Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

“Tỉnh Tuyên Quang cần phát huy sự chủ động, sẵn sàng triển khai Chương trình MTQG”

Thanh Huyền - 18:06, 18/11/2021

Đó là ý kiến phát biểu của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tại buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang về thực hiện công tác dân tộc, công tác chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ̣̣(DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030 (gọi tắt là Chương trình MTQG), ngày 18/11, tại tỉnh Tuyên Quang.

Toàn cảnh buổi làm việc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang
Toàn cảnh buổi làm việc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc. Về phía tỉnh Tuyên Quang, có sự tham dự của các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc, có 7 đơn vị hành chính cấp huyện, với 138 xã, phường, thị trấn, trong đó có 121 đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng DTTS và miền núi (trong đó có 50 xã thuộc khu vực III, 15 xã khu vực II và 56 xã khu vực I); có 570 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn. 

Hiện nay, tỉnh Tuyên Quang có dân số gần 785 nghìn người với 46 thành phần dân tộc cùng sinh sống, trong đó có trên 445 nghìn người DTTS, chiếm 56,76% dân số toàn tỉnh. Theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Tuyên Quang có 01 dân tộc được công nhận là dân tộc có khó khăn đặc thù; 02 dân tộc được công nhận là dân tộc còn gặp nhiều khó khăn. Đến hết năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 9,03%, giảm bình quân trên 4%/năm. Trong đó hộ nghèo DTTS giảm còn 15,03%.

Trong 10 tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc công tác dân tộc và các chính sách dân tộc trên địa bàn. Chương trình MTQG giai đoạn I, từ năm 2021-2025 đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo thực hiện. Với sự chủ động, linh hoạt, tỉnh Tuyên Quang đã bước đầu xác định được các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai trong giai đoạn 2021-2025; trong đó tập trung xác định được phạm vi, đối tượng thụ hưởng các dự án, tiểu dự án và dự kiến nhu cầu nguồn vốn để triển khai thực hiện Chương trình.

Tỉnh cũng đã chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động xây dựng Đề án của cả giai đoạn; kế hoạch của năm 2021 thuộc Chương trình MTQG. Làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng tại dự án 4, dự án 5 và dự án 9 để khi được Trung ương phân bổ nguồn vốn thì có thể triển khai thực hiện được ngay.

Bên cạnh đó, việc phân bổ và giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện các chính sách dân tộc năm 2021 đảm bảo kịp thời và đúng thời gian quy định. Công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo giữa các cấp, các ngành được tiến hành thường xuyên, đảm bảo các chính sách dân tộc được thực hiện đúng mục đích, đối tượng. Vai trò của Người có uy tín, đội ngũ cốt cán là người DTTS tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm, chú trọng và phát huy, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc.

Năm 2022, tỉnh Tuyên Quang tập trung chỉ đạo xây dựng dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước, cơ chế quản lý điều hành thực hiện Chương trình MTQG; Ban hành Đề án và kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG năm 2022. Tập trung chỉ đạo xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG theo hướng dẫn của Trung ương. Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình, chính sách đối với vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh đặc biệt là việc thực hiện các dự án thuộc Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh...

Tỉnh Tuyên Quang kiến nghị Ủy ban Dân tộc quan tâm hỗ trợ tỉnh Tuyên Quang một số vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG; hỗ trợ một số vấn đề liên quan đến định danh dân tộc và một số chính sách khác.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm cho biết: Chương trình MTQG có ý nghĩa rất quan trọng đối với vùng đồng bào DTTS. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang luôn quan tâm đến công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc.

Chia sẻ một số khó khăn đặc thù ở vùng đồng bào DTTS của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm mong muốn Ủy ban Dân tộc tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để tỉnh Tuyên Quang thực hiện tốt chính sách dân tộc thời gian tới, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh sẽ chủ động vào cuộc, bố trí ngân sách; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, quan tâm kiểm tra, giám sát, quyết tâm triển khai thực hiện tốt Chương trình MTQG, vì sự phát triển vùng đồng bào DTTS, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chia sẻ với những khó khăn của tỉnh; đồng thời đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Tuyên Quang trong phát triển kinh tế -xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến vùng đồng bào DTTS bằng những chính sách, chương trình cụ thể, đi vào cuộc sống. Đặc biệt là sự chủ động vào cuộc của tỉnh trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG.

Để thực hiện tốt Chương trình MTQG trong giai đoạn tới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị tỉnh Tuyên Quang cần quan tâm đến công tác chỉ đạo điều hành, kiện toàn bộ máy tổ chức, hoàn thiện hệ thống pháp lí, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất. Bên cạnh đó, công tác phối hợp với Trung ương, phối hợp giữa các sở, ngành với Ban Dân tộc cần tăng cường để đảm bảo mục tiêu nhiệm vụ từng năm và tiến độ thực hiện Chương trình. Đặc biệt, cần có gắn kết, tương tác, hỗ trợ để phát huy hiệu quả thực hiện ba Chương trình MTQG. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng đề nghị, tỉnh Tuyên Quang quan tâm phát triển nguồn nhân lực người DTTS, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác dân tộc.

Về những kiến nghị của tỉnh Tuyên Quang, Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho biết sẽ tiếp thu, giải quyết theo thẩm quyền. 

