Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Nhìn lại 10 năm thực hiện Luật PBGDPL: Thay đổi mạnh mẽ nhận thức và hành động của hệ thống chính trị (Bài 2)

Hoàng Sa - 18:17, 18/11/2022

Qua 10 năm triển khai Luật PBGDPL (2012-2022), cùng với việc đội ngũ báo cáo viên pháp luật được kiện toàn, sự thay đổi nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị chính là yếu tố then chốt góp phần đưa công tác PBGDPL thực sự đạt hiệu quả.

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Trên cơ sở Luật Phổ biến giáo dục pháp luật được Quốc hội thông qua, các Bộ, ngành, địa phương đã nhận thức rõ trách nhiệm, và hành động quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác PBGDPL. Theo đó, thời gian vừa qua, vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL từ trung ương tới địa phương được quan tâm sát sao hơn, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác PBGDPL.

Trong các kế hoạch hàng năm của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp đều xác định, công tác PBGDPL tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi là một trong những nhiệm vụ cần tập trung nguồn lực thực hiện. Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp được củng cố, kiện toàn, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, lực lượng trong hệ thống chính trị như Tư Pháp, Mặt trận Tổ quốc, Phụ nữ, Biên phòng…, trong đó, có đại diện lãnh đạo cơ quan làm công tác dân tộc, đã phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp trong thực hiện công tác PBGDPL.

Cùng với đó, nguồn lực cho công tác PBGDPL (con người và kinh phí) đã được quan tâm bố trí, nhất là từ khi có Luật PBGDPL. Nội dung, hình thức PBGDPL có sự đổi mới theo hướng bám sát hơn nhu cầu của người dân, đa dạng về hình thức, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông dự thảo chính sách từ sớm, từ xa; tạo điều kiện cho người dân chủ động tìm hiểu pháp luật một cách hiệu quả nhất.

Ghi nhận tại tỉnh Thanh Hóa cho thấy, trong 10 năm qua (2012-2022), việc quán triệt, thực hiện Luật PBGDPL đã được Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh triển khai nghiêm túc, kịp thời, bằng nhiều hình thức linh hoạt và cách làm sáng tạo. Nội dung tuyên truyền phong phú, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhu cầu thực tiễn của người dân trên địa bàn. Các cấp, các ngành cũng đã quan tâm, nâng cao vị trí, vai trò của công tác PBGDPL; xác định công tác PBGDPL là một trong những nội dung của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Theo đó, trong vòng 10 năm, các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức 30.540 buổi tuyên truyền, tập huấn, phổ biến pháp luật cho gần 2,7 triệu lượt cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở về kỹ năng nghiệp vụ PBGDPL, hòa giải. Cấp phát hơn 5.796 tài liệu pháp luật đến các cấp, các ngành, cán bộ làm công tác PBGDPL. Đồng thời, đăng tải và phát trên phương tiện thông tin đại chúng 105.752 tin bài về pháp luật.

Toàn tỉnh đã xây dựng 116 tủ sách pháp luật của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 1.150 tủ sách pháp luật ở các cơ quan đơn vị; 1.121 tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn; 825 tủ sách pháp luật ở thôn, bản, khu phố. Các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã lồng ghép tổ chức trợ giúp pháp lý cho 15.741 vụ việc…

Đánh giá về hiệu quả của việc triển khai công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đối với khu vực miền núi, vùng đồng bào DTTS, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh khẳng định: 10 năm qua, công tác PBGDPL, đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật.

 Đối với khu vực miền núi, vùng đồng bào DTTS, các hành vi vi phạm pháp luật trong đã giảm rõ rệt; các giá trị văn hóa truyền thống được phát huy, nhiều hủ tục lạc hậu dần được loại bỏ; an ninh - trật tự luôn ổn định, đồng bào ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vươn lên xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng.

Tương tự, tại Sơn La, thực hiện Luật PBDGPL, UBND tỉnh cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tuyên truyền với nội dung, hình thức phù hợp từng đối tượng, địa bàn, đảm bảo hiệu quả.

Một buổi tọa đàm về giải pháp thu hút nguồn nhân lực tham gia công tác PBGDPL do Vụ Giáo dục Pháp Luật, Bộ Tư Pháp tổ chức.
Một buổi tọa đàm về giải pháp thu hút nguồn nhân lực tham gia công tác PBGDPL do Vụ Giáo dục Pháp Luật, Bộ Tư Pháp tổ chức.

Trong 10 năm, toàn tỉnh đã tổ chức trên 74.700 hội nghị tuyên truyền, PBGDPL; 264 cuộc thi, trên 100 nghìn lượt người tham gia. Biên soạn, phát hành trên 4 triệu tài liệu tuyên truyền, gồm: Sách, sổ tay, tờ gấp, tài liệu hỏi - đáp pháp luật. Các sở, ngành địa phương đã triển khai hiệu quả các đề án, như: “Tuyên truyền PBGDPL cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp”; “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới”; “Xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý”; “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL”, tạo hành lang pháp lý vững chắc; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội…

Qua đó, có thể thấy, với sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động, công tác PBGDPL nói chung và PBGDPL đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, đã được các bộ, ngành, địa phương triển khai tương đối toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đánh giá về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Nguyễn Thanh Tịnh đã khẳng định: Qua 10 năm triển khai thực hiện Luật PBGD, năm 2012, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cấp, các ngành về vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL nói chung, PBGDPL tại vùng đồng bào DTTS, miền núi nói riêng đã được nâng lên, trên tinh thần xác định rõ hơn công tác PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở. Vì thế, công tác PBGDPL ngày càng hiệu quả và đi vào thực chất.


Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Thái Nguyên: Hội thảo giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thái Nguyên: Hội thảo giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Tin địa phương - Thiên An - Mỹ Dung - 17:02, 09/12/2022
Ngày 9/12, Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội thảo giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Cao Bằng: Ban hành Quyết định bổ sung, thay thế Người có uy tín huyện Bảo Lạc giai đoạn 2023 - 2027

Cao Bằng: Ban hành Quyết định bổ sung, thay thế Người có uy tín huyện Bảo Lạc giai đoạn 2023 - 2027

Người có uy tín - Minh Thu - 16:54, 09/12/2022
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng vừa ký Văn bản số 1776/QĐ-UBND ban hành Quyết định về việc phê duyệt đưa ra khỏi danh sách Người có uy tín và thay thế, bổ sung người đủ điều kiện để công nhận Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023 - 2027.
Bắc Giang: Hội nghị Kết nối tiêu thụ sản phẩm trồng trọt trên địa bàn tỉnh năm 2022

Bắc Giang: Hội nghị Kết nối tiêu thụ sản phẩm trồng trọt trên địa bàn tỉnh năm 2022

Kinh tế - Thiên An - Mỹ Dung - 16:46, 09/12/2022
Ngày 9/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị Kết nối tiêu thụ sản phẩm trồng trọt trên địa bàn tỉnh năm 2022.
Thanh Hóa khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thanh Hóa khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tin địa phương - Quỳnh Trâm - 16:35, 09/12/2022
Ngày 9/12, HĐND tỉnh Thanh Hóa khai mạc Kỳ họp thứ 11, khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thái Nguyên: Trên 22 tỷ đồng đăng ký ủng hộ “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023”

Thái Nguyên: Trên 22 tỷ đồng đăng ký ủng hộ “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023”

Nhịp cầu nhân ái - Thiên An - Mỹ Dung - 16:13, 09/12/2022
Ngày 9/12, Ban Chỉ đạo thực hiện “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo” tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023”.
Ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch từ các thực phẩm từ thiên nhiên

Ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch từ các thực phẩm từ thiên nhiên

Sống khỏe - Như Ý - 15:51, 09/12/2022
Bệnh tắc nghẽn động mạch là tình trạng tích tụ cholesterol trong thành mạch máu. Tắc nghẽn động mạch gây ra rất nhiều bệnh về mạch máu nguy hiểm như bệnh động mạch cảnh, động mạch vành, động mạch thận, động mạch ngoại vi, xơ cứng động mạch… Để giúp giảm thiểu các nguy cơ gây tắc nghẽn động mạch bạn cần lựa chọn các thực phẩm ăn hàng ngày phù hợp để tránh nguy cơ bị nhiễm bệnh một cách tốt nhất.
Đồng Tháp- Dấu ấn vùng đất sen hồng

Đồng Tháp- Dấu ấn vùng đất sen hồng

Du lịch - Uyển Nhi - 15:49, 09/12/2022
Với diện tích trải rộng ở cả hai bờ sông Tiền, Đồng Tháp nổi tiếng với các cánh đồng lúa trù phú chạy dọc theo những con kênh hiền hòa cùng những cánh rừng nguyên sinh và hồ sen thơm ngát. Không chỉ có thiên nhiên rực rỡ, vùng đất miền Tây Nam Bộ này còn thu hút du khách bởi những phong tục tập quán đầy thú vị và độc đáo khiến cho bạn đã đến một lần không thể nào quên.
World Cup 2022: Trận chung kết sớm giữa Hà Lan và Argentina

World Cup 2022: Trận chung kết sớm giữa Hà Lan và Argentina

Thể thao - Hoàng Minh - 15:11, 09/12/2022
Rạng sáng 10/12, Hà Lan sẽ dụng độ Argentina tại Tứ kết World Cup 2022. Giới chuyên môn nhận định cuộc đọ sức này sẽ vô cùng hấp dẫn, khi cả 2 đội đều đang có phong độ rất tốt tại giải đấu năm nay.
Gia Lai: Tổ chức triển lãm ảnh kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Tổ chức triển lãm ảnh kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia

Tin tức - Thùy Dung - 14:49, 09/12/2022
Sáng 9/12, tại Tp. Pleiku, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Triển lãm ảnh Kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu thăm chính thức Luxembourg

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu thăm chính thức Luxembourg

Thời sự - PV - 14:38, 09/12/2022
Sau hơn 12 giờ bay, vào 7h ngày 9/12 giờ địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới sân bay quốc tế Findel, bắt đầu thăm chính thức Đại Công quốc Luxembourg theo lời mời của Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel.