Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Hướng Hóa chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người DTTS

PV - 10:23, 19/07/2022

Huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) có hơn 94.000 dân, trong đó có gần 50% là đồng bào DTTS, gồm các dân tộc Kinh, Bru Vân Kiều và người Pa Kô (nhóm địa phương thuộc dân tộc Tà Ôi) sinh sống trên địa bàn 21 xã, thị trấn, tập trung chủ yếu ở 14 xã đặc biệt khó khăn.

Bế mạc lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính tổ chức ở huyện Hướng Hóa. (Ảnh: N.Đ.P)
Bế mạc lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính tổ chức ở huyện Hướng Hóa. (Ảnh: N.Đ.P)

Đội ngũ cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa quản lý là những người có chức vụ, có vai trò nòng cốt trong hệ thống chính trị của huyện, quyết định vào sự nghiệp xây dựng và phát triển trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng ở địa phương.

Tuy nhiên, những năm trước đây, phần lớn cán bộ là người DTTS ở các xã trình độ học vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị còn thấp. Nhiệm kỳ 2010 - 2015, trong tổng số 120 cán bộ chủ chốt là người DTTS, có 95 cán bộ tốt nghiệp THPT, 22 cán bộ tốt nghiệp THCS, 3 cán bộ hoàn thành chương trình tiểu học. Về trình độ lý luận chính trị, cao cấp lý luận chính trị có 11 người, trung cấp lý luận chính trị 62 người, 57 người chưa qua đào tạo lý luận chính trị. Về trình độ chuyên môn, đại học có 6 người, trung cấp có 26 người, sơ cấp 12 người, 76 người không có trình độ chuyên môn.

Trước tình hình đó, những năm qua, Đảng bộ huyện Hướng Hóa luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ người DTTS, nhằm từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo yêu cầu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức, đoàn thể, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Huyện ủy đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết và quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và chính sách đãi ngộ cán bộ, trong đó có những chính sách ưu đãi, khuyến khích cán bộ là người DTTS. Chỉ đạo mở 4 lớp bổ túc THPT ở các cụm xã vùng bản cho 300 học viên, trong đó chủ yếu cán bộ là người DTTS được miễn học phí và hỗ trợ một phần công tác phí; cán bộ học trung cấp, cao cấp lý luận chính trị, đại học chuyên ngành được hỗ trợ một phần kinh phí.

Chủ động phối hợp với các trường đại học mở 4 lớp đại học tại chức và từ xa tại huyện, trong đó cán bộ là người DTTS chiếm hơn 50%. Hằng năm, huyện cử cán bộ theo học các lớp trung cấp, cao cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị Lê Duẩn và Học viện Chính trị khu vực 3, Đà Nẵng. Chỉ đạo Trung tâm Chính trị huyện mở các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức trên các lĩnh vực cho đội ngũ cán bộ xã và các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện.

Năm 2021, Trung tâm Chính trị huyện đã mở 12 lớp đào tạo, bồi dưỡng, với 861 học viên theo học; phối hợp với Trường Chính trị Lê Duẩn điều hành, quản lý và phục vụ quá trình học của lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 8, với 79 học viên; phối hợp với Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp lớp Đại học Luật từ xa cho 77 sinh viên; phối hợp với Trường Đại học Luật Huế tổ chức thi cuối kỳ cho 22 sinh viên lớp Đại học Luật chính quy, văn bằng 2; phối hợp với các tổ chức cơ sở đảng, mặt trận, đoàn thể tổ chức 10 lớp quán triệt học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, với 920 học viên tham gia.

Với những nỗ lực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ là người DTTS, nên nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong tổng số 317 cấp ủy viên cơ sở, có 127 cấp ủy viên là người Bru Vân Kiều, Pa Kô đều có trình độ học vấn THPT, trình độ chuyên môn 4 thạc sĩ, 95 đại học, 28 cao đẳng, trung cấp; về trình độ lý luận chính trị có 14 cao cấp, cử nhân, 112 trung cấp; trong tổng số 33 huyện ủy viên, có 10 huyện ủy viên là người Bru Vân Kiều, Pa Kô có trình độ chuyên môn 1 thạc sĩ và 9 đại học.

Để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người DTTS, Đảng bộ huyện Hướng Hóa tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp sau: Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện liên quan đến công tác cán bộ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn nhân lực là người DTTS. Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi của huyện nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ là người DTTS tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

Trên cơ sở thực trạng trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời gian qua, xác định nhu cầu đào tạo, xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể theo từng năm và cả nhiệm kỳ. Quan tâm đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người DTTS, đồng thời thực hiện tốt công tác tạo nguồn, sử dụng cán bộ là người DTTS một cách hợp lý, hiệu quả.

Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy, báo cáo viên; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho dạy và học tại các cơ sở đào tạo của huyện; từng bước đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Tạo điều kiện về thời gian và định hướng phân công nhiệm vụ hợp lý để cán bộ có thể học tập, nâng cao trình độ. Phối hợp, liên kết với các trung tâm đào tạo, các trường đại học để thực hiện đa dạng hóa loại hình đào tạo, bồi dưỡng.

Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng gắn với bố trí, sử dụng và luân chuyển cán bộ. Xây dựng cơ chế đối với việc đào tạo lại cán bộ người DTTS để chuẩn hóa chức danh cán bộ, đồng thời bố trí cán bộ là người DTTS có đủ tiêu chuẩn vào các vị trí lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Hướng Hóa phát triển nhanh, bền vững.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Quảng Trị: Những kết quả bước đầu sau gần 3 năm thực hiện Chương trình MTQG 1719

Quảng Trị: Những kết quả bước đầu sau gần 3 năm thực hiện Chương trình MTQG 1719

Vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Quảng Trị có dân số khoảng 0,65 triệu người (2021) trong đó, DTTS chiếm 13,3% dân số toàn tỉnh. Do đó, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG 1719) có ý nghĩa lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương . Để hiểu hơn về những kết quả bước đầu sau 3 năm thực hiện Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với bà Hồ Thị Lệ Hà, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị
Cây cầu thứ 8 bắc qua sông Hồng tại Yên Bái

Cây cầu thứ 8 bắc qua sông Hồng tại Yên Bái

Media - Vàng Ni - 8 giờ trước
Cầu Giới Phiên mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Yên Bái nói chung, Tp. Yên Bái nói riêng. Công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, bảo đảm kết nối hai bên bờ sông Hồng tạo thành trục kết nối từ đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai với Quốc lộ 32C, Quốc lộ 70 với đường Âu Cơ và kết nối với trung tâm Tp. Yên Bái.
Những ánh mắt lấp lánh niềm tin ở Pêtapót

Những ánh mắt lấp lánh niềm tin ở Pêtapót

Xã hội - Tiêu Dao - 21:56, 26/09/2023
Ngôi làng Pêtapót trên vùng cao biên giới Nam Giang từng một thời nằm biệt lập với thế giới xung quanh. Thế rồi khi có những người lính Biên phòng lên đây “ba cùng” với đồng bào, cụm dân cư này đã chuyển mình, khoác lên một diện mạo mới.
Trợ giúp người dân vùng biên phát triển kinh tế

Trợ giúp người dân vùng biên phát triển kinh tế

Kinh tế - Thu Hà - 21:34, 26/09/2023
Chăm lo, đầu tư, hỗ trợ nhiều mặt để giúp người dân ở vùng biên giới ổn định cuộc sống, từ đó an tâm bám bản, bám làng, không vượt biên trái phép, không buôn lậu hoặc bị lợi dụng, mua chuộc vận chuyển hàng cấm qua biên giới… Đó là chủ trương, chính sách xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta từ nhiều năm nay. Tại huyện biên giới Bù Đốp (Bình Phước), việc triển khai chính sách tín dụng ưu đãi cho người dân vùng biên là trợ lực giúp người dân an tâm phát triển sản xuất, chăn nuôi, ổn định cuộc sống.
Quảng Trị: Những kết quả bước đầu sau gần 3 năm thực hiện Chương trình MTQG 1719

