Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Ông Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng: “Thực hiện tốt chính sách dân tộc từ điều tra thông tin kinh tế - xã hội 53 DTTS”

Như Tâm - 06:31, 04/07/2024

“Kết quả điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS giúp cho tỉnh thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc một cách hoàn thiện nhất”. Đây là khẳng định của ông Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng khi trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển sau Lễ ra quân điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2024 tại tỉnh Sóc Trăng vừa diễn ra ngày 01/7 vừa qua.

(BÀI CHUYÊN ĐỀ) Ông Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng: “Thực hiện tốt chính sách dân tộc từ điều tra thông tin kinh tế - xã hội 53 DTTS”
Ông Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại Lễ ra quân ngày 01/7/2024

Phóng viên: Ông đánh giá như thế nào về việc Sóc Trăng được chọn làm địa phương tổ chức Lễ ra quân điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2024 tại khu vực phía Nam?

Ông Lâm Hoàng Nghiệp: Sóc Trăng là tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Toàn tỉnh có 11 đơn vị hành chính cấp huyện với 109 xã, phường, thị trấn và 775 khóm, ấp. Dân số năm 2023 gần 1,2 triệu người, trong đó DTTS có 423.000 người, chiếm 35,4% dân số của toàn tỉnh (dân tộc Khmer là 30%, dân tộc Hoa là 5%, còn lại 25 dân tộc khác).

Tỉnh Sóc Trăng rất vinh dự được Ủy ban Dân tộc và Tổng cục Thống kê chọn thị xã Vĩnh Châu làm điểm tổ chức Lễ ra quân điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2024 tại khu vực phía Nam. Thị xã Vĩnh Châu, địa phương được chọn tổ chức Lễ ra quân là địa phương có đông đồng bào DTTS nhất tỉnh, chiếm hơn 70% dân số.

Phóng viên: Từ lần điều tra thu, thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2019 đến nay, lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh đã đạt được những thành tựu gì, thưa ông?

Ông Lâm Hoàng Nghiệp: Xuất phát từ đặc điểm là một tỉnh thuần nông, có đông đồng bào DTTS sinh sống nhất trong khu vực, trong những năm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung đề ra nhiều giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể phối hợp triển khai đồng bộ, quyết liệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; lồng ghép các chương trình, đề án, dự án với các Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt là, tỉnh đang tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các công trình, dự án đầu tư trọng điểm.

(BÀI CHUYÊN ĐỀ) Ông Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng: “Thực hiện tốt chính sách dân tộc từ điều tra thông tin kinh tế - xã hội 53 DTTS” 1
Tỉnh Sóc Trăng quyết tâm thực hiện điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS hoàn thành đúng tiến độ và kế hoạch đề ra

Các chương trình, chính sách của Trung ương và chính sách đặc thù của tỉnh trên các lĩnh vực đã từng bước mang lại những lợi ích thiết thực; kết quả nổi bật là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, với tổng số vốn đầu tư trong giai đoạn 2022 - 2024 là 1.030 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đến cuối tháng 5/2024 đạt 58% kế hoạch. Nguồn vốn hỗ trợ tập trung đầu tư vào phát triển kết cấu hạ tầng, hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất, chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào DTTS...

Kết quả đạt được nêu trên đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2%/năm; trong đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo Khmer 3%/năm. Đến cuối năm 2023, toàn tỉnh còn 8.526 hộ nghèo, tỷ lệ 2,54% (giảm 6.613 hộ so với năm 2022), trong đó hộ nghèo trong đồng bào Khmer giảm còn 3.937 hộ, tỷ lệ 3,86% (giảm 3.184 hộ so với năm 2022). 

Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS từng bước được nâng lên đáng kể, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào DTTS so với bình quân chung của tỉnh. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng DTTS tiếp tục được giữ vững ổn định.

Trong thành tựu chung đó, có sự hỗ trợ của Ủy ban Dân tộc và Tổng cục Thống kê trong việc tổ chức điều tra, thu thập thông tin trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019. Kết quả điều tra đã góp phần quan trọng trong việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho vùng DTTS của tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Ủy ban Dân tộc và Tổng cục Thống kê từ kết quả điều tra năm 2019.

