Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Việt Nam tham dự cuộc họp Nhóm thảo luận dự thảo Nghị quyết liên quan đến nội dung nghị sự của Hội nghị Nữ nghị sỹ APPF-29

PV - 18:00, 08/11/2021

Chiều ngày 08/11, tại Nhà Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam do Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Thu Hà làm Trưởng đoàn đã tham gia cuộc họp Nhóm thảo luận dự thảo Nghị quyết liên quan đến nội dung nghị sự của Hội nghị Nữ nghị sỹ APPF-29 do Quốc hội Hàn Quốc chủ trì theo hình thức trực tuyến.

Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự cuộc họp
Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự cuộc họp

Đại diện Đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp còn có Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Thái Quỳnh Mai Dung; Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội Nguyễn Thanh Cầm. Quốc hội Việt Nam đồng bảo trợ 2 dự thảo nghị quyết liên quan đến nội dung nghị sự của Hội nghị nữ nghị sĩ APPF 29 cùng Hàn Quốc, Canada, Indonesia và Liên bang Nga, bao gồm: Nghị quyết về thúc đẩy ứng phó COVID-19 bảo đảm yếu tố giới và phục hồi hậu đại dịch và Nghị quyết về thúc đẩy bình đẳng giới thông qua việc tăng cường sự tham gia và đại diện của phụ nữ.

Tham gia góp ý vào các dự thảo nghị quyết, Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam khuyến nghị: Cần nhấn mạnh tác động mạnh mẽ và những thách thức mới mà phụ nữ phải đối mặt trên mọi lĩnh vực do tác động của đại dịch COVID-19; Nhận thức rõ vai trò quan trọng của phụ nữ trong công tác phòng chống dịch và các nỗ lực phục hồi hậu đại dịch; Nâng cao sự đại diện và tham gia của nữ nghị sỹ nhằm thúc đẩy sự lãnh đạo và tham gia của phụ nữ trong các quá trình quyết định của nghị viện đặc biệt là các kế hoạch phục hồi hậu COVID-19; Các văn bản luật liên quan đến ứng phó với đại dịch COVID-19 có tính đến bảo đảm về giới; Sự giám sát của Chính phủ trong đại dịch từ góc độ giới. Bên cạnh đó, Việt Nam kêu gọi các nghị viện thành viên APPF tăng cường hợp tác, ủng hộ mục tiêu phân phối vaccine công bằng, đảm bảo phụ nữ và trẻ em được tiếp cận với vaccine một cách bình đẳng và an toàn.

Ngoài ra, Việt Nam khuyến nghị tăng cường triển khai mục tiêu phát triển bền vững số 5 về bình đẳng giới, mục tiêu số 16 về hòa bình, công lý và các thể chế mạnh mẽ bằng việc tạo thuận lợi cho sự tham gia của phụ nữ vào các cơ chế quốc gia và khu vực để giải quyết các cuộc xung đột, xây dựng hòa bình, bảo đảm quyền của phụ nữ và trẻ em. Mặt khác, cần thúc đẩy nghị viện tập trung vào các chính sách và chiến lược phục hồi có đảm bảo về giới bao gồm ủng hộ, khởi xướng các hoạt động, thảo luận và ban hành kế hoạch đổi mới pháp luật nhằm thực hiện chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh.

Trước đó, Việt Nam đã đề xuất dự thảo Nghị quyết “Phụ nữ, hòa bình, an ninh và hợp tác phục hồi hậu COVID-19”. Đây là vấn đề được cộng đồng quốc tế rất quan tâm, đồng thời thể hiện sự tiếp nối và kết nối với các sáng kiến của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam do Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Thu Hà (ngồi giữa) làm Trưởng đoàn tham gia cuộc họp.
Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam do Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Thu Hà (ngồi giữa) làm Trưởng đoàn tham gia cuộc họp

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) đã thông qua tầm nhìn APEC 2040, phấn đấu vì thịnh vượng với tất cả mọi người dân. Cơ chế Hội nghị Nữ nghị sỹ APPF mới được chính thức thông qua tại Hội nghị APPF-26 tại Việt Nam vào năm 2018, cho thấy ngày càng có nhiều sự quan tâm đối với vai trò của phụ nữ và vấn đề bình đẳng giới trong hợp tác khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và APPF.

