Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Vĩnh Phúc: Quan tâm đào tạo cán bộ người DTTS “vừa hồng, vừa chuyên”

Vân Khánh - 21:43, 03/11/2023

Vĩnh Phúc phấn đấu đến năm 2030, 100% cán bộ, công chức cấp xã vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh có trình độ đại học và 80% đạt trình độ cao cấp chính trị. Đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” này sẽ là “đầu tàu” để phát triển nhanh, bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi, xóa dần khoảng cách phát triển giữa các vùng miền trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Đạo Trù (huyện Tam Đảo) vận dụng các kiến thức học được từ các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị để tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
Lãnh đạo xã Đạo Trù (huyện Tam Đảo) vận dụng các kiến thức học được từ các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị để tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Bồi dưỡng bản lĩnh chính trị

Theo thống kê của Sở Nội vụ Vĩnh Phúc, toàn tỉnh hiện có khoảng 27 nghìn cán bộ, công chức, viên chức, trong đó, có 1.500 công chức cấp tỉnh, huyện, 2.500 cán bộ, công chức cấp xã, còn lại là viên chức. Trình độ, bằng cấp chuyên môn của cán bộ, công chức đã đạt chuẩn và trên chuẩn theo yêu cầu của vị trí việc làm. Toàn bộ công chức cấp tỉnh, cấp huyện làm nhiệm vụ chuyên môn đều có trình độ đại học trở lên, trong đó sau đại học chiếm 45%...

Trong đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, tỉnh Vĩnh Phúc đặc biệt quan tâm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Trước thực tiễn các thế lực thù địch thường lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để hoạt động chống phá, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị; tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ, đảng viên người DTTS tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.

Tại huyện Tam Đảo, địa phương có dân số hơn 78 nghìn người, trong đó, có hơn 44% là đồng bào DTTS, chủ yếu là dân tộc Sán Dìu, thời gian qua, huyện đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị, bản lĩnh cách mạng vững vàng, có phẩm chất, trình độ chuyên môn tốt cho đội ngũ cán bộ người DTTS trên địa bàn. Chỉ tính từ năm 2022 đến tháng 6/2023, Trung tâm Chính trị huyện Tam Đảo đã mở 26 lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho hơn 2.900 lượt học viên là cán bộ, công chức, bí thư chi bộ, trưởng thôn...

Theo ông Vũ Quang Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Tam Đảo, 100% học viên sau khi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng được đánh giá đạt yêu cầu. Đội ngũ cán bộ đã biết vận dụng những kiến thức được học vào thực tiễn giải quyết những công việc cụ thể, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở, được Nhân dân đánh giá cao.

Cũng như huyện Tam Đảo, các địa phương có đông đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị để xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS vừa có trình độ chuyên môn, vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng. Đây là giải pháp then chốt để thực hiện mục tiêu của tỉnh đặt ra trong Chiến lược Công tác dân tộc giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, tỉnh phấn đấu đến năm 2030, 100% cán bộ, công chức cấp xã vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh có trình độ đại học, 80% có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Vĩnh Phúc phấn đấu đến năm 2030, 100% cán bộ, công chức cấp xã vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh có trình độ đại học, 80% có trình độ cao cấp lý luận chính trị. (Trong ảnh: Lãnh đạo UBND xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo giải đáp thắc mắc của người dân)
Vĩnh Phúc phấn đấu đến năm 2030, 100% cán bộ, công chức cấp xã vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh có trình độ đại học, 80% có trình độ cao cấp lý luận chính trị. (Trong ảnh: Lãnh đạo UBND xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo giải đáp thắc mắc của người dân)

Tạo đột phá trong đào tạo đội ngũ cán bộ

Trong Kế hoạch số 185/KH-UBND về thực hiện Chiến lược Công tác dân tộc giai đoạn 2021 – 2030, tỉnh Vĩnh Phúc đặt mục tiêu đến năm 2030 không còn khoảng cách, chênh lệch phát triển giữa xã vùng đồng bào DTTS và miền núi với xã đồng bằng của tỉnh. Đây cũng là chỉ tiêu phấn đấu trong việc xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ của tỉnh, không có sự chênh lệch về trình độ giữa các vùng miền và giữa các dân tộc.

