Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Lào Cai: Xây dựng con người Lào Cai “Đoàn kết - Yêu nước - Kỷ cương - Văn minh - Hiếu khách”

Trọng Bảo - 10:27, 22/05/2024

Đây là mục tiêu được đưa ra tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33 -NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 09 -NQ/TU, ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững”, được Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức ngày 22/5.

Sau 10 năm triển khai Nghị quyết 33-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quê hương được bảo tồn, kế thừa, phát huy
Sau 10 năm triển khai Nghị quyết 33-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quê hương được bảo tồn, kế thừa, phát huy

Báo cáo đánh giá sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW và 3 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU trên địa bàn tỉnh Lào Cai thì nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa, phát triển con người được nâng lên rõ rệt. Việc xây dựng văn hóa, con người đã trở thành nội dung quan trọng trong hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp; từng bước có sự gắn kết giữa phát triển văn hóa với phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị. 

Các nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực phát triển văn hóa, con người được quan tâm, tăng cường. Giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quê hương được bảo tồn, kế thừa, phát huy. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng, đã đạt nhiều kết quả quan trọng với chất lượng ngày càng ổn định. Tỷ lệ gia đình, cơ quan, trường học, làng, tổ dân phố văn hóa từng bước được nâng lên về số lượng và chất lượng đã tác động tích cực đến đời sống văn hóa ở cơ sở, góp phần cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực.

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng; văn hóa đã phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, phát triển du lịch. Đặc biệt, trong quá trình triển khai, tỉnh Lào Cai đã có sáng kiến “biến di sản thành tài sản” gắn việc bảo tồn, phát huy và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. Bước đầu hình thành trung tâm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Tày của Tây Bắc (xã Nghĩa Đô, Bảo Yên)…

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được quan tâm
Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được quan tâm

Hết năm 2023, tỉnh Lào Cai có 79% làng, bản, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa (đạt 98,7% so với mục tiêu Nghị quyết đề ra đến năm 2025 và đạt 91% so với mục tiêu đề ra đến năm 2030); 96% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (trong đó có trường học đạt chuẩn văn hóa; đạt 101% so với mục tiêu Nghị quyết đề ra đến năm 2025 và năm 2030). Di tích cấp quốc gia được tu bổ, phục hồi đạt 71,4% (đạt 95% so với mục tiêu Nghị quyết); Di tích cấp tỉnh được tu bổ, phục hồi đạt 74% (đạt 92% so với mục tiêu Nghị quyết)… 

Về thiết chế văn hóa, toàn tỉnh có 9 thư viện cấp huyện; có 5/9 nhà văn hóa cấp huyện (Bắc Hà, Bảo Yên, Bảo Thắng, Si Ma Cai, thành phố Lào Cai); 135/152 nhà văn hóa cấp xã; 1.495/1.558 nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố; có 7/9 huyện, thị xã có sân vận động (Bắc Hà, Văn Bàn, Sa Pa, Bảo Thắng, Bảo Yên, Si Ma Cai, Mường Khương)…

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu xây dựng văn hóa, con người Lào Cai phát triển toàn diện, bền vững, mang đặc trưng vùng đất biên cương của Tổ quốc đó là “Đoàn kết - Yêu nước - Kỷ cương - Văn minh - Hiếu khách”.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Sửa đổi, bổ sung mức hưởng trợ cấp đối với Người có công

Sửa đổi, bổ sung mức hưởng trợ cấp đối với Người có công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 77/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi người có công với cách mạng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP.
Thanh Hóa: Nỗ lực để không còn ai bị bỏ lại phía sau

Thanh Hóa: Nỗ lực để không còn ai bị bỏ lại phía sau

Công tác Dân tộc - Quỳnh Trâm - 1 giờ trước
Ngày 21-3-2022, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND “Về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh, trong đó xác định tập trung giảm nghèo đa chiều, bền vững, hạn chế tái nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vươn lên mức sống tối thiểu; hỗ trợ các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.
Quảng Bình: Vướng giải phóng mặt bằng, dự án 100 tỷ đồng ở huyện miền núi nguy cơ chậm tiến độ

Quảng Bình: Vướng giải phóng mặt bằng, dự án 100 tỷ đồng ở huyện miền núi nguy cơ chậm tiến độ

Kinh tế - Phạm Tiến - 1 giờ trước
Ngày 02/11/2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã có quyết định điều chỉnh thời gian thực đường giao thông Hồng Hóa- Yên Hóa- Quy Đạt, huyện Minh Hóa (Quảng Bình). Dự án này có thời gian thực hiện 2021-2024. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Dự án có nguy cơ chậm tiến độ do vướng mặt bằng.
Người Dao Tiền bảo tồn nghề thủ công để phát triển du lịch cộng đồng

