Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Công tác dân tộc nhìn từ cơ sở

Nhóm phóng viên - 20:35, 30/01/2022

Trong việc thực hiện chính sách dân tộc, các cơ quan làm công tác dân tộc ở địa phương có vai trò rất quan trọng. Họ không chỉ là cơ quan trực tiếp triển khai các chính sách từ Trung ương mà còn tham mưu đắc lực cho chính quyền ban hành những chính sách đặc thù phù hợp với tình hình thực tế. Từ đó, phát huy cao nhất hiệu quả chính sách dân tộc, góp phần đưa vùng đồng bào DTTS và miền núi phát triển. Trước thềm năm mới 2022, Báo Dân tộc và Phát triển xin giới thiệu một số hoạt động nổi bật thời gian qua của cơ quan làm công tác dân tộc địa phương.

Với vai trò, trách nhiệm của mình, các cơ quan công tác dân tộc tại cơ sở đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, nâng cao đời sống vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Với vai trò, trách nhiệm của mình, các cơ quan công tác dân tộc tại cơ sở đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, nâng cao đời sống vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Thái Nguyên: Kịp thời đề xuất Đề án riêng, phù hợp

Những năm qua, Ban Dân tộc tỉnh đã phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh nhiều chính sách đặc thù, hiệu quả. Trong đó, đặc biệt phải kể đến, từ sự tham mưu của Ban Dân tộc, ngày 16/9/2014, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 2037/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất và đời sống các xóm, bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020” (Đề án 2037).

Đề án đã hỗ trợ 26 xóm, bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Theo đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ giống ngô lai, phân bón với kinh phí 14,91 tỷ đồng; ngân sách tỉnh cho vay vốn hơn 7,3 tỷ đồng và hỗ trợ trồng cỏ phát triển chăn nuôi trâu, bò 1,3 tỷ đồng; hỗ trợ 1 tỷ đồng trồng hơn 40ha cây ăn quả...

Từ thực hiện Đề án 2037, Ban Dân tộc đã rút được nhiều kinh nghiệm để tham mưu cho các cấp, ngành, tiếp tục thực hiện chính sách dân tộc hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo. Cụ thể, đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp các sở, ngành theo nhiệm vụ quản lý Nhà nước được giao, ban hành văn bản đề nghị các huyện thuộc phạm vi, đối tượng thụ hưởng của các dự án rà soát, xây dựng danh mục, chuẩn bị các bước đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công. Đến nay, Ban Dân tộc đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tổng hợp nhu cầu vốn và cam kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, 2022 theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 – 2030, với tổng số vốn cam kết giải ngân trên 335 tỷ đồng...

Quảng Bình: Chủ động tham mưu phòng, chống dịch

Trong đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 lần thứ 3 năm 2021, lần đầu tiên vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Bình xuất hiện các ổ dịch tại bản Cha Lo, bản K-Ai, xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa) với nhiều ca dương tính. Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động nắm tình hình cơ sở, kịp thời tham mưu đề xuất với UBND tỉnh triển khai các chính sách phân bổ kinh phí, đảm bảo an sinh cho đồng bào DTTS thuộc diện giãn cách xã hội.

Qua đó, đồng bào dân tộc Chứt ở bản Cha Lo, Bản K - Ai được hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm đầy đủ. Ngoài ra, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình còn vận động công chức, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp kinh phí để mua nhu yếu phẩm hỗ trợ được 329 hộ đồng bào DTTS.

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, đồng bào đã hiểu hơn về vai trò, ý nghĩa của việc giãn cách, yên tâm phòng chống dịch, hạn chế dịch bệnh lây lan rộng trong vùng đồng bào DTTS.

Đặc biệt, trong 2 năm qua, Ban Dân tộc tỉnh đã và đang triển khai đầu tư 8 công trình cơ sở hạ tầng trong vùng đồng bào dân tộc Chứt, với tổng kinh phí hơn 15,7 tỷ đồng được tỉnh phân bổ năm 2020 chuyển nguồn thực hiện năm 2021. Năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục triển khai các dự án như: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt…, để ổn định đời sống trong đồng bào DTTS.

Kon Tum: Bảo tồn, phát huy bản sắc truyền thống DTTS từ chính chủ thể

Là tỉnh có đông thành phần DTTS ở phía Bắc Tây Nguyên, cộng đồng các dân tộc tỉnh Kon Tum có nhiều nét văn hóa đặc thù. Nhưng việc bảo tồn văn hóa cũng gặp không ít khó khăn, các nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, rèn, đan lát… đã mai một rất nhiều, trong khi đó, nghệ nhân truyền dạy đã lớn tuổi và sống rải rác ở nhiều địa phương, nên khi tập hợp nghệ nhân để mở lớp truyền dạy rất khó. Đó là chưa nói mỗi dân tộc có những đặc trưng riêng nên nghệ nhân truyền đạt cũng khó mà chuẩn với từng dân tộc.

