Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Việt Nam tham dự cuộc họp Nhóm thảo luận dự thảo Nghị quyết liên quan đến nội dung nghị sự của Hội nghị Nữ nghị sỹ APPF-29

PV - 18:00, 08/11/2021

Chiều ngày 08/11, tại Nhà Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam do Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Thu Hà làm Trưởng đoàn đã tham gia cuộc họp Nhóm thảo luận dự thảo Nghị quyết liên quan đến nội dung nghị sự của Hội nghị Nữ nghị sỹ APPF-29 do Quốc hội Hàn Quốc chủ trì theo hình thức trực tuyến.

Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự cuộc họp
Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự cuộc họp

Đại diện Đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp còn có Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Thái Quỳnh Mai Dung; Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội Nguyễn Thanh Cầm. Quốc hội Việt Nam đồng bảo trợ 2 dự thảo nghị quyết liên quan đến nội dung nghị sự của Hội nghị nữ nghị sĩ APPF 29 cùng Hàn Quốc, Canada, Indonesia và Liên bang Nga, bao gồm: Nghị quyết về thúc đẩy ứng phó COVID-19 bảo đảm yếu tố giới và phục hồi hậu đại dịch và Nghị quyết về thúc đẩy bình đẳng giới thông qua việc tăng cường sự tham gia và đại diện của phụ nữ.

Tham gia góp ý vào các dự thảo nghị quyết, Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam khuyến nghị: Cần nhấn mạnh tác động mạnh mẽ và những thách thức mới mà phụ nữ phải đối mặt trên mọi lĩnh vực do tác động của đại dịch COVID-19; Nhận thức rõ vai trò quan trọng của phụ nữ trong công tác phòng chống dịch và các nỗ lực phục hồi hậu đại dịch; Nâng cao sự đại diện và tham gia của nữ nghị sỹ nhằm thúc đẩy sự lãnh đạo và tham gia của phụ nữ trong các quá trình quyết định của nghị viện đặc biệt là các kế hoạch phục hồi hậu COVID-19; Các văn bản luật liên quan đến ứng phó với đại dịch COVID-19 có tính đến bảo đảm về giới; Sự giám sát của Chính phủ trong đại dịch từ góc độ giới. Bên cạnh đó, Việt Nam kêu gọi các nghị viện thành viên APPF tăng cường hợp tác, ủng hộ mục tiêu phân phối vaccine công bằng, đảm bảo phụ nữ và trẻ em được tiếp cận với vaccine một cách bình đẳng và an toàn.

Ngoài ra, Việt Nam khuyến nghị tăng cường triển khai mục tiêu phát triển bền vững số 5 về bình đẳng giới, mục tiêu số 16 về hòa bình, công lý và các thể chế mạnh mẽ bằng việc tạo thuận lợi cho sự tham gia của phụ nữ vào các cơ chế quốc gia và khu vực để giải quyết các cuộc xung đột, xây dựng hòa bình, bảo đảm quyền của phụ nữ và trẻ em. Mặt khác, cần thúc đẩy nghị viện tập trung vào các chính sách và chiến lược phục hồi có đảm bảo về giới bao gồm ủng hộ, khởi xướng các hoạt động, thảo luận và ban hành kế hoạch đổi mới pháp luật nhằm thực hiện chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh.

Trước đó, Việt Nam đã đề xuất dự thảo Nghị quyết “Phụ nữ, hòa bình, an ninh và hợp tác phục hồi hậu COVID-19”. Đây là vấn đề được cộng đồng quốc tế rất quan tâm, đồng thời thể hiện sự tiếp nối và kết nối với các sáng kiến của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam do Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Thu Hà (ngồi giữa) làm Trưởng đoàn tham gia cuộc họp.
Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam do Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Thu Hà (ngồi giữa) làm Trưởng đoàn tham gia cuộc họp

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) đã thông qua tầm nhìn APEC 2040, phấn đấu vì thịnh vượng với tất cả mọi người dân. Cơ chế Hội nghị Nữ nghị sỹ APPF mới được chính thức thông qua tại Hội nghị APPF-26 tại Việt Nam vào năm 2018, cho thấy ngày càng có nhiều sự quan tâm đối với vai trò của phụ nữ và vấn đề bình đẳng giới trong hợp tác khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và APPF.