Người Dao Tiền bảo tồn nghề thủ công để phát triển du lịch cộng đồng

Sắc màu 54 - Tào Đạt - 1 giờ trước
Từ khi các mô hình du lịch cộng đồng phát triển và lan tỏa trong nhiều vùng đồng bào DTTS và miền núi, nghề thủ công truyền thống của cộng đồng người Dao Tiền ở huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) đã dần trở thành sản phẩm du lịch đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con, nhờ vậy đời sống vật chất và tinh thần của bà con ngày càng nâng cao.
Đắk Lắk: Giải bài toán sắp xếp học sinh chưa được tuyển sinh vào TPTH

Đắk Lắk: Giải bài toán sắp xếp học sinh chưa được tuyển sinh vào TPTH

Giáo dục - Lê Hường - 1 giờ trước
Năm học 2023 - 2024, tỉnh Đắk Lắk có hơn 31.000 học sinh tốt nghiệp THCS, nhưng có gần 2.000 học sinh đã tốt nghiệp THCS nhưng chưa được tuyển sinh vào lớp 10 ở các cơ sở giáo dục. Trước thực trạng đó, tỉnh đang gấp rút tìm giải pháp sắp xếp trường lớp cho số học sinh này.
Tái bản cuốn nhật ký “Trở về trong giấc mơ” của liệt sĩ Trần Minh Tiến

Tái bản cuốn nhật ký “Trở về trong giấc mơ” của liệt sĩ Trần Minh Tiến

Thể thao - Giải trí - Thanh Thuận - 1 giờ trước
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa tái bản tập nhật ký thời chiến “Trở về trong giấc mơ” của liệt sĩ Trần Minh Tiến. Điểm đặc biệt của cuốn sách là tích hợp đa phương tiện, có mã QR in kèm để độc giả đọc những lá thư của liệt sĩ gửi người thương nơi hậu phương.
Tin trong ngày - 12/7/2024

Tin trong ngày - 12/7/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 12/7, có những thông tin đáng chú ý sau: Ngày 12/7, cảnh báo mưa lớn cục bộ gây lũ quét, sạt lở ở nhiều khu vực. Phẫu thuật cứu sống bệnh nhân người DTTS trong tình trạng nguy kịch. Hút khách bằng nhạc điệu dân gian Chăm bên tháp cổ nghìn tuổi. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Người có uy tín Trần Văn Hoàn: Vận động vì lợi ích chung thì ai cũng đồng thuận

Người có uy tín Trần Văn Hoàn: Vận động vì lợi ích chung thì ai cũng đồng thuận

Người có uy tín - Văn Hoa - 23 giờ trước
Thôn Ba Luồn, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái có 5 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm gần 56%. Mặc dù thuộc địa bàn còn nhiều khó khăn, nhưng với nhiều cách làm hay, vận động khéo của Người có uy tín Trần Văn Hoàn nên bản ngày càng có nhiều đổi mới.
BIDV - Chung tay nâng cao vai trò của phụ nữ trong chuyển đổi xanh

BIDV - Chung tay nâng cao vai trò của phụ nữ trong chuyển đổi xanh

Kinh tế - Sơn Khánh - 22:42, 13/07/2024
Vừa qua, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) long trọng tổ chức hội thảo với chủ đề “Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ và doanh nghiệp do nữ làm chủ trong quá trình chuyển đổi xanh” được tổ chức tại Hà Nội. Đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tham gia hội thảo và chia sẻ nhiều kinh nghiệm, giải pháp thiết thực.
Tích cực tháo gỡ các vướng mắc, thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông Đồng bằng sông Cửu Long

Tích cực tháo gỡ các vướng mắc, thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông Đồng bằng sông Cửu Long

Thời sự - PV - 17:10, 13/07/2024
Chiều 13/7, tại TP. Cần Thơ, tiếp tục chương trình công tác tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với các bộ, ngành, địa phương để tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy hạ tầng giao thông khu vực ĐBSCL.
Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Thời sự - PV - 16:30, 13/07/2024
Tại cuộc hội đàm diễn ra sáng 13/7, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Campuchia Hun Manet thống nhất cao về những định hướng lớn, nổi bật là tiếp tục duy trì và củng cố tin cậy chính trị; hợp tác chặt chẽ để gìn giữ và phát huy đoàn kết hai nước.
Hiệu quả tín dụng chính sách xã hội ở Tây Ninh

Hiệu quả tín dụng chính sách xã hội ở Tây Ninh

Kinh tế - Hoàng Bửu - Đông Dư - 16:24, 13/07/2024
Những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng trong thực hiện công cuộc giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội ở tỉnh Tây Ninh. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp hơn 18.700 lượt hộ dân vượt qua ngưỡng nghèo, gần 19.000 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập và hơn 67.000 lao động có việc làm