Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

“Phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt Chương trình MTQG phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi”

Minh Thu - 14:30, 24/06/2021

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030 (viết tắt là Chương trình MTQG) tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương ngày 24/6/2021 tại trụ sở Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: VGP/Lê Sơn.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: VGP/Lê Sơn.

Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ. Về phía Ủy ban Dân tộc (UBDT) có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG; các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông; đại diện Lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG và lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

Nhiều đầu việc đã được triển khai 

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nêu rõ: Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi là 1 trong 3 Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển KT-XH của đất nước, hỗ trợ sinh kế và bảo đảm đời sống cho Nhân dân vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng “lõi nghèo” của cả nước. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và Ban Chỉ đạo đề cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch hành động cụ thể để có thể tổ chức thực hiện thành công chương trình ngay từ quý IV/2021.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG cho biết: đến ngày 24/6/2021, UBDT đã rà soát, xây dựng báo cáo giải trình, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định Nhà nước, đồng thời tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi gửi Hội đồng thẩm định Nhà nước. Hiện nay, UBDT đang phối hợp cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ phục vụ Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 6/2021.

Đồng thời, UBDT đã chủ trì, hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; ban hành các văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 – 2025.

UBDT cũng đã thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG; dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG – cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo Trung ương đặt tại UBDT; hướng dẫn các địa phương kiện toàn Ban Chỉ đạo và các Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG cấp tỉnh…

6 tháng cuối năm, UBDT sẽ hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có công tác thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt đầu tư Chương trình MTQG. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành nghị định của Chính phủ quy định cơ chế quản lý Chương trình MTQG; các quyết định phê duyệt: nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại cuộc họp
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại cuộc họp

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh kiến nghị Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG chỉ đạo các bộ, ngành tăng cường phối hợp với UBDT triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG đảm bảo tiến độ; ưu tiên đẩy nhanh quy trình xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện; có giải pháp cụ thể để huy động nguồn lực bổ sung cho triển khai thực hiện Chương trình MTQG…

Tại buổi họp, đại diện các bộ, ngành liên quan đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung, như: Cơ cấu nguồn vốn; phương án sử dụng nguồn vốn; bộ máy nhân sự thực hiện Chương trình tại địa phương; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các văn bản; làm tốt công tác xây dựng cơ sở thông tin dữ liệu của Chương trình MTQG; quá trình triển khai đảm bảo công khai, dân chủ; bố trí kinh phí phù hợp cho công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình..

Các đại biểu cho rằng, cần chú trọng các phương án sắp xếp, ổn định dân cư; các mô hình phát triển KT-XH đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, gắn với đảm bảo quốc phòng – an ninh; tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình thực hiện Chương trình gắn với nâng cao năng lực cộng đồng…

Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp

Quyết tâm thực hiện tốt Chương trình MTQG

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cơ bản thống nhất với ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo và đánh giá cao UBDT và các bộ, ngành đã tích cực chuẩn bị nội dung cho cuộc họp. Ban Chỉ đạo Trung ương đã thực hiện tốt công tác điều phối hoạt động của các bộ, ngành, cơ quan liên quan trong tổ chức triển khai kế hoạch đề ra. Đồng thời, yêu cầu UBDT và các Bộ, ngành cần sớm hoàn thành việc tham mưu, xây dựng nguyên tắc phân bổ vốn; kiện toàn bộ máy Ban Chỉ đạo Chương trình. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lưu ý, các bộ, ngành cần nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo ba Chương trình MTQG đang triển khai thực hiện để tránh chồng chéo trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời, khẩn trương trình Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị UBDT, các bộ, ngành liên quan phối hợp tốt hơn nữa, sớm trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG để có thể triển khai thực hiện chương trình vào tháng 10/2021. Xây dựng và đề xuất các giải pháp thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025; đề xuất cơ chế huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý, cần công khai, minh bạch trong tổ chức thực hiện chương trình. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chung sức thực hiện Chương trình MTQG. Kịp thời khen thưởng các cá nhân có thành tích, phổ biến mô hình hay, cách làm tốt trong thực hiện Chương trình MTQG ở vùng DTTS và miền núi. Phát huy ý thức tự lực tự cường, vươn lên của người dân, tạo phong trào thi đua sâu rộng, sôi nổi. Có cơ chế khuyến khích thế hệ trẻ khởi nghiệp, chú trọng đào tạo kỹ năng, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp thuộc Chương trình MTQG…

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: “Cần phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt Chương trình MTQG”. 

Tin cùng chuyên mục
Thủ tướng khẳng định cam kết mạnh mẽ về môi trường đầu tư, mong các nhà đầu tư “đã nói là làm” khi lựa chọn Việt Nam

Thủ tướng khẳng định cam kết mạnh mẽ về môi trường đầu tư, mong các nhà đầu tư “đã nói là làm” khi lựa chọn Việt Nam

Phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cam kết mạnh mẽ về xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh, bình đẳng và minh bạch, công khai, đề nghị các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đầu tư nhiều hơn nữa vào Việt Nam và Đà Nẵng trên tinh thần “chân thành, tin cậy và trách nhiệm”, “đã nói là làm, đã làm là hiệu quả”, luôn “tự hào và vinh dự” khi lựa chọn Việt Nam làm địa điểm đầu tư, cùng nhau chiến thắng, “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.
Tin nổi bật trang chủ
Thủ tướng khẳng định cam kết mạnh mẽ về môi trường đầu tư, mong các nhà đầu tư “đã nói là làm” khi lựa chọn Việt Nam

