Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Phát huy hiệu quả nguồn vốn ODA ở Hòa Bình: Quan tâm đầu tư những thôn, bản khó khăn nhất (Bài 1)

Văn Hoa - 09:01, 15/10/2023

Hoà Bình là 1/5 tỉnh được thụ hưởng nguồn vốn thực hiện Dự án “Hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) thuộc Chương trình 135” sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ailen. Đây là nguồn lực quan trọng giúp tỉnh Hòa Bình xây dựng các công trình hạ tầng tại xã, thôn bản ĐBKK, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, thay đổi diện mạo vùng DTTS.

Bằng sự quyết tâm của các cấp ủy, chính quyền, sự đồng lòng của Nhân dân, các Dự án được đầu tư và thực hiện, đã góp phần chung hoàn thiện đề án cứng hoá đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, đồng thời góp phần cải thiện đời sống của nhân dân vùng đồng bào DTTS, vùng ĐBKK, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

Sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA

Dự án “Hỗ trợ các xã ĐBKK thuộc Chương trình 135” sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ailen, với tổng kinh phí được Chính phủ Ailen tài trợ là 12 triệu EUR, khoảng 288 tỷ VNĐ cho 5 tỉnh được thụ hưởng nguồn vốn là Hoà Bình, Hà Giang, Quảng Trị, Kon Tum và Trà Vinh giai đoạn 2017-2020, và được kéo dài thực hiện đến năm 2021, với mục tiêu là hỗ trợ xây dựng các công trình hạ tầng tại xã, thôn bản ĐBKK thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 kéo dài thực hiện đến năm 2021.

Các công trình đang phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần thay đổi bộ mặt thôn, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân đi lại, phát triển kinh tế sản xuất
Các công trình đang phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần thay đổi bộ mặt thôn, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân

Trong giai đoạn thực hiện dự án 2018 - 2021, tổng kinh phí tỉnh Hoà Bình được trung ương phân bổ là 79 tỷ 300 triệu đồng, tỉnh Hòa Bình đã huy động thêm nguồn Nhân dân đóng góp là 3 tỷ 330 triệu đồng. Địa phương đã thực hiện đầu tư xây dựng 71 công trình (bao gồm 68 công trình giao thông; 2 công trình kênh mương và 1 công trình trường học) trên địa bàn 32 xã ĐBKK của 6 huyện: Tân Lạc, Lạc Sơn, Đà Bắc, Kim Bôi, Yên Thuỷ và Mai Châu, với tổng mức đầu tư được thực hiện là 82 tỷ 630 triệu đồng.

Kết quả đến nay, các công trình đã xây dựng hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 71/71 công trình, giá trị giải ngân đạt trên 99% kế hoạch, hiện nay các công trình đã được duyệt quyết toán vốn và đang phát huy hiệu quả sử dụng.

Theo bà Đinh Thị Thảo, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình, trong giai đoạn thực hiện dự án 2018 - 2021, Ban Dân tộc đã tham mưu cho tỉnh chỉ đạo, chủ yếu tập trung đầu tư vào lĩnh vực giao thông phục vụ phục vụ nhu cầu đi lại dân sinh, phát triển sản xuất và vận chuyển hàng hóa, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của bà con Nhân dân; góp phần đạt được mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương.

Cứng hóa đường từ xóm Mới đi Nà Sịn, xã Đồng Chum, huyện Đà Bắc
Cứng hóa đường từ xóm Mới đi Nà Sịn, xã Đồng Chum, huyện Đà Bắc

Dự án thực hiện đầu tư hoàn thành cứng hóa khoảng 40km đường bê tông xi măng và mở mới 1,6 km đường đất, đáp ứng tiêu chuẩn nông thôn mới cho các xóm, xã vùng ĐBKK trên địa bàn 32 xã thuộc 6 huyện Tân Lạc, Lạc Sơn, Đà Bắc, Kim Bôi, Yên Thuỷ và Mai Châu.

Cộng đồng hưởng lợi

Dự án được đầu tư và thực hiện, đã góp phần chung hoàn thiện đề án cứng hoá đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh, đồng thời cải thiện điều kiện đi lại, giảm bớt chi phí vận chuyển hàng hóa của Nhân dân, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi vùng ĐBKK tỉnh Hòa Bình.

Điển hình tại địa bàn xã Nánh nghê, huyện Đà Bắc là 1/32 xã ĐBKK được hỗ trợ nguồn vốn trong giai đoạn 2018-2021. Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu cho tỉnh ưu tiên đầu tư thôn Lài, xã Nánh Nghê, huyện Đà Bắc là 1/36 thôn bản ĐBKK nhất tỉnh, với tỷ lệ hộ nghèo bình quân thôn đầu giai đoạn thực hiện dự án là 100% đường giao thông đến thôn, nội thôn đầu giai đoạn 100% đường đất. 