Trong những năm qua, APPF cũng đã có một số nghị quyết về thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ, nhưng chưa có nội dung nào liên quan đến chương trình nghị sự phụ nữ, hòa bình và an ninh, đã được Liên hợp quốc thông qua từ năm 2000. Trước thực tế đại dịch COVID-19 có những tác động nghiêm trọng đối với mọi quốc gia, làm sâu sắc hơn vấn đề bất bình đẳng giới, phụ nữ khó có cơ hội tham gia vào các cơ chế quyết định chính sách về hòa bình, an ninh, làm hạn chế vị thế chính trị, xã hội và kinh tế của phụ nữ, hạn chế tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế.

Căn cứ dự kiến chương trình nghị sự của Hội nghị Nữ Nghị sỹ APPF về các giải pháp bảo đảm ứng phó khủng hoảng COVID-19 có tính đến yếu tố giới; đạt được bình đẳng giới thông qua việc nâng cao sự tham gia và sự đại diện của phụ nữ, Đoàn Việt Nam đề xuất dự thảo Nghị quyết thúc đẩy vai trò của nghị viện trong vấn đề phụ nữ, hòa bình, an ninh và hợp tác phục hồi hậu COVID-19 với những khuyến nghị sau:

Thứ nhất: Thúc đẩy hành động nghị viện tập trung vào các chính sách và chiến lược phục hồi có đảm bảo về giới bao gồm ủng hộ, khởi xướng các hoạt động, thảo luận và ban hành kế hoạch đổi mới pháp luật nhằm thực hiện chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh; triển khai mục tiêu phát triển bền vững số 5 về bình đẳng giới, mục tiêu số 16 về hòa bình, công lý và các thể chế mạnh mẽ bằng việc tạo thuận lợi cho sự tham gia của phụ nữ vào các cơ chế quốc gia và khu vực để giải quyết các cuộc xung đột, xây dựng hòa bình và bảo đảm quyền của phụ nữ và trẻ em;

Thứ hai: Xem xét Ngân sách quốc gia một cách toàn diện tổng thể, vì việc giải quyết vấn đề bình đẳng giới, phụ nữ, hòa bình và an ninh trong bối cảnh phục hồi sau đại dịch COVID-19 đòi hỏi cách tiếp cận liên ngành và tăng cường giám sát triển khai chính sách;

Thứ ba: Khuyến khích xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia vì Phụ nữ, Hòa bình và An ninh nhằm tăng trao quyền và sự tham gia của phụ nữ, phù hợp với những cam kết quốc tế, có tính đến bối cảnh và nhu cầu khác biệt của mỗi quốc gia;

Thứ tư: Nâng cao sự đại diện và tham gia của nữ nghị sỹ nhằm thúc đẩy sự lãnh đạo và tham gia của phụ nữ trong các quá trình quyết định của nghị viện đặc biệt là các kế hoạch phục hồi hậu COVID-19; các văn bản luật liên quan đến ứng phó COVID-19 có tính đến bảo đảm về giới; giám sát hành động chính phủ trong dại dịch từ góc độ giới;

Thứ năm: Nâng cao hiểu biết và sự hiểu biết chung của các nghị sỹ trong khu vực về tác động của COVID-19 đối với việc thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái; chia sẻ kinh nghiệm về giáo dục trực tuyến và triển khai các sáng kiến bình đẳng giới trong đại dịch COVID-19;

Thứ sáu: Thúc đẩy các thành viên APEC hành động bảo đảm sự an toàn và phát triển toàn diện của phụ nữ và trẻ em trong và sau đại dịch cũng như tạo điều kiện phụ nữ tham gia đầy đủ vào tiến trình phục hồi và thực hiện Tầm nhìn APEC 2040 hướng tới tăng trưởng mạnh mẽ, cân bằng, an toàn, bền vững và bao trùm;

Thứ bảy: Tăng cường hợp tác nghị viện nhằm giải quyết các vấn đề mất cân đối, bất bình đẳng nhằm xây dựng xã hội tự cường và công bằng hơn về dài hạn nhằm thúc đẩy lồng ghép bình đẳng giới vào các quy trình hoạt động của nghị viện và quy trình ra quyết sách, bảo đảm dại diện cân bằng giới trong các lực lượng chống dịch COVID-19, giảm sát mọi hành động ứng phó với đại dịch của Chính phủ và làm ngân sách từ góc độ giới.

Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến
Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Đến ngày 05/11/2021, Ban Tổ chức đã cập nhật trên trang web chính thức của Hội nghị: 08 nghị viện thành viên đề xuất dự thảo Nghị quyết (Hàn Quốc 11; Canada 02; Indonesia 05; Philippines 01; Nhật Bản 02; Liên bang Nga 05, Australia 03 và Việt Nam 02), trong đó có nhiều dự thảo nghị quyết cùng chủ đề với dự thảo nghị quyết do Quốc hội Việt Nam đề xuất. Trên cơ sở đó, với vai trò nước chủ nhà, Ban Tổ chức APPF 29 đã tổng hợp thành 12 nghị quyết để thảo luận tại các phiên họp soạn thảo văn kiện. Các Dự thảo Nghị quyết bám sát với 11 chủ đề nghị sự của Hội nghị và 1 dự thảo nghị quyết về tình hình Bán đảo Triều Tiên của nước chủ nhà. Việt Nam được đưa vào đồng bảo trợ 4 dự thảo nghị quyết như sau:

(1). Nghị quyết về thúc đẩy kinh tế số và tăng cường kết nối: đồng bảo trợ gồm có Hàn Quốc, Canada, Indonesia, Philippines và Việt Nam

(2). Nghị quyết về tăng cường hội nhập kinh tế và thuận lợi hóa thương mại: đồng bảo trợ gồm có Hàn Quốc, Nhật Bản, LB Nga và Việt Nam.

(3). Nghị quyết về thúc đẩy bình đẳng giới thông qua việc tăng cường sự tham gia và đại diện của phụ nữ: đồng bảo trợ gồm có Hàn Quốc, Canada, Indonesia, LB Nga và Việt Nam.

(4). Nghị quyết về thúc đẩy ứng phó COVID-19 bảo đảm yếu tố giới và phục hồi hậu đại dịch: đồng bảo trợ gồm có Hàn Quốc, Canada, Indonesia, Liên bang Nga và Việt Nam.

Sơ bộ, những dự thảo nghị quyết này về cơ bản phù hợp với những văn kiện quốc tế trong đó có Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, các nghị quyết của APEC, APPF và các Tuyên bố của APPF, góp phần tăng cường hợp tác nghị viện khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, thúc đẩy hợp tác APEC, vì hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển phục hồi sau đại dịch COVID-19. Với tinh thần trách nhiệm, chủ động và tích cực, Đoàn Việt Nam tham gia đóng góp các dự thảo nghị quyết theo các phương châm như sau:

(1). Tham gia đồng bảo trợ 4 nghị quyết nêu trên, trong đó giữ những nội dung mà Việt Nam đã đề xuất, chỉnh sửa từ ngữ cho phù hợp bối cảnh mới, bảo đảm lợi ích của Việt Nam và hài hòa lợi ích chung.

(2). Tham gia đóng góp thêm vào các dự thảo nghị quyết khác, bảo đảm nguyên tắc chung, các quan điểm chính thức của Việt Nam về các vấn đề quốc tế và khu vực, đồng thuận cao trong các nghị viện thành viên và ủng hộ vai trò chủ nhà của Quốc hội Hàn Quốc./.

Tin nổi bật trang chủ
Thẩm tra sơ bộ báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình MTQG DTTS và miền núi

Thẩm tra sơ bộ báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình MTQG DTTS và miền núi

Chiều 3/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm, Thường trực Hội đồng Dân tộc đã họp Phiên mở rộng thẩm tra sơ bộ Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (gọi tắt là Chương trình MTQG DTTS và miền núi) giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025, năm 2022.
Sách về xứ đạo: Trồng cam giỏi, viết sách hay (Bài 3)

Sách về xứ đạo: Trồng cam giỏi, viết sách hay (Bài 3)

Dân tộc- Tôn giáo - Phạm Việt Thắng - 21:32, 03/10/2022
Tôi biết giáo dân, doanh nhân, nông dân Trịnh Xuân Giáo trồng cam giỏi đã lâu, thậm chí được ăn cam Thiên Sơn nức tiếng của anh nhiều rồi. Nhưng rất bất ngờ khi anh ra cuốn “Cuộc chiến mưu sinh” – một cuốn sách mà theo anh là thông điệp gửi đến bạn đọc, rằng đừng đánh mất niềm tin!
Quảng Nam sẽ đăng cai tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ IV, năm 2027

Quảng Nam sẽ đăng cai tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ IV, năm 2027

Tin tức - Văn Hoa - Tuấn Ninh - 21:22, 03/10/2022
Chiều ngày 3/10, UBND tỉnh Điện Biên phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ Bế mạc Ngày hội giao lưu Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, Điện Biên 2022.
Thủ tướng chỉ đạo chấn chỉnh ngay khuyết điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng

Thủ tướng chỉ đạo chấn chỉnh ngay khuyết điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng

Thời sự - BĐT - 20:25, 03/10/2022
Ngày 3/10, Văn phòng Chính phủ có công văn số 890/TTg –V.I truyền đạt ý kiến của Thủ tướng liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC). Thủ tướng yêu cầu rà soát, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Sức lan tỏa từ

Sức lan tỏa từ "Giải GOLF Doanh nhân vì cộng đồng 2022”

Tin tức - PV - 20:20, 03/10/2022
“Giải GOLF Doanh nhân vì cộng đồng 2022” do Cục Phát triển Doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc (TAC) phối hợp tổ chức đã chính thức diễn ra tại Sân Phoenix Golf Resort, Lương Sơn, Hòa Bình.
Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thời sự - PV - 20:05, 03/10/2022
Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc sáng ngày 3/10/2022 tại Thủ đô Hà Nội.
Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 3/10/2022

Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 3/10/2022

Chương trình điểm tin, đọc báo tuần này thông tin về hoạt động của lãnh đạo Ủy ban Dân tộc và Ban dân tộc các địa phương triển khai Chương trình MTQG phát triển KT- XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, chính sách cho người có uy tín; Cùng một số thông tin nổi bật khác về hoạt động tôn giáo, văn hoá xã hội tại các địa phương. Phần đọc báo sẽ giới thiệu bài viết: “Hai ngôi chùa bên dòng sông Sê Pôn” của tác giả Nguyễn Thanh
Toàn văn bài Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Toàn văn bài Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Thời sự - BĐT - 19:35, 03/10/2022
Sáng ngày 3/10, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Báo Điện tử Dân tộc và Phát triển xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị này.
Giải phóng nguồn lực đất đai cho đồng bào DTTS: Tài nguyên đất rừng bị xâm hại (Bài 2)

Giải phóng nguồn lực đất đai cho đồng bào DTTS: Tài nguyên đất rừng bị xâm hại (Bài 2)

Công tác Dân tộc - Tùng Nguyên - 19:24, 03/10/2022
Cùng với hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, thì việc thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên đất đai, nhất là rừng và đất rừng ở các nông, lâm trường quốc doanh (NLTQD) rất lỏng lẻo. Điều này khiến tài nguyên bị xâm hại, tình trạng tranh chấp đất đai có nguồn gốc từ các NLTQD đến nay vẫn chưa “hạ nhiệt”.
Giải Nobel Y Sinh năm 2022: Vinh danh nhà khoa học Svante Paabo

Giải Nobel Y Sinh năm 2022: Vinh danh nhà khoa học Svante Paabo

Khoa học - Công nghệ - PV - 19:18, 03/10/2022
Chiều 3/10 theo giờ Việt Nam, Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển công bố giải Nobel Y sinh năm 2022 thuộc về ông Svante Paabo, người Thụy Điển.
TP. Hà Nội: Xây dựng hồ sơ trình UNESCO bảo vệ khẩn cấp di sản Mo Mường

TP. Hà Nội: Xây dựng hồ sơ trình UNESCO bảo vệ khẩn cấp di sản Mo Mường

Tin tức - Nga Anh - 17:45, 03/10/2022
TP Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan, địa phương xây dựng Bộ hồ sơ quốc gia về di sản văn hoá Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh trong danh sách Di sản văn hoá phi vật thể bảo vệ khẩn cấp.
Ngày hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Lào: Sôi nổi các hoạt động thể thao

Ngày hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Lào: Sôi nổi các hoạt động thể thao

Thể thao - Văn Hoa - Tuấn Ninh - 17:22, 03/10/2022
Song song với các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, hoạt động thể thao diễn ra từ ngày 1 - 3/10, với nhiều môn thi đấu mang đậm sắc màu các dân tộc khu vực biên giới Việt Nam - Lào.