Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Nhiều ý kiến tâm huyết tại Hội nghị toàn quốc Sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

BDT - 01:23, 09/07/2024

Tại Hội nghị toàn quốc Sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2024 do Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức chiều 8/7, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tâm huyết đánh giá kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ trong thực hiện chính sách dân tộc thời gian tới. Báo Dân tộc và Phát triển lược ghi ý kiến một số đại biểu.

Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh
Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh

Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh: Thực hiện công tác dân tộc cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh đánh giá cao công tác phối hợp giữa UBDT và Ban Dân vận Trung ương. Thời gian qua, UBDT và Ban Dân vận đã tổ chức nhiều diễn đàn, hội thảo góp phần làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu cho công tác lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và công tác quản lý nhà nước về thực thi chính sách để chăm lo cho đồng bào DTTS.

Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh cho biết, vừa qua Chính phủ đã trình lên Quốc hội có những điều chỉnh nhất định về mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: 2021-2025 (Chương trình MTQG DTTS). Tuy nhiên, Phó trưởng Ban Dân vận Triệu Tài Vinh cho rằng mặc dù thay đổi nhưng để đáp ứng được kỳ vọng của người dân còn rất nhiều khó khăn.

Theo đó, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh đề nghị UBDT cũng như các bộ, ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; đồng thời, quan tâm hơn nữa tới các vấn đề bảo tồn văn hóa, đặc biệt là các lễ hội truyền thống của đồng bào DTTS, tín ngưỡng truyền thống; việc xác định thành phần tộc danh…

Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh mong muốn rằng UBDT, UBND các tỉnh, thành phố, Ban Dân tộc các địa phương tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa trong việc thực hiện các chính sách cho đồng bào DTTS đạt hiệu quả cao nhất.

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
Thiếu tướng Văn Ngọc Quế - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng: Gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh quốc phòng vùng biên giới, hải đảo

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế cho biết, thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia đặt ra yêu cầu mới, toàn diện, nặng nề, phức tạp, khó dự báo. Tình hình vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép, di dịch cư tự do, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp và gia tăng.

Theo đó, Thiếu tướng Văn Ngọc Quế đề nghị UBDT và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước có những chủ trương, chính sách toàn diện, có chiều sâu đối với đồng bào nơi biên giới, hải đảo. Trong đó, tập trung các vấn đề lớn của Chương trình MTQG DTTS như: Đầu tư cơ sở hạ tầng; trồng và bảo vệ rừng; bố trí, sắp xếp ổn định, quy hoạch dân cư; gắn phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; nghiên cứu điều chỉnh, sổ sung tiêu chuẩn, tiêu chí vùng đặc biệt khó khăn phù hợp với tình hình thực tế của các vùng miền, từng khu vực.

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế cũng đề nghị UBDT phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong tham mưu, tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến chính sách dân tộc như: Di dịch cư tự phát; kết hôn không giá thú hai bên biên giới; đấu tranh bài trừ mê tín dị đoan; phòng chống tệ nạn; vấn đề việc làm, thu nhập, phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS, biên giới, hải đảo.

Phối hợp chỉ đạo tăng cường công tác vận động, tuyên truyền đồng bào khu vực biên giới thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực phối hợp cùng các cơ quan chức năng và Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh; tổ chức hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với phong trào thi đua ở các địa phương.

Phối hợp, hỗ trợ Bộ đội Biên phòng tiếp tục triển khai đội ngũ cán bộ Bộ đội Biên phòng tham mưu, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; duy trì, nhân rộng, phát huy hiệu quả các phong trào, mô hình giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới, hải đảo.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán, cán bộ là người DTTS ở địa phương phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền ở cơ sở để phát huy vai trò của Người có uy tín vùng đồng bào DTTS và miền núi; tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau
Ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau: Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác dân vận trong thực hiện chính sách cho đồng bào DTTS

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Luân cho biết, thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã thực hiện đồng bộ các chính sách đối với đồng bào DTTS. Cùng với chính sách của Trung ương, tỉnh Cà Mau cũng thực hiện nhiều chính sách đặc thù về y tế, giáo dục… đã góp phần nâng cao đời sống của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Minh Luân cũng thông tin thêm về việc triển khai Đại hội Đại biểu DTTS cấp huyện, tỉnh lần thứ IV năm 2024 của tỉnh Cà Mau. Theo đó, đến nay, Cà Mau đã thực hiện xong Đại hội Đại biểu DTTS cấp huyện, dự kiến Đại hội cấp tỉnh sẽ được thực hiện trong tháng 8. Tuy nhiên, qua Đại hội, tỉnh Cà Mau nhận thấy cần phải tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp Nhân dân về tầm quan trọng của công tác dân vận trong thực hiện chính sách cho đồng bào DTTS.

Đồng thời, ông Nguyễn Minh Luân cũng cho biết, thời gian qua, đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Cà Mau cũng đã có rất nhiều đóng góp tích cực trong việc đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế ở địa phương. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị cần phải quan tâm tới chính sách hỗ trợ để Người có uy tín phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình trong cộng đồng. 

Ông Võ Phiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại Hội nghị
Ông Võ Phiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại Hội nghị

Ông Võ Phiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi: Tạo điều kiện thuận lợi để địa phương tổ chức thực hiện tốt hơn nữa Chương trình MTQG DTTS

Phát biểu tại Hội nghị, ông Võ Phiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động, quyết liệt trong công tác tổ chức quản lý, chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình MTQG DTTS và đạt được một số kết quả tích cực.

Tuy nhiên, theo ông Võ Phiên, việc triển khai Chương trình MTQG DTTS của tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn gặp một số khó khăn liên quan đến công tác đào tạo đại học, sau đại học, đào tạo nghề, bồi dưỡng tiếng DTTS, việc huy động vốn ngoài ngân sách thực hiện Chương trình. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi mong rằng, trong thời gian tới, sau khi có Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG DTTS của Chính phủ sẽ cơ bản giải quyết được những khó khăn còn tồn tại của địa phương.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị Chính phủ, UBDT cùng các bộ, ngành tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương tổ chức thực hiện tốt hơn nữa Chương trình MTQG DTTS trong thời gian tới.

Bà Pi Năng Thị Thủy - Trưởng ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận
Bà Pi Năng Thị Thủy - Trưởng ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận

Bà Pi Năng Thị Thủy - Trưởng ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận: Điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG DTTS góp phần giúp các địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình

Phát biểu tại Hội nghị, bà Pi Năng Thị Thủy cho biết, thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận đã tích cực tham mưu cho UBDT tỉnh Ninh Thuận triển khai các Chương trình MTQG. Nhờ đó, công tác giải ngân vốn cơ bản đạt mục tiêu tỉnh Ninh Thuận đề ra.

Tuy nhiên, bà Pi Năng Thị Thủy cho biết, việc triển khai Chương trình MTQG DTTS của tỉnh Ninh Thuận vẫn còn gặp một số khó khăn vướng mắc. Thực hiện Chương trình MTQG DTTS, tỉnh Ninh Thuận được bố trí thí điểm xây dựng 2 nhà hỏa táng điện phục vụ đồng bào DTTS. Qua quá trình khảo sát đã phát sinh một số vấn đề vướng mắc về các công nghệ sử dụng cho nhà hỏa táng có sự thay đổi. Theo đó, bà Pi Năng Thị Thủy mong muốn trong quá trình sửa đổi Quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ sắp tới, những khó khăn của tỉnh Ninh Thuận sẽ được kịp thời đưa vào để địa phương có thể triển khai đồng bộ hơn các nội dung của Chương trình.

Bà Pi Năng Thị Thủy cho biết thêm, hiện nay, còn nhiều thôn có tỷ lệ đồng bào DTTS sinh sống cao nhưng không nằm trong xã vùng đồng bào DTTS, khiến cho các địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc xem xét, đầu tư các chương trình, chính sách. Theo đó, bà Pi Năng Thị Thủy đề nghị UBDT tiếp tục nghiên cứu công nhận các thôn này, để các địa phương có điều kiện đầu tư, thực hiện các chương trình, chính sách.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Thủ tướng tiếp nguyên Giám đốc Chương trình Việt Nam tại Đại học Harvard

Thủ tướng tiếp nguyên Giám đốc Chương trình Việt Nam tại Đại học Harvard

Thời sự - PV - 19:55, 17/07/2024
Chiều 17/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Thomas Vallely, nguyên Giám đốc Chương trình Việt Nam thuộc Đại học Harvard (Hoa Kỳ), hiện là Chủ tịch Hội đồng Tín thác Đại học Fulbright và các chuyên gia Đại học Fulbright.
Gia Lai: Thả 9 cá thể động vật hoang dã có tên trong sách Đỏ về rừng

Gia Lai: Thả 9 cá thể động vật hoang dã có tên trong sách Đỏ về rừng

Xã hội - T.H - 16:41, 17/07/2024
Vừa qua, tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (tỉnh Gia Lai), các đơn vị chức năng đã tiến hành thả về môi trường sống tự nhiên 9 cá thể động vật hoang dã là cá thể trăn gấm, kỳ đà vân, đều có tên trong sách đỏ Việt Nam và thế giới.
Vinamilk được vinh danh tại giải thưởng Doanh nghiệp trách nhiệm châu Á