Qua 4 năm thụ hưởng nguồn vốn, dự án đã đầu tư hoàn thiện 100% đường giao thông thôn được cứng hoá bê tông xi măng, tổng chiều dài 3,3 km, tổng mức đầu tư 5.450 triệu đồng (bằng xuất đầu tư 5 năm/xã Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020).

Cứng hoá đường nội xóm Cối Cáo (đoạn nối tiếp từ đường bê tông cũ đến hết đường bê tông được đầu tư năm 2020), xã Tự Do, huyện Lạc Sơn
Cứng hoá đường nội xóm Cối Cáo (đoạn nối tiếp từ đường bê tông cũ đến hết đường bê tông được đầu tư năm 2020), xã Tự Do, huyện Lạc Sơn

Hiện nay công trình đang phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần thay đổi bộ mặt thôn, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân đi lại, phát triển kinh tế sản xuất, vận chuyển hàng hoá, từng bước góp phần đạt mục tiêu giảm nghèo bền vững. Tính đến cuối giai đoạn thực hiện, năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo thôn giảm 40%, còn lại 60%”.

Theo bà Đinh Thị Thảo, nguồn vốn đầu tư ưu tiên tập trung 100% trên địa bàn các xã ĐBKK có tỷ lệ hộ nghèo cao được ưu tiên lựa chọn để đầu tư, vì vậy có tác động rất lớn đến cộng đồng hưởng lợi nơi thực hiện dự án. Trong cả giai đoạn thực hiện trên địa bàn 32 xã ĐBKK của 6 huyện Tân Lạc, Lạc Sơn, Đà Bắc, Kim Bôi, Yên Thuỷ và Mai Châu, với tổng số hộ dân được hưởng lợi dự án vào khoảng 11.260 hộ, với 49.547 khẩu (trong đó người hưởng lợi là nam: 26.216 người; người hưởng lợi là nữ: 23.331 người).

Dự án tạo ra khoảng gần 50.632 ngày công lao động cho người dân tại các vùng thực hiện dự án, giá trị quy đổi ước tính khoảng gần 10 tỷ 126 triệu đồng. Ngoài ra, Nhân dân vùng dự án đã tích cực đóng góp ngày công lao động, tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất để thực hiện các dự án, giá trị quy đổi thành tiền khoảng 3 tỷ 330 triệu đồng. Dự án tạo điều kiện cho người dân được tham gia hầu hết quá trình đầu tư, từ việc tham gia lựa chọn danh mục công trình, dự án đến việc tham gia giám sát và thực hiện đầu tư, trực tiếp quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng công trình.

Nhân dân vùng dự án đã tích cực đóng góp ngày công lao động, tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất để thực hiện các dự án, giá trị quy đổi thành tiền khoảng 3 tỷ 330 triệu đồng
Nhân dân vùng dự án đã tích cực đóng góp ngày công lao động, tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất để thực hiện các dự án, giá trị quy đổi thành tiền khoảng 3 tỷ 330 triệu đồng

Có thể thấy rằng, các công trình hạ tầng thuộc dự án được đầu tư đều tập chung ở địa bàn các xã, thôn, bản ĐBKK, tạo được việc làm công cho lao động địa phương, tăng thêm thu nhập, đạt được mục tiêu dân có công trình, có việc làm. Các công trình sau khi xây dựng hoàn thành đã giúp cho bà con nhân dân vùng thực hiện dự án thuận tiện trong giao thông đi lại, vận chuyển hàng hóa, phát triển sản xuất... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, từng bước giảm nghèo bền vững, đảo đảm an sinh xã hội, tạo được niềm tin tưởng của nhân dân vào sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Các công trình đầu tư làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS ở Đăk Tô

Các công trình đầu tư làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS ở Đăk Tô

Những công trình giao thông, trường học, nước sinh hoạt được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) đã và đang phát huy hiệu quả, giúp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Đăk Tô (Kon Tum) có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống.
Tin nổi bật trang chủ
Tạo sự linh hoạt, chủ động từ cơ chế, chính sách đặc thù

Tạo sự linh hoạt, chủ động từ cơ chế, chính sách đặc thù

Vừa qua (ngày 18/1/2024), Quốc hội thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững; Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết được ban hành với 8 cơ chế, chính sách đặc thù được đánh giá sẽ tháo gỡ nhiều vướng mắc về cơ chế, tăng cường phân cấp, phân quyền tạo sự linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả các Chương trình.
Tin trong ngày - 27/2/2024

Tin trong ngày - 27/2/2024

Media - BDT - 20:00, 27/02/2024
Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 27/2, có những thông tin đáng chú ý sau: Tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết. "Sự hy sinh thầm lặng". Phục dựng hội đu tiên truyền thống Phú Gia. Giữ gìn làng nghề làm nón lá truyền thống Xuân Lộc. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi
Du khách ấn tượng với Lễ hội Lồng tồng của đồng bào Tày, Nùng tỉnh Thái Nguyên tại