Xác định rõ điều này, thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã lồng ghép chính sách trong lĩnh vực văn hóa và chính sách dân tộc một cách hiệu quả. Một số nghề truyền thống như, dệt thổ cẩm, đan lát, truyền dạy cồng chiêng được phát huy; nhà Rông, chiêng đặc thù của một số dân tộc rất ít người được hỗ trợ nâng cấp để lưu giữ bản sắc văn hóa từng dân tộc.

Đến nay, tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ sửa chữa, tôn tạo, xây dựng 446 nhà Rông truyền thống (lồng ghép nguồn kinh phí với "Đề án cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014 - 2020"); hỗ trợ các địa phương 15 bộ cồng chiêng; tổ chức 25 hội nghị tuyên truyền, vận động công tác bảo tồn và phát triển nghề truyền thống với 1.818 người tham gia... với tổng kinh phí là 2,6 tỷ đồng.

An Giang: Chủ động thực hiện chính sách Người có uy tín

Để triển khai tốt chính sách dân tộc trong thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu cho lãnh đạo tỉnh nhiều chính sách, chương trình, dự án... cho vùng đồng bào DTTS.

Đặc biệt, Ban Dân tộc luôn quan tâm đến chính sách đối với Người có uy tín, bởi đây là lực lượng quan trọng, góp phần phát triển ổn định và toàn diện vùng đồng bào DTTS. Theo đó, xét quy định mức phụ cấp theo hệ số từ 0,3 - 0,5 mức lương cơ sở để tạo điều kiện hỗ trợ cho các vị trong quá trình hoạt động, cấp thẻ bảo hiểm y tế, cấp phát báo để Người có uy tín làm tư liệu tuyên truyền. Người dân vùng sâu, vùng xa muốn tiếp cận văn bản Trung ương rất khó khăn nên mỗi tờ báo sẽ mang đến những tài liệu tuyên truyền kịp thời, hữu ích.

Để phát huy hiệu quả vai trò của Người có uy tín, Ban Dân tộc tỉnh An Giang cũng đã tham mưu với tỉnh, giao cho UBND huyện, UBND tỉnh xem xét quyết định chọn Người có uy tín theo đặc thù của mỗi địa phương. Mỗi thôn (ấp) đồng bào DTTS được xét, chọn từ 1 đến 2 Người có uy tín, không bắt buộc Người có uy tín phải là người lớn tuổi, phải trong giới chức sắc… sẽ hạn chế hạt nhân trẻ xứng đáng được bầu là Người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Hữu Lũng (Lạng Sơn): Phấn đấu đến năm 2029, tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm trên 3%

Hữu Lũng (Lạng Sơn): Phấn đấu đến năm 2029, tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm trên 3%

Ngày 24/6, UBND huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS huyện lần thứ IV, năm 2024. Đại hội đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2029, tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm 3% trở lên. Tỷ lệ gia đình văn hóa trên 85% trở lên. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 77%. Trên 98% người DTTS có thẻ bảo hiểm y tế…
Tin nổi bật trang chủ
Hội LHPN Việt Nam: Tuyên truyền kiến thức về sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em

Hội LHPN Việt Nam: Tuyên truyền kiến thức về sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em

Trang địa phương - Thu Hiên-Thúy Hồng - 21:05, 24/06/2024
Trong khuôn khổ Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, trong 2 ngày 23 - 24/6, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tổ chức chuỗi sự kiện truyền thông vận động phụ nữ sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em tại huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Tham dự sự kiện có khoảng 300 hội viên, phụ nữ, cộng tác viên dân số, cô đỡ thôn bản các xã có tỷ lệ sinh con tại nhà cao.
Sự thật về thông tin ruộng lúa tự bốc cháy tại Gia Lai?

Sự thật về thông tin ruộng lúa tự bốc cháy tại Gia Lai?

