Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Kỳ vọng về công tác cán bộ trong giai đoạn mới

Lê Văn Thiềng - Nguyễn Văn Chiến - 10:48, 16/01/2021

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Cán bộ là gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Phát biểu kết luận về thực hiện Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Công tác cán bộ cực kỳ quan trọng, qua thực tiễn càng ngày càng thấy quan trọng, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là gốc của mọi công việc, then chốt của then chốt”.

Nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa XII
Nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa XII

Có thể khẳng định, công tác cán bộ có tầm quan trọng quyết định đến sự phát triển của đất nước. Vì vậy, việc lựa chọn, bố trí, sử dụng đúng cán bộ sẽ phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, là điều kiện để cán bộ cống hiến, phát huy năng lực, đồng thời sẽ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Cách đây 76 năm, Cách mạng tháng Tám thành công và sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã đưa nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã đứng lên làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Thời điểm tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa, Đảng ta chỉ có 5.000 đảng viên, nhưng do biết nắm bắt thời cơ; có phương pháp đấu tranh cách mạng phong phú, linh hoạt; cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu, Đảng ta đã phát huy cao độ sức mạnh của toàn dân để giành chính quyền.

Sau đó, suốt 30 năm kháng chiến trường kỳ, gian khổ, chúng ta đã đánh bại các cuộc xâm lược của ngoại bang, làm nên những chiến công hiển hách, thu đất nước về một mối. Và ngày nay, với trên 5,2 triệu đảng viên, tròn 35 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dẫu còn muôn vàn khó khăn, thách thức, nhưng với đường lối, chủ trương, sách lược đúng đắn, Đảng ta đã lãnh đạo Nhân dân làm nên những thành tựu vô cùng to lớn.

76 năm qua, với trọng trách lịch sử, Đảng ta đã làm tròn chức năng lãnh đạo và vai trò cầm quyền, đây là hai quyền năng cơ bản, bất di bất dịch mang tính bản chất, không thể thay đổi trong bất cứ tình huống nào. Chức năng lãnh đạo của Đảng được thể hiện trong việc đề ra cương lĩnh, đường lối, chủ trương, chính sách đối nội, đối ngoại của Đất nước bằng phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp thực hiện cụ thể, phù hợp với quá trình lâu dài và thời gian cụ thể trong từng thời kỳ, giai đoạn. Vai trò cầm quyền của Đảng được thể hiện trong việc thiết lập hệ thống chính trị trong mối quan hệ biện chứng Đảng lãnh đạo, Nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý đều khắp từ Trung ương đến địa phương với đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu là đảng viên cộng sản.

Để làm tròn chức năng lãnh đạo và vai trò cầm quyền của Đảng, tất cả mọi đảng viên được bố trí, giao nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý, điều hành trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị đều phải hội đủ toàn bộ phẩm chất, tư cách, tiêu chuẩn, trình độ, năng lực chung theo quy định của Đảng. Thực tế chứng minh, những thành tựu, kết quả trong suốt các chặng đường phát triển cách mạng đều gắn liền với sự cố gắng chung của toàn bộ hệ thống chính trị và sự đóng góp của Nhân dân, trong đó một phần quan trọng là sự góp công của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong từng bộ máy, cơ quan, đơn vị.

Công tác tổ chức, cán bộ phải là điểm đột phá, là “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”, có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ; sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Phải hết sức chú trọng xây dựng và làm trong sạch đội ngũ cán bộ, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”.

Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tuy nhiên, trong từng giai đoạn, thời điểm lịch sử, chúng ta đã mắc những sai lầm trong việc bố trí, sử dụng cán bộ, từ đó dẫn đến những hệ quả đau lòng. Tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng cần các thông tin về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ theo quy hoạch, đặc biệt là việc bảo đảm đúng quy trình giới thiệu cán bộ vào nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý, nhất là đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số có sự đổi mới theo hướng dân chủ, chú trọng chất lượng và gắn trách nhiệm của cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Yêu cầu nhân sự phải bảo đảm nguyên tắc, quy chế, quy định, phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan; bảo đảm cơ cấu, thành phần và nâng cao chất lượng. Kiên quyết không bỏ sót người thật sự có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn; đồng thời, không để lọt vào Ban Chấp hành những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn; những người khi thực hiện nhiệm vụ không có sự đổi mới, quyết liệt phấn đấu vươn lên trên cương vị công tác của mình trong nhiệm kỳ vừa qua. Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải bảo đảm tiêu chuẩn về tinh thần yêu nước, bản lĩnh chính trị; phẩm chất đạo đức, được cán bộ, đảng viên, Nhân dân tín nhiệm; bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền lực; không để vợ, chồng, con, người thân lợi dụng chức quyền của mình để trục lợi… Đồng thời, có tầm nhìn, có trình độ để tham gia hoạch định đường lối, chính sách; là người có năng lực, sáng tạo, làm việc hiệu quả, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ.

Đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phải là những người thật sự tiêu biểu, mẫu mực về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, năng lực lãnh đạo; có tầm nhìn và tư duy chiến lược, có khả năng phân tích, dự báo, tổng hợp, đề xuất những vấn đề mới một cách đúng đắn; có trình độ hiểu biết sâu sắc về lý luận chính trị, biết phát hiện và sử dụng người có đức có tài, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin nổi bật trang chủ
Bức tường thành áo trắng Blouse

Bức tường thành áo trắng Blouse

Hơn một năm, dịch Covid-19 hoành hành từ Bắc vào Nam; hơn một năm những người trên tuyến đầu ấy chưa một phút giây ngơi nghỉ; cũng hơn một năm rồi, cuộc sống của chính họ đã bị đảo lộn… Chẳng thể đo đếm những lặng thầm hi sinh, những nhọc nhằn, vất vả. Họ không chỉ là bác sĩ, họ còn là chiến sĩ, là những người hùng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Và hơn hết, bức tường thành áo trắng Blouse còn vững vàng, chúng ta hoàn toàn có thể đặt trọn niềm tin.
Động lực từ những ngôi nhà

Động lực từ những ngôi nhà "Mái ấm tình thương"

Dân tộc - Miền núi - Mạnh Cường - 16:44, 26/02/2021
Trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, 340 hộ đồng bào DTTS nghèo trên địa bàn huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đã được ở trong những ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp. Những ngôi nhà mang tên “Mái ấm tình thương” đã giúp đồng bào DTTS huyện Sốp Cộp bước vào năm mới có thêm niềm tin, động lực lao động sản xuất, vươn lên xóa đói giảm nghèo.
Nghệ An: Thời tiết thuận lợi, nông dân xuống đồng sớm để chăm lúa

Nghệ An: Thời tiết thuận lợi, nông dân xuống đồng sớm để chăm lúa

Kinh tế - Minh Thanh - 16:38, 26/02/2021
Dù không khí vui Tết, vui xuân vẫn còn hiện hữu trong mỗi nhà, mỗi ngõ xóm, nhưng tranh thủ thời tiết nắng ấm thuận lợi, bà con nông dân xứ Nghệ đã xuống đồng ngay từ mùng 3 Tết để chăm bón cho cây lúa. Khí thế lao động hăng say hứa hẹn cho một vụ mùa bội thu.
“Gom” ruộng để làm ăn lớn

“Gom” ruộng để làm ăn lớn

Xã hội - Thanh Hải - 16:33, 26/02/2021
Dẫu chưa thể gọi là “thẳng cánh cò bay”, nhưng những cánh đồng rộng nhiều ha nhờ “gom”, thuê, mượn... đã “hé lộ” một cách thức làm ăn lớn từ việc tổ chức lại sản xuất thông qua tích tụ ruộng đất. Từ khát khao, hoài bão của những “hai lúa”, đất đang đẻ ra tiền.
Huyện Cư M’gar (Đăk Lăk): Điểm sáng trong thực hành tiết kiệm theo gương Bác

Huyện Cư M’gar (Đăk Lăk): Điểm sáng trong thực hành tiết kiệm theo gương Bác

Xã hội - Lê Hường - 16:20, 26/02/2021
Những năm gần đây, huyện Cư M’gar (Đăk Lăk) được tỉnh và các cấp ngành đánh giá, công nhận là địa phương điển hình trong thực hiện phong trào tiết kiệm theo gương Bác. Thông qua việc phát động, triển khai các mô hình, Cư M’gar đã tiết kiệm nhiều tỉ đồng để xây dựng nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ con giống cho hộ có hoàn cảnh khó khăn; xây nhà vệ sinh cho các trường học vùng sâu.
Uzbekistan đăng cai Vòng chung kết U23 châu Á 2022

Uzbekistan đăng cai Vòng chung kết U23 châu Á 2022

Thể thao - Giải trí - PV - 16:19, 26/02/2021
Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chấp thuận để Liên đoàn bóng đá Uzbekistan đăng cai Vòng chung kết U23 châu Á 2022.
Hạnh phúc của Nhân dân – Điểm nhấn của dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII

Hạnh phúc của Nhân dân – Điểm nhấn của dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII

Yếu tố “hạnh phúc của nhân dân” đã được nhấn mạnh trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Chủ trương này làm sâu sắc hơn giá trị lớn lao của 6 chữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”. 6 chữ này là khát vọng cháy bỏng cả dân tộc luôn hướng đến và cũng là mục tiêu mà Đảng, Nhà nước Việt Nam không ngừng nỗ lực để đạt được, để mỗi người dân được thụ hưởng đầy đủ các quyền cơ bản của con người, quyền công dân.
Trồng hàng trăm cây cần sa để… nuôi gia súc

Trồng hàng trăm cây cần sa để… nuôi gia súc

Pháp luật - PV - 16:10, 26/02/2021
Khi bị cơ quan công an phát hiện, đối tượng khai trồng hàng trăm cây cần sa để… nuôi gia súc.
Quy trình giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội ở Trung ương theo 3 bước

Quy trình giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội ở Trung ương theo 3 bước

Thời sự - PV - 16:03, 26/02/2021
Việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được thực hiện theo 3 bước.
Lâm Đồng làm thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử lưu động cho người dân vùng sâu

Lâm Đồng làm thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử lưu động cho người dân vùng sâu

Tin tức - PV - 15:50, 26/02/2021
Sáng 26/2, Công an huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) tổ chức làm thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho người dân trên địa bàn. Chương trình cấp thẻ căn cước thực hiện lưu động tại tất cả 9 xã, thị trấn; dự kiến thực hiện liên tục (cả thứ 7 và chủ nhật) từ nay đến ngày 6/3.
Nhà nước mua 150 triệu liều vắc xin Covid-19 tiêm miễn phí cho dân

Nhà nước mua 150 triệu liều vắc xin Covid-19 tiêm miễn phí cho dân

Tin tức - PV - 15:49, 26/02/2021
150 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 sẽ được Chính phủ mua sắm, nhập khẩu trong năm 2021. Nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động này là từ ngân sách nhà nước.
Nỗi ám ảnh doping và quyết tâm vì một nền thể thao “sạch”

Nỗi ám ảnh doping và quyết tâm vì một nền thể thao “sạch”

Thể thao - Giải trí - PV - 15:46, 26/02/2021
Doping từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của thể thao Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung và trên thực tế đã không ít lần các VĐV của chúng ta phải chịu án kỷ luật vì những lỗi “thiếu hiểu biết”.