sung cho triển khai thực hiện Chương trình MTQG…

Tại buổi họp, đại diện các bộ, ngành liên quan đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung, như: Cơ cấu nguồn vốn; phương án sử dụng nguồn vốn; bộ máy nhân sự thực hiện Chương trình tại địa phương; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các văn bản; làm tốt công tác xây dựng cơ sở thông tin dữ liệu của Chương trình MTQG; quá trình triển khai đảm bảo công khai, dân chủ; bố trí kinh phí phù hợp cho công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình..

Các đại biểu cho rằng, cần chú trọng các phương án sắp xếp, ổn định dân cư; các mô hình phát triển KT-XH đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, gắn với đảm bảo quốc phòng – an ninh; tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình thực hiện Chương trình gắn với nâng cao năng lực cộng đồng…

Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp

Quyết tâm thực hiện tốt Chương trình MTQG

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cơ bản thống nhất với ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo và đánh giá cao UBDT và các bộ, ngành đã tích cực chuẩn bị nội dung cho cuộc họp. Ban Chỉ đạo Trung ương đã thực hiện tốt công tác điều phối hoạt động của các bộ, ngành, cơ quan liên quan trong tổ chức triển khai kế hoạch đề ra. Đồng thời, yêu cầu UBDT và các Bộ, ngành cần sớm hoàn thành việc tham mưu, xây dựng nguyên tắc phân bổ vốn; kiện toàn bộ máy Ban Chỉ đạo Chương trình. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lưu ý, các bộ, ngành cần nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo ba Chương trình MTQG đang triển khai thực hiện để tránh chồng chéo trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời, khẩn trương trình Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị UBDT, các bộ, ngành liên quan phối hợp tốt hơn nữa, sớm trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG để có thể triển khai thực hiện chương trình vào tháng 10/2021. Xây dựng và đề xuất các giải pháp thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025; đề xuất cơ chế huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý, cần công khai, minh bạch trong tổ chức thực hiện chương trình. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chung sức thực hiện Chương trình MTQG. Kịp thời khen thưởng các cá nhân có thành tích, phổ biến mô hình hay, cách làm tốt trong thực hiện Chương trình MTQG ở vùng DTTS và miền núi. Phát huy ý thức tự lực tự cường, vươn lên của người dân, tạo phong trào thi đua sâu rộng, sôi nổi. Có cơ chế khuyến khích thế hệ trẻ khởi nghiệp, chú trọng đào tạo kỹ năng, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp thuộc Chương trình MTQG…

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: “Cần phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt Chương trình MTQG”. 

Tin cùng chuyên mục
Quảng Trị: Mưa lớn gây thiệt hại, các địa phương lên phương án khắc phục

Quảng Trị: Mưa lớn gây thiệt hại, các địa phương lên phương án khắc phục

Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị mưa trên diện rộng, có nơi mưa rất to, đã có những thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân. Đến chiều 18/10, mưa đã giảm, có nơi tạnh ráo. Các địa phương đang khẩn trương lên phương án khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất vụ thu đông.
Tin nổi bật trang chủ
Đồng Tháp: Nông dân hào hứng ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất nông nghiệp

Đồng Tháp: Nông dân hào hứng ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất nông nghiệp

Kinh tế - Hà Anh - 23:21, 18/10/2021
Thời gian qua, các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã ứng dụng có hiệu quả công nghệ 4.0 vào sản xuất. Nhờ đó, đã tiết kiệm được sức người và chất lượng nông sản và hiệu quả kinh tế cũng được nâng cao hơn rất nhiều.
Bắc Ninh: Ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp khoác áo mới

Bắc Ninh: Ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp khoác áo mới

Kinh tế - Hà Anh - 23:02, 18/10/2021
Việc ứng dụng rộng rãi khoa học công nghệ cao vào sản xuất, giúp những sản phẩm nông nghiệp tại Bắc Ninh ngày càng nâng cao chất lượng, sản lượng..., qua đó tăng hiệu quả kinh tế, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, xoài Sơn La chinh phục cả thị trường

Trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, xoài Sơn La chinh phục cả thị trường "khó tính"

Sản phẩm - Thị trường - Hà Anh - 22:33, 18/10/2021
Nhờ các chính sách khuyến nông, cây xoài Sơn La đã tìm được thế đứng mới. Không chỉ để tiêu thụ trong nước, loại quả này đã lên đường xuất khẩu, mở ra một hướng đi mới mang lại thu nhập cao cho bà con nông dân.
Quảng Trị: Mưa lớn gây thiệt hại, các địa phương lên phương án khắc phục

Quảng Trị: Mưa lớn gây thiệt hại, các địa phương lên phương án khắc phục

Thời sự - Khánh Ngân - 21:47, 18/10/2021
Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị mưa trên diện rộng, có nơi mưa rất to, đã có những thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân. Đến chiều 18/10, mưa đã giảm, có nơi tạnh ráo. Các địa phương đang khẩn trương lên phương án khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất vụ thu đông.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về việc xác định đối tượng hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về việc xác định đối tượng hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Xã hội - PVCĐ - 21:20, 18/10/2021
Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ để giải quyết và chi trả hỗ trợ kịp thời đối với các trường hợp:
Quan tâm đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi này là trách nhiệm của toàn xã hội

Quan tâm đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi này là trách nhiệm của toàn xã hội

Đó là khẳng định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tại Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2013-2020 và triển khai Chương trình phối hợp công tác công tác giai đoạn 2021-2025 giữa Ủy ban Dân tộc và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam diễn ra chiều ngày 13/10/2021, tại Hà Nội.
An Giang: Một cán bộ Cục Hải quan bị bắt tạm giam trong vụ buôn lậu đường qua biên giới

An Giang: Một cán bộ Cục Hải quan bị bắt tạm giam trong vụ buôn lậu đường qua biên giới

Tin địa phương - M. Triết, T. Tầm - 20:52, 18/10/2021
Ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Quốc Việt, sinh năm 1973 (cán bộ Cục Hải quan tỉnh An Giang), trú tại số 46, Nguyễn Trường Tộ, khóm Châu Long 5, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc. Đông thời, thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Việt, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ một số vật chứng có liên quan đến vụ vận chuyển 100 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.
Hoàn thành xuất sắc vai trò

Hoàn thành xuất sắc vai trò "Sứ giả hòa bình" của Việt Nam

Thời sự - PV - 20:48, 18/10/2021
Chiều 18/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ tuyên dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Thắp sáng ngọn đuốc Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022

Thắp sáng ngọn đuốc Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022

Thể thao - Giải trí - PV - 20:40, 18/10/2021
Nữ diễn viên Xanthi Georgiou trong vai một nữ tư tế Hy Lạp cổ đại đã sử dụng một chiếc gương lõm để hội tụ ánh nắng Mặt Trời và thắp sáng ngọn đuốc trước Đền thờ Hera 2.500 năm tuổi.
Trao giải Cuộc thi Tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số quốc gia

Trao giải Cuộc thi Tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số quốc gia

Khoa học - Công nghệ - T.Hợp - 19:05, 18/10/2021
Ngày 18/10, lễ trao giải Cuộc thi Tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số quốc gia (Viet Solutions) năm 2021 đã được Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Viettel tổ chức tại Hà Nội.
Ngày 18/10: Việt Nam có 3.168 ca mắc COVID-19 và 1.136 ca khỏi bệnh

Ngày 18/10: Việt Nam có 3.168 ca mắc COVID-19 và 1.136 ca khỏi bệnh

Tin tức - BĐT - 18:55, 18/10/2021
Ngày 18/10, Việt Nam có 3.168 ca mắc mới COVID-19 tại 45 tỉnh, thành phố trong đó có 1.261 ca trong cộng đồng. Trong ngày có 1.136 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.