Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Hiệu quả tuyên truyền vận động Nhân dân: Nhìn từ báo Dân tộc và Phát triển

Thuý Hồng - 18:38, 27/10/2022

Cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Dân tộc và Phát triển đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, phát triển nhanh vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Kênh thông tin quan trọng đối với đồng bào các DTTS

Trong những năm qua, vùng dân tộc thiểu số và miền núi có những chuyển biến quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào đã được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, hàng năm bình quân toàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giảm 2-3%/năm. Đó là nhờ sự quan tâm, đầu tư của Đảng và Nhà nước, công tác thông tin, tuyên truyền, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với người dân một cách nhanh chóng, thiết thực.

Đặc biệt, trong lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc ở vùng đồng bào DTTS và miền núi, Báo Dân tộc và Phát triển đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phản ánh tình hình triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi. Từ công tác tuyên truyền đã đưa thông tin đến đúng đối tượng, kịp thời, chính xác, vì lợi ích của đồng bào DTTS. Qua đó, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội tại vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Báo Dân tộc và Phát triển- kênh thông tin quan trọng phản ánh chủ trương của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào các DTTS
Báo Dân tộc và Phát triển- kênh thông tin quan trọng phản ánh chủ trương của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào các DTTS

Từ chỗ là “vũng lõm” thông tin, các cán bộ xã, già làng, trưởng bản, bí thư đoàn, các hội đoàn thể của thôn xã ở các bản làng, vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK đã được tiếp cận với thông tin thuộc nhiều lĩnh vực thông qua những trang báo, những cuốn chuyên đề được xây dựng dành riêng cho đối tượng là đồng bào DTTS. Cùng với những kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt, kinh tế thị trường, hàng hóa, những tấm gương người tốt, việc tốt… các chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào đã được các báo thông tin kịp thời, đầy đủ và rõ ràng.

Chị Hoàng Thị Vang, Trưởng bản Pác Mạ, xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên, Lào Cai cho biết: Báo Dân tộc và Phát triển là một kênh thông tin, quan trọng, bổ ích đối với người dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt các các chính sách dân tôc. Qua nội dung thông tin từ Báo Dân tộc và Phát triển giúp cho đội ngũ trưởng bản hoạt động ở cơ sở có thêm nhiều thông tin, kiến thức để tuyên truyền cho bà, thôn bản. Có nhiều bài báo giới thiệu các mô hình kinh tế, giúp người dân áp dụng và làm theo để phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Với tư cách là cơ quan ngôn luận của Uỷ ban Dân tộc của Chính phủ, Báo Dân tộc và Phát triển có hai nhiệm vụ rất quan trọng không thể tách rời. Đó là cơ quan truyền thông, thông tin tuyên truyền các chủ trương của Đảng và Nhà nước, các chương trình, chính sách của Uỷ ban Dân tộc tới đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK.

Bên cạnh đó, Báo đã phản ánh mọi mặt đời sống của đồng bào các DTTS tới Chính phủ. Kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của đồng bào với cơ quan chức năng từ các chương trình chính sách đầu tư vào vùng đồng bào DTTS như: Chương trình 135, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo… tới các cấp chính quyền địa phương, Trung ương kịp thời tháo gỡ vướng mắc, điều chỉnh các chính sách mang lại hiệu quả thiết thực.

Đặc biệt, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Báo Dân tộc và Phát triển có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin để cho người dân hiểu về tầm quan trọng, để người dân tích cực cực tham gia vào chương trình, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình, thúc đẩy kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi.

Khơi dậy lòng tự hào, truyền cảm hứng cho đồng bào các DTTS

Báo chí không chỉ là phản ánh đời sống xã hội qua việc thông tin nhanh nhất, chân thực nhất những sự kiện thời sự trong đời sống, mà còn ở việc định hướng thông tin tới công chúng. Đặc biệt trong xã hội hiện đại ngày càng bùng nổ khó kiểm soát, cạnh tranh khốc liệt với thông tin chính thống trên báo chí không chỉ kịp thời cung cấp thông tin, truyền tải những chủ trương chính sách một cách nhanh chóng, kịp thời chính xác, phản ánh thực tế đời sống xã hội của người dân.

Báo chí là chủ thể phản ánh đời sống xã hội, khơi nguồn, truyền cảm hứng cho người dân, nhất là bà con các DTTS miền núi có động lực vươn lên phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo mà báo chí còn góp phần bảo tồn, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc Việt Nam.

