Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum: Hiệu quả từ Cuộc vận động Thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS

Minh Thu - Văn Hoa - 09:20, 29/06/2022

Qua 1 năm triển khai, Cuộc vận động “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” (Cuộc vận động) như thổi “làn gió mới” vào đời sống của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Người dân thôn Ya Xiêng, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy có ý thức cao hơn với cánh đồng không chai lọ, không rác thải
Người dân thôn Ya Xiêng, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum có ý thức cao hơn với cánh đồng không chai lọ, không rác thải

Thay đổi từ những việc nhỏ

Dọc theo tuyến đường bê tông vào khu sản xuất của thôn Ya Xiêng, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, cánh đồng bao la hiện ra xanh mướt một màu của lúa, không còn lốm đốm bao bì, vỏ hộp thuốc vương vãi như trước đây.

Ông A việt, Chủ tịch Hội Nông dân xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cho biết: Cuộc vận động do Tỉnh ủy Kon Tum phát động, Hội Nông dân xã đã đưa ra nhiều cách làm, mô hình, trong đó có mô hình cánh đồng không vỏ thuốc bảo vệ thực vật phù hợp với người dân địa phương. Mô hình được triển khai vào tháng 11/2021 tại 3 thôn trong xã.

“Chúng tôi tổ chức ký cam kết cho 30 hộ thực hiện mô hình, đảm bảo không còn vỏ thuốc bảo vệ thực vật trên hơn 6ha cánh đồng lúa, cùng chung tay vì một cánh đồng sạch” - ông Việt cho biết.

Ở xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, để người dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa Cuộc vận động, UBND xã đã triển khai tuyên truyền cho hơn 1.000 hộ đồng bào DTTS. Đến nay, đã có khoảng 700 hộ có sự chuyển biến về nếp nghĩ, cách làm; 700 hộ biết áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật, thực hiện cơ giới hoá, từng bước chuyển đổi cây, con giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, mức thu nhập; 18 hộ đã tham gia vào 2 hợp tác xã trên địa bàn.

Từ Cuộc vận động, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS trên địa bàn xã cải thiện rõ rệt. Những hủ tục như làm đám ma linh đình, kéo dài ngày hay phá rừng làm nương rẫy, du canh du cư đã bị xóa bỏ. Cá biệt như tại làng Kơ Tol, trước đây đàn ông trong làng hay tụ tập uống rượu. Kể từ khi được vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm, các đối tượng dần bỏ những tệ nạn, chí thú làm ăn, lo cho đời sống gia đình.

Thực hiện Cuộc vận động, Ban Dân tộc Kon Tum đã phối hợp với các đơn vị lồng ghép triển khai công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo từng lĩnh vực phù hợp với từng ngành, từng địa phương.

Hỗ trợ sinh kế bằng vật nuôi cho người dân để từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm
Hỗ trợ sinh kế bằng vật nuôi cho người dân để từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Thông qua các phương tiện thông tin truyền thông, lồng ghép trong các buổi tập huấn, hội nghị, hội thảo, bồi dưỡng, thăm hỏi, gặp mặt... do Ban Dân tộc tổ chức, mỗi công chức, người lao động cơ quan; người dân trên địa bàn nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng Cuộc vận động nhằm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, biết cách tổ chức lao động sản xuất, làm cho các hộ đồng bào DTTS nghèo và cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bà Phạm Thanh Phước, cán bộ Ban Dân tộc Kon Tum cho biết: Trong thời gian qua, Ban Dân tộc Kon Tum đã phối hợp các huyện đánh giá các mô hình điểm phát triển kinh tế tại địa phương. Từ đó, nhân rộng ra các mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao để vận động, khích khuyến các hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo tham gia vào các mô hình phát triển kinh tế tại địa phương, từ đó thay đổi nếp nghĩ, cách làm, loại bỏ dần những phong tục, tập quán lạc hậu, biết cách tổ chức lao động sản xuất, làm cho các hộ đồng bào DTTS nghèo và cận nghèo vươn lên thoát nghèo.

Thay đổi để thoát nghèo bền vững

Qua rà soát, kết quả thực hiện công tác tuyên truyền Cuộc vận động tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum có gần 30 nghìn hộ DTTS được tuyên truyền, phổ biến nội dung Cuộc vận động, gần 11 ngàn hộ DTTS thay đổi nếp nghĩ, bỏ dần những hủ tục lạc hậu, không trông chờ, ỷ lại... vươn lên thoát nghèo; trên 17 ngàn hộ DTTS biết áp dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất; trên 9 ngàn hộ DTTS có đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện. Tỉ lệ hộ nghèo trong vùng DTTS toàn tỉnh giảm từ 3-4%/năm.

“Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các huyện, thành phố được quan tâm; công tác tuyên truyền vận động, công tác hướng dẫn, đôn đốc các địa phương cơ sở triển khai thực hiện Cuộc vận động kịp thời, chặt chẽ đã góp phần quan trọng trong việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào các DTTS trong việc phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững” - bà Phước cho hay.

Triển khai Cuộc vận động, năm 2021, Ban Dân tộc đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho Người có uy tín tuyên truyền, phổ biến nội dung Cuộc vận động tới 318 người.... Ngoài ra, Ban Dân tộc đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền Cuộc vận động đến với đồng bào DTTS thông qua các buổi hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng tại cơ sở do Ban Dân tộc tổ chức và quản lý.

Người dân huyện Kon Rẫy mạnh dạn đầu tư giống cây mới vào sản xuất
Người dân huyện Kon Rẫy mạnh dạn đầu tư giống cây mới vào sản xuất

Thực hiện Nghị quyết 04 NQ/TU của Tỉnh ủy Kon Tum về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong năm 2021, cấp ủy Đảng, chính quyền Ban Dân tộc đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc phối hợp với Bộ phận phụ trách Tổ công tác 04 hỗ trợ hộ anh Y Phân và anh A Sỹ ở thôn Chung Tam, xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông xây dựng mô hình thoát nghèo trồng cây giống Sâm dây và Sơn Tra với tổng giá trị 13 triệu đồng. Đến nay, 2 mô hình cây trồng đang sinh trưởng và phát triển tốt, có thể mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn các loại cây trồng khác.

Theo ông Hà Hồng Duy, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum: Dù mới triển khai hơn 01 năm, nhưng Cuộc vận động góp phần hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào DTTS thay đổi phương thức canh tác, chủ động phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo sức lan tỏa đối với các hộ nghèo, cận nghèo. Trong thời gian tới, để Cuộc vận động đi vào thực chất, hiệu quả, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTrPH-UBND-UBMTTQ ngày 22/4/2021 của UBND tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đến công chức, người lao động và các hộ DTTS trên địa bàn tỉnh.

 Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các mô hình điểm phát triển kinh tế trong vùng đồng bào DTTS để vươn lên thoát nghèo bền vững đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện ngân sách tỉnh, gắn với việc tham mưu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2030.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Thực hiện Chương trình MTQG 1719: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ (Bài 3)

Thực hiện Chương trình MTQG 1719: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ (Bài 3)

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị bằng tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Chương trình MTQG 1719 đã mang lại những hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, nhìn chung, tiến độ thực hiện các dự án thuộc chương trình còn chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân được chỉ ra là do đây là chương trình mới, phạm vi thực hiện rộng, liên quan đến nhiều Bộ ngành, địa phương; việc xây dựng, ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn chưa thực sự đồng bộ, kịp thời...
Tin nổi bật trang chủ
Thực hiện Chương trình MTQG 1719: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ (Bài 3)

Thực hiện Chương trình MTQG 1719: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ (Bài 3)

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị bằng tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Chương trình MTQG 1719 đã mang lại những hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, nhìn chung, tiến độ thực hiện các dự án thuộc chương trình còn chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân được chỉ ra là do đây là chương trình mới, phạm vi thực hiện rộng, liên quan đến nhiều Bộ ngành, địa phương; việc xây dựng, ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn chưa thực sự đồng bộ, kịp thời...
Quy trình kỹ thuật nuôi cá tra thương phẩm

Quy trình kỹ thuật nuôi cá tra thương phẩm

Bạn của nhà nông - Như Ý - 21:29, 30/05/2023
Những năm gần đây, nghề nuôi cá tra đã trở thành một trong những đối tượng xuất khẩu chủ lực của ngành thủy sản Việt Nam, góp phần lớn trong việc cải thiện đời sống cho bà con. Tuy nhiên với môi trường nước ngày càng ô nhiễm, con giống suy thoái về chất lượng… dẫn đến giá thành sản xuất tăng cao, giảm lợi nhuận của người nuôi. Sau đây là quy trình kỹ thuật nuôi cá tra thương phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao mời bà con tham khảo.
Ninh Thuận sẵn sàng cho Lễ hội Nho - Vang và đón bằng UNESCO