Phóng viên: Để cuộc điều tra năm 2024 thành công, hoàn thành mục tiêu đề ra, ông có những chỉ đạo cụ thể gì cho các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh?

Ông Lâm Hoàng Nghiệp: Cuộc điều tra, thu thập thông tin năm 2024 có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm thu thập thông tin toàn diện về dân số, phân bố dân cư; tiếp cận cơ sở hạ tầng; điều kiện sống; tôn giáo, tín ngưỡng; an ninh nông thôn vùng DTTS ... để biên soạn các chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc.

(BÀI CHUYÊN ĐỀ) Ông Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng: “Thực hiện tốt chính sách dân tộc từ điều tra thông tin kinh tế - xã hội 53 DTTS” 2
Tiến hành điều tra thu thập thông tin tại hộ Trần Sên, dân tộc Khmer, ở thị trấn Châu Hưng, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

Từ thông tin thu thập được của điều tra năm 2024, kết hợp với kết quả điều tra năm 2019 sẽ là cơ sở quan trọng để phân tích, đánh giá tình hình triển khai các chương trình, dự án thuộc vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 đạt hiệu quả thiết thực.

Để cuộc điều tra năm 2024 tổ chức thành công và hoàn thành đúng tiến độ đề ra, tôi đề nghị Ban Dân tộc, các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho ngành Thống kê tổ chức cuộc điều tra theo kế hoạch đề ra và đúng chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc và Tổng cục Thống kê.

Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan Báo, Đài phối hợp chặt chẽ với ngành Thống kê tăng cường công tác tuyên truyền của cuộc điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2024, nhằm cung cấp thông tin về mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản của cuộc điều tra đến các tầng lớp Nhân dân; đặc biệt là người dân thuộc các địa bàn điều tra để tạo sự ủng hộ, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và Nhân dân, góp phần để cuộc điều tra đạt kết quả tốt nhất.

Trân trọng cảm ơn ông!

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Thủ tướng tiếp nguyên Giám đốc Chương trình Việt Nam tại Đại học Harvard

Thủ tướng tiếp nguyên Giám đốc Chương trình Việt Nam tại Đại học Harvard

Chiều 17/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Thomas Vallely, nguyên Giám đốc Chương trình Việt Nam thuộc Đại học Harvard (Hoa Kỳ), hiện là Chủ tịch Hội đồng Tín thác Đại học Fulbright và các chuyên gia Đại học Fulbright.
Tin nổi bật trang chủ
EVNNPC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm

EVNNPC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm

Kinh tế - BTT - 4 phút trước
Trong 6 tháng đầu năm 2024, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân 27 tỉnh phía Bắc.
Hà Giang: Nhiều phụ nữ DTTS được hỗ trợ chính sách chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ, trẻ em

Hà Giang: Nhiều phụ nữ DTTS được hỗ trợ chính sách chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ, trẻ em

Xã hội - Thúy Hồng - 6 phút trước
Chiều 17/7, tại Hà Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Hà Giang tổ chức Hội thảo Đánh giá kết quả thực hiện 4 gói chính sách hỗ trợ phụ nữ DTTS sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em giai đoạn 1 và khuyến nghị hỗ trợ giai đoạn 2026 - 2030.
Thủ tướng tiếp nguyên Giám đốc Chương trình Việt Nam tại Đại học Harvard

Thủ tướng tiếp nguyên Giám đốc Chương trình Việt Nam tại Đại học Harvard

Thời sự - PV - 19:55, 17/07/2024
Chiều 17/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Thomas Vallely, nguyên Giám đốc Chương trình Việt Nam thuộc Đại học Harvard (Hoa Kỳ), hiện là Chủ tịch Hội đồng Tín thác Đại học Fulbright và các chuyên gia Đại học Fulbright.
Gia Lai: Thả 9 cá thể động vật hoang dã có tên trong sách Đỏ về rừng