Đối với lĩnh vực bảo tồn bản sắc văn hoá truyền thống của đồng bào các DTTS, Báo Dân tộc và Phát triển đã có những tuyến bài kịp thời phản ánh những thông tin lệch lạc về đời sống văn hoá của đồng bào các dân tộc thiểu số và phê phán những cá nhân, tổ chức lợi dụng hình ảnh của đồng bào dân tộc thiểu số để sử dụng với nhiều mục đích khác nhau làm cho công chúng có cái nhìn sai lệch về bản sắc văn hoá của đồng bào các dân tộc thiểu số; phản ánh và cung cấp thông tin kịp thời đến các đơn vị chức năng về những khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện các chính sách bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hoá của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Lễ mừng lúa mừng lúa mới của đồng bào Cơ -tu ở xã Thượng Long, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
Lễ mừng lúa mừng lúa mới của đồng bào Cơ -tu ở xã Thượng Long, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bà Trịnh Thị Thuỷ, Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cho biết: Báo Dân tộc và Phát triển đã làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số; việc phối hợp tổ chức các ngày hội, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch và hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số được truyền thông thường xuyên, liên tục và đậm đặc trên Báo Dân tộc và Phát triển. 

“Báo đã có nhiều loạt bài viết có giá trị, tôn vinh những người đang lưu giữ, bảo tồn những loại hình nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một… Qua đó, góp phần khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy vai trò của đồng bào các các dân tộc thiểu số - chủ thể văn hóa trong việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đưa nét đẹp văn hoá ngày càng lan tỏa trong đời sống” bà Thuỷ cho biết.

Đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Báo Dân tộc và Phát triển đã kịp thời phản ánh các thông tin về chính sách giáo dục dân tộc đối với người học, người dạy và cơ sở giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các chính sách nhằm nâng cao chất lượng tạo nguồn đào tạo nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS như chính sách đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, chế độ cử tuyển; những tấm gương thầy cô giáo cắm bản, những học sinh DTTS nghèo hiếu học…Qua đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo có thêm thông tin để nắm bắt những vấn đề, những bất cập, vướng mắc, kịp thời có những điều chỉnh phù hợp với thực tiễn.

Đặc biệt hàng năm, Báo Dân tộc và Phát triển đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu, kịp thời biểu dương, khen thưởng các em học sinh, sinh viên người DTTS có những nỗ lực cố gắng, đạt nhiều thành tích cao trong quá trình học tập, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số không ngừng nỗ lực “vượt qua chính mình”, phấn đấu vươn lên, đóng góp vào sự phát triển quê hương, đất nước.

Báo Dân tộc và Phát triển đã kịp thời phản ánh các thông tin về chính sách giáo dục dân tộc
Báo Dân tộc và Phát triển đã kịp thời phản ánh các thông tin về chính sách giáo dục dân tộc

Bà Lê Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết: Báo Dân tộc và Phát triển luôn là bạn đồng hành cùng với các cấp, các ngành đưa những thông tin sát thực, hiệu quả trong lĩnh vực tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách dân tộc đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục dân tộc.

Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Uỷ ban Dân tộc, diễn đàn của đồng bào các dân tộc Việt Nam, Báo Dân tộc và Phát triển đã làm tốt vai trò tuyên truyền, động viên, vận động nhân dân vươn lên phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, bảo tồn giữ gìn bản sắc văn hoá các DTTS, góp phần phát triển nhanh vùng DTTS, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào dân tộc đối với Đảng và Nhà nước./.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và gương khởi nghiệp trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thanh Hóa: Biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và gương khởi nghiệp trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Tỉnh đoàn Thanh Hóa vừa phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị Biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công trong vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2024, tại Tp. Sầm Sơn. Tham dự Hội nghị có 300 cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Tin nổi bật trang chủ
Viết từ nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc: Quyết liệt đấu tranh đẩy lùi “tà đạo” (Bài 2)

Viết từ nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc: Quyết liệt đấu tranh đẩy lùi “tà đạo” (Bài 2)

Với đặc thù là vùng đất biên giới, địa hình phức tạp, trình độ dân trí còn hạn chế... nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ các thế lực thù địch thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, các hoạt động tà đạo, tệ nạn xâm nhập. Do vậy, việc kiên quyết đấu tranh với tội phạm, các hoạt động sinh hoạt đạo trái pháp luật...luôn được hệ thống chính trị, nòng cốt là lực lượng công an chú trọng ngăn chặn bằng nhiều giải pháp. Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đã nâng cao nhận thức cho đồng bào DTTS hiểu rõ cái xấu, không theo đạo lạ, chung tay giữ gìn bản làng bình yên.
Gia đình 7 đời làm nghề chạm bạc trên cao nguyên đá

Gia đình 7 đời làm nghề chạm bạc trên cao nguyên đá

Sắc màu 54 - Vũ Mừng - Sơn Tùng - 5 giờ trước
Trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Hà Giang), thôn Lao Xa, xã Sủng Là là cái nôi của nghề chạm bạc truyền thống của người Mông. Đã từ rất lâu, không chỉ riêng người Mông, mà bất cứ ai muốn mua được một món đồ trang sức bằng bạc ưng ý, đều lên đường đến Lao Xa…
Giá cà phê, hồ tiêu tăng cao kỷ lục

