Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Ninh Thuận: Gần 730 tỷ đồng thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững

PV - 14:29, 14/03/2022

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, Ninh Thuận phấn đấu duy trì mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều từ 1,5 - 2%/năm; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm trên 3%/năm.

Mô hình liên kết sản xuất măng tây xanh tại Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Tuấn Tú (xã An Hải, huyện Ninh Phước) giúp nhiều hộ đồng bào Chăm phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)
Mô hình liên kết sản xuất măng tây xanh tại Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Tuấn Tú (xã An Hải, huyện Ninh Phước) giúp nhiều hộ đồng bào Chăm phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Ninh Thuận tập trung huy động nguồn lực từ các chương trình, dự án hỗ trợ người nghèo cải thiện điều kiện sống, sinh hoạt và sản xuất, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Long Biên vừa ký ban hành Kế hoạch số 890/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn đến năm 2025.

Chương trình tập trung thực hiện các giải pháp giảm nghèo nhanh và bền vững theo chuẩn nghèo đa chiều trên địa bàn với tổng kinh phí dự kiến thực hiện gần 730 tỷ đồng; trong đó ngân sách Trung ương đóng góp 640 tỷ đồng, ngân sách địa phương 60,4 tỷ đồng và vốn huy động hợp pháp khác là 65,5 tỷ đồng.

Một trong những mục tiêu chính đến năm 2025, Ninh Thuận phấn đấu 100% huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển được hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; 80% người có khả năng lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất các lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; hỗ trợ ít nhất một thành viên hộ nghèo trong độ tuổi lao động có việc làm bền vững; 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế.

Cùng với đó, tỉnh phấn đấu tỷ lệ trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học đúng độ tuổi đạt 90%; khoảng 90% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; ít nhất 80% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; 80% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu được tiếp cận sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet; có 797 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo được hỗ trợ nhà ở an toàn, ổn định.

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, Ninh Thuận phấn đấu duy trì mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều 1,5 - 2%/năm; tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm trên 3%/năm; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo ở huyện nghèo giảm 4 - 5%/năm.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Long Biên, tỉnh đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều nhằm hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo. Đồng thời, hỗ trợ huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.

Để đạt mục tiêu đề ra, chương trình giảm nghèo của tỉnh sẽ tập trung thực hiện với 7 dự án thành phần, gồm hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển; đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo; truyền thông và giảm nghèo về thông tin và nâng cao năng lực cho người làm công tác giảm nghèo ở các cấp, nhất là cấp cơ sở.

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành địa phương căn cứ theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện chương trình một cách đồng bộ, hiệu quả, trong đó, tập trung vào một số nội dung chính là các địa phương tiếp tục đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa, sử dụng hiệu quả các nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo; việc đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm và bền vững; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo đồng bào DTTS, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và trẻ em, phụ nữ thuộc hộ nghèo.

Các địa phương thực hiện lồng ghép chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới; trọng tâm là phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng nông thôn và liên kết vùng; hỗ trợ phát triển sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp gắn với giải quyết việc làm; hỗ trợ đa dạng các hình thức sinh kế phi nông nghiệp, ngành nghề dịch vụ phù hợp với từng địa bàn. Đồng thời, tiếp tục nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các chính sách, nguồn lực, thị trường để phát triển kinh tế.

Các huyện, thành phố đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; tăng cường công tác vận động thực hiện trách nhiệm xã hội, động viên các tổ chức, cá nhân tích cực hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, thực hiện các chính sách an sinh xã hội...

Theo quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Ninh Thuận hiện còn 14.208 hộ nghèo, chiếm 7,82%; hộ cận nghèo là 12.887 hộ, chiếm 7,09% so với số hộ toàn tỉnh./

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Cấp đất ở, đất sản xuất - Động lực mới để đồng bào DTTS ở Quảng Trị thay đổi cuộc sống

Cấp đất ở, đất sản xuất - Động lực mới để đồng bào DTTS ở Quảng Trị thay đổi cuộc sống

Dự án 1 về "Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt" trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG 1719) đã mở ra hướng giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS và người dân sống ở vùng đặc biệt khó khăn ở Quảng Trị.
Tin nổi bật trang chủ
Cấp đất ở, đất sản xuất - Động lực mới để đồng bào DTTS ở Quảng Trị thay đổi cuộc sống

Cấp đất ở, đất sản xuất - Động lực mới để đồng bào DTTS ở Quảng Trị thay đổi cuộc sống

Công tác Dân tộc - Phạm Tiến - 2 phút trước
Dự án 1 về "Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt" trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG 1719) đã mở ra hướng giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS và người dân sống ở vùng đặc biệt khó khăn ở Quảng Trị.
Quảng Ninh: Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023

Quảng Ninh: Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023

Tin tức - Mỹ Dung - 12 phút trước
Ngày 2/10, tại Tp. Hạ Long, Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 với chủ đề “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số”.
Nhiều sự kiện đặc sắc diễn ra tại Tuần Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng 2023