Tin cùng chuyên mục
Tin nổi bật trang chủ
Tiếng loa tuyên truyền phòng chống dịch trên vùng cao Mường Nhé

Tiếng loa tuyên truyền phòng chống dịch trên vùng cao Mường Nhé

Xã hội - Thúy Hồng - 1 phút trước
Hình ảnh những tuyên truyền viên, cùng chiếc xe máy gắn loa đằng sau, đã trở nên quen thuộc với đồng bào các dân tộc trên các bản, làng vùng sâu, vùng xa của huyện Mường Nhé (Điện Biên). Đặc biệt, những ngày tháng qua, với hình thức tuyên truyền bằng hai thứ tiếng, tiếng phổ thông và tiếng dân tộc thiểu số, đã và đang góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Phòng khám đa khoa Đức Trí: Bị thu hồi giấy phép vẫn ngang nhiên hoạt động

Phòng khám đa khoa Đức Trí: Bị thu hồi giấy phép vẫn ngang nhiên hoạt động

Pháp luật - Kẻ Sĩ - 9 phút trước
Ngày 13/7/2021, Sở Y tế Hà Nội đã có Quyết định số 3278/QĐ-SYT (QĐ 3278) về việc thu hồi giấy phép hoạt động phòng khám, chữa bệnh đối với phòng khám đa khoa Đức Trí trực thuộc Công ty cổ phần Y Dược Đức Trí. Tuy nhiên, theo phản ánh của bạn đọc phòng khám này hiện vẫn ngang nhiên hoạt động.
“Vũ điệu kết đoàn” - Hòa nhập văn hóa để đoàn kết dân tộc

“Vũ điệu kết đoàn” - Hòa nhập văn hóa để đoàn kết dân tộc

Sắc màu 54 - Duy Ly - 15 phút trước
“Vũ điệu kết đoàn” , là tác phẩm được dày công nghiên cứu bởi bà Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, một người con của vùng đất Sơn La - nơi có đông đồng bào các dân tộc cùng sinh sống. “Vũ điệu kết đoàn” không đơn thuần chỉ là một sản phẩm nghệ thuật kết tinh những nét đẹp văn hóa của các dân tộc, mà còn là thông điệp của tình đoàn kết, sự gắn bó của các dân tộc; góp phần xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Kính chống giọt bắn của học sinh miền núi

Kính chống giọt bắn của học sinh miền núi

Khoa học - Công nghệ - PV - 1 giờ trước
Hai học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Dân Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) đã tận dụng vật liệu từ bìa nhựa cũ để sáng chế ra kính chống giọt bắn phòng, chống dịch Covid-19 chỉ với… 1.000 đồng.
Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sẽ thăm chính thức Việt Nam vào ngày 6/12/2021

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sẽ thăm chính thức Việt Nam vào ngày 6/12/2021

Tin tức - BĐT - 1 giờ trước
Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Phu nhân sẽ thăm chính thức nước ta từ ngày 6-8/12.
Nông dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi làm giàu trên đồng đất quê hương

Nông dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi làm giàu trên đồng đất quê hương

Trong những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã có bước tiến dài, mở ra cơ hội làm giàu cho người nông dân. Thay vì sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, giá trị kinh tế cây trồng thấp như trước đây; thì nay bà con đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị cao, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, liên kết chặt chẽ giữa các nông hộ, hội viên, thành viên để sản xuất tập trung và tiêu thụ sản phẩm.
Thủ tướng chỉ đạo công tác ứng phó dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, xuất hiện biến thể mới

Thủ tướng chỉ đạo công tác ứng phó dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, xuất hiện biến thể mới

Tin tức - T.Hợp - 1 giờ trước
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 1677 ngày 04/12/2021 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Ngày 4/12: Việt Nam có gần 14.000 ca mắc COVID-19 và 6.788 ca khỏi bệnh

Ngày 4/12: Việt Nam có gần 14.000 ca mắc COVID-19 và 6.788 ca khỏi bệnh

Tin tức - BĐT - 3 giờ trước
Ngày 4/12 , Việt Nam có 13.998 ca mắc COVID-19 tại 57 tỉnh, thành phố, trong đó 8.402 ca trong cộng đồng. Trong ngày, cả nước có 6.788 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
Mưa lũ làm 17 người chết và mất tích

Mưa lũ làm 17 người chết và mất tích

Tin tức - PV - 3 giờ trước
Ảnh hưởng của mưa lũ trong những ngày vừa qua đã làm 17 người chết và mất tích.
Nông sản ùn ứ tại cửa khẩu Trà Lĩnh, Cao Bằng

Nông sản ùn ứ tại cửa khẩu Trà Lĩnh, Cao Bằng

Kinh tế - PV - 3 giờ trước
Do thiếu lái xe container vận chuyển hàng hóa qua lại trong khu vực cửa khẩu giữa hai nước, hàng trăm xe container vận chuyển nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc đang bị ùn ứ tại khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
Hà Nội ban hành phương án cách ly, điều trị F0 tại nhà, áp dụng toàn thành phố

Hà Nội ban hành phương án cách ly, điều trị F0 tại nhà, áp dụng toàn thành phố

Sức khỏe - Như Ý - 7 giờ trước
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Phương án số 276/PA-UBND về cách ly, quản lý, theo dõi, khám và điều trị tại nhà đối với người nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố. Phạm vi áp dụng trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội.