Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 mở rộng

Minh Thu - 15:17, 15/07/2021

Ngày 15/7/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (ĐUK) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 mở rộng. Ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư ĐUK chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị còn có các Ủy viên Ban Thường vụ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Về phía Ủy ban Dân tộc có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT.

Hội nghị đã nghe quán triệt một số nội dung cơ bản trong Quyết định số 16-QĐ/TW ngày 18/6/2021 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của ĐUK; các Tờ trình của Đảng bộ Khối như: Tờ trình về Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; Tờ trình về Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; Tờ trình về Đề án và dự thảo Nghị quyết về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ĐUK tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá bằng việc sớm xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành khóa XIII, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối khóa XIII; Chương trình làm việc, Chương trình Kiểm tra, giám sát của ĐUK nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2021.

ĐUK và các đảng ủy trực thuộc đã chủ động, tích cực phối hợp với đảng đoàn, Ban cán sự Đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội; phòng chống dịch Covid-19; tăng cường quản lý, giám sát đảng viên trong việc tham mưu xây dựng văn bản pháp luật và các cơ chế, chính sách bảo đảm đúng đường lối, quan điểm của Đảng.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, ĐUK đã Tổ chức các Hội nghị trực tuyến kết nối với Trung ương thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng, Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Hội nghị toàn quốc sơ kết Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Hội nghị trực tuyến ĐUK nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.. đảm bảo mục đích, yêu cầu, nghiêm túc, hiệu quả.

Phát huy kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm, với tinh thần tích cực, chủ động, ĐUK và các cấp ủy trực thuộc phối hợp với đảng đoàn, Ban cán sự Đảng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng đã xác định trong năm 2021, trong đó chú trọng việc đổi mới phương thức, cách làm, quản lý công việc phù hợp với việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cơ bản đồng tình, đánh giá cao kết quả đạt được của ĐUK trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, có nhiều ý kiến đóng góp về công tác xây dựng Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kết nạp đảng viên, bổ sung hồ sơ đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Hầu A Lềnh Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDTphát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh bày tỏ đồng tình, nhất trí cao với các Dự thảo báo cáo công tác của ĐUK. Đồng thời cho rằng: Dự thảo báo cáo cần bổ sung tình hình biến động trong tổ chức bộ máy, cán bộ chủ chốt tại các Đảng ủy trực thuộc ĐUK, từ đó đề ra giải pháp phù hợp.

Về 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị: ĐUK cần tăng cường công tác tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ đối với các Đảng bộ trực thuộc về công tác Xây dựng Đảng; có hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ đối với các Đảng bộ trực thuộc; hướng dẫn khung điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi chức năng nhiệm vụ của các Đảng ủy trực thuộc, đảm bảo sự thống nhất. Tăng cường công tác phối hợp hoạt động, trao đổi thông tin giữa các Ban Cán sự Đảng để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; tăng cường công tác phối hợp của các tổ Chức đoàn thể trong Đảng bộ Khối trong các hoạt động chính trị, trong các phong trào thi đua, tạo khí thế, không khí phấn khởi trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư ĐUK đánh giá cao các ý kiến của đại biểu tham dự Hội nghị, biểu dương các đảng ủy trực thuộc trong thời gian qua đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đề ra giải pháp phòng chống dịch bệnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bí thư ĐUK yêu cầu các đảng ủy trực thuộc tiếp tục cố gắng, khắc phục khó khăn, hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng cuối năm. Cụ thể, cùng Chính phủ, các bộ ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Tiếp tục triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 08 của ĐUK về chủ đề “Năm tăng cường công tác đảng viên". Sớm kiện toàn, củng cố Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra các cấp, đảm bảo hoạt động; hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra gíam sát đề ra.