Trong những năm qua, APPF cũng đã có một số nghị quyết về thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ, nhưng chưa có nội dung nào liên quan đến chương trình nghị sự phụ nữ, hòa bình và an ninh, đã được Liên hợp quốc thông qua từ năm 2000. Trước thực tế đại dịch COVID-19 có những tác động nghiêm trọng đối với mọi quốc gia, làm sâu sắc hơn vấn đề bất bình đẳng giới, phụ nữ khó có cơ hội tham gia vào các cơ chế quyết định chính sách về hòa bình, an ninh, làm hạn chế vị thế chính trị, xã hội và kinh tế của phụ nữ, hạn chế tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế.

Căn cứ dự kiến chương trình nghị sự của Hội nghị Nữ Nghị sỹ APPF về các giải pháp bảo đảm ứng phó khủng hoảng COVID-19 có tính đến yếu tố giới; đạt được bình đẳng giới thông qua việc nâng cao sự tham gia và sự đại diện của phụ nữ, Đoàn Việt Nam đề xuất dự thảo Nghị quyết thúc đẩy vai trò của nghị viện trong vấn đề phụ nữ, hòa bình, an ninh và hợp tác phục hồi hậu COVID-19 với những khuyến nghị sau:

Thứ nhất: Thúc đẩy hành động nghị viện tập trung vào các chính sách và chiến lược phục hồi có đảm bảo về giới bao gồm ủng hộ, khởi xướng các hoạt động, thảo luận và ban hành kế hoạch đổi mới pháp luật nhằm thực hiện chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh; triển khai mục tiêu phát triển bền vững số 5 về bình đẳng giới, mục tiêu số 16 về hòa bình, công lý và các thể chế mạnh mẽ bằng việc tạo thuận lợi cho sự tham gia của phụ nữ vào các cơ chế quốc gia và khu vực để giải quyết các cuộc xung đột, xây dựng hòa bình và bảo đảm quyền của phụ nữ và trẻ em;

Thứ hai: Xem xét Ngân sách quốc gia một cách toàn diện tổng thể, vì việc giải quyết vấn đề bình đẳng giới, phụ nữ, hòa bình và an ninh trong bối cảnh phục hồi sau đại dịch COVID-19 đòi hỏi cách tiếp cận liên ngành và tăng cường giám sát triển khai chính sách;

Thứ ba: Khuyến khích xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia vì Phụ nữ, Hòa bình và An ninh nhằm tăng trao quyền và sự tham gia của phụ nữ, phù hợp với những cam kết quốc tế, có tính đến bối cảnh và nhu cầu khác biệt của mỗi quốc gia;

Thứ tư: Nâng cao sự đại diện và tham gia của nữ nghị sỹ nhằm thúc đẩy sự lãnh đạo và tham gia của phụ nữ trong các quá trình quyết định của nghị viện đặc biệt là các kế hoạch phục hồi hậu COVID-19; các văn bản luật liên quan đến ứng phó COVID-19 có tính đến bảo đảm về giới; giám sát hành động chính phủ trong dại dịch từ góc độ giới;

Thứ năm: Nâng cao hiểu biết và sự hiểu biết chung của các nghị sỹ trong khu vực về tác động của COVID-19 đối với việc thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái; chia sẻ kinh nghiệm về giáo dục trực tuyến và triển khai các sáng kiến bình đẳng giới trong đại dịch COVID-19;

Thứ sáu: Thúc đẩy các thành viên APEC hành động bảo đảm sự an toàn và phát triển toàn diện của phụ nữ và trẻ em trong và sau đại dịch cũng như tạo điều kiện phụ nữ tham gia đầy đủ vào tiến trình phục hồi và thực hiện Tầm nhìn APEC 2040 hướng tới tăng trưởng mạnh mẽ, cân bằng, an toàn, bền vững và bao trùm;

Thứ bảy: Tăng cường hợp tác nghị viện nhằm giải quyết các vấn đề mất cân đối, bất bình đẳng nhằm xây dựng xã hội tự cường và công bằng hơn về dài hạn nhằm thúc đẩy lồng ghép bình đẳng giới vào các quy trình hoạt động của nghị viện và quy trình ra quyết sách, bảo đảm dại diện cân bằng giới trong các lực lượng chống dịch COVID-19, giảm sát mọi hành động ứng phó với đại dịch của Chính phủ và làm ngân sách từ góc độ giới.

Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến
Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Đến ngày 05/11/2021, Ban Tổ chức đã cập nhật trên trang web chính thức của Hội nghị: 08 nghị viện thành viên đề xuất dự thảo Nghị quyết (Hàn Quốc 11; Canada 02; Indonesia 05; Philippines 01; Nhật Bản 02; Liên bang Nga 05, Australia 03 và Việt Nam 02), trong đó có nhiều dự thảo nghị quyết cùng chủ đề với dự thảo nghị quyết do Quốc hội Việt Nam đề xuất. Trên cơ sở đó, với vai trò nước chủ nhà, Ban Tổ chức APPF 29 đã tổng hợp thành 12 nghị quyết để thảo luận tại các phiên họp soạn thảo văn kiện. Các Dự thảo Nghị quyết bám sát với 11 chủ đề nghị sự của Hội nghị và 1 dự thảo nghị quyết về tình hình Bán đảo Triều Tiên của nước chủ nhà. Việt Nam được đưa vào đồng bảo trợ 4 dự thảo nghị quyết như sau:

(1). Nghị quyết về thúc đẩy kinh tế số và tăng cường kết nối: đồng bảo trợ gồm có Hàn Quốc, Canada, Indonesia, Philippines và Việt Nam

(2). Nghị quyết về tăng cường hội nhập kinh tế và thuận lợi hóa thương mại: đồng bảo trợ gồm có Hàn Quốc, Nhật Bản, LB Nga và Việt Nam.

(3). Nghị quyết về thúc đẩy bình đẳng giới thông qua việc tăng cường sự tham gia và đại diện của phụ nữ: đồng bảo trợ gồm có Hàn Quốc, Canada, Indonesia, LB Nga và Việt Nam.

(4). Nghị quyết về thúc đẩy ứng phó COVID-19 bảo đảm yếu tố giới và phục hồi hậu đại dịch: đồng bảo trợ gồm có Hàn Quốc, Canada, Indonesia, Liên bang Nga và Việt Nam.

Sơ bộ, những dự thảo nghị quyết này về cơ bản phù hợp với những văn kiện quốc tế trong đó có Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, các nghị quyết của APEC, APPF và các Tuyên bố của APPF, góp phần tăng cường hợp tác nghị viện khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, thúc đẩy hợp tác APEC, vì hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển phục hồi sau đại dịch COVID-19. Với tinh thần trách nhiệm, chủ động và tích cực, Đoàn Việt Nam tham gia đóng góp các dự thảo nghị quyết theo các phương châm như sau:

(1). Tham gia đồng bảo trợ 4 nghị quyết nêu trên, trong đó giữ những nội dung mà Việt Nam đã đề xuất, chỉnh sửa từ ngữ cho phù hợp bối cảnh mới, bảo đảm lợi ích của Việt Nam và hài hòa lợi ích chung.

(2). Tham gia đóng góp thêm vào các dự thảo nghị quyết khác, bảo đảm nguyên tắc chung, các quan điểm chính thức của Việt Nam về các vấn đề quốc tế và khu vực, đồng thuận cao trong các nghị viện thành viên và ủng hộ vai trò chủ nhà của Quốc hội Hàn Quốc./.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Thái Nguyên: Cơ hội cho trẻ em DTTS sống tại vùng đặc biệt khó khăn được đến nhà trẻ

Thái Nguyên: Cơ hội cho trẻ em DTTS sống tại vùng đặc biệt khó khăn được đến nhà trẻ

Ngày 30/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa và học phí đối với trẻ em nhà trẻ (trẻ từ 3 - 36 tháng tuổi) trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý.
Tin nổi bật trang chủ
Cần cẩn trọng trong việc khai thác chất liệu văn hóa các DTTS

Cần cẩn trọng trong việc khai thác chất liệu văn hóa các DTTS

Trong những năm gần đây, các giá trị truyền thống, văn hóa của cộng đồng các dân DTTS ở nước ta ngày càng được quan tâm, khai thác và phát huy trong nhiều lĩnh vực của đời sống, đặc biệt trong thời kỳ bùng nổ của Internet và mạng xã hội. Tuy nhiên, việc thiếu cẩn trọng trong nghiên cứu các chất liệu thuộc về giá trị truyền thống, văn hóa của cộng đồng các DTTS đã khiến nhiều tổ chức và cá nhân rơi vào những tranh cãi không đáng có.
Quy trình kỹ thuật nuôi cá tra thương phẩm

Quy trình kỹ thuật nuôi cá tra thương phẩm

Bạn của nhà nông - Như Ý - 21:29, 30/05/2023
Những năm gần đây, nghề nuôi cá tra đã trở thành một trong những đối tượng xuất khẩu chủ lực của ngành thủy sản Việt Nam, góp phần lớn trong việc cải thiện đời sống cho bà con. Tuy nhiên với môi trường nước ngày càng ô nhiễm, con giống suy thoái về chất lượng… dẫn đến giá thành sản xuất tăng cao, giảm lợi nhuận của người nuôi. Sau đây là quy trình kỹ thuật nuôi cá tra thương phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao mời bà con tham khảo.
Ninh Thuận sẵn sàng cho Lễ hội Nho - Vang và đón bằng UNESCO