Theo số liệu của Sở Nội vụ Vĩnh Phúc, tính đến năm 2021, 100% cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh đã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn theo quy định. Tuy nhiên, với vị trí, tiềm năng của Vĩnh Phúc hiện là một trong những địa phương có sức thu hút đầu tư nước ngoài mạnh mẽ so với các tỉnh, thành phố trong cả nước, từ góc độ tiếp cận năng lực làm việc trong môi trường quốc tế cho thấy, đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ ở vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định, chưa thật sự sẵn sàng thích ứng với môi trường làm việc quốc tế.

Để khắc phục những hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, ngày 5/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đã ban hành Đề án số 06-ĐA/TU về “Đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025”. Đề án đưa ra một số định hướng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới, đồng thời đáp ứng được nhiệm vụ đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế.

Triển khai thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 8/2/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 68-KH/TU, trong đó giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Đồng thời, để thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, Vĩnh Phúc đã quan tâm bố trí kinh phí với chính sách đặc thù.

Cụ thể, ngày 3/8/2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND quy định một số chính sách đặc thù xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút, trọng dụng người có tài năng tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, cán bộ, công chức được cử đi tham gia đào tạo, bồi dưỡng sau đại học; tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ được hỗ trợ 100% học phí theo quy định hoặc theo hợp đồng do tỉnh ký kết. Trường hợp cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài còn được hỗ trợ sinh hoạt phí, chi phí một lượt đi và về từ Vĩnh Phúc đến các địa điểm đào tạo, bồi dưỡng…

Việc triển khai Đề án số 06-ĐA/TU là một giải pháp để Vĩnh Phúc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong Nghị quyết, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định thực hiện đột phá trong công tác cán bộ với nhiệm vụ: “Tập trung bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ về bản lĩnh chính trị, kiến thức chuyên môn và năng lực thực tiễn, đặc biệt quan tâm tới việc đào tạo, bồi dưỡng, thử thách trong môi trường thực tiễn”. Đây là bước ngoặt đổi mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS nói riêng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Ủy ban Dân tộc tổng kết công tác Chuyển đổi số năm 2023

Ủy ban Dân tộc tổng kết công tác Chuyển đổi số năm 2023

Sáng 22/2, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Chuyển đổi số (CĐS) năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh - Trưởng ban Chỉ đạo CĐS cơ quan UBDT chủ trì Hội nghị.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh làm việc với đại diện Tập đoàn tàu biển Royal Caribbean

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh làm việc với đại diện Tập đoàn tàu biển Royal Caribbean

Trang địa phương - Mỹ Dung - 16:43, 23/02/2024
Ngày 23/2, tại siêu du thuyền Celebrity Solstice (trên Vịnh Hạ Long), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đã có buổi làm việc với Phó Chủ tịch phụ trách Khu vực Châu Á Wendy Yamazaki - đại diện hãng tàu, để thống nhất các nội dung tăng cường hợp tác, phát triển du lịch tàu biển.
Đậm truyền thống dân ca trong Lễ hội Chèo tàu Tổng Gối

Đậm truyền thống dân ca trong Lễ hội Chèo tàu Tổng Gối

Photo - Vàng Ni - 16:11, 23/02/2024
Lễ hội truyền thống Chèo tàu Tổng Gối năm 2024 diễn ra tại Khu di tích lịch sử Lăng Văn Sơn và Miếu Voi Phục (xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội) trong 2 ngày 23-24/2 (tức từ ngày 14 đến ngày 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn).
Đổi pin lấy sách và cây xanh, cùng nhau bảo vệ môi trường

Đổi pin lấy sách và cây xanh, cùng nhau bảo vệ môi trường

Xã hội - Lê Hường - 16:04, 23/02/2024
Ngày 23/2, Thành Đoàn phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Tp. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và Ban quản lý Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột tổ chức chương trình “Ngày hoạt động vì môi trường”. Đây là một trong những hoạt động khởi đầu cho Tháng Thanh niên với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.
Ngẫu hứng cùng Dagout Đoát

Ngẫu hứng cùng Dagout Đoát

Thể thao - Giải trí - Tường San - 15:28, 23/02/2024
Không chỉ nổi tiếng với chuyện tình huyền thoại nàng Ka Lang và chàng Ha Biang, bên triền núi Lang Biang hùng vĩ còn có một “làng hát”. Đây là cái nôi sản sinh ra nhiều nhạc sĩ, ca sĩ người DTTS đã thành danh như Krajan Dick, Krajan Plin, Bonneur Trinh… Trong mùa Xuân mới này, tôi có cơ duyên được gặp gỡ, trò chuyện cùng Dagout Đoát, chàng trai người Lạch (thuộc dân tộc Cơ Ho) - một ngôi sao mới trên bầu trời âm nhạc Tây Nguyên.
Người Dao ở Khe Lấp thoát khỏi thế “ốc đảo”

Người Dao ở Khe Lấp thoát khỏi thế “ốc đảo”

Xã hội - Mỹ Dung - 15:16, 23/02/2024
Điểm dân cư Khe Lấp, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh), với hơn chục hộ dân người Dao bao đời nay phải sống trong cảnh biệt lập với nhiều khó khăn. Thế nhưng, với sự quan tâm của chính quyền địa phương, từ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, bà con nơi đây hân hoan qua lại trên đường mới, ngầm tràn mới chấm dứt tình trạng sống trong “ốc đảo” mỗi lần có mưa lũ tràn về.
Tin trong ngày - 22/2/2024

Tin trong ngày - 22/2/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 22/2, có những thông tin đáng chú ý sau: Từ 25 - 27/2, thanh niên cả nước lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hội An được đánh giá là điểm đến thân thiện nhất Việt Nam 2024. Người giữ “lửa” văn hóa truyền thống Cơ Tu. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đắk Lắk: Tăng cường tuyên truyền thông tin đối ngoại toàn diện

Đắk Lắk: Tăng cường tuyên truyền thông tin đối ngoại toàn diện

Trang địa phương - Hoàng Thùy - 15:11, 23/02/2024
Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch cố 16-KH/BCĐ về công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh năm 2024.
Quảng Nam: Kịp thời cứu 7 thuyền viên trên tàu cá bị chìm

Quảng Nam: Kịp thời cứu 7 thuyền viên trên tàu cá bị chìm

Xã hội - T.Nhân-H.Trường - 14:54, 23/02/2024
Sáng 23/2, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị đã kịp thời cứu được 7 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi trên tàu cá QNg 50730TS bị chìm trên biển do bị sóng lớn.
Quảng Ngãi: Tàu cá va chạm tàu hàng làm 1 người tử vong và 2 người mất tích

Quảng Ngãi: Tàu cá va chạm tàu hàng làm 1 người tử vong và 2 người mất tích

Xã hội - T.Nhân-H.Trường - 14:46, 23/02/2024
Sáng 23/2, UBND TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ va chạm giữa tàu hàng và tàu cá dẫn đến chìm tàu, làm 2 người mất tích, 1 người tử vong và 3 người bị thương.
Hà Nội triển khai đồng bộ 5 giải pháp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Hà Nội triển khai đồng bộ 5 giải pháp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - T.Hợp - 14:05, 23/02/2024
Chỉ còn vài tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ diễn ra. Nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề ra 5 giải pháp tổ chức tốt kỳ thi.
Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Thời sự - BDT - 13:15, 23/02/2024
Ngày 23/2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban văn kiện Đại hội XIV của Đảng chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Tiểu ban. Báo Điện tử Dân tộc và Phát triển trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp này.