Tin cùng chuyên mục
Một số văn bản, chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2021

Một số văn bản, chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2021

Trong tháng 8/2021, có một số văn bản, chính sách mới quy định về văn bằng, chứng chỉ của công chức hành chính, công chức ngành văn thư; chính sách tiền lương; các trường hợp thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; thủ tục thuế… sẽ có hiệu lực.
Tin nổi bật trang chủ
Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Thời sự - T.Hợp - 20:26, 31/07/2021
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngày 31/7, Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 1063/CĐ-TTg về phòng chống dịch COVID-19 gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
Tối 31/7: Cả nước có 3.250 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Tối 31/7: Cả nước có 3.250 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Tin tức - BĐT - 19:30, 31/07/2021
Tính từ 6 giờ đến 19 giờ ngày 31/7, Việt Nam có thêm 4.564 ca mắc COVID-19 nâng tổng số ca trong ngày 8.624 ca và có 3.250 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
Sản xuất gián đoạn, dòng tiền của doanh nghiệp 'tìm về' ngân hàng

Sản xuất gián đoạn, dòng tiền của doanh nghiệp 'tìm về' ngân hàng

Tài chính - Kinh doanh - PV - 17:45, 31/07/2021
Theo dữ liệu cập nhật mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, lần đầu tiên kể từ năm 2015 đến nay, tăng trưởng tiền gửi của các tổ chức kinh tế trong 5 tháng đầu năm cao hơn tăng trưởng tiền gửi của cư dân.
Bộ Y tế làm việc với TP. Cần Thơ về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Bộ Y tế làm việc với TP. Cần Thơ về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tin tức - Minh Triết - 17:04, 31/07/2021
Ngày 31/7, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long làm Trưởng đoàn đã làm việc với Thành ủy, UBND TP. Cần Thơ về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Lạng Sơn: Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tại Ban Dân tộc tỉnh

Lạng Sơn: Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tại Ban Dân tộc tỉnh

Công tác Dân tộc - T.Minh - 16:28, 31/07/2021
Ngày 30/7, Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn (Tổ Công tác) đã thực hiện kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Ban Dân tộc tỉnh.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức

Chiều 26/7, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV làm Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tuyên thệ và phát biểu nhậm chức sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết.
Những điều cần lưu ý sau tiêm vắc xin phòng Covid-19

Những điều cần lưu ý sau tiêm vắc xin phòng Covid-19

Video - Mỹ Thanh- Hằng Nga - 16:27, 31/07/2021
Hiện nay, chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 toàn quốc đang được triển khai. Mới đây, Bộ Y tế đã ra Quyết định 3588/QĐ-BYT về việc ban hành hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Các đơn vị, địa phương căn cứ theo hướng dẫn này để triển khai thực hiện việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 bảo đảm an toàn, hiệu quả.
Quỹ Hỗ trợ nông dân góp phần giúp nông dân vượt khó, làm giàu

Quỹ Hỗ trợ nông dân góp phần giúp nông dân vượt khó, làm giàu

Bạn của nhà nông - PV - 15:54, 31/07/2021
Những năm qua, Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Phú Thọ đã trở thành địa chỉ tin cậy, trợ giúp hàng nghìn hộ nông dân trên địa bàn tỉnh có điều kiện phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, từng bước nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững tại nhiều địa phương.
Mở cánh cửa cho nông sản Việt vào EU và Anh

Mở cánh cửa cho nông sản Việt vào EU và Anh

Kinh tế - PV - 15:22, 31/07/2021
Xuất khẩu nông sản và thực phẩm chế biến hiện chiếm khoảng 10% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào EU và Vương quốc anh (UK), tương đương khoảng gần 3 tỷ USD/năm. Nhóm sản phẩm này còn có dư địa tăng trưởng tốt, có thể nâng giá trị xuất khẩu lên gấp đôi từ nay đến 2025 nếu các doanh nghiệp Việt Nam khai thác được các lợi thế, tăng cường đầu tư chế biến sâu và quảng bá thương hiệu ở nước ngoài.
Nghề kéo xăm

Nghề kéo xăm

Nghề nghiệp - Việc làm - PV - 15:18, 31/07/2021
Dọc vùng biển bãi ngang huyện Gio Linh (Quảng Trị) có nghề kéo xăm đánh bắt thủy sản gần bờ. Nghề này không dùng máy móc, trang thiết bị hiện đại, mà chỉ cần 1 chiếc ghe lớn, 1 tấm lưới xăm rộng và sức của nhiều người cộng lại. Mặc dù là nghề thời vụ, mỗi năm chỉ kéo dài từ tháng 6 - 8 âm lịch, nhưng nghề này mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho ngư dân bãi ngang.
Các địa phương tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Các địa phương tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Sức khỏe - Như Ý - 14:41, 31/07/2021
Thời gian qua, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 các địa phương trên cả nước đã tiếp tục có các giải pháp mạnh nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn trong thời gian tới.