Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Nhìn lại chính sách cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS

TS. Lý Thị Thu - 22:27, 08/06/2024

Người có uy tín trong đồng bào DTTS là những người tiên phong trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; góp phần giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội,... Đóng góp của đội ngũ Người có uy tín trong vùng DTTS được Đảng, Nhà nước ghi nhận; chính sách cho Người có uy tín cũng đã được ban hành, triển khai kịp thời. Để phát huy hơn nữa vai trò của lực lượng quần chúng đặc biệt này, việc điều chỉnh chính sách cho Người có uy tín là hết sức cần thiết.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh trao quà mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024 đến Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP. Cần Thơ ngày 10/4/2024. Ảnh: N.Tâm
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh trao quà mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024 đến Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP. Cần Thơ ngày 10/4/2024. Ảnh: N.Tâm

Động viên kịp thời

Tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh Người có uy tín trong đồng bào DTTS ngày 12/12/2023, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã khẳng định, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ưu tiên nguồn lực đầu tư, chăm lo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; đặc biệt là nguồn lực từ Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Các chính sách đầu tư, hỗ trợ đã góp phần giảm tỷ lệ nghèo ở vùng DTTS và miền núi bình quân 2 - 3%/năm; các xã, thôn đặc biệt khó khăn giảm 3 - 4%; các huyện nghèo giảm 4 - 5%, có nơi giảm trên 5%. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, lao động - việc làm,… cũng đạt được những thành tựu to lớn; bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS được gìn giữ, phát huy.

“Thành tích đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ Người có uy tín trên địa bàn 51 tỉnh, thành vùng đồng bào DTTS và miền núi trên cả nước”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Nhiều chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS đã được triển khai, qua đó kịp thời hỗ trợ, động viên Người có uy tín phát huy hơn nữa vai trò của mình.

Thực tế, xuất phát từ đặc điểm, vị trí, vai trò và những đóng góp của đội ngũ Người có uy tín, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, coi trọng lực lượng quần chúng đặc biệt này trong thực hiện chính sách dân tộc. Nhiều chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS đã được triển khai, qua đó kịp thời hỗ trợ, động viên Người có uy tín phát huy hơn nữa vai trò của mình.

Trong giai đoạn 2018 - 2022, thực hiện Quyết định 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ “về tiêu chí lựa chọn, công nhận Người có uy tín và chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS” (Quyết định 12), các địa phương đã tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến, cung cấp thông tin cho gần 90.000 lượt Người có uy tín; tổ chức 3.631 cuộc thăm hỏi, tặng quà cho 149.796 lượt Người có uy tín nhân dịp tết Nguyên đán và 1.648 cuộc với 29.943 lượt Người có uy tín nhân dịp Tết truyền thống của các DTTS…

Ngoài ra, các địa phương đã tổ chức 10.359 cuộc thăm hỏi, hỗ trợ cho 13.704 lượt Người có uy tín khi ốm đau, bệnh tật; thăm hỏi 2.315 cuộc và trợ cấp cho 5.860 trường hợp gia đình 2.315 cuộc gặp khó khăn; tổ chức 3.104 cuộc thăm viếng Người có uy tín và thân nhân qua đời; 433 cuộc thăm hỏi, hỗ trợ khác cho 6.138 lượt Người có uy tín; cung cấp thông tin, cấp phát báo Dân tộc và Phát triển và báo địa phương cho Người có uy tín.

Cần điều chỉnh để hợp nhất chính sách

Trong quá trình thực hiện Quyết định 12, có một số nội dung chưa thực sự phù hợp với thực tế nên triển khai chưa hiệu quả. Vì vậy, ngày 23/11/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg (Quyết định 28) “về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/03/2018. Với Quyết định số 28, chế độ chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS về cơ bản đã hoàn chỉnh và đầy đủ.

Tuy nhiên, một bất cập hiện nay là chính sách với Người có uy tín trong đồng bào DTTS ngoài quy định tại Quyết định 12 (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 28) thì còn được quy định tại Tiểu Dự án 1 - Dự án 10 của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg.

