Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

BAC A BANK được thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên gần 9.900 tỷ đồng

Hồng Phúc - 07:38, 25/04/2023

Ngày 22/4/2023, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tại Nghệ An với sự tham dự của các cổ đông, chiếm tỷ lệ 94,06% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cùng đại diện Ngân hàng Nhà nước; Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và đại diện cán bộ nhân viên BAC A BANK. Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết kết quả kinh doanh năm 2022 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2023; phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; phương án tăng vốn điều lệ năm 2023; phương án sửa đổi bổ sung Điều lệ BAC A BANK, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

Trong năm 2022, lường trước các khó khăn của thị trường tài chính trong nước và tình hình biến động lãi suất trong những tháng cuối năm, BAC A BANK đã chủ động, linh hoạt điều hành các hoạt động của Ngân hàng, đảm bảo tuân thủ tất cả các chỉ tiêu, tỷ lệ an toàn vốn, an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng nhà nước. Do đó, mọi hoạt động của Ngân hàng đều ổn định, tăng trưởng an toàn, bền vững.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của Ngân hàng đạt gần 130 nghìn tỷ đồng, vốn điều lệ đạt mức hơn 8.134 tỷ đồng, huy động vốn tăng 6,1% so với năm 2021 với sự điều hành linh hoạt, bám sát tình hình thị trường vốn, tiếp tục đạt kết quả tăng trưởng tốt, đảm bảo tính thanh khoản và đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

Năm qua, tăng trưởng tín dụng luôn đảm bảo bám sát quy định về giới hạn tín dụng của NHNN, chất lượng tín dụng ngày càng được cải thiện. Nợ xấu tiếp tục được kiểm soát tốt, công tác xử lý nợ xấu hoàn thành mục tiêu đặt ra, tỷ lệ nợ xấu là 0,55%, giảm 0,22% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.032 tỷ đồng, hoàn thành 103,2% kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao. Hoạt động tư vấn đầu tư tiếp tục được thúc đẩy cho các dự án liên quan đến nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, y tế, giáo dục, du lịch nghỉ dưỡng. Đây là những lĩnh vực hoạt động mang lại nhiều lợi ích và ý nghĩa rất lớn với phát triển kinh tế xã hội.

Bên cạnh đó, BAC A BANK đã hoàn thành giai đoạn I dự án Kiosk Banking, đánh dấu bước ngoặt phát triển quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số. Hệ thống quầy giao dịch Kiosk Bank có thể thực hiện giao dịch tự động với khách hàng thông qua hệ thống máy STM được tích hợp các công nghệ nhận diện khách hàng và bảo mật thông tin tối ưu. Sau giai đoạn đầu hoạt động chính thức, hệ thống Kiosk Banking vận hành ổn định, bước đầu đã nhận được sự quan tâm và phản hồi tích cực từ phía khách hàng, đây là tiền đề để BAC A BANK tiếp tục triển khai giai đoạn II của Dự án Kiosk Banking trên phạm vi toàn quốc.

Với tầm nhìn chiến lược trở thành một ngân hàng đa năng, hiện đại, cùng với Dự án Kiosk Banking, trong năm 2022, BAC A BANK đã xây dựng mô hình Ngân hàng số mang thương hiệu BAC A BANK - Alpha Bank và bắt đầu triển khai các giai đoạn đầu tiên của dự án, dự kiến sẽ sớm hoàn thành và đưa vào vận hành trong những năm tiếp theo.

Thực hiện áp dụng chuẩn mực quản trị rủi ro theo quy định của NHNN và thông lệ quốc tế, năm 2022, BAC A BANK đã hoàn thành toàn bộ Dự án quản trị rủi ro đầy đủ 3 trụ cột theo Thông tư 13/NHNN áp dụng chuẩn mực Basel 2, hoàn thành cấu phần đánh giá nội bộ về mức độ đủ vốn, nghiệm thu hàng loạt các tài liệu, quy trình, phương pháp, báo cáo. Tăng cường và cải tiến công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ thông qua giám sát hoạt động từ xa kết hợp với trực tiếp thanh kiểm tra nhằm đảm bảo phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm, sai sót nếu có trong quá trình hoạt động của các đơn vị kinh doanh.

