Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Yên Bái: Chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia

Văn Hoa - 15:02, 26/11/2021

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030 (gọi tắt là Chương trình MTQG), tỉnh Yên Bái đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất và sẵn sàng triển khai hiệu quả Chương trình MTQG.

Đồng bào các DTTS tỉnh Yên Bái kì vọng Chương trình MTQG sẽ giúp đời sống kinh tế- văn hóa- xã hội có nhiều khởi sắc. (Ảnh chụp trước khi có dịch Covid-19)
Đồng bào các DTTS tỉnh Yên Bái kì vọng Chương trình MTQG sẽ giúp đời sống kinh tế- văn hóa- xã hội có nhiều khởi sắc. (Ảnh chụp trước khi có dịch Covid-19)

Nhiều kỳ vọng

Mỏ Vàng là xã thủ phủ cây quế của huyện Văn Yên, trong đó người Dao chiếm 62%, người Mông chiếm 22%, còn lại là người Kinh, Tày, Thái. Những năm qua, đồng bào các dân tộc tại xã Mỏ Vàng đã nhận được nhiều chương trình đầu tư của Nhà nước, đời sống của người dân từng bước được nâng cao. Năm 2016, Mỏ Vàng có 492 hộ nghèo (chiếm 53,7%) và 153 hộ cận nghèo (chiếm 16,68%); đến năm 2020, giảm còn 379 hộ nghèo (36,54%), cận nghèo 174 hộ (16,77%).

Theo Chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng Trần Tuấn Anh, hiện nay xã còn nhiều khó khăn, hạn chế ảnh hưởng đến tiến trình phát triển kinh tế, xã hội như: còn 3 thôn và một số cụm dân cư chưa được sử dụng điện lưới quốc gia, thiếu đường bê tông ở các khu dân cư tập trung; cơ sở vật chất hạ tầng còn nhiều thiếu thốn… Ông Trần Tuấn Anh kì vọng rằng, Chương trình MTQG sẽ giúp đời sống kinh tế, văn hóa của người dân xã Mỏ Vàng có nhiều khởi sắc.

Còn tại huyện Mù Cang Chải, có 13/14 xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK). Nhờ chính sách giảm nghèo, sự đầu tư có trọng điểm của Nhà nước trong nhiều năm qua, nhất là hạ tầng giao thông, đến nay, bộ mặt nông thôn miền núi đã có sự thay đổi rõ rệt, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện.

Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải cho biết, tỷ lệ hộ nghèo trung bình mỗi năm trên địa bàn huyện giảm trên 8,6% trong giai đoạn 2016-2020. Đến nay, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm được nhựa hóa, bê tông hóa, bảo đảm tiêu chuẩn; 100% xã có trạm y tế đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; 96% hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Hầu hết các chỉ tiêu giảm nghèo đều vượt so với mục tiêu kế hoạch của tỉnh giao và vượt so với mục tiêu đề ra.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020, nhờ thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc, Yên Bái đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 7,04%. Bình quân giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ giảm hộ nghèo toàn tỉnh đạt 5,03%/năm. 

Riêng tại 2 huyện 30a của Yên Bái là Trạm Tấu và Mù Cang Chải giảm bình quân 8,32%/năm; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm bình quân 7,66%/năm, cao hơn nhiều so với bình quân chung toàn tỉnh và của cả nước. Số xã ĐBKK giảm 26,3%, còn 59 xã; số thôn, bản ĐBKK giảm 16,9% còn 383 thôn, bản.

Nhờ thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, đời sống các DTTS tỉnh Yên Bái đã được cải thiện đáng kể. (Trong ảnh: Người dân huyện Lục Yên được hỗ trợ trâu sinh sản từ nguồn vốn Chương trình 135)
Nhờ thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, đời sống các DTTS tỉnh Yên Bái đã được cải thiện đáng kể. (Trong ảnh: Người dân huyện Lục Yên được hỗ trợ trâu sinh sản từ nguồn vốn CT 135)

Sẵn sàng tâm thế

Cùng với việc triển khai hiệu quả lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với Chương trình giảm nghèo bền vững, Yên Bái đã từng bước thực hiện tốt chính sách giải quyết việc làm, hỗ trợ về nhà ở, mua thẻ bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng là người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người DTTS sống trong vùng ĐBKK. HIện nay, Yên Bái đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình MTQG trong giai đoạn 2021-2025 là 5.667.240 triệu đồng, trong đó: ngân sách Trung ương là 4.625.171 triệu đồng, ngân sách địa phương là 162.197 triệu đồng, vốn tín dụng là 601.495 triệu đồng, vốn huy động khác là 278.377 triệu đồng.

Yên Bái đã tăng cường, củng cố hệ thống tổ chức chỉ đạo thực hiện, phân công trách nhiệm cụ thể cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và địa phương, bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành hiệu quả và sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình MTQG. Giám đốc sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã vùng đồng bào DTTS&MN trong phạm vi quản lý của đơn vị chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa, chỉ đạo, triển khai thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp, đánh giá kết quả và điều phối chung việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG trên phạm vi toàn tỉnh.

Ông Trần Xuân Thủy, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái cho biết: Mục tiêu đến 2025, Yên Bái phấn đấu mức thu nhập bình quân của người DTTS tăng gấp hai lần so với năm 2020; phấn đấu 40% xã, thôn thoát khỏi diện ĐBKK; tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS giảm trên 4%/năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022-2025. 

Phấn đấu đến năm 2025, huyện Mù Cang Chải cơ bản không còn là huyện nghèo, ít nhất 40% xã ĐBKK của tỉnh đạt tiêu chí nông thôn mới; bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; bảo đảm tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương...

Với tâm thế sẵn sàng, chủ động trong việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội của đồng bào vùng DTTS của Yên Bái hứa hẹn sẽ có nhiều khởi sắc.

Tin cùng chuyên mục
Ưu tiên nguồn lực phát triển bền vững vùng đồng bào Khmer

Ưu tiên nguồn lực phát triển bền vững vùng đồng bào Khmer

Cùng với việc triển khai các chương trình hành động, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Trà Vinh đang chuẩn bị tốt các điều kiện, trong đó ưu tiên nguồn lực để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế -xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021- 2030. Phóng viên báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh xung quanh một số nội dung triển khai Chương trình MTQG phát triển bền vững vùng đồng bào Khmer trên địa bàn.
Tin nổi bật trang chủ
Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga đến năm 2030

Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga đến năm 2030

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, chiều 30/11/2021, tại Moscow, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Putin đã ra Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga đến năm 2030. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung.
Đằng sau những vinh quang

Đằng sau những vinh quang

Thể thao - Giải trí - PV - 18 phút trước
Thể thao Việt Nam liên tục đón tin vui trong những ngày qua khi lực sĩ Lê Văn Công giành tấm HCB tại Giải vô địch cử tạ người khuyết tật thế giới 2021 diễn ra tại Georgia, còn tay vợt Lý Hoàng Nam vô địch giải quần vợt nhà nghề ở Mexico.
Phú Yên: Mưa lớn nhiều ngày khiến gần 29 nghìn ngôi nhà bị ngập, 5 người chết

Phú Yên: Mưa lớn nhiều ngày khiến gần 29 nghìn ngôi nhà bị ngập, 5 người chết

Tin tức - Minh Ngọc – Đào Linh - 1 giờ trước
Trong những ngày qua, tại khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã liên tiếp xảy ra mưa lớn kéo dài; đồng thời các hồ thủy lợi, thủy điện phải xả nước điều tiết lũ để bảo đảm an toàn. Nhiều nơi đã xảy ra ngập lụt sâu, sạt lở đường, gây chia cắt giao thông, hằng chục nghìn ngôi nhà bị ảnh hưởng và đã có 5 người tử vong. Đặc biệt hai tỉnh Bình Định, Phú Yên đã xảy ra ngập lụt sâu trên diện rộng.
Năm 2021: Bộ Công an phát hiện 25.175 vụ và bắt giữ 37.056 đối tượng tội phạm về ma túy

Năm 2021: Bộ Công an phát hiện 25.175 vụ và bắt giữ 37.056 đối tượng tội phạm về ma túy

