Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Đại hội Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển nhiệm kỳ 2022 – 2025: Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển

Kim Anh - 20:45, 14/09/2022

Ngày 14/9, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Lò Quang Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

 Đồng chí Lò Quang Tú - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển nhiệm kỳ 2022 - 2025
Đồng chí Lò Quang Tú - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển nhiệm kỳ 2022 - 2025

Những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2020-2022

Báo cáo tổng kết công tác của Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2022 khẳng định: Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, song tập thể Chi ủy, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Báo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao theo quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đề ra.

Chi ủy, Chi bộ xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, quần chúng được đặt lên hàng đầu; là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Nhờ đó các cán bộ, đảng viên đều có lập trường, quan điểm vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Các vướng mắc, tồn tại về mặt tư tưởng đã được giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận thống nhất trong Chi bộ và tập thể Báo Dân tộc và Phát triển. 

Sinh hoạt Chi bộ có nhiều đổi mới. Nội dung các buổi sinh hoạt chi bộ đều gắn với các vấn đề trọng tâm, cốt lõi vì sự phát triển toàn diện của cơ quan; đoàn kết nội bộ được tăng cường, tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Về công tác kiểm tra giám sát, trong các buổi sinh hoạt định kỳ, Chi bộ đều thực hiện chế độ báo cáo công tác tự kiểm tra giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của từng đảng viên. 100% đảng viên được kiểm tra, giám sát đều chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy quy định của cơ quan.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Công tác xây dựng Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng. Với sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động chuyên môn, Chi ủy, Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển đã ban hành các nghị quyết nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung trên báo in và báo điện tử như: Nghị quyết số 02 về giải pháp nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí; Nghị quyết số 19 về nâng cao chất lượng thông tin phản biện trên Báo Dân tộc và Phát triển; Nghị quyết số 52 về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Báo Điện tử Dân tộc và Phát triển. Nhờ đó, uy tín, vị thế của Báo ngày càng được khẳng định, được đông đảo bạn đọc, nhất là bạn đọc ở vùng đồng bào DTTS và miền núi đón nhận.

Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn rất nhiều khó khăn về kinh phí, nguồn nhân lực nhưng Chi ủy, chi bộ đã lãnh chỉ đạo quyết liệt để đưa Báo Điện tử Dân tộc và Phát triển đi vào hoạt động chính thức từ ngày 04/11/2020. Báo điện tử đã từng bước đi vào hoạt động nề nếp và ngày càng hiệu quả, trở thành một kênh thông tin tuyên truyền chính thống của Ủy ban Dân tộc trên Internet, là cơ quan báo chí chủ lực trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền về công tác dân tộc, kết quả thực hiện chính sách dân tộc, về vùng DTTS và miền núi.

Các đảng viên trong Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển bỏ phiếu bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025
Các đảng viên trong Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển bỏ phiếu bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025

Bên cạnh đó, Chi ủy, Chi bộ cũng đang lãnh đạo, chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực để triển khai hiệu quả các giải pháp đưa Báo Dân tộc và Phát triển trở thành cơ quan truyền thông đủ năng lực đáp ứng yêu cầu công tác dân tộc và tuyên truyền hiệu quả, kịp thời Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 như quy định tại Quyết định 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy Chi bộ cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn bộ phận, Chi đoàn, Chi hội Nhà báo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức và đã đạt được một số kết quả quan trọng trong các hoạt động, phong trào thi đua, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện trong vùng DTTS và miền núi…, qua đó đã động viên khích lệ tinh thần cán bộ, viên chức, người lao động, tạo bầu không khí làm việc vui tươi, phấn khởi trong toàn cơ quan. Lãnh đạo tổ chức thành công 3 kỳ Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu với nhiều đổi mới, sáng tạo, để lại dấu ấn trong lòng công chúng.

Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của các cấp ủy Đảng; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tại Đại hội, các đại biểu đã đóng góp, thảo luận nhiều ý kiến tâm huyết về xây dựng Chi bộ trong giai đoạn tới như: Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên trong xây dựng Đảng và cơ quan phát triển vững mạnh; phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ những người làm báo Báo Dân tộc và Phát triển; tăng cường vai trò của Chi bộ và Đảng viên trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tòa soạn…

Đồng chí Lò Quang Tú - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Lò Quang Tú - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lò Quang Tú - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển đã có nhiều nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đề ra.

Chi ủy, Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; chỉ đạo, định hướng nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền trên Báo Dân tộc và Phát triển. Báo đã phản ánh kịp thời tin tức thời sự, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Dân tộc, các bộ ngành Trung ương, địa phương, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…

Trong đó, nổi bật với những bài viết về chính sách - đời sống, bám sát thực tiễn cơ sở vùng đồng bào DTTS, vùng đồng bào khó khăn. Qua đó, phản ánh kịp thời những khó khăn của đồng bào trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; những bất cập trong thụ hưởng chính sách dân tộc …

Bên cạnh đó, Chi ủy, Chi bộ  cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu với nhiều đổi mới, sáng tạo.