Du khách ấn tượng với Lễ hội Lồng tồng của đồng bào Tày, Nùng tỉnh Thái Nguyên tại "Ngôi nhà chung"

Sắc màu 54 - Thúy Hồng - 19:08, 27/02/2024
Vừa qua, tại "Ngôi nhà chung" - Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã tái hiện Lễ hội Lồng tồng của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng tỉnh Thái Nguyên.
Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở Quỳ Châu

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở Quỳ Châu

Sắc màu 54 - Nguyễn Thanh - 19:04, 27/02/2024
Quỳ Châu là huyện miền núi vùng cao của tỉnh Nghệ An, với 80% là đồng bào DTTS, trong đó chủ yếu là dân tộc Thái. Người Thái ở Quỳ Châu hiện nay còn lưu giữ được nhiều giá trị bản sắc văn hóa truyền thống. Đó là những cơ sở quan trọng để huyện đẩy mạnh phát triển du lịch từ các giá trị văn hóa. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng được đặt ra tại Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.
Các công trình đầu tư làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS ở Đăk Tô

Các công trình đầu tư làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS ở Đăk Tô

Công tác Dân tộc - Ngọc Chí - 19:00, 27/02/2024
Những công trình giao thông, trường học, nước sinh hoạt được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) đã và đang phát huy hiệu quả, giúp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Đăk Tô (Kon Tum) có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống.
Hoa ban nở rộ tô điểm vẻ đẹp phố phường Hà Nội

Hoa ban nở rộ tô điểm vẻ đẹp phố phường Hà Nội

Sắc màu 54 - Tào Đạt - Quang Anh - 18:49, 27/02/2024
Mỗi dịp xuân về (thường bắt đầu từ tháng 2 kéo dài đến hết tháng 3), dọc các tuyến đường Hoàng Diệu, Bắc Sơn, Thanh Niên, Yên Phụ (Hà Nội) lại được nhuộm tím bởi hàng hoa ban đang nở rộ mang hương sắc của núi rừng Tây Bắc.
Tin trong ngày - 26/2/2024

Tin trong ngày - 26/2/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 26/2, có những thông tin đáng chú ý sau: Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa được triển khai trong chương trình “Tháng Ba biên giới” 2024. Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa. Tình yêu với y học dân tộc của nữ bác sĩ trẻ. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Gia Lai: Nguy cơ cháy rừng rất cao ở nhiều địa phương

Gia Lai: Nguy cơ cháy rừng rất cao ở nhiều địa phương

Trang địa phương - Ngọc Thu - 18:45, 27/02/2024
Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng đang bước vào cao điểm mùa khô, nắng nóng kéo dài tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Vì vậy, các địa phương, đơn vị, chủ rừng đã nắm bắt tình hình, tổ chức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

"Sống lại" làng gốm cổ Thanh Hà 500 năm tuổi

Nghề nghiệp - Việc làm - T.Nhân-H.Trường - 18:42, 27/02/2024
Cách phố cổ Hội An chừng 2km về hướng Tây, làng gốm Thanh Hà (phường Thanh Hà, TP.Hội An, Quảng Nam) nép mình bên dòng sông Thu Bồn thơ mộng. Hơn 500 năm tồn tại và phát triển, có lúc sản phẩm làm ra không tiêu thụ được, làng gốm này cũng tưởng chừng rơi vào vào quên lãng. Tuy nhiên, với lòng yêu nghề, sự quyết tâm của các nghệ nhân đã làm “sống lại” làng nghề truyền thống ở xứ Quảng này. Đặc biệt, làng gốm Thanh Hà hiện nay đã trở thành địa danh nổi tiếng thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước.
Văn xuôi lấn át thơ tại Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023

Văn xuôi lấn át thơ tại Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023

Tin tức - Thanh Thuận - 18:39, 27/02/2024
Ngày 27/2, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải thưởng hàng năm Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023, giải thưởng Tác giả trẻ 2023 và Tổng kết đợt 1 cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi.
Ninh Bình: Cảnh giác với chiêu trò mạo danh lãnh đạo Sở TT&TT và Công an tỉnh gọi điện lừa đảo

Ninh Bình: Cảnh giác với chiêu trò mạo danh lãnh đạo Sở TT&TT và Công an tỉnh gọi điện lừa đảo

Tin tức - Thiên An - 18:15, 27/02/2024
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện một số đối tượng sử dụng số điện thoại lạ và mạo danh lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Công an tỉnh Ninh Bình gọi điện lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.
Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc họp phiên thứ nhất

Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc họp phiên thứ nhất

Công tác Dân tộc - Hoàng Quý - 18:06, 27/02/2024
Ngày 27/2, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc đã tổ chức phiên họp Hội đồng lần thứ nhất. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì phiên họp.