Giá cà phê, hồ tiêu tăng cao kỷ lục

Kinh tế - Minh Thu - 5 giờ trước
Nối tiếp sự tăng trưởng từ năm 2023, giá cà phê tiếp tục tăng từ đầu năm 2024 đến nay. Bên cạnh đó, giá hồ tiêu cũng tăng cao đã góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân các tỉnh Tây Nguyên, tạo cơ hội gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao tính bền vững của cà phê, hồ tiêu.
Thanh Hóa: Biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và gương khởi nghiệp trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thanh Hóa: Biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và gương khởi nghiệp trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Công tác Dân tộc - Quỳnh Trâm - 5 giờ trước
Tỉnh đoàn Thanh Hóa vừa phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị Biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công trong vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2024, tại Tp. Sầm Sơn. Tham dự Hội nghị có 300 cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Khởi tố vụ án liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại Yên Bái

Khởi tố vụ án liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại Yên Bái

Tin tức - Trọng Bảo - 5 giờ trước
Thông tin từ UBND tỉnh Yên Bái cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng - nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.
Khép lại chuỗi hoạt động đặc sắc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Nghệ An

Khép lại chuỗi hoạt động đặc sắc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Nghệ An

Sắc màu 54 - Minh Nhật - 5 giờ trước
Tối 23/4, tại Quảng trường Hậu phương hướng về tiền tuyến huyện Tân Kỳ đã diễn ra Lễ bế mạc các hoạt động Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn tỉnh Nghệ An.
Loại trái cây trồng khắp Việt Nam "chống được ung thư ruột"

Loại trái cây trồng khắp Việt Nam "chống được ung thư ruột"

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ung thư ruột - còn gọi là ung thư đại trực tràng - là loại ung thư phổ biến thứ ba trên toàn thế giới, chiếm khoảng 10% tổng số ca ung thư. Bên cạnh đó, nó là nguyên nhân gây tử vong do ung thư xếp hàng thứ hai. Mới đây, một nghiên cứu quốc tế công bố trên tạp chí khoa học Scientific Reports đã chỉ ra tác dụng bất ngờ của quả xoài đối với bệnh ung thư ruột
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trang địa phương - Như Tâm - 5 giờ trước
Với chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”, sáng 24/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP. Cần Thơ long trọng khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đơn vị được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đại biểu phía Trung ương có ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Huỳnh Đảm - Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon - Phó Chính ủy, Bộ Tư lệnh Quân Khu 9.
Làng du lịch lớn nhất Hà Giang chuẩn bị cho phiên chợ trăm tuổi

Làng du lịch lớn nhất Hà Giang chuẩn bị cho phiên chợ trăm tuổi

Sắc màu 54 - Vũ Mừng - Minh Đức - 5 giờ trước
Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2024 đang cận kề. Cùng với sự chuẩn bị của Ban Tổ chức, những ngày qua, Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cũng đang tập trung chuẩn bị các điều kiện để đón du khách đến tham dự sự kiện quan trọng này.
Hỗ trợ điều trị ngộ độc thực phẩm bằng rau củ trong vườn nhà

Hỗ trợ điều trị ngộ độc thực phẩm bằng rau củ trong vườn nhà

Sống khỏe - Như Ý - 6 giờ trước
Ngộ độc thực phẩm là một loại bệnh hay gặp trong mùa hè, bạn có thể nhiễm bệnh do ăn uống phải thực phẩm bị nhiễm độc, nhiễm khuẩn hoặc biến chất, chứa chất phụ gia hay chất bảo quản quá liều lượng, bị ôi thiu... Vậy phải làm thế nào để thải độc cho cơ thể khi chẳng may nạp chất độc vào người? Bạn hãy tham khảo cách trị ngộ độc thực phẩm bằng rau củ trong vườn nhà sau đây nhé.
Kon Rẫy (Kon Tum): Đường ĐH22 chậm tiến độ, người dân lo lắng

Kon Rẫy (Kon Tum): Đường ĐH22 chậm tiến độ, người dân lo lắng

Pháp luật - Ngọc Chí - 6 giờ trước
Đường ĐH22, nối từ thị trấn Đăk Rờ Ve đến xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy (Kon Tum) được khởi công từ tháng 9/2022 trong niềm vui mừng, phấn khởi của Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở xã Đăk Pne. Thế nhưng, với sự chậm trễ của nhà thầu thi công, đến nay đường ĐH22 vẫn chưa hoàn thành dù đã hết thời hạn hợp đồng. Điều này làm cho người dân lo lắng khi mùa mưa sắp đến.
Khánh Hòa: Quyết liệt triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Khánh Hòa: Quyết liệt triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Trang địa phương - T.Nhân - 6 giờ trước
Nhằm lắng nghe những khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh, ngày 24/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh. Tại cuộc họp, ông Trần Hòa Nam đề nghị các địa phương nhanh chóng tháo gỡ các khó khăn, quyết liệt triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.