Anh hùng Lao động Thời kỳ đổi mới, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Thái Hương phát biểu và trả lời cổ đông
Anh hùng Lao động Thời kỳ đổi mới, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Thái Hương phát biểu và trả lời cổ đông

Năm 2023, BAC A BANK tiếp tục thực hiện theo định hướng xuyên suốt là xây dựng và phát triển ngân hàng theo hướng hiện đại, quản trị tiên tiến, phù hợp với thông lệ, chuẩn mực Việt Nam và quốc tế, đáp ứng đầy đủ, đa dạng các nhu cầu về dịch vụ tài chính, ngân hàng của nền kinh tế. Tập trung tư vấn đầu tư và cho vay các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, các lĩnh vực sản xuất chế biến, phụ trợ, y tế, giáo dục…

Ngân hàng tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện các mục tiêu kế hoạch kinh doanh an toàn, hiệu quả, thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực quản trị điều hành, năng lực quản trị rủi ro, nâng cao năng lực tài chính thông qua các giải pháp tăng quy mô và chất lượng vốn tự có, quyết liệt xử lý nợ xấu, tiếp tục nâng cao chất lượng danh mục tài sản, nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng phù hợp, đúng định hướng, hợp lý và hiệu quả, cơ cấu lại nguồn vốn theo hướng bền vững, phát triển hệ thống mạng lưới, các kênh phân phối, phát triển thị trường và sản phẩm dịch vụ bán lẻ, tăng tính minh bạch trong mọi hoạt động, hiện đại hóa, đầu tư, nâng cấp và đồng bộ hóa hệ thống công nghệ thông tin.

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh đã xây dựng từ đầu năm, Ban Điều hành xây dựng kế hoạch định hướng hoạt động kinh doanh năm 2023 của BAC A BANK có điều chỉnh phù hợp với tình hình hoạt động và dự báo môi trường kinh doanh năm 2023, so với năm 2022 dự kiến: tổng tài sản tăng 7,9%; vốn điều lệ tăng 21,2%; tiền gửi khách hàng tăng 5,0%; dư nợ cho vay tăng 9,6%; thu từ dịch vụ và bảo lãnh tăng 59%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.100 tỷ đồng, số điểm giao dịch tăng thêm 12 điểm.

Tại Đại hội lần này, Hội đồng Quản trị BAC A BANK đã trình cổ đông và thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên gần 9.900 tỷ đồng với 2 hình thức: phát hành cổ phần phổ thông để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu. Khi phát hành thành công, vốn điều lệ của BAC A BANK sẽ tăng lên mức gần 9.900 tỷ đồng trong năm 2023. Đại hội cũng đã thống nhất về tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 là 7,5%, nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế còn lại của BAC A BANK năm 2022, sau khi đã trích lập các quỹ.

Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Trong không khí sôi nổi của Đại hội, các cổ đông đã thảo luận và nhất trí nội dung các Báo cáo, tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành. Các cổ đông tham dự đã thảo luận và đặt một số câu hỏi liên quan đến định hướng phát triển của ngân hàng trong năm 2023; kế hoạch sắp tới và việc thực hiện tăng vốn của Ngân hàng thời gian vừa qua; Các chỉ tiêu quan trọng của Ngân hàng; công tác điều hành lãi suất huy động và cho vay năm tới có bảo đảm cạnh tranh và hiệu quả; giải pháp và hoạt động triển khai của BAC A BANK trong xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt; công tác quản trị rủi ro trong điều kiện diễn biến kinh tế toàn cầu và Việt Nam rất phức tạp; hoạt động quản lý bảo hiểm nhân thọ và trái phiếu doanh nghiệp tại BAC A BANK.

Sau khi trao đổi, Đoàn Chủ tịch giải đáp các thắc mắc của các cổ đông một cách thỏa đáng và ghi nhận tất cả những ý kiến cổ đông đã đóng góp tích cực để hoàn thiện các hoạt động của Ngân hàng ngày một phát triển hơn.

Phát biểu tại Đại hội, Anh hùng Lao động Thái Hương, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc BAC A BANK cho biết: Năm 2022, nền kinh tế trong nước và thế giới vừa trải qua đại dịch và khủng hoảng, nhưng Ban điều hành đã chủ động dẫn dắt và kiên định trong công tác chỉ đạo để BAC A BANK vững vàng vượt qua mọi khó khăn, luôn nhận được sự tin yêu ủng hộ của khách hàng, đối tác và cổ đông.

Sau gần 30 thập kỷ xây dựng và trưởng thành, từ khi mới thành lập năm 1994, vốn điều lệ BAC A BANK chỉ với 20 tỷ đồng, nhưng Ngân hàng đã lựa chọn từng bước vững chắc để đạt mục tiêu xây dựng trở thành ngân hàng toàn dân, trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, bất cập nên sự góp sức và định hướng của BAC A BANK là cần thiết. Xuyên suốt từ những ngày đầu cho đến nay, Ngân hàng Bắc Á đã hoạch định được hướng đi rõ ràng, riêng biệt, có chiến lược phát triển phù hợp với năng lực hoạt động của mình.