Ninh Thuận sẵn sàng cho Lễ hội Nho - Vang và đón bằng UNESCO

Trang địa phương - PV - 21:25, 30/05/2023
Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh Nghệ thuật làm gốm của người Chăm và Lễ hội Nho - Vang năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 13 - 18/6 tại Ninh Thuận.
Thái Nguyên: Cơ hội cho trẻ em DTTS sống tại vùng đặc biệt khó khăn được đến nhà trẻ

Thái Nguyên: Cơ hội cho trẻ em DTTS sống tại vùng đặc biệt khó khăn được đến nhà trẻ

Xã hội - Trí Phương - 21:18, 30/05/2023
Ngày 30/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa và học phí đối với trẻ em nhà trẻ (trẻ từ 3 - 36 tháng tuổi) trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý.
Quảng Ninh: Đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ mức độ 2

Quảng Ninh: Đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ mức độ 2

Giáo dục - Mỹ Dung - 21:16, 30/05/2023
Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) vừa ban hành Quyết định số 1510/QĐ-BGDĐT về việc công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn xóamù chữ mức độ 2, năm 2022.
Tổ chức Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt I - năm 2023 tại An Giang

Tổ chức Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt I - năm 2023 tại An Giang

Giải trí - Anh Trúc - 20:45, 30/05/2023
Hướng tới kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023), Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với tỉnh An Giang tổ chức Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt I - năm 2023 tại Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Then King Pang – Nghi lễ tạ ơn quan trọng của người Thái

Then King Pang – Nghi lễ tạ ơn quan trọng của người Thái

Xuất phát từ tín ngưỡng đa thần, Then Kin Pang là lễ hội không thể thiếu trong đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Thái trắng ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu được tổ chức vào 10/3 Âm lịch hằng năm. Trong đó nghi lễ cúng then là sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, múa và diễn xướng... đã góp phần gìn giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa nghệ thuật cổ truyền của người Thái ở Lai Châu.
Tin trong ngày - 30/5/2023

Tin trong ngày - 30/5/2023

Media - BDT - 20:00, 30/05/2023
Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt đoàn đại biểu người có công tỉnh Vĩnh Long; Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia; cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Gia Lai: Tặng Bằng khen cho 50 gương tiêu biểu “Tuổi trẻ sáng tạo”

Gia Lai: Tặng Bằng khen cho 50 gương tiêu biểu “Tuổi trẻ sáng tạo”

Gương sáng - Ngọc Thu - 19:25, 30/05/2023
Chiều 30/5, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo”, diễn đàn “Phát huy tài năng trẻ” và hoạt động đồng hành cùng thanh niên công nhân năm 2023 tại Công ty TNHH Một thành viên Cao su Chư Păh (tỉnh Gia Lai).
Kon Tum: Tập huấn quy trình sản xuất Sâm Ngọc Linh cho đồng bào Xơ Đăng

Kon Tum: Tập huấn quy trình sản xuất Sâm Ngọc Linh cho đồng bào Xơ Đăng

Kinh tế - P.Nguyên - T.Nhân - 18:40, 30/05/2023
Ngày 30/5, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum) đã tổ chức lớp tập huấn Quy trình sản xuất Sâm Ngọc Linh cho hơn 40 hộ đồng bào Xơ Đăng ở xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông.
Biên Hòa (Đồng Nai): Nhiều cơ sở y tế bị khám xét do nghi ngờ hành vi trục lợi bảo hiểm

Biên Hòa (Đồng Nai): Nhiều cơ sở y tế bị khám xét do nghi ngờ hành vi trục lợi bảo hiểm

Pháp luật - Lê Vũ - 18:15, 30/05/2023
Ngày 30/5, Công an Tp. Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám xét khoảng 10 cơ sở y tế tại nhiều phường, xã trên địa bàn, để làm rõ hành vi trục lợi bảo hiểm xã hội.
Đắk Lắk: Ghi nhận bệnh nhi đầu tiên tử vong do bệnh chân tay miệng

Đắk Lắk: Ghi nhận bệnh nhi đầu tiên tử vong do bệnh chân tay miệng

Sức khỏe - Hoàng Thùy - 18:05, 30/05/2023
Chiều 30/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận 1 trường hợp bệnh nhi tử vong do bệnh tay chân miệng. Bệnh nhân là T.H.A (nam, SN 2022) trú tại Tổ dân phố 1, phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ.