Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Công tác dân tộc nhìn từ cơ sở

Nhóm phóng viên - 20:35, 30/01/2022

Trong việc thực hiện chính sách dân tộc, các cơ quan làm công tác dân tộc ở địa phương có vai trò rất quan trọng. Họ không chỉ là cơ quan trực tiếp triển khai các chính sách từ Trung ương mà còn tham mưu đắc lực cho chính quyền ban hành những chính sách đặc thù phù hợp với tình hình thực tế. Từ đó, phát huy cao nhất hiệu quả chính sách dân tộc, góp phần đưa vùng đồng bào DTTS và miền núi phát triển. Trước thềm năm mới 2022, Báo Dân tộc và Phát triển xin giới thiệu một số hoạt động nổi bật thời gian qua của cơ quan làm công tác dân tộc địa phương.

Với vai trò, trách nhiệm của mình, các cơ quan công tác dân tộc tại cơ sở đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, nâng cao đời sống vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Với vai trò, trách nhiệm của mình, các cơ quan công tác dân tộc tại cơ sở đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, nâng cao đời sống vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Thái Nguyên: Kịp thời đề xuất Đề án riêng, phù hợp

Những năm qua, Ban Dân tộc tỉnh đã phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh nhiều chính sách đặc thù, hiệu quả. Trong đó, đặc biệt phải kể đến, từ sự tham mưu của Ban Dân tộc, ngày 16/9/2014, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 2037/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất và đời sống các xóm, bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020” (Đề án 2037).

Đề án đã hỗ trợ 26 xóm, bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Theo đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ giống ngô lai, phân bón với kinh phí 14,91 tỷ đồng; ngân sách tỉnh cho vay vốn hơn 7,3 tỷ đồng và hỗ trợ trồng cỏ phát triển chăn nuôi trâu, bò 1,3 tỷ đồng; hỗ trợ 1 tỷ đồng trồng hơn 40ha cây ăn quả...

Từ thực hiện Đề án 2037, Ban Dân tộc đã rút được nhiều kinh nghiệm để tham mưu cho các cấp, ngành, tiếp tục thực hiện chính sách dân tộc hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo. Cụ thể, đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp các sở, ngành theo nhiệm vụ quản lý Nhà nước được giao, ban hành văn bản đề nghị các huyện thuộc phạm vi, đối tượng thụ hưởng của các dự án rà soát, xây dựng danh mục, chuẩn bị các bước đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công. Đến nay, Ban Dân tộc đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tổng hợp nhu cầu vốn và cam kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, 2022 theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 – 2030, với tổng số vốn cam kết giải ngân trên 335 tỷ đồng...

Quảng Bình: Chủ động tham mưu phòng, chống dịch

Trong đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 lần thứ 3 năm 2021, lần đầu tiên vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Bình xuất hiện các ổ dịch tại bản Cha Lo, bản K-Ai, xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa) với nhiều ca dương tính. Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động nắm tình hình cơ sở, kịp thời tham mưu đề xuất với UBND tỉnh triển khai các chính sách phân bổ kinh phí, đảm bảo an sinh cho đồng bào DTTS thuộc diện giãn cách xã hội.

Qua đó, đồng bào dân tộc Chứt ở bản Cha Lo, Bản K - Ai được hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm đầy đủ. Ngoài ra, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình còn vận động công chức, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp kinh phí để mua nhu yếu phẩm hỗ trợ được 329 hộ đồng bào DTTS.

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, đồng bào đã hiểu hơn về vai trò, ý nghĩa của việc giãn cách, yên tâm phòng chống dịch, hạn chế dịch bệnh lây lan rộng trong vùng đồng bào DTTS.

Đặc biệt, trong 2 năm qua, Ban Dân tộc tỉnh đã và đang triển khai đầu tư 8 công trình cơ sở hạ tầng trong vùng đồng bào dân tộc Chứt, với tổng kinh phí hơn 15,7 tỷ đồng được tỉnh phân bổ năm 2020 chuyển nguồn thực hiện năm 2021. Năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục triển khai các dự án như: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt…, để ổn định đời sống trong đồng bào DTTS.