Hiện nay, bắt nhịp xu hướng chuyển đổi số của toàn hệ thống, BAC A BANK đã triển khai nghiệp vụ Ngân hàng số với chi phí đầu tư lớn, cũng chính vì vậy chúng tôi luôn thực hiện một cách cẩn trọng, tránh ảnh hưởng đến lợi ích cổ đông. BAC A BANK mở rộng nghiên cứu và tiếp thu công nghệ đầu cuối thế giới, thực hiện quy mô đầu tư phù hợp với năng lực người dùng và các đối tượng khách hàng, hợp tác với những chuyên gia tư vấn hàng đầu để lựa chọn hướng phát triển đúng nhất và ngắn nhất để năm 2024 - thời điểm BAC A BANK tròn 30 năm tuổi sẽ ra mắt sản phẩm Ngân hàng số đúng nghĩa phục vụ khách hàng.

Phó Tổng Giám đốc Chu Nguyên Bình điều hành Đại hội
Phó Tổng Giám đốc Chu Nguyên Bình điều hành Đại hội

Trải qua những giai đoạn khó khăn với năm 2008 khủng hoảng kéo dài đến 2011; 2015 - 2020 tái cấu trúc ngân hàng; 2020 - 2022: Đại dịch Covid-19 xảy ra nhưng BAC A BANK đều vững vàng từng bước vượt qua. Trong bối cảnh thị trường tài chính còn nhiều phức tạp, khó khăn, BAC A BANK chọn không chạy theo lợi nhuận hoặc sử dụng các đòn bẩy tài chính, chúng tôi luôn định hướng từ cán bộ ngân hàng đến khách hàng cần hiểu đúng và chuẩn các sản phẩm tài chính đa dạng như trái phiếu, bảo hiểm nhân thọ… từ đó xây dựng cho khách hàng thêm vững tin vào uy tín thương hiệu của BAC A BANK.

Trong năm 2023, BAC A BANK sẽ đẩy mạnh cho vay hợp tác xã với sản phẩm chuyên biệt, khai thác hệ khách hàng của hợp tác xã kiểu mới, mở rộng quy mô thị trường. Trải qua những giai đoạn khó khăn, BAC A BANK đã nhận được sự chỉ đạo tích cực từ các cơ quan chức năng giúp Ngân hàng vững bước trên con đường đã chọn: Tư vấn đầu tư cho các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, cho vay cá nhân làm nông nghiệp, cho vay hợp tác xã… Hướng tới quy mô ngân hàng trung bình, luôn đảm bảo tỷ lệ an toàn hoạt động, chúng tôi mong muốn kiến tạo một môi trường tối ưu thúc đẩy chất lượng hoạt động của doanh nghiệp...

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của BAC A BANK được tổ chức thành công tốt đẹp. Toàn bộ tiến trình Đại hội thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Biên bản Đại hội đã được các cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và nhận được sự ủng hộ, nhất trí cao của toàn thể thành viên tham dự.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
TP. Cần Thơ: Triển vọng về đô thị "hạt nhân" vùng Đồng bằng Sông cửu Long

TP. Cần Thơ: Triển vọng về đô thị "hạt nhân" vùng Đồng bằng Sông cửu Long

TP. Cần Thơ đang đứng trước kỳ vọng trở thành vùng đất "đá hóa vàng" nhờ những chính sách và cơ chế theo Nghị quyết 45/2022/QH15 của Quốc hội. Với những nỗ lực trong việc phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững, triển vọng TP. Cần Thơ sẽ sớm trở thành Trung tâm vùng, văn minh, hiện đại, là đô thị "hạt nhân" vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Tin nổi bật trang chủ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Bulgaria Rumen Radev

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Bulgaria Rumen Radev

Thời sự - PV - 21:45, 25/09/2023
Sáng 25/9, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng thống Bulgaria Rumen Radev.
Quản Bạ (Hà Giang): Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc hàng hoá

Quản Bạ (Hà Giang): Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc hàng hoá

Kinh tế - Phạm Văn Phú - 21:38, 25/09/2023
Những năm gần đây, chính quyền huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã đẩy mạnh hỗ trợ người dân phát triển chăn nuôi gia súc hàng hóa gắn với mở rộng diện tích trồng cỏ. Hiệu quả từ chăn nuôi gia súc đã góp phần thúc đẩy quá trình xóa đói giảm nghèo cho địa phương.
Đắk Lắk: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho Người có uy tín

Đắk Lắk: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho Người có uy tín

Người có uy tín - Lê Hường - 21:33, 25/09/2023
Ngày 25/9, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Đắk Lắk đợt 2, năm 2023. Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk Hà Huy Quang tham dự Hội nghị.
Nghệ An: Tặng quà cho học sinh DTTS vùng tái định cư

