Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Hội nghị giao ban công tác dân tộc khu vực Tây Nam Bộ

N.Tâm - H.Diễm - N.Linh - 18:35, 29/08/2022

Ngày 29/8, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân tộc khu vực Tây Nam Bộ, triển khai Thông tư số 01/2022/TT-UBDT và Thông tư số 02/2022/TT-UBDT của UBDT. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Cùng tham dự có lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc UBDT: Địa phương III, Chính sách Dân tộc, Văn phòng điều phối 1719; lãnh đạo các Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo và Dân tộc các tỉnh, thành trong khu vực Tây Nam Bộ (An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng và TP. Cần Thơ).

Tại Hội nghị, ông Tào Việt Thắng - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Địa phương III cho biết, tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS trên địa bàn trong 9 tháng đầu năm duy trì ổn định. Việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc của các địa phương cũng đạt nhiều kết quả tích cực, trọng tâm tập trung tham mưu, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) về phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 2021 -2025; tham mưu HĐND, UBND cấp tỉnh ban hành các quyết định, nghị quyết, kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện liên quan thực hiện chương trình MTQG.

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, phân công Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch chung của tỉnh và chỉ đạo các sở, ngành địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hằng năm và giai đoạn 2021 - 2025... Tổ chức kiểm tra kết quả rà soát đối tượng thụ hưởng của Chương trình. Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG. Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương; đề xuất phương án phân khai chi tiết vốn; xây dựng Kế hoạch truyền thông về Chương trình.

Theo kết quả phê duyệt danh sách xã khu vực III, khu vực II, khu vực I, danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, toàn khu vực có 227 xã thuộc vùng DTTS và miền núi (52 xã khu vực III, 4 xã khu vực II, 171 xã khu vực I), 310 ấp (thôn) đặc biệt khó khăn. Tổng phân bổ vốn ngân sách Trung ương năm 2022 là hơn 619,143 tỷ đồng.

Ông Trần Hoàng Nhỏ - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau nêu khó khăn của tỉnh tận cùng của cực Nam Tổ quốc
Ông Trần Hoàng Nhỏ - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau nêu khó khăn của tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện chính sách dân tộc

Tại Hội nghị, các địa phương đã nêu lên khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG do nhiều nguyên nhân: Chưa có hướng dẫn cụ thể, các dự án bị chồng chéo, việc tinh giảm biên chế gây ảnh hưởng đến nhân lực thực hiện công tác dân tộc, cán bộ làm công tác dân tộc chưa sát sao, chưa có sự thống nhất thực hiện của các sở ngành liên quan trong thực hiện Chương trình, các vấn đề liên quan đến định mức đầu tư, nhà ở, đất ở…

Theo Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau - ông Trần Hoàng Nhỏ, trong triển khai và tổ chức thực hiện các Chương trình, chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển KT-XH vùng DTTS của tỉnh luôn gặp khó khăn trong việc huy động và bố trí nguồn lực để thực hiện; chủ yếu được bảo đảm từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, do hầu hết đều thực hiện tại các địa bàn rất khó khăn, không có khả năng huy động vốn đối ứng trong nhân dân để cùng thực hiện.

Ông Thạch Dương - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại Hội Nghị
Ông Thạch Dương - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại Hội Nghị

Bên cạnh đó, các chính sách dân tộc hiện đã được tích hợp toàn bộ vào “Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”. Tuy nhiên, đến nay tỉnh Cà Mau chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý cũng như mới vừa được phân bổ nguồn vốn để tổ chức thực hiện.

Còn việc triển khai Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi cũng như các chương trình MTQG khác chậm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, ông Thạch Dương - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh nêu khó khăn, hệ thống văn bản của các bộ ngành Trung ương hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG chậm ban hành, nên công tác ban hành văn bản cũng như xây dựng kế hoạch ở địa phương gặp khó khăn. 

Ông Men Pho Ly - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh An Giang phát biểu tại Hội nghị
Ông Men Pho Ly - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh An Giang phát biểu tại Hội nghị

Đối với tỉnh An Giang, là tỉnh đặc thù duy nhất của Khu vực Tây Nam Bộ vừa có đồng bằng vừa có huyện miền núi, do đó cũng có những khó khăn riêng. Ông Men Pho Ly - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho biết, Cơ chế quản lý thực hiện Chương trình MTQG ban hành chậm, nên gặp không ít khó khăn trong công tác tham mưu triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài nhiều năm đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện Chương trình.