Vinamilk được vinh danh tại giải thưởng Doanh nghiệp trách nhiệm châu Á

Kinh tế - PV - 16:37, 17/07/2024
Vinamilk là doanh nghiệp ngành sữa duy nhất của Châu Á được vinh danh tại hạng mục Green Leadership (Lãnh đạo xanh) theo Giải thưởng Doanh nghiệp Trách nhiệm Châu Á. Cụ thể, giải thưởng được trao cho chương trình hành động Vinamilk Pathways to Dairy Net Zero 2050.
Sóc Trăng: Khí gas đốt cháy từ giếng khoan có tiềm năng khai thác làm nhiên liệu

Sóc Trăng: Khí gas đốt cháy từ giếng khoan có tiềm năng khai thác làm nhiên liệu

Xã hội - T.H - 16:35, 17/07/2024
Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức Hội thảo khí gas từ giếng khoan nước sinh hoạt và định hướng nghiên cứu thăm dò, khai thác khí nông tại Sóc Trăng. Qua xét nghiệm mẫu khí trên hố nước tự sôi sùng sục ở Sóc Trăng, nhóm nghiên cứu xác định có thể là khí biogas hoặc dầu khí, có tiềm năng khai thác sử dụng làm nhiên liệu.
Tiktoker triệu view quảng bá văn hóa Hà Nhì

Tiktoker triệu view quảng bá văn hóa Hà Nhì

Sắc màu 54 - Diệp Chi - 16:11, 17/07/2024
Tận dụng ưu thế của nền tảng mạng xã hội, những “Tiktoker” trẻ tại tỉnh Điện Biên đã làm nên nhiều video “triệu view” để truyền tải thông điệp và quảng bá hình ảnh của quê hương đến với bạn bè, du khách gần xa. Nhờ đó, hình ảnh đẹp của Điện Biên được lan tỏa rộng rãi đến với đông đảo bạn bè du khách trong nước và quốc tế. Kênh Tiktok Hani Chang của cô gái dân tộc Hà Nhì - Chang Khừ Pứ là một ví dụ.
Tin trong ngày - 16/7/2024

Tin trong ngày - 16/7/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 16/7, có những thông tin đáng chú ý sau: Thúc đẩy giải ngân vốn thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Phát triển 3 loài thực vật quý tại Pù Luông. Người làm sống lại nhà Gươl của đồng bào Cơ Tu. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đảng ủy Agribank tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Đảng ủy Agribank tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Kinh tế - Lê Thảo - 16:07, 17/07/2024
Mới đây, tại Hà Nội, Đảng ủy Agribank tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
Đưa bộ sưu tập di sản văn hóa Hoàng tộc Chăm vào hành trình du lịch

Đưa bộ sưu tập di sản văn hóa Hoàng tộc Chăm vào hành trình du lịch

Sắc màu 54 - T.H - 14:59, 17/07/2024
Bảo tàng tỉnh Bình Thuận vừa ra mắt mô hình Kho mở Bộ sưu tập di sản văn hóa Hoàng tộc Chăm huyện Bắc Bình kết nối với hành trình du lịch di sản văn hóa Chăm tại địa phương. Đây là bộ sưu tập duy nhất còn lại khá đầy đủ của Vương triều Champa được lưu giữ hơn 400 năm qua bởi gia tộc hậu duệ Vua Pô Klong Mơh Nai.
Thái Nguyên: Nổ nồi hơi tại cơ sở sản xuất đậu phụ, 3 người thương vong

Thái Nguyên: Nổ nồi hơi tại cơ sở sản xuất đậu phụ, 3 người thương vong

Trang địa phương - Vân Khánh - 14:55, 17/07/2024
Sáng 17/7, tại phường Tân Hương, Tp. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra một vụ nổ lớn tại một gia đình làm đậu phụ, khiến 1 người chết, 2 người bị thương.
Tặng món quà đặc biệt cho thanh niên dũng cảm cứu người trong vụ sạt lở vùi lấp xe khách ở Hà Giang

Tặng món quà đặc biệt cho thanh niên dũng cảm cứu người trong vụ sạt lở vùi lấp xe khách ở Hà Giang

Tin tức - Vũ Mừng - 14:52, 17/07/2024
Anh Nguyễn Đức Tài, người dũng cảm cứu bé gái và hỗ trợ các nạn nhân trong vụ sạt lở vùi lấp xe khách 16 chỗ tại huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang vừa được tổ chức công đoàn nơi anh công tác trao tặng món quà đặc biệt.
Các thủ khoa thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo từng khối

Các thủ khoa thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo từng khối

Giáo dục - Minh Nhật - 14:47, 17/07/2024
Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, mức điểm cao nhất năm 2024 là thủ khoa ở khối C đạt 29,75 điểm.