Kon Tum: Bảo tồn, phát huy bản sắc truyền thống DTTS từ chính chủ thể

Là tỉnh có đông thành phần DTTS ở phía Bắc Tây Nguyên, cộng đồng các dân tộc tỉnh Kon Tum có nhiều nét văn hóa đặc thù. Nhưng việc bảo tồn văn hóa cũng gặp không ít khó khăn, các nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, rèn, đan lát… đã mai một rất nhiều, trong khi đó, nghệ nhân truyền dạy đã lớn tuổi và sống rải rác ở nhiều địa phương, nên khi tập hợp nghệ nhân để mở lớp truyền dạy rất khó. Đó là chưa nói mỗi dân tộc có những đặc trưng riêng nên nghệ nhân truyền đạt cũng khó mà chuẩn với từng dân tộc.

Xác định rõ điều này, thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã lồng ghép chính sách trong lĩnh vực văn hóa và chính sách dân tộc một cách hiệu quả. Một số nghề truyền thống như, dệt thổ cẩm, đan lát, truyền dạy cồng chiêng được phát huy; nhà Rông, chiêng đặc thù của một số dân tộc rất ít người được hỗ trợ nâng cấp để lưu giữ bản sắc văn hóa từng dân tộc.

Đến nay, tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ sửa chữa, tôn tạo, xây dựng 446 nhà Rông truyền thống (lồng ghép nguồn kinh phí với "Đề án cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014 - 2020"); hỗ trợ các địa phương 15 bộ cồng chiêng; tổ chức 25 hội nghị tuyên truyền, vận động công tác bảo tồn và phát triển nghề truyền thống với 1.818 người tham gia... với tổng kinh phí là 2,6 tỷ đồng.

An Giang: Chủ động thực hiện chính sách Người có uy tín

Để triển khai tốt chính sách dân tộc trong thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu cho lãnh đạo tỉnh nhiều chính sách, chương trình, dự án... cho vùng đồng bào DTTS.

Đặc biệt, Ban Dân tộc luôn quan tâm đến chính sách đối với Người có uy tín, bởi đây là lực lượng quan trọng, góp phần phát triển ổn định và toàn diện vùng đồng bào DTTS. Theo đó, xét quy định mức phụ cấp theo hệ số từ 0,3 - 0,5 mức lương cơ sở để tạo điều kiện hỗ trợ cho các vị trong quá trình hoạt động, cấp thẻ bảo hiểm y tế, cấp phát báo để Người có uy tín làm tư liệu tuyên truyền. Người dân vùng sâu, vùng xa muốn tiếp cận văn bản Trung ương rất khó khăn nên mỗi tờ báo sẽ mang đến những tài liệu tuyên truyền kịp thời, hữu ích.

Để phát huy hiệu quả vai trò của Người có uy tín, Ban Dân tộc tỉnh An Giang cũng đã tham mưu với tỉnh, giao cho UBND huyện, UBND tỉnh xem xét quyết định chọn Người có uy tín theo đặc thù của mỗi địa phương. Mỗi thôn (ấp) đồng bào DTTS được xét, chọn từ 1 đến 2 Người có uy tín, không bắt buộc Người có uy tín phải là người lớn tuổi, phải trong giới chức sắc… sẽ hạn chế hạt nhân trẻ xứng đáng được bầu là Người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2024 dưới góc nhìn của chuyên gia quốc tế

Điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2024 dưới góc nhìn của chuyên gia quốc tế

Cuộc điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2024 đang được triển khai thực hiện tại 54 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm 51 tỉnh có xã thuộc vùng DTTS và miền núi và 3 tỉnh, thành phố có các xã/phường/thị trấn có nhiều người DTTS sinh sống, gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Hà Tĩnh. Dưới góc nhìn của ông Matt Jackson, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam cho rằng, kết quả cuộc điều tra là những dữ liệu quan trọng giúp theo dõi đánh giá tiến độ thực hiện các chính sách của Chính phủ Việt Nam đồng thời là cơ sở để ban hành các quyết định chính sách nhằm giảm bớt những thiệt thòi mà các nhóm DTTS đang phải đối mặt.
Tin nổi bật trang chủ
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời sự - BDT - 20:33, 20/07/2024
Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng Ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời sự - BDT - 20:28, 20/07/2024
Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Nghệ nhân Ưu tú Y Sinh: Trao truyền văn hóa dân tộc Xơ Đăng