Nhiều sự kiện đặc sắc diễn ra tại Tuần Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng 2023

Sắc màu 54 - Trương Vui - 14 phút trước
Tuần Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm nay diễn ra từ ngày 27/9 đến 3/10 tại thành phố Cao Bằng, gắn với chuỗi sự kiện lớn, quan trọng, hoạt động hấp dẫn, mới mẻ, được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, mang tới cho người dân và du khách những trải nghiệm thú vị.
Dấu hiệu dậy thì sớm ở trẻ cha mẹ cần lưu ý

Dấu hiệu dậy thì sớm ở trẻ cha mẹ cần lưu ý

Sống khỏe - Như Ý - 18 phút trước
Trước khi bước vào tuổi trưởng thành, các bé sẽ phải trải qua giai đoạn dậy thì. Ở giai đoạn này, cơ thể sẽ có những thay đổi rõ rệt về bộ phận nhạy cảm cũng như tâm sinh lý. Dấu hiệu trẻ dậy thì đối với các bé tương đối dễ nhận biết. Sau đây là một số dấu hiệu dậy thì sớm ở trẻ cha mẹ cần lưu ý.
Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết mới của Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết mới của Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Thời sự - PV - 1 giờ trước
Tại Hội nghị Trung ương 8, Trung ương xem xét nội dung tổng kết kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Mường Lò - Tinh hoa miền di sản

Mường Lò - Tinh hoa miền di sản

Bất cứ ai đến với Nghĩa Lộ - Mường Lò thời điểm này sẽ được thăng hoa cảm xúc trước vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên và những thảm vàng lúa chín; được chiêm ngưỡng vẻ đẹp duyên dáng yêu kiều của các cô gái Thái; được hòa mình trong vòng những Xòe bất tận để cảm nhận tự trái tim những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, với bao cung bậc cảm xúc đắm say và giá trị nhân văn sâu sắc đã và đang trường tồn, lan tỏa của Nghệ thuật Xòe Thái - tinh hoa miền di sản Mường Lò, Nghĩa Lộ.
Đắk Nông: Tổ chức lớp tập huấn Hướng dẫn quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác cho vay

Đắk Nông: Tổ chức lớp tập huấn Hướng dẫn quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác cho vay

Tin tức - Anh Đức - 2 giờ trước
Vừa qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh tỉnh Đắk Nông đã tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác cho vay theo văn bản số 10566/HD-NHCS ngày 29/12/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH Trung ương về Hướng dẫn Quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác cho vay. Tham dự có 135 học viên/8 huyện/thành phố.
Kon Tum: Trao giải Cuộc thi viết “Biên giới tỉnh Kon Tum và 60 năm truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh”

Kon Tum: Trao giải Cuộc thi viết “Biên giới tỉnh Kon Tum và 60 năm truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh”

Trang địa phương - Ngọc Chí - 2 giờ trước
Sáng ngày 2/10/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi viết tìm hiểu về Biên giới tỉnh Kon Tum và 60 năm truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh (8/10/1963 - 8/10/2023).
Khởi sắc trên vùng biên A Vao

Khởi sắc trên vùng biên A Vao

Kinh tế - Tiêu Dao - 2 giờ trước
Chúng tôi đến A Vao (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) vào một buổi chiều Thu. Bắt gặp ở đây một màu xanh bạt ngàn của những đồi sắn, chuối; những con đường bê tông phẳng phiêu chạy đến từng thôn xóm... Sức sống mới đang hiển hiện trên vùng biên viễn vốn nhiều khó khăn cách trở ngày nào.
Sức bật Sông Mã

Sức bật Sông Mã

Xã hội - Nguyễn Vũ Điền - 3 giờ trước
Hôm nay, khi trở lại huyện Sông Mã, tôi thực sự ngỡ ngàng bởi những gì hiện lên trước mắt. Một Sông Mã năng động, trẻ trung và ngời ngời sức sống. Con đường từ TP. Sơn La vào huyện được mở rộng, mặt đường được trải nhựa phẳng lỳ. Chuyến xe vào huyện cho tôi cảm giác như đang đi trên những con đường giữa trung du Bắc bộ.
Vườn tái chế rác thải NNC - Thông điệp ý nghĩa từ những người khuyết tật

Vườn tái chế rác thải NNC - Thông điệp ý nghĩa từ những người khuyết tật

Xã hội - T.Nhân-T.Quỳnh - 3 giờ trước
Vườn tái chế rác thải NNC, do bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Chi hội trưởng Chi hội khuyết tật Nguyễn Nga lập nên từ năm 2021, tại thôn Long Mỹ, xã Phước Mỹ, TP.Quy Nhơn (Bình Định). Nơi đây, được xem như là mái nhà thứ hai của những người khuyết tật và họ được thoả sức sáng tạo ra những sản phẩm độc đáo, hữu ích. Nhờ đó, họ cảm thấy được tiếp thêm động lực sống, bớt tự ti với những khuyết tật mà mình đang mang. Đặc biệt, công việc của họ góp một phần không nhỏ trong việc bảo vệ môi trường.