Ninh Thuận sẵn sàng cho Lễ hội Nho - Vang và đón bằng UNESCO

Trang địa phương - PV - 21:25, 30/05/2023
Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh Nghệ thuật làm gốm của người Chăm và Lễ hội Nho - Vang năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 13 - 18/6 tại Ninh Thuận.
Thái Nguyên: Cơ hội cho trẻ em DTTS sống tại vùng đặc biệt khó khăn được đến nhà trẻ

Thái Nguyên: Cơ hội cho trẻ em DTTS sống tại vùng đặc biệt khó khăn được đến nhà trẻ

Xã hội - Trí Phương - 21:18, 30/05/2023
Ngày 30/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa và học phí đối với trẻ em nhà trẻ (trẻ từ 3 - 36 tháng tuổi) trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý.
Quảng Ninh: Đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ mức độ 2

Quảng Ninh: Đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ mức độ 2

Giáo dục - Mỹ Dung - 21:16, 30/05/2023
Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) vừa ban hành Quyết định số 1510/QĐ-BGDĐT về việc công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn xóamù chữ mức độ 2, năm 2022.
Tổ chức Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt I - năm 2023 tại An Giang

Tổ chức Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt I - năm 2023 tại An Giang

Giải trí - Anh Trúc - 20:45, 30/05/2023
Hướng tới kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023), Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với tỉnh An Giang tổ chức Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt I - năm 2023 tại Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Then King Pang – Nghi lễ tạ ơn quan trọng của người Thái

Then King Pang – Nghi lễ tạ ơn quan trọng của người Thái

Xuất phát từ tín ngưỡng đa thần, Then Kin Pang là lễ hội không thể thiếu trong đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Thái trắng ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu được tổ chức vào 10/3 Âm lịch hằng năm. Trong đó nghi lễ cúng then là sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, múa và diễn xướng... đã góp phần gìn giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa nghệ thuật cổ truyền của người Thái ở Lai Châu.
Cần cẩn trọng trong việc khai thác chất liệu văn hóa các DTTS

Cần cẩn trọng trong việc khai thác chất liệu văn hóa các DTTS

Sắc màu 54 - Vy Nguyễn Thái Ninh - 20:34, 30/05/2023
Trong những năm gần đây, các giá trị truyền thống, văn hóa của cộng đồng các dân DTTS ở nước ta ngày càng được quan tâm, khai thác và phát huy trong nhiều lĩnh vực của đời sống, đặc biệt trong thời kỳ bùng nổ của Internet và mạng xã hội. Tuy nhiên, việc thiếu cẩn trọng trong nghiên cứu các chất liệu thuộc về giá trị truyền thống, văn hóa của cộng đồng các DTTS đã khiến nhiều tổ chức và cá nhân rơi vào những tranh cãi không đáng có.
Tin trong ngày - 30/5/2023

Tin trong ngày - 30/5/2023

Media - BDT - 20:00, 30/05/2023
Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt đoàn đại biểu người có công tỉnh Vĩnh Long; Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia; cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Gia Lai: Tặng Bằng khen cho 50 gương tiêu biểu “Tuổi trẻ sáng tạo”

Gia Lai: Tặng Bằng khen cho 50 gương tiêu biểu “Tuổi trẻ sáng tạo”

Gương sáng - Ngọc Thu - 19:25, 30/05/2023
Chiều 30/5, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo”, diễn đàn “Phát huy tài năng trẻ” và hoạt động đồng hành cùng thanh niên công nhân năm 2023 tại Công ty TNHH Một thành viên Cao su Chư Păh (tỉnh Gia Lai).
Kon Tum: Tập huấn quy trình sản xuất Sâm Ngọc Linh cho đồng bào Xơ Đăng

Kon Tum: Tập huấn quy trình sản xuất Sâm Ngọc Linh cho đồng bào Xơ Đăng

Kinh tế - P.Nguyên - T.Nhân - 18:40, 30/05/2023
Ngày 30/5, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum) đã tổ chức lớp tập huấn Quy trình sản xuất Sâm Ngọc Linh cho hơn 40 hộ đồng bào Xơ Đăng ở xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông.
Biên Hòa (Đồng Nai): Nhiều cơ sở y tế bị khám xét do nghi ngờ hành vi trục lợi bảo hiểm

Biên Hòa (Đồng Nai): Nhiều cơ sở y tế bị khám xét do nghi ngờ hành vi trục lợi bảo hiểm

Pháp luật - Lê Vũ - 18:15, 30/05/2023
Ngày 30/5, Công an Tp. Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám xét khoảng 10 cơ sở y tế tại nhiều phường, xã trên địa bàn, để làm rõ hành vi trục lợi bảo hiểm xã hội.