Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Kỳ vọng về công tác cán bộ trong giai đoạn mới

Lê Văn Thiềng - Nguyễn Văn Chiến - 10:48, 16/01/2021

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Cán bộ là gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Phát biểu kết luận về thực hiện Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Công tác cán bộ cực kỳ quan trọng, qua thực tiễn càng ngày càng thấy quan trọng, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là gốc của mọi công việc, then chốt của then chốt”.

Nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa XII
Nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa XII

Có thể khẳng định, công tác cán bộ có tầm quan trọng quyết định đến sự phát triển của đất nước. Vì vậy, việc lựa chọn, bố trí, sử dụng đúng cán bộ sẽ phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, là điều kiện để cán bộ cống hiến, phát huy năng lực, đồng thời sẽ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Cách đây 76 năm, Cách mạng tháng Tám thành công và sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã đưa nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã đứng lên làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Thời điểm tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa, Đảng ta chỉ có 5.000 đảng viên, nhưng do biết nắm bắt thời cơ; có phương pháp đấu tranh cách mạng phong phú, linh hoạt; cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu, Đảng ta đã phát huy cao độ sức mạnh của toàn dân để giành chính quyền.

Sau đó, suốt 30 năm kháng chiến trường kỳ, gian khổ, chúng ta đã đánh bại các cuộc xâm lược của ngoại bang, làm nên những chiến công hiển hách, thu đất nước về một mối. Và ngày nay, với trên 5,2 triệu đảng viên, tròn 35 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dẫu còn muôn vàn khó khăn, thách thức, nhưng với đường lối, chủ trương, sách lược đúng đắn, Đảng ta đã lãnh đạo Nhân dân làm nên những thành tựu vô cùng to lớn.

76 năm qua, với trọng trách lịch sử, Đảng ta đã làm tròn chức năng lãnh đạo và vai trò cầm quyền, đây là hai quyền năng cơ bản, bất di bất dịch mang tính bản chất, không thể thay đổi trong bất cứ tình huống nào. Chức năng lãnh đạo của Đảng được thể hiện trong việc đề ra cương lĩnh, đường lối, chủ trương, chính sách đối nội, đối ngoại của Đất nước bằng phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp thực hiện cụ thể, phù hợp với quá trình lâu dài và thời gian cụ thể trong từng thời kỳ, giai đoạn. Vai trò cầm quyền của Đảng được thể hiện trong việc thiết lập hệ thống chính trị trong mối quan hệ biện chứng Đảng lãnh đạo, Nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý đều khắp từ Trung ương đến địa phương với đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu là đảng viên cộng sản.

Để làm tròn chức năng lãnh đạo và vai trò cầm quyền của Đảng, tất cả mọi đảng viên được bố trí, giao nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý, điều hành trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị đều phải hội đủ toàn bộ phẩm chất, tư cách, tiêu chuẩn, trình độ, năng lực chung theo quy định của Đảng. Thực tế chứng minh, những thành tựu, kết quả trong suốt các chặng đường phát triển cách mạng đều gắn liền với sự cố gắng chung của toàn bộ hệ thống chính trị và sự đóng góp của Nhân dân, trong đó một phần quan trọng là sự góp công của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong từng bộ máy, cơ quan, đơn vị.

Công tác tổ chức, cán bộ phải là điểm đột phá, là “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”, có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ; sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Phải hết sức chú trọng xây dựng và làm trong sạch đội ngũ cán bộ, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”.

Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tuy nhiên, trong từng giai đoạn, thời điểm lịch sử, chúng ta đã mắc những sai lầm trong việc bố trí, sử dụng cán bộ, từ đó dẫn đến những hệ quả đau lòng. Tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng cần các thông tin về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ theo quy hoạch, đặc biệt là việc bảo đảm đúng quy trình giới thiệu cán bộ vào nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý, nhất là đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số có sự đổi mới theo hướng dân chủ, chú trọng chất lượng và gắn trách nhiệm của cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Yêu cầu nhân sự phải bảo đảm nguyên tắc, quy chế, quy định, phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan; bảo đảm cơ cấu, thành phần và nâng cao chất lượng. Kiên quyết không bỏ sót người thật sự có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn; đồng thời, không để lọt vào Ban Chấp hành những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn; những người khi thực hiện nhiệm vụ không có sự đổi mới, quyết liệt phấn đấu vươn lên trên cương vị công tác của mình trong nhiệm kỳ vừa qua. Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải bảo đảm tiêu chuẩn về tinh thần yêu nước, bản lĩnh chính trị; phẩm chất đạo đức, được cán bộ, đảng viên, Nhân dân tín nhiệm; bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền lực; không để vợ, chồng, con, người thân lợi dụng chức quyền của mình để trục lợi… Đồng thời, có tầm nhìn, có trình độ để tham gia hoạch định đường lối, chính sách; là người có năng lực, sáng tạo, làm việc hiệu quả, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ.

Đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phải là những người thật sự tiêu biểu, mẫu mực về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, năng lực lãnh đạo; có tầm nhìn và tư duy chiến lược, có khả năng phân tích, dự báo, tổng hợp, đề xuất những vấn đề mới một cách đúng đắn; có trình độ hiểu biết sâu sắc về lý luận chính trị, biết phát hiện và sử dụng người có đức có tài, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ Phát động toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ Phát động toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Tối 28/9, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Lễ Phát động toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Chương trình do Bộ Công an phối hợp tổ chức nhân dịp kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (04/10/1961 - 04/10/2023), 22 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10/2001 - 04/10/2023).
Tin nổi bật trang chủ
Tầm quan trọng của vitamin B9 với cơ thể con người

Tầm quan trọng của vitamin B9 với cơ thể con người

Media - Hoàng Quý - 3 giờ trước
Vitamin B9 hay còn có tên gọi khác là folate hoặc acid folic và một loại vitamin thiết yếu có nhiều vai trò quan trọng đối với cơ thể của con người, đặc biệt đối với phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh. Để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của vitamin B9 với cơ thể con người mời các bạn cùng theo dõi những nội dung sau đây nhé.
Hòa Bình: Người có uy tín góp sức xây dựng quê hương

Hòa Bình: Người có uy tín góp sức xây dựng quê hương

Công tác Dân tộc - Văn Hoa - 5 giờ trước
Trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, Người có uy tín ở Hòa Bình luôn phát huy vai trò tiên phong; họ không chỉ tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, mở rộng sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng mà còn tuyên truyền, vận động giúp đỡ đồng bào DTTS phát triển kinh tế, hiến đất xây dựng các công trình, góp phần làm thay đổi diện mạo bản làng và nâng cao đời sống.
Cách xử lý nguồn nước bị ô nhiễm trong và sau lũ lụt

Cách xử lý nguồn nước bị ô nhiễm trong và sau lũ lụt

Xã hội - Phạm Tiến - 5 giờ trước
Liên tiếp những ngày gần đây, nhiều địa phương ở tỉnh Nghệ An xảy ra mưa lớn, có nơi ngập cục bộ. Đặc biệt là nhiều công trình nước tự chảy vùng đồng bào DTTS, nước giếng, nước bể phục vụ sinh hoạt hàng ngày bị nhiễm bẩn do lũ tràn vào. Do đó, cần có cách để xử lý nước trước khi đưa vào sinh hoạt để tránh dịch bệnh sau lũ.
iPhone 15 Series giá chỉ từ 21.490.000đ khi mua gói cước độc quyền từ nhà mạng MobiFone

iPhone 15 Series giá chỉ từ 21.490.000đ khi mua gói cước độc quyền từ nhà mạng MobiFone