Nghệ nhân Ưu tú Y Sinh: Trao truyền văn hóa dân tộc Xơ Đăng

Sắc màu 54 - Thanh Thuận - 16:11, 20/07/2024
Nói đến nghệ thuật chơi đàn Klông pút, không thể không nhắc tới Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Y Sinh, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Từ tình yêu đặc biệt với cây đàn Klông pút, lo sợ nguy cơ “biến mất” của đàn Klông pút, NNƯT Y Sinh đã đứng ra truyền dạy cho thế hệ trẻ với mong muốn những giai điệu của đại ngàn sẽ mãi lưu truyền trong đời sống người Xơ Đăng.
Chủ động ứng phó mưa lớn kèm lốc sét, gió giật mạnh và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó mưa lớn kèm lốc sét, gió giật mạnh và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Tin tức - T.H - 16:10, 20/07/2024
Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai vừa có Công văn số 700/ĐĐ-ƯPKP đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tham mưu UBND các tỉnh, thành phố việc ứng phó với mưa lớn kèm lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
Cuba tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cuba tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời sự - PV - 16:07, 20/07/2024
Ngày 19/7, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Tin trong ngày - 19/7/2024

Tin trong ngày - 19/7/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 19/7, có những thông tin đáng chú ý sau: Khó khăn trong thực hiện mô hình hỗ trợ sản xuất từ các chương trình MTQG. Yên Bái: 17 hộ dân thôn Đoàn Kết bị cô lập do mưa lớn. Ấn tượng Đội văn nghệ cồng chiêng của đồng bào Co. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Nữ sinh Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc là thủ khoa toàn tỉnh Thái Nguyên

Nữ sinh Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc là thủ khoa toàn tỉnh Thái Nguyên

Giáo dục - Vũ Mừng - 09:38, 20/07/2024
Sống xa nhà, song được sự tận tâm dạy dỗ của các thầy cô giáo, nữ sinh người Hà Giang đã nỗ lực học tập và trở thành thủ khoa toàn tỉnh Thái Nguyên tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
Agribank đồng hành tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cung ứng vốn nền kinh tế

Agribank đồng hành tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cung ứng vốn nền kinh tế

Kinh tế - Lê Thảo - 09:33, 20/07/2024
Trong 6 tháng đầu năm 2024, Agribank đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, tăng khả năng tiếp cận vốn của nền kinh tế bằng các cơ chế về lãi suất, phí, tín dụng ưu đãi... Trên cơ sở đó, tập trung cho 3 động lực tăng trưởng chính là tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư và ưu tiên 5 lĩnh vực mũi nhọn bao gồm xuất khẩu, nông nghiệp, công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ.
Thị trường thương mại điện tử của Việt Nam phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á

Thị trường thương mại điện tử của Việt Nam phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á

Kinh tế - Hoàng Minh - 09:32, 20/07/2024
Trong 4 năm qua, thị trường thương mại điện tử Việt Nam luôn đạt tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm từ 16-30% và được đánh giá phát triển nhanh nhất Đông Nam Á.
Điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2024 dưới góc nhìn của chuyên gia quốc tế

Điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2024 dưới góc nhìn của chuyên gia quốc tế

Sự kiện - Bình luận - Thanh Huyền - 09:29, 20/07/2024
Cuộc điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2024 đang được triển khai thực hiện tại 54 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm 51 tỉnh có xã thuộc vùng DTTS và miền núi và 3 tỉnh, thành phố có các xã/phường/thị trấn có nhiều người DTTS sinh sống, gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Hà Tĩnh. Dưới góc nhìn của ông Matt Jackson, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam cho rằng, kết quả cuộc điều tra là những dữ liệu quan trọng giúp theo dõi đánh giá tiến độ thực hiện các chính sách của Chính phủ Việt Nam đồng thời là cơ sở để ban hành các quyết định chính sách nhằm giảm bớt những thiệt thòi mà các nhóm DTTS đang phải đối mặt.
Bảo tồn và phát huy giá trị nhạc cụ truyền thống dân tộc Chăm

Bảo tồn và phát huy giá trị nhạc cụ truyền thống dân tộc Chăm

Sắc màu 54 - Thái Tuyên - 09:22, 20/07/2024
Dân tộc Chăm có nhiều loại hình văn hóa phi vật thể hàm chứa những nội dung phong phú, chuyển tải các phương diện rõ nét về xã hội, con người và phản ánh trung thực các hiện tượng xã hội, phong tục tập quán và ước mơ của con người về một xã hội tốt đẹp thông qua diễn trình của lễ hội. Trong đó, nhạc cụ truyền thống đóng vai trò rất quan trọng trong sinh hoạt văn hóa, tôn giáo và tín ngưỡng của người Chăm.