Thủ tướng khẳng định cam kết mạnh mẽ về môi trường đầu tư, mong các nhà đầu tư “đã nói là làm” khi lựa chọn Việt Nam

Phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cam kết mạnh mẽ về xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh, bình đẳng và minh bạch, công khai, đề nghị các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đầu tư nhiều hơn nữa vào Việt Nam và Đà Nẵng trên tinh thần “chân thành, tin cậy và trách nhiệm”, “đã nói là làm, đã làm là hiệu quả”, luôn “tự hào và vinh dự” khi lựa chọn Việt Nam làm địa điểm đầu tư, cùng nhau chiến thắng, “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.
Chương trình Lễ hội Trải nghiệm mùa Hè tại huyện Si Ma Cai diễn ra đến hết ngày 29/6

Chương trình Lễ hội Trải nghiệm mùa Hè tại huyện Si Ma Cai diễn ra đến hết ngày 29/6

Sắc màu 54 - Hoàng Sáo - 1 phút trước
Sáng ngày 25/6, tại thôn Sín Chải, UBND xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai (Lào Cai) tổ chức Khai mạc Chương trình Lễ hội Trải nghiệm mùa hè lần thứ nhất - năm 2022. Lễ hội diễn ra đến hết ngày 29/6. Tại Lễ hội nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao truyền thống đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc đã diễn ra, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại tỉnh Kon Tum

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại tỉnh Kon Tum

Tin tức - Diệp Hoàng - 6 phút trước
Ngày 25/6, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Kon Tum đã tổ chức chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại xã biên giới Mô Rai, huyện Sa Thầy với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, sáng tạo. Đây là 1 trong 4 điểm được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lựa chọn tổ chức Lễ phát động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2022 cấp Trung ương.
Thử nghiệm đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các lớp đầu cấp năm học 2022-2023

Thử nghiệm đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các lớp đầu cấp năm học 2022-2023

Giáo dục - T.Hợp - 2 giờ trước
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội có văn bản gửi các phòng GDĐT và các đơn vị trường học về việc thực hiện công tác tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023.
Ngày 25/6: Việt Nam có 657 ca mắc mới COVID-19

Ngày 25/6: Việt Nam có 657 ca mắc mới COVID-19

Tin tức - BĐT - 3 giờ trước
Ngày 25/6, Việt Nam có 657 ca mắc mới COVID-19 tại 36 tỉnh, thành phố trong đó có 512 ca trong cộng đồng. Trong ngày, cả nước có 5.239 ca COVID-19 đã được công bố khỏi bệnh.
Gia Lai: Tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện

Gia Lai: Tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng"

Xã hội - Ngọc Thu - 4 giờ trước
Ngày 25/6, tại làng Mun, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh (Gia Lai), Huyện Đoàn Chư Păh phối hợp Đoàn Thanh niên Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh, Chi đoàn Điện lực huyện Chư Păh tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” và hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2022.
Tầm quan trọng của Vitamin B5 với cơ thể con người

Tầm quan trọng của Vitamin B5 với cơ thể con người

Vitamin B5 còn được gọi là axit pantothenic, là một loại vitamin vô cùng cần thiết đối với sức khỏe chúng ta. Vitamin B5 đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa năng lượng, cân bằng lượng đường trong máu, giảm cholesterol xấu, hạ huyết áp... Khi thiếu hụt vitamin B5, cơ thể sẽ dễ bị mệt mỏi, mất ngủ, tê tay chân, dễ bị đau dạ dày…
Giai đoạn 2021 - 2025: Nghệ An phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo DTTS trên 3% mỗi năm

Giai đoạn 2021 - 2025: Nghệ An phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo DTTS trên 3% mỗi năm

Trang địa phương - An Yên - 4 giờ trước
Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa thông qua Nghị quyết, kế hoạch phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh là hơn 918,868 tỷ đồng; riêng trong năm 2022 là hơn 404 tỷ đồng.
Đột kích 2 quán Bar, phát hiện 44 đối tượng dương tính ma túy

Đột kích 2 quán Bar, phát hiện 44 đối tượng dương tính ma túy

Pháp luật - Hoàng Thùy - 4 giờ trước
Ngày 25/6, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã đột kích 2 quán Bar lớn ở Tp. Buôn Ma Thuột phát hiện 44 đối tượng dương tính với chất ma túy, thu giữ một khẩu súng và 25 viên đạn.
Thủ tướng dự Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng: 7 dự án động lực, trọng điểm kêu gọi đầu tư

Thủ tướng dự Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng: 7 dự án động lực, trọng điểm kêu gọi đầu tư

Thời sự - PV - 5 giờ trước
Chiều ngày 25/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng năm 2022 do thành phố Đà Nẵng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức. Tại sự kiện này, Đà Nẵng công bố 7 dự án động lực, trọng điểm kêu gọi đầu tư.
Gặp mặt các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Gặp mặt các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tin tức - PV - 5 giờ trước
Sáng 25/6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị gặp mặt các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Đắk Lắk: Sốt xuất huyết tăng mạnh trên toàn tỉnh

Đắk Lắk: Sốt xuất huyết tăng mạnh trên toàn tỉnh

Sức khỏe - Lê Hường - 6 giờ trước
Ngày 25/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, số ca mắc sốt xuất huyết đang tăng mạnh ở tất cả các địa phương trên toàn tỉnh.