Kinh tế - Khánh Sơn - 5 giờ trước
`Không để các iFans đợi lâu, bắt đầu từ ngày 22/09, các tín đồ “trái táo khuyết” đã có thể đặt trước ngay dòng sản phẩm iPhone 15 Series với giá bán chỉ từ 21.490.000 đồng, giảm thêm đến 700.000 đồng khi mua kèm gói cước độc quyền của MobiFone.
Quảng Trị: Xuất hiện sụt lún chưa rõ nguyên nhân trên tỉnh lộ 588A

Quảng Trị: Xuất hiện sụt lún chưa rõ nguyên nhân trên tỉnh lộ 588A

Tin tức - Khánh Ngân - 5 giờ trước
Sáng 29/9, ông Hồ Văn Do, Chủ tịch UBND xã Mò Ó (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên tuyến tỉnh lộ 588A, đoạn thuộc địa phận thôn Đồng Đờng vừa xuất hiện một điểm sụt lún.
Tầm quan trọng của vitamin B9 với cơ thể con người

Tầm quan trọng của vitamin B9 với cơ thể con người

Vitamin B9 hay còn có tên gọi khác là folate hoặc acid folic và một loại vitamin thiết yếu có nhiều vai trò quan trọng đối với cơ thể của con người, đặc biệt đối với phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh. Để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của vitamin B9 với cơ thể con người mời các bạn cùng theo dõi những nội dung sau đây nhé.
Mưa lũ khiến 3 người mất tích tại huyện Phù Yên

Mưa lũ khiến 3 người mất tích tại huyện Phù Yên

Media - Thuỳ Anh - 7 giờ trước
Trong ngày 28/9, trên địa bàn huyện Phù Yên tỉnh Sơn La có mưa lớn, dông lốc, sạt lở, lũ quét gây thiệt hại về tính mạng, nhà ở, tài sản của người dân. 3 người bị lũ cuốn mất tích.
Kon Tum: Vinh danh các nghệ nhân có nhiều thành tích trong việc bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống

Kon Tum: Vinh danh các nghệ nhân có nhiều thành tích trong việc bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống

Công tác Dân tộc - Ngọc Chí - 8 giờ trước
Sáng 29/9, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị vinh danh, khen thưởng các nghệ nhân, cá nhân, hộ gia đình, cơ sở nghề truyền thống có nhiều thành tích trong việc bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống năm 2023.
Khẩn trương ứng phó và khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Khẩn trương ứng phó và khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Tin tức - Trương Vui - 9 giờ trước
Những ngày qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều địa phương trên cả nước đã có mưa to đến rất to, gây lũ, ngập lụt, sạt lở đất, một số tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng làm gián đoạn giao thông. Hiện các địa phương đang tập trung khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống của người dân sau trận mưa lũ.
Tăng cường phòng chống bệnh Đậu mùa khỉ tại khu vực phía Nam

Tăng cường phòng chống bệnh Đậu mùa khỉ tại khu vực phía Nam

Sức khỏe - T.Hợp - 9 giờ trước
Sau khi ghi nhận các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ tại hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương, Cục Y tế dự phòng vừa ban hành Công văn khẩn gửi một số tỉnh thành khu vực phía Nam đề nghị kịp thời kiểm soát ổ dịch, không để bùng phát dịch bệnh Đậu mùa khỉ, hạn chế tối đa số mắc và tử vong.
Thọ Xuân (Thanh Hóa): Biểu dương 70 Người có uy tín, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân tiêu biểu trong đồng bào DTTS

Thọ Xuân (Thanh Hóa): Biểu dương 70 Người có uy tín, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân tiêu biểu trong đồng bào DTTS

Người có uy tín - Quỳnh Trâm - 9 giờ trước
Sáng 29/9, UBND huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương Người có uy tín, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân DTTS sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu. Đến dự có ông Cầm Bá Tường - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, cùng lãnh đạo các ban, ngành và 70 đại biểu là điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn huyện Thọ Xuân.