Nghệ An: Tặng quà cho học sinh DTTS vùng tái định cư

Nhịp cầu nhân ái - Khánh Ngân - 21:29, 25/09/2023
Ngày 25/9, các thành viên Câu lạc bộ Tennis báo chí Nghệ An tổ chức thăm, tặng quà cho các em học sinh người DTTS ở xã tái định cư Thanh Sơn (Thanh Chương, Nghệ An) và các cháu tại Trung tâm mồ côi khuyết tật mẹ Terexa, xã Nghi Vạn (Nghi Lộc, Nghệ An).
Dông lốc tại Huế khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, 6 người bị thương

Dông lốc tại Huế khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, 6 người bị thương

Trang địa phương - Tào Đạt - 21:27, 25/09/2023
Chiều 25/9, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trận mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra trên địa bàn Tp. Huế sáng cùng ngày đã khiến 46 nhà bị tốc mái và 6 người bị thương.
Bí quyết vàng để có giấc ngủ sâu

Bí quyết vàng để có giấc ngủ sâu

Giấc ngủ có vai trò quan trọng đối với sức khỏe của con người. Một giấc ngủ sâu sẽ mang lại một tinh thần phấn chấn, thư giãn, thoải mái, đồng thời giúp tái tạo và phục hồi sức lực cho cơ thể. Nếu bạn đang thường xuyên phải đối mặt với tình trạng ngủ không ngon giấc, ngủ không sâu mỗi tối thì sau đây là bí quyết vàng giúp bạn có giấc ngủ sâu.
Cà Mau: Mang Tết Trung thu cho học sinh khó khăn khu vực biên giới

Cà Mau: Mang Tết Trung thu cho học sinh khó khăn khu vực biên giới

Trang địa phương - H. Tá - M. Triết - 21:26, 25/09/2023
Ngày 25/9, tại 02 điểm trường Tiểu học 2 Đông Hưng (xã Đông Hưng, huyện Cái Nước) và trường Tiểu học 2 Tam Giang Tây (xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức tặng quà Tết Trung thu cho các cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Hòa Bình: Nhân rộng những điển hình tiên tiến vùng đồng bào DTTS

Hòa Bình: Nhân rộng những điển hình tiên tiến vùng đồng bào DTTS

Công tác Dân tộc - Văn Hoa - 21:20, 25/09/2023
Trong những năm qua, đời sống của đồng bào DTTS và miền núi tại tỉnh Hòa Bình có nhiều khởi sắc, tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bền vững, an sinh xã hội được đảm bảo… Kết quả đó một phần nhờ sự đóng góp tích cực của các điển hình tiên tiến người DTTS, là những cán bộ cốt cán, nhân sĩ tri thức, doanh nhân, học sinh, sinh viên, thanh niên tiêu biểu… trên các lĩnh vực đời sống xã hội.
Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận: Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Dự án 1 thuộc Chương trình MTQG 1719

Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận: Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Dự án 1 thuộc Chương trình MTQG 1719

Công tác Dân tộc - Lê Vũ - 20:53, 25/09/2023
Tánh Linh là huyện đi đầu của Bình Thuận trong việc thực hiện Dự án 1 về xây dựng nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Chương trình MTQG 1719. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là nguồn kinh phí xây dựng nhà ở vẫn chưa được giải ngân, hoặc giải ngân chậm do vướng các quy định, thủ tục hành chính..
Trao sinh kế cho đồng bào khu vực biên giới

Trao sinh kế cho đồng bào khu vực biên giới

Kinh tế - Hoàng Trung - 20:31, 25/09/2023
Những ngày này, đến sân vận động UBND các xã Lâm Đớt, A Roàng, Đông Sơn, Hương Phong trong Khu Kinh tế Quốc phòng A So, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, chúng tôi được hoà vào niềm vui của bà con nơi đây. Bởi những ngày này, bà con Nhân dân nơi biên cương xứ Huế phấn khởi được Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 (Đoàn 92), Quân khu 4 hỗ trợ trâu, bò sinh sản.
Thực hiện Chương trình MTQG 1719 ở Thanh Hóa: Triển khai nhiều hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý đến vùng DTTS và miền núi

Thực hiện Chương trình MTQG 1719 ở Thanh Hóa: Triển khai nhiều hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý đến vùng DTTS và miền núi

Công tác Dân tộc - Quỳnh Trâm - 20:27, 25/09/2023
Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và khả năng tiếp cận và thụ hưởng trợ giúp pháp lý (TGPL), là một mục tiêu của Tiểu dự án 1, Dự án 10 trong Chương trình MTQG 1719. Theo đó, từ nguồn kinh phí của Chương trình, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai được nhiều hoạt động, với nhiều hình thức, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của các tầng lớp Nhân dân ở các địa bàn vùng DTTS và miền núi.