Đại diện Chi hội Hội nhà báo Báo Dân tộc và Phát triển tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ khóa mới
Đại diện Chi hội Nhà báo Báo Dân tộc và Phát triển tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ khóa mới

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội đề ra, đồng chí Lò Quang Tú đề nghị, Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Theo đó, Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Chi ủy. Đồng chí Lê Công Bình tái đắc cử Bí thư Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển chụp ảnh lưu niệm
Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Lê Công Bình, Bí thư Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển khẳng định: Với phương châm "Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển", Đại hội Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra. Đồng thời, đồng chí Bí thư cũng đề nghị các đảng viên trong Chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, vượt qua mọi khó khăn thực hiện thắng lợi 8 chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

Tin nổi bật trang chủ
Thẩm tra sơ bộ báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình MTQG DTTS và miền núi

Thẩm tra sơ bộ báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình MTQG DTTS và miền núi

Chiều 3/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm, Thường trực Hội đồng Dân tộc đã họp Phiên mở rộng thẩm tra sơ bộ Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (gọi tắt là Chương trình MTQG DTTS và miền núi) giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025, năm 2022.
Sách về xứ đạo: Trồng cam giỏi, viết sách hay (Bài 3)

Sách về xứ đạo: Trồng cam giỏi, viết sách hay (Bài 3)

Dân tộc- Tôn giáo - Phạm Việt Thắng - 21:32, 03/10/2022
Tôi biết giáo dân, doanh nhân, nông dân Trịnh Xuân Giáo trồng cam giỏi đã lâu, thậm chí được ăn cam Thiên Sơn nức tiếng của anh nhiều rồi. Nhưng rất bất ngờ khi anh ra cuốn “Cuộc chiến mưu sinh” – một cuốn sách mà theo anh là thông điệp gửi đến bạn đọc, rằng đừng đánh mất niềm tin!
Quảng Nam sẽ đăng cai tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ IV, năm 2027

Quảng Nam sẽ đăng cai tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ IV, năm 2027

Tin tức - Văn Hoa - Tuấn Ninh - 21:22, 03/10/2022
Chiều ngày 3/10, UBND tỉnh Điện Biên phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ Bế mạc Ngày hội giao lưu Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, Điện Biên 2022.
Thủ tướng chỉ đạo chấn chỉnh ngay khuyết điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng

Thủ tướng chỉ đạo chấn chỉnh ngay khuyết điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng

Thời sự - BĐT - 20:25, 03/10/2022
Ngày 3/10, Văn phòng Chính phủ có công văn số 890/TTg –V.I truyền đạt ý kiến của Thủ tướng liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC). Thủ tướng yêu cầu rà soát, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Sức lan tỏa từ

Sức lan tỏa từ "Giải GOLF Doanh nhân vì cộng đồng 2022”

Tin tức - PV - 20:20, 03/10/2022
“Giải GOLF Doanh nhân vì cộng đồng 2022” do Cục Phát triển Doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc (TAC) phối hợp tổ chức đã chính thức diễn ra tại Sân Phoenix Golf Resort, Lương Sơn, Hòa Bình.
Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thời sự - PV - 20:05, 03/10/2022
Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc sáng ngày 3/10/2022 tại Thủ đô Hà Nội.
Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 3/10/2022

Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 3/10/2022

Chương trình điểm tin, đọc báo tuần này thông tin về hoạt động của lãnh đạo Ủy ban Dân tộc và Ban dân tộc các địa phương triển khai Chương trình MTQG phát triển KT- XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, chính sách cho người có uy tín; Cùng một số thông tin nổi bật khác về hoạt động tôn giáo, văn hoá xã hội tại các địa phương. Phần đọc báo sẽ giới thiệu bài viết: “Hai ngôi chùa bên dòng sông Sê Pôn” của tác giả Nguyễn Thanh
Toàn văn bài Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Toàn văn bài Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Thời sự - BĐT - 19:35, 03/10/2022
Sáng ngày 3/10, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Báo Điện tử Dân tộc và Phát triển xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị này.
Giải phóng nguồn lực đất đai cho đồng bào DTTS: Tài nguyên đất rừng bị xâm hại (Bài 2)

Giải phóng nguồn lực đất đai cho đồng bào DTTS: Tài nguyên đất rừng bị xâm hại (Bài 2)

Công tác Dân tộc - Tùng Nguyên - 19:24, 03/10/2022
Cùng với hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, thì việc thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên đất đai, nhất là rừng và đất rừng ở các nông, lâm trường quốc doanh (NLTQD) rất lỏng lẻo. Điều này khiến tài nguyên bị xâm hại, tình trạng tranh chấp đất đai có nguồn gốc từ các NLTQD đến nay vẫn chưa “hạ nhiệt”.
Giải Nobel Y Sinh năm 2022: Vinh danh nhà khoa học Svante Paabo

Giải Nobel Y Sinh năm 2022: Vinh danh nhà khoa học Svante Paabo

Khoa học - Công nghệ - PV - 19:18, 03/10/2022
Chiều 3/10 theo giờ Việt Nam, Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển công bố giải Nobel Y sinh năm 2022 thuộc về ông Svante Paabo, người Thụy Điển.
TP. Hà Nội: Xây dựng hồ sơ trình UNESCO bảo vệ khẩn cấp di sản Mo Mường

TP. Hà Nội: Xây dựng hồ sơ trình UNESCO bảo vệ khẩn cấp di sản Mo Mường

Tin tức - Nga Anh - 17:45, 03/10/2022
TP Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan, địa phương xây dựng Bộ hồ sơ quốc gia về di sản văn hoá Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh trong danh sách Di sản văn hoá phi vật thể bảo vệ khẩn cấp.
Ngày hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Lào: Sôi nổi các hoạt động thể thao

Ngày hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Lào: Sôi nổi các hoạt động thể thao

Thể thao - Văn Hoa - Tuấn Ninh - 17:22, 03/10/2022
Song song với các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, hoạt động thể thao diễn ra từ ngày 1 - 3/10, với nhiều môn thi đấu mang đậm sắc màu các dân tộc khu vực biên giới Việt Nam - Lào.