Gia Lai: Thả 9 cá thể động vật hoang dã có tên trong sách Đỏ về rừng

Xã hội - T.H - 16:41, 17/07/2024
Vừa qua, tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (tỉnh Gia Lai), các đơn vị chức năng đã tiến hành thả về môi trường sống tự nhiên 9 cá thể động vật hoang dã là cá thể trăn gấm, kỳ đà vân, đều có tên trong sách đỏ Việt Nam và thế giới.
Vinamilk được vinh danh tại giải thưởng Doanh nghiệp trách nhiệm châu Á

Vinamilk được vinh danh tại giải thưởng Doanh nghiệp trách nhiệm châu Á

Kinh tế - PV - 16:37, 17/07/2024
Vinamilk là doanh nghiệp ngành sữa duy nhất của Châu Á được vinh danh tại hạng mục Green Leadership (Lãnh đạo xanh) theo Giải thưởng Doanh nghiệp Trách nhiệm Châu Á. Cụ thể, giải thưởng được trao cho chương trình hành động Vinamilk Pathways to Dairy Net Zero 2050.
Tin trong ngày - 16/7/2024

Tin trong ngày - 16/7/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 16/7, có những thông tin đáng chú ý sau: Thúc đẩy giải ngân vốn thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Phát triển 3 loài thực vật quý tại Pù Luông. Người làm sống lại nhà Gươl của đồng bào Cơ Tu. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Sóc Trăng: Khí gas đốt cháy từ giếng khoan có tiềm năng khai thác làm nhiên liệu

Sóc Trăng: Khí gas đốt cháy từ giếng khoan có tiềm năng khai thác làm nhiên liệu

Xã hội - T.H - 16:35, 17/07/2024
Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức Hội thảo khí gas từ giếng khoan nước sinh hoạt và định hướng nghiên cứu thăm dò, khai thác khí nông tại Sóc Trăng. Qua xét nghiệm mẫu khí trên hố nước tự sôi sùng sục ở Sóc Trăng, nhóm nghiên cứu xác định có thể là khí biogas hoặc dầu khí, có tiềm năng khai thác sử dụng làm nhiên liệu.
Tiktoker triệu view quảng bá văn hóa Hà Nhì

Tiktoker triệu view quảng bá văn hóa Hà Nhì

Sắc màu 54 - Diệp Chi - 16:11, 17/07/2024
Tận dụng ưu thế của nền tảng mạng xã hội, những “Tiktoker” trẻ tại tỉnh Điện Biên đã làm nên nhiều video “triệu view” để truyền tải thông điệp và quảng bá hình ảnh của quê hương đến với bạn bè, du khách gần xa. Nhờ đó, hình ảnh đẹp của Điện Biên được lan tỏa rộng rãi đến với đông đảo bạn bè du khách trong nước và quốc tế. Kênh Tiktok Hani Chang của cô gái dân tộc Hà Nhì - Chang Khừ Pứ là một ví dụ.
Đảng ủy Agribank tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Đảng ủy Agribank tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Kinh tế - Lê Thảo - 16:07, 17/07/2024
Mới đây, tại Hà Nội, Đảng ủy Agribank tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
Đưa bộ sưu tập di sản văn hóa Hoàng tộc Chăm vào hành trình du lịch

Đưa bộ sưu tập di sản văn hóa Hoàng tộc Chăm vào hành trình du lịch

Sắc màu 54 - T.H - 14:59, 17/07/2024
Bảo tàng tỉnh Bình Thuận vừa ra mắt mô hình Kho mở Bộ sưu tập di sản văn hóa Hoàng tộc Chăm huyện Bắc Bình kết nối với hành trình du lịch di sản văn hóa Chăm tại địa phương. Đây là bộ sưu tập duy nhất còn lại khá đầy đủ của Vương triều Champa được lưu giữ hơn 400 năm qua bởi gia tộc hậu duệ Vua Pô Klong Mơh Nai.
Thái Nguyên: Nổ nồi hơi tại cơ sở sản xuất đậu phụ, 3 người thương vong

Thái Nguyên: Nổ nồi hơi tại cơ sở sản xuất đậu phụ, 3 người thương vong

Trang địa phương - Vân Khánh - 14:55, 17/07/2024
Sáng 17/7, tại phường Tân Hương, Tp. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra một vụ nổ lớn tại một gia đình làm đậu phụ, khiến 1 người chết, 2 người bị thương.