Tin tức - T.H - 21:01, 24/06/2024
Liên quan đến hiện tượng mặt ruộng tự bốc khói, cháy ở xã Bar Măih, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, lãnh đạo xã cho biết đây là hiện tượng bình thường, không như những thông tin về "ngày tận thế" lan truyền trên mạng xã hội, gây hoang mang cho người dân.
Kiên Giang: Xuất quân thực hiện các hoạt động Tết quân - dân năm 2025

Kiên Giang: Xuất quân thực hiện các hoạt động Tết quân - dân năm 2025

Tin tức - Tào Đạt - Phương Vũ - 20:54, 24/06/2024
Sáng 24/6, Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết quân - dân giai đoạn 2021 - 2025 tổ chức lễ xuất quân thực hiện các hoạt động Tết quân - dân năm 2025 tại xã Phú Lợi, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Đến dự và chỉ đạo buổi lễ có ông Nguyễn Lưu Trung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết quân - dân giai đoạn 2021 - 2025.
Mẹ không tắt bếp gas khi ra ngoài, 3 cháu nhỏ tử vong thương tâm

Mẹ không tắt bếp gas khi ra ngoài, 3 cháu nhỏ tử vong thương tâm

Tin tức - T.H - 20:50, 24/06/2024
Ngày 24/6, Đại tá Trần Vĩnh Phú - Trưởng Công an Tp. Đà Lạt (Lâm Đồng), thông tin chính thức về vụ cháy nhà làm 3 cháu nhỏ tử vong.
Hữu Lũng (Lạng Sơn): Phấn đấu đến năm 2029, tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm trên 3%

Hữu Lũng (Lạng Sơn): Phấn đấu đến năm 2029, tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm trên 3%

Tin tức - Thúy Hồng - 20:48, 24/06/2024
Ngày 24/6, UBND huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS huyện lần thứ IV, năm 2024. Đại hội đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2029, tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm 3% trở lên. Tỷ lệ gia đình văn hóa trên 85% trở lên. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 77%. Trên 98% người DTTS có thẻ bảo hiểm y tế…
Lễ hội Khô già già của dân tộc Hà Nhì

Lễ hội Khô già già của dân tộc Hà Nhì

Người Hà Nhì sinh sống chủ yếu ở vùng núi cao Tây Bắc. Cho đến nay, đồng bào dân tộc Hà Nhì vẫn giữ được nhiều nét văn hóa riêng, đậm đà bản sắc, trong đó có Lễ hội Khô già già. “Khô già già” theo tiếng Hà Nhì có nghĩa là “bội thu”. Đây là lễ hội cầu mùa, cũng là lễ hội lớn nhất trong năm của dân tộc Hà Nhì.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Thời sự - PV - 20:05, 24/06/2024
Chiều 24/6 tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Cường nhân dịp tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức tại Đại Liên (Hội nghị WEF Đại Liên) và làm việc tại Trung Quốc.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc

Công tác Dân tộc - Tào Đạt - 19:56, 24/06/2024
Sáng 24/6, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chủ trì họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban để đánh giá kết quả công việc tuần 25, triển khai nhiệm vụ tuần 26 năm 2024. Tham dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Y Thông, Nông Thị Hà, cùng lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc UBDT.
Kon Tum: Tiêu hủy 148 cây giống giả sâm Ngọc Linh Kon Tum

Kon Tum: Tiêu hủy 148 cây giống giả sâm Ngọc Linh Kon Tum

Pháp luật - Ngọc Chí - 19:46, 24/06/2024
Ngày 24/6, tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum), Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý Thị trường tỉnh Kon Tum) cùng lực lượng chức năng Công an tỉnh Kon Tum và các phòng, ban huyện Tu Mơ Rông đã tổ chức tiêu hủy 148 cây sâm giống 1 năm tuổi giả sâm Ngọc Linh. Đây là tang vật trong vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán 150 cây giống sâm Ngọc Linh giả (có 2 cây bị chết).
Kon Tum: Biểu dương 50 cặp mẹ con thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Kon Tum: Biểu dương 50 cặp mẹ con thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Xã hội - Ngọc Chí - 19:43, 24/06/2024
Chiều 24/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Kon Tum tổ chức buổi gặp mặt, biểu dương 50 cặp mẹ con thực hiện Chương trình "Mẹ đỡ đầu" và trao giải Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới dành cho trẻ em vùng DTTS và miền núi cấp tỉnh năm 2024.
Yên Minh (Hà Giang): Bồi dưỡng kiến thức cho gần 300 Người có uy tín trong đồng bào DTTS

Yên Minh (Hà Giang): Bồi dưỡng kiến thức cho gần 300 Người có uy tín trong đồng bào DTTS

Công tác Dân tộc - Vũ Mừng - 19:39, 24/06/2024
Trong 2 ngày 24 - 25/6, Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang phối hợp UBND huyện Yên Minh tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2024. Tham dự có 282 đại biểu, là Người có uy tín trên địa bàn huyện.