Công tác tuyên truyền chính sách dân tộc tại một số huyện tại địa phương chưa đi vào chiều sâu, chưa nêu rõ lợi ích thực sự của chính sách đối với người dân vùng dự án nhằm khuyến khích tinh thần của người dân trong việc tham gia thực hiện chính sách một cách hiệu quả, bảo đảm mục tiêu đề ra. Đồng thời, một số ngành, địa phương chưa phối hợp chặt chẽ với nhau, chưa chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để tập trung thực hiện chính sách dân tộc đạt hiệu quả cao; chưa kịp thời sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện để uốn nắn, khắc phục những khó khăn, vướng mắc.

Ông Lê Trung Kiên - Trưởng Ban Dân tộc TP. Cần Thơ phát biểu tại Hội nghị
Ông Lê Trung Kiên - Trưởng Ban Dân tộc TP. Cần Thơ phát biểu tại Hội nghị

Riêng Tp. Cần Thơ, ông Nguyễn Trung Kiên - Trưởng Ban Dân tộc Thành phố cho biết, TP. Cần Thơ đang làm lại kế hoạch nhằm cân đối nguồn lực, do Cần Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương, nên không được hỗ trợ nguồn ngân sách từ Trung ương.

Đồng thời, Cần Thơ đề nghị UBDT phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục có kế hoạch tổ chức các hội thảo, tập huấn, các hội nghị chuyên đề tổ chức dạy, học, kiểm tra đánh giá tiếng dân tộc trong Chương trình giáo dục phổ thông mới; ngoài lương cơ bản, hỗ trợ thêm chế độ cho giáo viên dạy tiếng dân tộc nhằm tạo thêm động lực cho giáo viên thực hiện tốt công tác giảng dạy và giáo dục học sinh.

Đề nghị Bộ Nội vụ sớm ban hành thông tư hướng dẫn quy định chi tiết biên chế giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới, đặc biệt là cơ chế đặc thù cho vùng đồng bào DTTS (Báo cáo số 505/BC-BDT ngày 24/6/2022 của Ban Dân tộc TP. Cần Thơ).

Các đại biểu trình bày những khó khăn, kiến nghị tại Hội nghị
Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện các vụ, đơn vị thuộc UBDT đã làm rõ các vấn đề thắc mắc, đồng thời hướng dẫn các địa phương thực hiện các chương trình, dự án, đề án đang triển khai tại vùng đồng bào DTTS.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải chia sẻ những khó khăn từ thực tế của từng địa phương, đồng thời Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm mong muốn các Ban Dân tộc cần học tập kinh nghiệm của các địa phương thực hiện tốt chính sách dân tộc, công tác dân tộc để về áp dụng vào tình hình thực tế của địa phương mình.

“Các tỉnh, thành cần sáng tạo trong việc triển khai, thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc.  Đồng thời, Vụ Địa phương III làm đầu mối kết nối với các Ban Dân tộc bằng hình thức trực tuyến, để kịp thời giải đáp thắc mắc của các tỉnh khi gặp vướng mắc trong thời gian tới”, Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải chỉ đạo.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Sóc Trăng: Tuyên truyền chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định qua phiên toà giả định

Sóc Trăng: Tuyên truyền chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định qua phiên toà giả định

Trong 3 ngày ( từ 28- 30 /05), Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sóc Trăng, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng, phối UBND huyện Cù Lao Dung, huyện Trần Đề và Thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) tổ chức "Phiên tòa giả định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định" (chống khai thác IUU).
Tin nổi bật trang chủ
Tăng cường các chính sách hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS

Tăng cường các chính sách hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS

Trong phiên thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024 tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) bày tỏ quan tâm đến vấn đề liên quan đến bình đẳng giới, đặc biệt là tại vùng DTTS và miền núi.
Yên Bái: Hiệu quả từ mô hình thanh niên DTTS lập nghiệp

Yên Bái: Hiệu quả từ mô hình thanh niên DTTS lập nghiệp

Khởi nghiệp - Văn Hoa - 8 giờ trước
Từ phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, nhiều thanh niên người DTTS tỉnh Yên Bái đã thành công với các mô hình sản xuất, kinh doanh, khai thác được tiềm năng , thế mạnh của địa phương , qua đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần từng bước thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền...
Quảng Ninh: Nhiều hộ dân ở Vân Đồn sống “kẹt

Quảng Ninh: Nhiều hộ dân ở Vân Đồn sống “kẹt" giữa dự án lớn

Xã hội - Mỹ Dung - 8 giờ trước
“Khổ lắm, ruộng thì không canh tác được, nhà thì đổ sập đến nơi mà không được sửa. Mà cả gần chục năm nay rồi chứ có ít đâu!”, đó là chia sẻ chung của không ít người dân thôn Khe Mai, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) khi rơi vào cảnh “đi không được mà ở cũng không xong” do nằm trong vùng giải phóng mặt bằng. .
Sóc Trăng: Tuyên truyền chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định qua phiên toà giả định

Sóc Trăng: Tuyên truyền chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định qua phiên toà giả định

Tin tức - Văn Long - Minh Triết - 8 giờ trước
Trong 3 ngày ( từ 28- 30 /05), Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sóc Trăng, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng, phối UBND huyện Cù Lao Dung, huyện Trần Đề và Thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) tổ chức "Phiên tòa giả định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định" (chống khai thác IUU).
Gò Quao (Kiên Giang): Tiếp tục ưu tiên nguồn lực triển khai thực hiện chính sách dân tộc

Gò Quao (Kiên Giang): Tiếp tục ưu tiên nguồn lực triển khai thực hiện chính sách dân tộc

Công tác Dân tộc - Như Tâm - 8 giờ trước
Đây là một trong những nội dung trong phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kiên Giang lần thứ IV, năm 2024 khi dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện Gò Quao lần thứ IV, năm 2024, được tổ chức vào ngày 29/5.
PC Kon Tum tăng cường các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn lưới điện

PC Kon Tum tăng cường các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn lưới điện

Tin tức - Ngọc Chí - 8 giờ trước
Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện không chỉ là trách nhiệm của ngành Điện mà còn cần sự chung tay, góp sức của các cơ quan chức năng và cả cộng đồng. Trong thời gian qua, Công ty Điện lực Kon Tum (PC Kon Tum) đã tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, phối hợp với chính quyền các cấp và Nhân dân thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phát quang hành lang tuyến.
Tin trong ngày - 29/5/2024

Tin trong ngày - 29/5/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 29/5, có những thông tin đáng chú ý sau: Quốc hội thảo luận về phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước. Hà Giang: Huy động nguồn lực hỗ trợ trẻ em vùng cao. Chàng thanh niên dân tộc Phù Lá dám nghĩ, dám làm.
“Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”

“Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”

Thời sự - Minh Thu - 8 giờ trước
Đó là chủ đề Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 do UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức.
Cựu Bí thư tỉnh ủy Lào Cai bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù

Cựu Bí thư tỉnh ủy Lào Cai bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù

Pháp luật - Trọng Bảo - 8 giờ trước
Sau hơn 1 tuần xét xử sơ thẩm, chiều 29/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã ra phán quyết đối với 17 bị cáo, liên quan đến việc khai thác trái phép khoáng sản ở Lào Cai.
Tinh hoa trúc chỉ

Tinh hoa trúc chỉ

Sắc màu 54 - Tiêu Dao – Bảo Anh - 8 giờ trước
Gần 14 năm theo đuổi nghiệp giấy như một “cái nợ” với nghệ thuật, họa sĩ Phan Hải Bằng, giảng viên Bộ môn Đồ họa - Trường Đại học Nghệ thuật (Đại học Huế) đã tham gia “một cuộc chơi liều lĩnh” để rồi làm nên tác phẩm hội họa bằng giấy mang tên trúc chỉ đầy mộc mạc mà cuốn hút.
Tin trong ngày - 29/5/2024

Tin trong ngày - 29/5/2024

Media - BDT - 20:00, 29/05/2024
Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 29/5, có những thông tin đáng chú ý sau: Quốc hội thảo luận về phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước. Hà Giang: Huy động nguồn lực hỗ trợ trẻ em vùng cao. Chàng thanh niên dân tộc Phù Lá dám nghĩ, dám làm.
Trải nghiệm hái mận Mộc Châu

Trải nghiệm hái mận Mộc Châu

Media - BDT - 19:03, 29/05/2024
Nếu tháng 1 du xuân Mộc Châu ngập tràn mùa hoa đào, hoa mận trắng cả núi đồi, tháng 4 đến Mộc Châu để check-in những cung đường xanh mướt của đồi chè thì thời điểm này đến với Mộc Châu không thể bỏ lỡ hoạt động hái mận.Hơn 40 năm bén rễ và phủ xanh mảnh đất cao nguyên, cây mận hậu đã gắn bó và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của đồng bào các dân tộc huyện Mộc Châu. Đến nay, Mộc Châu đã trở thành một trong những “vựa” mận lớn của cả nước, với diện tích hơn 3.200 ha, trong đó 2.400 ha đã cho thu hoạch.