Quảng Trị: Những kết quả bước đầu sau gần 3 năm thực hiện Chương trình MTQG 1719

Công tác Dân tộc - Phạm Tiến - 21:26, 26/09/2023
Vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Quảng Trị có dân số khoảng 0,65 triệu người (2021) trong đó, DTTS chiếm 13,3% dân số toàn tỉnh. Do đó, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG 1719) có ý nghĩa lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương . Để hiểu hơn về những kết quả bước đầu sau 3 năm thực hiện Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với bà Hồ Thị Lệ Hà, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị
Kịp thời cứu nạn thành công 10 thuyền viên bị nạn trôi dạt trên biển Côn Đảo

Kịp thời cứu nạn thành công 10 thuyền viên bị nạn trôi dạt trên biển Côn Đảo

Xã hội - Lê Vũ - Quang Anh - 21:16, 26/09/2023
Chiều ngày 26/9/2023, tại cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồn Biên phòng Côn Đảo, BĐBP tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành các thủ tục tiếp nhận 10 thuyền viên của tàu cá BL 93279 TS gặp nạn trên biển được tàu SAR 272 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 đưa vào bờ an toàn.
Tin trong ngày - 25/9/2023

Tin trong ngày - 25/9/2023

Bản tin hôm nay, ngày 25/9, có những thông tin đáng chú ý sau: Đoàn công tác của Quốc hội hỗ trợ hơn 6 tỷ đồng an sinh xã hội tại Yên Bái. Nông dân Hơ Moong chăm sóc sầu riêng bằng điện thoại di động. Gì Thàng - Điểm sáng an ninh trật tự. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Nhân rộng các sáng kiến tuyên truyền, vận động phát triển hội viên tại vùng tôn giáo

Nhân rộng các sáng kiến tuyên truyền, vận động phát triển hội viên tại vùng tôn giáo

Dân tộc- Tôn giáo - Thúy Hồng - 21:08, 26/09/2023
Sáng 26/9, tại Nam Định, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Diễn đàn "Chia sẻ, vận động nhân rộng các sáng kiến và giải pháp thông tin tuyên tuyền, vận động phát triển hội viên tại vùng tôn giáo". Tham dự Diễn đàn có gần 150 đại biểu đến từ 22 tỉnh, thành và trực tuyến tại 21 điểm cầu trên cả nước.
Thừa Thiên Huế: Khởi công xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo biên giới

Thừa Thiên Huế: Khởi công xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo biên giới

Tin tức - Tào Đạt - 21:05, 26/09/2023
Chiều 26/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với chính quyền địa phương đã tổ chức khởi công xây dựng nhà cho 2 hộ gia đình phụ nữ nghèo tại khu vực biên giới xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Lễ phát động Tuần lễ Làm mẹ an toàn 2023 sẽ diễn ra tại Hòa Bình

Lễ phát động Tuần lễ Làm mẹ an toàn 2023 sẽ diễn ra tại Hòa Bình

Sức khỏe - Minh Anh - 21:03, 26/09/2023
Lễ phát động Tuần lễ Làm mẹ an toàn 2023 sẽ diễn ra vào ngày 30/9, tại Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Sự kiện nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ ở các vùng khó khăn.
Kon Tum: Ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Chăm-Pa-Sắc

Kon Tum: Ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Chăm-Pa-Sắc

Trang địa phương - Ngọc Chí - 21:00, 26/09/2023
Chiều ngày 26/9, tại thành phố Kon Tum, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền tỉnh Chăm-Pa-Sắc, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào tổ chức Lễ ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác giai đoạn 2023-2027 giữa 2 tỉnh.
Khai mạc Hội thi tuyên truyền lưu động về ATGT tỉnh Hậu Giang năm 2023

Khai mạc Hội thi tuyên truyền lưu động về ATGT tỉnh Hậu Giang năm 2023

Pháp luật - Như Tâm - 20:52, 26/09/2023
Ngày 26/9, Ban Tổ chức Cuộc thi tuyên truyền lưu động tỉnh Hậu Giang tổ chức khai mạc Hội thi tuyên truyền lưu động về an toàn giao thông (ATGT) năm 2023.