Nhiều năm qua, Người có uy tín trong đồng bào DTTS luôn phát huy tốt vai trò đối với cộng đồng nơi cư trú. Ảnh: Khánh Ngân
Nhiều năm qua, Người có uy tín trong đồng bào DTTS luôn phát huy tốt vai trò đối với cộng đồng nơi cư trú. Ảnh: Khánh Ngân

Trong Quyết định 12 (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 28), chính sách cho Người có uy tín có 4 loại chế độ đã khá đầy đủ. Nhưng trong Tiểu Dự án 1 thuộc Dự án 10 của Chương trình MTQG, nội dung không được đầy đủ như Quyết định số 12, nhưng nội hàm chính sách và đối tượng thụ hưởng rộng hơn, đó là “biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi”.

Theo chị Sầm Thị Dương, Chánh Văn phòng Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang, trong Tiểu Dự án 1 của Dự án 10 có chia làm 2 mảng liên quan đến Người có uy tín. Trong khi Quyết định 12 (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 28) đang còn có hiệu lực, nếu như viết cho giai đoạn sau (2026 - 2030) thì nên hợp nhất. Vì cùng một đối tượng nhưng lại có nhiều chính sách cho cùng một nội dung mà lại không đồng nhất.

Đồng thời, nhiều ý kiến cũng cho rằng, nên nghiên cứu thực tế các tỉnh có đặc thù khác nhau để thực hiện chính sách cho phù hợp. Với những tỉnh có số lượng Người có uy tín đông thì có thể thực hiện chính sách độc lập, còn một số tỉnh có số lượng Người có uy tín ít chưa đến 100 người (như Vĩnh Phúc hoặc một số tỉnh khác) thì vận dụng chính sách cho Người có uy tín theo Tiểu Dự án 1 trong Dự án 10 thuộc Quyết định 1719/QĐ-TTg rất hợp lý.

Như vậy, có thể nói thực hiện chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS đã nảy sinh nhiều vấn đề mới cần được nghiên cứu, thống nhất nhận thức. Trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách cho Người có uy tín, cần lưu tâm đến sự phù hợp hay không phù hợp. Nói một cách khác là cần có tính phổ quát và cũng cần có những trường hợp đặc thù nhằm tạo động lực phát huy hiệu quả vai trò của lực lượng quần chúng đặc biệt này.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Những người “cầm cân, nảy mực” ở các thôn làng

Những người “cầm cân, nảy mực” ở các thôn làng

Tại các huyện miền núi của tỉnh Bình Định hiện có nhiều già làng, Người có uy tín đã và đang làm tốt công tác hoà giải ở cơ sở. Họ được xem là những người “cầm cân, nảy mực”, giúp hoá giải những mâu thuẫn trong thôn làng, dòng tộc, được bà con tin tưởng.
Tin nổi bật trang chủ
Đầu tư phát triển bền vững người Đan Lai: Nhiều vướng mắc cần được giải quyết (Bài 2)

Đầu tư phát triển bền vững người Đan Lai: Nhiều vướng mắc cần được giải quyết (Bài 2)

Trong quá trình triển khai các hạng mục đầu tư dành cho người Đan Lai theo Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719) đã xuất hiện nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ, đặc biệt là tình trạng đến nay nhiều hộ dân được thụ hưởng chính sách chưa được cấp đất ở, đất sản xuất, làm ảnh hưởng đến rất nhiều chính sách hỗ trợ, đầu tư phát triển khác.
Quảng Ngãi: Án mạng nghiêm trọng làm 4 người thương vong

Quảng Ngãi: Án mạng nghiêm trọng làm 4 người thương vong

Pháp luật - T.Nhân - H.Trường - 5 giờ trước
Sáng 19/6, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong và 2 người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện.
Múa sư tử Mèo - Di sản văn hóa của đồng bào Tày Nùng ở Bình Gia

Múa sư tử Mèo - Di sản văn hóa của đồng bào Tày Nùng ở Bình Gia

Media - Thuý Hồng - Tuấn Ninh - 12 giờ trước
Trong đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Tày, Nùng vùng cao xứ Lạng, múa sư tử mèo là nét văn hóa truyền thống đặc trưng, không thể thiếu trong những dịp lễ, tết… Múa sư tử mèo mang nhiều ý nghĩa, không chỉ thể hiện tinh thần thượng võ của người miền núi, mà còn là biểu tượng của sự may mắn, hạnh phúc trong cuộc sống.
Buôn Đôn (Đắk Lắk): Kết quả thực hiện Quyết tâm thư Đại hội DTTS lần thứ III góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng

Buôn Đôn (Đắk Lắk): Kết quả thực hiện Quyết tâm thư Đại hội DTTS lần thứ III góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng

Công tác Dân tộc - Hoàng Thùy - 13 giờ trước
Nhìn lại kết quả 5 năm (2019 - 2024), thực hiện các giải pháp nhằm đạt được mục tiêu Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ III huyện huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đề ra, từ việc triển khai các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, trong đó ưu tiên đầu cơ sở hạ tầng, các công trình phục vụ dân sinh, đến nay diện mạo vùng đồng bào DTTS đã có bước chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc đã được nâng lên rõ rệt.
Bình Liêu (Quảng Ninh): Thực hiện Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ III góp phần nâng cao hiệu quả chính sách dân tộc

Bình Liêu (Quảng Ninh): Thực hiện Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ III góp phần nâng cao hiệu quả chính sách dân tộc

Công tác Dân tộc - Mỹ Dung - 13 giờ trước
Thực hiện Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Bình Liêu lần thứ III năm 2019, trong 5 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc. Nhờ đó đến nay diện mạo nông thôn, đô thị miền núi của Bình Liêu đã có nhiều đổi thay, chất lượng cuộc sống của Nhân dân được nâng lên.
“Cha đẻ” của nghệ thuật điêu khắc gốc tre

“Cha đẻ” của nghệ thuật điêu khắc gốc tre

Sắc màu 54 - Thanh Thuận - 13 giờ trước
Hơn 20 năm qua, ở thành phố Hội An (Quảng Nam), có một người chuyên tạo hình từ gốc tre và biến những gốc tre vô tri tưởng như bỏ đi thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Đó là Nghệ nhân Huỳnh Phương Đỏ - người được xem là “cha đẻ” của nghệ thuật điêu khắc gốc tre độc đáo.
Tin trong ngày - 18/6/2024

Tin trong ngày - 18/6/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 18/6, có những thông tin đáng chú ý sau: Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Phát hiện sinh vật lạ trong hang động sâu ở Phong Nha - Kẻ Bàng. Có một thảo nguyên xanh giữa lòng Mèo Vạc. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Nâng cao giá trị cà phê từ ứng dụng công nghệ cao

Nâng cao giá trị cà phê từ ứng dụng công nghệ cao

Kinh tế - Minh Thu - 14 giờ trước
Thời gian gần đây, tỉnh Đắk Nông đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh việc xuất khẩu cà phê. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ cao để nâng tầm giá trị cà phê.
Lao Bảo đã

Lao Bảo đã "khép" lại chuyện buồn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

Công tác Dân tộc - Khánh Ngân - 14 giờ trước
Ông Lê Trọng Bình, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) khẳng định: “Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đã không còn diễn ra ở thị trấn Lao Bảo trong 4 năm trở lại đây”.
Kiểm tra, giám sát giữa kỳ– Giải pháp quan trọng tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả Chương trình MTQG

Kiểm tra, giám sát giữa kỳ– Giải pháp quan trọng tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả Chương trình MTQG

Thời sự - Thúy Hồng - 14 giờ trước
Triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), trong đó có Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719) các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương đã và đang đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát. Việc kiểm tra, giám sát góp phần quan trọng trong việc đánh giá, phát huy những kết quả tích cực, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả các dự án, nội dung Chương trình.
Huyện Đak Pơ (Gia Lai) có 4/7 xã đạt chuẩn nông mới

Huyện Đak Pơ (Gia Lai) có 4/7 xã đạt chuẩn nông mới

Tin tức - Ngọc Thu - 14 giờ trước
Ngày 18/6, huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV. Dự Đại hội có lãnh đạo tỉnh, huyện và 120 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 11.157 người đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.
Sơn La: Quan tài cổ nghìn năm trong hang đá chứa điều huyền bí

Sơn La: Quan tài cổ nghìn năm trong hang đá chứa điều huyền bí

Tin tức - T.H - 14 giờ trước
Nhiều nhà khoa học, nhà dân tộc học lẫn các nhà khảo cổ học đã tìm đến các "hang ma" - các hang động chứa những cỗ quan tài cổ ở xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La). Tuy nhiên, đến nay bí ẩn về những chiếc quan tài cổ treo trên vách núi này vẫn là ẩn số chưa có lời giải.