Pháp luật - Mai Hương - 1 giờ trước
Sáng ngày 01/12, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điểu tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí kết quả công tác, phòng chống tội phạm về ma túy năm 2021. Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục C04 chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Cục công tác đảng và công tác chính trị (X03), Văn phòng bộ công an (V01); Lãnh đạo và phóng viên một số cơ quan thông tấn báo chí.
Ấn tượng cuộc thi ảnh

Ấn tượng cuộc thi ảnh "Đất nước nhìn từ biển"

Photo - PV - 2 giờ trước
Các tác phẩm đoạt giải tại cuộc thi ảnh “Đất nước nhìn từ biển” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Viện Truyền thông và Phát triển nhân lực, Tạp chí Nhiếp ảnh và đời sống tổ chức là những tác phẩm xuất sắc nhất trong tổng số gần 4.000 ảnh gửi tham dự cuộc thi để trao giải. Những bức ảnh này sẽ được lựa chọn để in sách, xuất bản thành bộ lịch ảnh Biển đảo Việt Nam năm 2022, góp phần đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch của đất nước.
Cần chủ động các giải pháp cho việc nuôi thủy sản lồng bè mùa mưa lũ

Cần chủ động các giải pháp cho việc nuôi thủy sản lồng bè mùa mưa lũ

Khoa học - Công nghệ - T.Hợp - 3 giờ trước
Tổng cục Thủy sản đã có Văn bản số 2085/TCTS-NTTS đề nghị Sở NN&PTNT các tỉnh Nam Trung Bộ phối hợp với cơ quan liên quan chỉ đạo sản xuất và quản lý nuôi thuỷ sản lồng bè mùa mưa lũ.
Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 28/11/2021

Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 28/11/2021

Chương trình điểm tin, đọc báo ngày 28/11 sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn những tin tức nổi bật trong tuần qua, trọng tâm là Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng; hoạt động triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 -2030. Phần đọc báo sẽ giới thiệu bài viết “Hoa trên lèn đá” của tác giả Phạm Việt Thắng và bài “Cây lanh trong đời sống của người Mông” của tác giả Sùng Mai.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của sinh viên các trường đại học

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của sinh viên các trường đại học

Tin tức - P. Ngọc - 3 giờ trước
Mới đây, một số trường đại học đã có thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của sinh viên. Theo đó, sinh viên các trường sẽ được nghỉ ít nhất là 2 tuần.
Toàn văn thư của Chủ tịch nước gửi cán bộ, hội viên Hội Khuyến học Việt Nam

Toàn văn thư của Chủ tịch nước gửi cán bộ, hội viên Hội Khuyến học Việt Nam

Thời sự - BĐT - 3 giờ trước
Nhân dịp Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026 và Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập (02/10/1996 – 02/10/2021), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có Thư gửi cán bộ, hội viên Hội Khuyến học Việt Nam. Báo Điện tử Dân tộc và Phát triển trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Chủ tịch nước.
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2021

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2021

Văn bản chính sách mới - T.Hợp - 3 giờ trước
Từ tháng 12/2021, nhiều chính sách mới liên quan đến hoạt động từ thiện, người lao động, đào tạo, thuế, bảo hiểm… có hiệu lực.
Ra mắt bộ tiểu thuyết trinh thám dành cho thiếu nhi

Ra mắt bộ tiểu thuyết trinh thám dành cho thiếu nhi

Thể thao - Giải trí - T.Hợp - 4 giờ trước
Nhà xuất bản Kim Đồng đã cho ra mắt trọn bộ tiểu thuyết trinh thám dành cho lứa tuổi thiếu nhi của Kristina Ohlsson (Thụy Điển). Đây sẽ là món quà tuyệt vời cho các em thiếu nhi trong dịp lễ Giáng sinh năm nay.
Từ ngày 1/12, tăng tần suất đường bay Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh lên 16 chuyến/ngày

Từ ngày 1/12, tăng tần suất đường bay Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh lên 16 chuyến/ngày

Tin tức - Cát Tường - 4 giờ trước
Bộ Giao thông vận tải vừa có quyết định cho phép tăng tần suất khai thác trên nhiều đường bay nội địa từ ngày 1/12. Trong đó, đường bay Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh được tăng lên 16 chuyến/ngày, từ ngày 15/12 không vượt quá 20 chuyến/ngày.